Przesyłanie danych formularza do kilku lokalizacji

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można projektowania szablonu formularza, tak aby użytkownicy mogą przesyłać dane o jego formularza do kilku lokalizacji, po kliknięciu przycisku Prześlij.

W tym artykule

Omówienie

Krok 1: Dodawanie przesyłania połączenia danych

Krok 2: Konfigurowanie szablonu formularza, aby umożliwić przesyłania

Omówienie

Aby umożliwić użytkownikom przesyłanie ich danych formularza do kilku lokalizacji, możesz dodać pomocniczego połączenia danych do szablonu formularza, który przesyła dane dla każdej z lokalizacji, w której użytkownicy mogli przesyłać formularze. Po dodaniu wszystkich połączeń danych Prześlij, możesz skonfigurować szablon formularza, aby umożliwić użytkownikom przesyłanie ich danych formularza do kilku lokalizacji za pomocą reguła. Dzięki temu program Microsoft Office InfoPath dodaje przycisk Prześlij do narzędzi Standardowy i polecenie Prześlij z menu plik podczas wypełniania formularza. Program InfoPath przesyła danych formularza do pomocniczych połączeń danych w kolejności, w jakiej znajdują się w regule. Nie można skonfigurować regułę, aby korzystać ze wszystkich połączeń danych Prześlij w tym samym czasie.

Po skonfigurowaniu szablon formularza, aby umożliwić użytkownikom przesyłanie danych formularza, można także dostosować opcje przesyłania w następujący sposób:

 • Zmienianie tekstu wyświetlanego na przycisk Zatwierdź na pasku narzędzi Standardowy i polecenie Prześlij w menu plik.

 • Zmienianie skrótu klawiaturowego dla przycisku Wyślij na pasku narzędzi Standardowy i polecenie Prześlij w menu plik.

 • Tworzenie niestandardowego wiadomości do wyświetlenia dla użytkowników, podczas przesyłania formularzy.

 • Określ, czy Pozostaw formularz otwarty, zamknij formularz, lub Otwórz inny pusty formularz po przesłaniu formularza.

Początek strony

Krok 1: Dodawanie przesyłania połączenia danych

Aby skonfigurować szablon formularza, aby umożliwić użytkownikom przesyłanie ich wypełnionych formularzy do wielu lokalizacji, należy dodać odpowiednie przesyłanie połączeń danych do szablonu formularza. Połączenia danych można dodać do następujących lokalizacji:

 • Usługa sieci Web

 • Biblioteki dokumentów na serwerze z programem Microsoft Windows SharePoint Services

 • W wiadomości e-mail

  Uwaga: Użytkownicy muszą zainstalowany na komputerze, aby można było przesyłanie danych formularza w wiadomości e-mail programu Microsoft Office Outlook.

W poniższych procedurach opisano sposób dodawania przesyłanie połączeń danych do następujących lokalizacji.

Dodawanie połączenia danych, który przesyła dane do usługi sieci Web

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Połączenia danych.

 2. W oknie dialogowym Połączenia danych kliknij przycisk Dodaj.

 3. W Kreatorze połączenia danych kliknij przycisk Utwórz nowe połączenie, kliknij Przesyłanie danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Na następnej stronie kreatora kliknij do usługi sieci Web, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na następnej stronie kreatora wpisz lokalizację usługi sieci Web miejsce, w którym użytkownicy będą przesyłać swoje formularze, a następnie kliknij Dalej.

  Jeśli chcesz wyszukać Universal Description, odnajdowanie i usług UDDI serwera usługi sieci Web, kliknij przycisk Przeszukaj zasoby, wprowadź adres serwera UDDI, który chcesz wyszukać, określ, czy do wyszukiwania przez dostawcę lub usługi, które są dostarczane , wprowadź słowo kluczowe wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj. Usługi sieci Web, które są zgodne z słowo kluczowe wyszukiwania pojawią się na liście wyników wyszukiwania.

 6. Na następnej stronie kreatora na liście Wybierz operacja kliknij operację usługi sieci Web, który będzie odbioru danych formularza, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Na następnej stronie kreatora wykonaj jedną z następujących czynności:

  Przesyłanie danych do pola lub grupy

  1. Na liście parametrów kliknij parametr usługi sieci Web, która pobiera dane z formularza.

  2. W oknie dialogowym Opcje parametrów kliknij pola lub grupy.

  3. Kliknij przycisk Modyfikuj Obraz przycisku .

  4. W oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy kliknij pole lub grupę, których chcesz przesłać dane, a następnie kliknij przycisk OK.

  5. W oknie dialogowym Dołączanie kliknij pozycję tekst i elementy podrzędne, aby przesłać tylko zawartość i elementy podrzędne pola lub grupy, lub kliknij pozycję poddrzewo XML, włącznie z zaznaczonym elementem przesłać zarówno zawartość i zaznaczonej grupy lub pola.

  Przesyłanie wszystkich danych w formularzu

  1. Kliknij pozycję cały formularz (dokument XML włącznie z instrukcjami przetwarzania).

  Przesyłanie danych w postaci ciągu

  1. Zaznacz pole wyboru Prześlij dane jako ciąg.

   Zazwyczaj możesz wybrać tego pola wyboru umożliwia przesyłanie danych podpisanych cyfrowo. W większości przypadków wyczyść to pole wyboru.

 8. Kliknij przycisk Dalej.

 9. Na następnej stronie kreatora w polu Wprowadź nazwę dla tego połączenia danych wpisz opisową nazwę dla tego przedstawia połączenia danych.

 10. Sprawdź, że informacje są prawidłowe, w sekcji Podsumowanie, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Dodawanie połączenia danych, który przesyła dane do biblioteki dokumentów

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Połączenia danych.

 2. W oknie dialogowym Połączenia danych kliknij przycisk Dodaj.

 3. W Kreatorze połączenia danych kliknij przycisk Utwórz nowe połączenie, kliknij Przesyłanie danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Na następnej stronie kreatora kliknij w bibliotece dokumentów w witrynie programu SharePoint, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na następnej stronie kreatora, w oknie dialogowym biblioteki dokumentów wpisz lokalizację biblioteki dokumentów programu SharePoint.

 6. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę, która będzie używana do identyfikowania formularza w bibliotece dokumentów. Za pomocą formuły aby upewnić się, że każda nazwa formularza jest unikatowy.

  Jak to zrobić?

  1. Kliknij przycisk Wstaw formułę Obraz przycisku .

  2. W oknie dialogowym Wstawianie formuły wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby użyć pola w formule, kliknij przycisk Wstaw pole lub grupę, kliknij pole, które ma być używany w oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy, a następnie kliknij przycisk OK.

   • Aby użyć funkcji w formule, kliknij przycisk Wstaw funkcję, wybierz funkcję, która ma być używany w oknie dialogowym Wstawianie funkcji, a następnie kliknij przycisk OK.

    Jeśli funkcja wymaga parametrów, wybierz funkcję w oknie dialogowym Wstawianie funkcji, kliknij przycisk OK, a następnie w polu Formuła w oknie dialogowym Wstawianie formuły, kliknij dwukrotnie funkcję dodanego i kliknij pole lub Grupa. Łącza do dodatkowych informacji na temat funkcji można znaleźć w sekcji Zobacz też.

   • Aby wstawić wartość lub operator matematyczny w formule, wpisz wartość lub symbol operacji matematycznej w polu Formuła.

  Operacja

  Symbol

  Dodaj

  +

  Odejmowanie

  -

  Mnożenie

  *

  Dzielenie

  /

  • Uwaga: Jeśli formuła używa operatora dzielenia (/), upewnij się, że jest znak spacji przed i po operatora dzielenia. Jeśli operatora dzielenia bez spacji przed i po nim, mogą interpretować programu InfoPath "/" jako separator XPath lokalizacji instrukcje, a nie jako operatora dzielenia.

  • Aby Sprawdź formułę pod kątem poprawnej składni, w oknie dialogowym Wstawianie formuły, kliknij przycisk Sprawdź formułę.

   Łącza do dodatkowych informacji o formułach w sekcji Zobacz też.

 7. Aby zastąpić istniejących formularzy o takiej samej nazwie w bibliotece dokumentów, zaznacz pole wyboru Zezwalaj na zastąpienie, jeśli plik znajduje się.

 8. Kliknij przycisk Dalej.

 9. Na następnej stronie kreatora w polu Wprowadź nazwę dla tego połączenia danych wpisz opisową nazwę dla tego przedstawia połączenia danych.

 10. Sprawdź, że informacje są prawidłowe, w sekcji Podsumowanie, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Dodawanie połączenia danych, który przesyła dane w wiadomości e-mail

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Połączenia danych.

 2. W oknie dialogowym Połączenia danych kliknij przycisk Dodaj.

 3. W Kreatorze połączenia danych kliknij przycisk Utwórz nowe połączenie, kliknij Przesyłanie danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Na następnej stronie kreatora kliknij jako wiadomość e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na następnej stronie kreatora wpisz adresy e-mail adresatów wiadomości, temat, który ma być wyświetlany w wiadomości i tekst wprowadzający, który ma w odpowiednich polach, a następnie kliknij przycisk Dalej. Za pomocą formuły w odpowiednich polach, z wyjątkiem polu wprowadzenie.

  Jak to zrobić?

  1. Kliknij przycisk Wstaw formułę Obraz przycisku .

  2. W oknie dialogowym Wstawianie formuły wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby użyć pola w formule, kliknij przycisk Wstaw pole lub grupę, kliknij pole, które ma być używany w oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy, a następnie kliknij przycisk OK.

   • Aby użyć funkcji w formule, kliknij przycisk Wstaw funkcję, wybierz funkcję, która ma być używany w oknie dialogowym Wstawianie funkcji, a następnie kliknij przycisk OK.

    Jeśli funkcja wymaga parametrów, wybierz funkcję w oknie dialogowym Wstawianie funkcji, kliknij przycisk OK, a następnie w polu Formuła w oknie dialogowym Wstawianie formuły, kliknij dwukrotnie funkcję dodanego i kliknij pole lub Grupa. Łącza do dodatkowych informacji na temat funkcji można znaleźć w sekcji Zobacz też.

   • Aby wstawić wartość lub operator matematyczny w formule, wpisz wartość lub symbol operacji matematycznej w polu Formuła.

  Operacja

  Symbol

  Dodaj

  +

  Odejmowanie

  -

  Mnożenie

  *

  Dzielenie

  /

  • Uwaga: Jeśli formuła używa operatora dzielenia (/), upewnij się, że jest znak spacji przed i po operatora dzielenia. Jeśli operatora dzielenia bez spacji przed i po nim, mogą interpretować programu InfoPath "/" jako separator XPath lokalizacji instrukcje, a nie jako operatora dzielenia.

  • Aby Sprawdź formułę pod kątem poprawnej składni, w oknie dialogowym Wstawianie formuły, kliknij przycisk Sprawdź formułę.

   Łącza do dodatkowych informacji o formułach w sekcji Zobacz też.

 6. Na następnej stronie kreatora wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby wyświetlić formularz w treści wiadomości e-mail, kliknij przycisk Wyślij tylko aktywnego widoku formularza, a nie załącznik.

  2. Aby wysłać danych formularza jako załącznika do wiadomości e-mail, kliknij przycisk Wyślij danych formularza jako załącznik, zaznacz pole wyboru Dołącz szablon formularza, aby upewnić się, że użytkownicy mogą otwierać formularz, a następnie wpisz nazwę formularza w nazwy załącznika pola. Można również określić pole lub upewnij się, że każda nazwa formularza jest unikatowy za pomocą formuły. Ta opcja jest dostępne tylko, jeśli szablon formularza jest skonfigurowany do automatycznie określić poziom zabezpieczeń lub jest skonfigurowany do poziom zabezpieczeń ograniczone lub pełnego zaufania.

   Jak to zrobić?

   1. Kliknij przycisk Wstaw formułę Obraz przycisku .

   2. W oknie dialogowym Wstawianie formuły wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby użyć pola w formule, kliknij przycisk Wstaw pole lub grupę, kliknij pole, które ma być używany w oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy, a następnie kliknij przycisk OK.

    • Aby użyć funkcji w formule, kliknij przycisk Wstaw funkcję, wybierz funkcję, która ma być używany w oknie dialogowym Wstawianie funkcji, a następnie kliknij przycisk OK.

     Jeśli funkcja wymaga parametrów, wybierz funkcję w oknie dialogowym Wstawianie funkcji, kliknij przycisk OK, a następnie w polu Formuła w oknie dialogowym Wstawianie formuły, kliknij dwukrotnie funkcję dodanego i kliknij pole lub Grupa. Łącza do dodatkowych informacji na temat funkcji można znaleźć w sekcji Zobacz też.

    • Aby wstawić wartość lub operator matematyczny w formule, wpisz wartość lub symbol operacji matematycznej w polu Formuła.

   Operacja

   Symbol

   Dodaj

   +

   Odejmowanie

   -

   Mnożenie

   *

   Dzielenie

   /

   • Uwaga: Jeśli formuła używa operatora dzielenia (/), upewnij się, że jest znak spacji przed i po operatora dzielenia. Jeśli operatora dzielenia bez spacji przed i po nim, mogą interpretować programu InfoPath "/" jako separator XPath lokalizacji instrukcje, a nie jako operatora dzielenia.

   • Aby Sprawdź formułę pod kątem poprawnej składni, w oknie dialogowym Wstawianie formuły, kliknij przycisk Sprawdź formułę.

    Łącza do dodatkowych informacji o formułach w sekcji Zobacz też.

   Adresaci wiadomości e-mail danych formularza, który został wysłany jako załącznik, należy InfoPath zainstalowany na komputerze, aby otworzyć załącznik.

 7. Kliknij przycisk Dalej.

 8. Na następnej stronie kreatora w polu Wprowadź nazwę dla tego połączenia danych wpisz opisową nazwę dla tego przedstawia połączenia danych.

 9. Sprawdź, że informacje są prawidłowe, w sekcji Podsumowanie, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Początek strony

Krok 2: Konfigurowanie szablonu formularza, aby umożliwić przesyłania

Po dodaniu połączenia pomocniczego konieczne do szablonu formularza, możesz skonfigurować szablon formularza, aby umożliwić użytkownikom przesyłanie danych formularza. Gdy to zrobisz, InfoPath dodaje polecenie Prześlij do menu plik i przycisk Prześlij na pasku narzędzi Standardowy, podczas wypełniania formularza. Następnie można skonfigurować akcję, która jest wyświetlany, gdy użytkownik kliknie przycisk Prześlij. W tym przypadku dodasz regułę, która przesyła danych formularza do każdego przesyłania połączenia danych, gdy użytkownik kliknie polecenie Prześlij w menu plik lub przycisk Wyślij na pasku narzędzi Standardowy.

W tym samym oknie można skonfigurować opcje przesyłania.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje przesyłania.

 2. W oknie dialogowym Opcje przesyłania zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na przesyłanie tego formularza.

  Po zaznaczeniu tego pola wyboru InfoPath dodaje przycisk Prześlij pasku narzędzi Standardowy i polecenie Prześlij z menu plik, podczas wypełniania formularza.

 3. Kliknij Wykonywanie akcji niestandardowych przy użyciu reguł, a następnie kliknij pozycję reguły.

 4. W oknie dialogowym Reguły przesyłania formularzy kliknij przycisk Dodaj.

 5. Kliknij pozycję Dodaj akcję.

 6. W polu Akcja kliknij pozycję Prześlij przy użyciu połączenia danych, kliknij połączenie danych, którego chcesz użyć dla tego Prześlij akcję na liście połączenia danych, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Powtórz kroki 5 i 6 dla każdego przesyłania połączenia danych, które zostały dodane do szablonu formularza.

 8. Po dodaniu warunków dla wszystkich połączeń danych Prześlij w szablonie formularza, kliknij przycisk OK dwa razy.

  1. Aby zmienić nazwę przycisku Prześlij, który pojawia się na pasku narzędzi Standardowy, a polecenie Prześlij, który pojawia się w menu plik, podczas wypełniania formularza, wpisz nową nazwę w polu Podpis w przesyłania Opcje okno dialogowe.

   Jeśli chcesz przypisać skrót klawiaturowy do tego przycisku i polecenia, wpisz handlowe "i" (&) przed znakiem, który ma być używany jako skrót klawiaturowy. Na przykład aby przypisać klawisze ALT + B, jako skrót klawiaturowy dla przycisku Prześlij i polecenia, wpisz & przycisk Prześlij.

 9. Aby uniemożliwić użytkownikom przy użyciu polecenia Prześlij lub przycisk Zatwierdź na pasku narzędzi Standardowy, podczas wypełniania formularza, wyczyść pole wyboru Pokaż polecenie Prześlij i przycisk Prześlij.

  1. Domyślnie po użytkownikom przesyłanie formularzy programu InfoPath zachowuje formularz otwarty i zostanie wyświetlony komunikat, aby wskazać, jeśli formularz został pomyślnie przesłany. Aby zmienić to zachowanie domyślne, kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby zamknąć formularz lub Utwórz nowy pusty formularz po przesłaniu wypełniony formularz, kliknij opcję, która ma na liście po przesyłanie.

   • Aby utworzyć niestandardowe wiadomości, który wskazuje, jeśli formularz został pomyślnie przesłany, zaznacz pole wyboru Użyj niestandardowych wiadomości, a następnie wpisz wiadomości w polach w przypadku powodzenia i niepowodzenia.

    Poinstruuj użytkowników za pomocą wiadomości w polu w przypadku awarii co należy zrobić, jeśli nie można ich przesłać formularz. Na przykład można sugerują, że użytkownicy zapisywać formularze i skontaktować się z osobą Aby uzyskać dodatkowe instrukcje.

   • Jeśli nie chcesz wyświetlać wiadomości, gdy użytkownik przesyła formularz, wyczyść pole wyboru Pokaż sukcesów i porażek wiadomości.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×