Przestawianie danych w tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Excel można przestawianie danych w tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego przez zmianę układu pól danych. Za pomocą listy pól tabeli przestawnej, możesz dodać, zmienić lub usunąć pola w celu wyświetlenia danych w tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego dokładnie w ten sposób, w której chcesz.

Domyślnie zmiany wprowadzane na liście pól tabeli przestawnej są automatycznie uwzględniane w układzie raportu. Aby zwiększyć wydajność w przypadku dostępu do dużej ilości danych zewnętrznych, można tymczasowo włączyć aktualizację ręczną.

Podczas tworzenia tabeli przestawnej w programie Excel jest wyświetlana lista pól tabeli przestawnej, która umożliwia dodawanie pól do tabeli przestawnej, ponowne ich rozmieszczanie oraz zmienianie ich położenia odpowiednio do potrzeb lub usuwanie ich z tabeli przestawnej. Domyślnie na liście pól tabeli przestawnej są wyświetlane dwie sekcje:

 • Sekcja pól u góry, umożliwiająca dodawanie i usuwanie pól w tabeli przestawnej

 • Sekcja układu u dołu, umożliwiająca ponowne rozmieszczanie pól i zmienianie ich położenia

  PivotTable Field list

Można dokować listę pól tabeli przestawnej po dowolnej stronie okna programu Excel i zmieniać jej rozmiar w poziomie. Listę pól tabeli przestawnej można również oddokować i w ten sposób umożliwić zmienianie jej rozmiaru zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Jeśli lista pól tabeli przestawnej nie jest widoczna, należy upewnić się, że zostało kliknięte dowolne miejsce tabeli przestawnej.

W przypadku zamknięcia listy pól tabeli przestawnej można wyświetlić ją ponownie. Tabelę przestawną należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Pokaż listę pól. Można także kliknąć pozycję Lista pól na Wstążce (obszar Narzędzia tabel przestawnych, karta Opcje, grupa Pokazywanie w przypadku tabeli przestawnej albo obszar Narzędzia wykresów przestawnych, karta Analiza, grupa Pokazywanie/ukrywanie w przypadku wykresu przestawnego).

Jeśli nie widzisz pól, których chcesz użyć na liście pól tabeli przestawnej odświeżanie tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego Aby wyświetlić wszystkie nowe pola, pola obliczeniowe, miary, miary obliczeniowe lub wymiary, które zostały dodane po ostatniej operacji ( Narzędzia tabel przestawnych, karta Opcje, grupa dane ).

Należy zrozumieć, jak działa listy pól tabeli przestawnej i sposoby można rozmieszczać różne rodzaje pól tak, aby można uzyskać wyniki, które mają podczas tworzenia układu pól w tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego.

Sposób działania listy pól tabeli przestawnej

1. Zewnętrzne źródło danych zawiera strukturalne dane zorganizowane jako jedno lub większa liczba pól (nazywanych też kolumnami), które są wyświetlane na liście pól.

2. przenieść pola do obszaru filtru raportu z listy pole jednocześnie powoduje przeniesienie pola do obszaru filtru raportu tabeli przestawnej.

3. przenieść pola do obszaru etykiety kolumn na liście pól, które jednocześnie powoduje przeniesienie pola do obszaru etykiet kolumn w tabeli przestawnej.

4. przenieść pola do obszaru etykiety wierszy z listy pole jednocześnie powoduje przeniesienie pola do obszaru etykiety wierszy w tabeli przestawnej.

5. przenieść pola do obszaru wartości na liście pól, które jednocześnie powoduje przeniesienie pola do obszaru wartości w tabeli przestawnej.

Aby utworzyć układ pól, należy skorzystać z poniższych wskazówek dotyczących przenoszenia pól wartości, nazw i wymiarów z sekcji pól do czterech obszarów raportu w sekcji układu.

 • Pola wartości    Po zaznaczeniu pola wyboru wyłącznie dla pola liczbowego zostanie ono domyślnie przeniesione do obszaru wartości.

 • Pola wierszy i kolumn    Pole można dodać tylko raz do obszaru Filtr raportu, Etykiety wierszy lub Etykiety kolumn (zarówno w przypadku liczbowego, jak i nieliczbowego typu danych). W przypadku próby dodania tego samego pola więcej niż raz — na przykład do obszarów Etykiety wierszy i Etykiety kolumn w sekcji układu — pole jest automatycznie usuwane z oryginalnego obszaru i umieszczane w nowym.

 • Miary    W źródle danych przetwarzania OLAP (Online Analytical) są często wiele pól (lub miary) zorganizowane w hierarchii różnych wymiarów, hierarchie i poziomy. Kliknij przycisk Rozwiń Pole plus i zwijanie przyciski Pole minus do momentu znalezienia pola, które mają.

  Do obszarów etykiet wierszy, etykiet kolumn i filtrów raportu można przenosić tylko hierarchie, atrybuty i nazwane zestawy.

  Do obszaru wartości można przenosić tylko miary, miary obliczeniowe i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI).

Lista pól tabeli przestawnej ma pięć różnych widoków, zaprojektowanych i zoptymalizowanych dla różnego typu zadań związanych z tabelą przestawną.

 1. Aby zmienić widok, kliknij przycisk widoków Listy pól u góry listy pól tabeli przestawnej.

  PivotTable Field List View button

 2. Z listy wybierz jeden z następujących widoków:

Sekcja pól i sekcja obszarów spiętrzone

To jest widok domyślny przeznaczony dla niewielkiej liczby pól.

Sekcja pól i sekcja obszarów sąsiadująco

Ten widok służy do dodawania i usuwania pól, jeśli liczba pól w każdym obszarze przekracza cztery.

Tylko sekcja pól

Ten widok jest przeznaczony do dodawania i usuwania wielu pól.

Tylko sekcja obszarów (2 na 2)

Ten widok jest przeznaczony do ponownego rozmieszczania wielu pól.

Tylko sekcja obszarów (1 na 4)

Ten widok jest przeznaczony do ponownego rozmieszczania wielu pól.

Porada    W sekcji pól i skumulowany sekcji obszarów i sekcji pól i obszary sekcji Side-By-Side widoki można dostosować szerokość i wysokość każdej sekcji, umieszczając wskaźnik na linii podziału sekcji, aż wskaźnik przybierze kształt pionowej Podwójna strzałka Pionowa podwójna strzałka lub pozioma Podwójna strzałka Pozioma podwójna strzałka , przeciągając Podwójna strzałka w górę lub w dół lub lewej lub do prawej w odpowiednie miejsce, a następnie klikając podwójną strzałkę lub naciskając klawisz ENTER.

Po utworzeniu tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, możesz przystąpić do dodawania pól, które zawierają dane, które mają być wyświetlane w raporcie. Zazwyczaj możesz wybrać jedno pole dla każdego obszaru w sekcji układu. Jednak aby wyświetlić inne wartości dla określonego pola, możesz również dodać wiele kopii pola do obszaru wartości.

Jeśli tabela przestawna jest połączony ze źródłem danych zewnętrznych, który zawiera wiele danych, można filtrować jedno lub więcej pól, przed dodaniem pola do raportu, który można ograniczyć czas potrzebny na aktualizacji raportu.

Na liście pól tabeli przestawnej można dodawać pola do tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, wykonując co najmniej jedną z następujących czynności:

 • Aby umieścić pole w wyznaczonym obszarze sekcji układu, w polu Wybierz pola, które chcesz dodać do raportu zaznacz pole wyboru dotyczące odpowiedniego pola. Rozmieszczenie pól można następnie zmieniać odpowiednio do potrzeb.

  Uwaga    Domyślnie pola nieliczbowe są dodawane do obszaru Etykiety wierszy, pola liczbowe są dodawane do obszaru wartości i daty przetwarzania OLAP (Online Analytical) i hierarchie czasu są dodawane do obszaru Etykiety kolumn.

 • Aby umieścić pole w określonym obszarze sekcji układu, w polu Wybierz pola, które chcesz dodać do raportu kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pola, a następnie kliknij polecenie Dodaj do filtru raportu, Dodaj do etykiet kolumn, Dodaj do etykiet wierszy lub Dodaj do wartości.

 • Aby przeciągnąć pole do obszaru w sekcji układu, w polu Wybierz pola, które chcesz dodać do raportu kliknij i przytrzymaj pole, a następnie przeciągnij je z sekcji pól do odpowiedniej sekcji układu.

W tabeli przestawnej opartej na danych w arkuszu programu Excel i danych zewnętrznych ze źródła danych nie Online Analytical Processing OLAP można dodać tego samego pola więcej niż jeden raz do obszaru wartości. Można to zrobić, czy typem danych jest wartością liczbową lub wartością liczbową. Na przykład można porównać obliczeń przez siebie, takie jak marże zysku brutto i netto, wartości minimalne i maksymalne sprzedaży, lub liczników klienta i procent sumy klientów.

 1. Na liście pól tabeli przestawnej w polu Wybierz pola, które chcesz dodać do raportu kliknij i przytrzymaj pole, a następnie przeciągnij je do obszaru Wartości w sekcji układu.

 2. Powtarzaj krok 1, aby utworzyć tyle kopii pola, ile chcesz wyświetlić w obszarze Wartości.

 3. W tabeli przestawnej odpowiednio zmień funkcję podsumowania lub obliczenia niestandardowe w poszczególnych kopiach pola.

  Porada    Możesz również zmienić nazwę skopiowanych pól w tabeli przestawnej, się.

Uwagi    

 • Po dodaniu dwóch lub większej liczby pól do obszaru Wartości (zarówno w przypadku różnych pól, jak i kopii tego samego pola) na liście pól jest automatycznie dodawana etykieta Kolumna wartości do obszaru Wartości. Za pomocą tego pola można przenosić pola w górę lub w dół w obszarze Wartości. Można nawet przenieść etykietę Kolumna wartości do obszaru Etykiety kolumn lub obszarów Etykiety wierszy. Nie jest jednak możliwe przenoszenie etykiety Kolumna wartości do obszaru Filtry raportu.

 • Pole można dodać tylko raz do obszaru Filtr raportu, Etykiety wierszy lub Etykiety kolumn (zarówno w przypadku liczbowego, jak i nieliczbowego typu danych). W przypadku próby dodania tego samego pola więcej niż raz — na przykład do obszarów Etykiety wierszy i Etykiety kolumn w sekcji układu — pole jest automatycznie usuwane z oryginalnego obszaru i umieszczane w nowym.

 • Innym sposobem dodania tego samego pola do obszaru wartości jest przy użyciu formuły (zwanych również pole obliczeniowe), która korzysta z tego samego pola w formule.

 • Na liście pól tabeli przestawnej w polu Wybierz pola, które chcesz dodać do raportu zatrzymaj wskaźnik na nazwie pola, a następnie kliknij strzałkę listy rozwijanej filtru obok nazwy pola.

  W menu Filtr wybierz odpowiednie opcje filtru.

Na liście pól tabeli przestawnej można ponownie rozmieszczać istniejące pola lub zmieniać ich położenie, używając jednego z czterech obszarów znajdujących się u dołu sekcji układu:

Tabela przestawna

Opis

Wartości

Ten obszar jest przeznaczony do wyświetlania podsumowujących danych liczbowych.

Etykiety wierszy

Ten obszar jest przeznaczony do wyświetlania podsumowujących danych liczbowych.

Etykiety kolumn

Ten obszar służy do wyświetlania pól jako kolumn u góry raportu. Kolumna położona niżej jest zagnieżdżona w kolumnie bezpośrednio ją poprzedzającej.

Filtr raportu

Ten obszar służy do filtrowania całego raportu na podstawie wybranego elementu w filtrze raportu.

Wykresy przestawne

Opis

Wartości

Ten obszar jest przeznaczony do wyświetlania podsumowujących danych liczbowych.

Pola osi (kategorie)

Ten obszar służy do wyświetlania pól jako osi na wykresie.

Pola legendy (serie danych)

Ten obszar służy do wyświetlania pól w legendzie wykresu.

Filtr raportu

Ten obszar służy do filtrowania całego raportu na podstawie wybranego elementu w filtrze raportu.

Aby zmienić rozmieszczenie pól w tabeli przestawnej, kliknij nazwę pola w jednym z obszarów, a następnie wybierz jedną z następujących poleceń:

Przenieś w górę

Powoduje przeniesienie pola o jedną pozycję w górę w obrębie obszaru.

Przenieś w dół

Powoduje przeniesienie pola o jedną pozycję w dół w obrębie obszaru.

Przenieś na początek

Powoduje przeniesienie pola na początek obszaru.

Przenieś na koniec

Powoduje przeniesienie pola na koniec obszaru.

Przenieś do filtru raportu

Powoduje przeniesienie pola do obszaru filtru raportu.

Przenieś do etykiet wierszy

Powoduje przeniesienie pola do obszaru etykiet wierszy.

Przenieś do etykiet kolumn

Powoduje przeniesienie pola do obszaru etykiet kolumn.

Przenieś do wartości

Powoduje przeniesienie pola do obszaru wartości.

Ustawienia pola wartości, Ustawienia pola

Wyświetla okno dialogowe Ustawienia pola lub Ustawienia pola wartości. Aby uzyskać więcej informacji na temat każdego ustawienia kliknij przycisk Pomoc obraz przycisku w górnej części okna dialogowego.

Porada    Można też kliknąć i przytrzymać nazwę pola, a następnie przeciągnąć pole między sekcją pól a sekcją układu albo między różnymi obszarami.

Aby usunąć pole, na liście pól tabeli przestawnej należy wykonać jedną z następujących czynności:

 • W polu Wybierz pola, które chcesz dodać do raportu wyczyść pole wyboru odpowiadające polu, które chcesz usunąć.

  Uwaga    Wyczyszczenie pola wyboru powoduje usunięcie wszystkich wystąpień danego pola z raportu.

 • W obszarze układu kliknij pole, które chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Usuń pole.

 • W obszarze układu kliknij i przytrzymaj pole, które chcesz usunąć, a następnie przeciągnij je poza listę pól tabeli przestawnej.

Domyślnie zmiany wprowadzane na liście pól tabeli przestawnej są automatycznie aktualizowane w układzie raportu. Aby zwiększyć wydajność w przypadku dostępu do dużej ilości danych zewnętrznych, można tymczasowo włączyć tryb aktualizacji ręcznej. Ten tryb umożliwia szybkie dodawanie, przenoszenie i usuwanie pól na liście pól tabeli przestawnej. Jednak korzystanie z raportu jest możliwe dopiero po ponownym przełączeniu do trybu aktualizacji automatycznej.

 1. Aby włączyć ręczne aktualizowanie tabeli przestawnej, u dołu listy pól tabeli przestawnej zaznacz pole wyboru Odłóż układu aktualizacji.

  Uwaga    Po ustawieniu układ raportu na ręczne aktualizowanie, zamknięcie listy pól tabeli przestawnej do widoku tylko pola lub zamykanie programu Excel usuwa wszystkie zmiany układu, które zostały wprowadzone w tabeli przestawnej bez potwierdzenia.

 2. Na liście pól tabeli przestawnej zmiany układu pól, a następnie kliknij zaktualizować ręcznie zaktualizować układu w tabeli przestawnej.

 3. Gdy zakończysz zmienianie układu raportu na liście pól, możesz wyczyścić pole wyboru Opóźnij aktualizację układu, aby ponownie włączyć aktualizację automatyczną.

Uwaga    Tabela przestawna zaczyna się automatyczne aktualizowanie każdym otwarciu skoroszytu.

Podczas tworzenia tabeli przestawnej w programie Excel jest wyświetlana lista pól tabeli przestawnej, która umożliwia dodawanie pól do tabeli przestawnej, ponowne ich rozmieszczanie oraz zmienianie ich położenia odpowiednio do potrzeb lub usuwanie ich z tabeli przestawnej. Domyślnie na liście pól tabeli przestawnej są wyświetlane dwie sekcje:

 • Sekcja pól u góry, umożliwiająca dodawanie i usuwanie pól w tabeli przestawnej

 • Sekcja układu u dołu, umożliwiająca ponowne rozmieszczanie pól i zmienianie ich położenia

  PivotTable Field list

Można dokować listę pól tabeli przestawnej po dowolnej stronie okna programu Excel i zmieniać jej rozmiar w poziomie. Listę pól tabeli przestawnej można również oddokować i w ten sposób umożliwić zmienianie jej rozmiaru zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Jeśli lista pól tabeli przestawnej nie jest widoczna, należy upewnić się, że zostało kliknięte dowolne miejsce tabeli przestawnej.

Jeśli zamkniesz listy pól tabeli przestawnej, można wyświetlić go ponownie. Klawisz control, kliknij tabeli przestawnej, a następnie kliknij pozycję Pokaż listę pól. Na karcie Analiza tabeli przestawnej, kliknij przycisk Lista pól.

Jeśli nie widzisz pól, które ma być używany na liście pól tabeli przestawnej, odświeżanie tabeli przestawnej, aby wyświetlić wszystkie nowe pola, pola obliczeniowe, miary, miary obliczeniowe lub wymiary, które zostały dodane od ostatniej operacji: Analiza tabeli przestawnej > Odśwież.

Aby utworzyć układ pól, należy skorzystać z poniższych wskazówek dotyczących przenoszenia pól wartości, nazw i wymiarów z sekcji pól do czterech obszarów raportu w sekcji układu.

 • Pola wartości    Po zaznaczeniu pola wyboru wyłącznie dla pola liczbowego zostanie ono domyślnie przeniesione do obszaru wartości.

 • Pola wierszy i kolumn    Pole można dodać tylko raz do obszaru Filtr raportu, Etykiety wierszy lub Etykiety kolumn (zarówno w przypadku liczbowego, jak i nieliczbowego typu danych). W przypadku próby dodania tego samego pola więcej niż raz — na przykład do obszarów Etykiety wierszy i Etykiety kolumn w sekcji układu — pole jest automatycznie usuwane z oryginalnego obszaru i umieszczane w nowym.

 • Miary    W źródle danych przetwarzania OLAP (Online Analytical) są często wiele pól (lub miary) zorganizowane w hierarchii różnych wymiarów, hierarchie i poziomy. Kliknij przycisk Rozwiń Pole plus i zwijanie przyciski Pole minus do momentu znalezienia pola, które mają.

  Do obszarów etykiet wierszy, etykiet kolumn i filtrów raportu można przenosić tylko hierarchie, atrybuty i nazwane zestawy.

  Do obszaru wartości można przenosić tylko miary, miary obliczeniowe i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI).

Po utworzeniu tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, możesz przystąpić do dodawania pól, które zawierają dane, które mają być wyświetlane w raporcie. Zazwyczaj możesz wybrać jedno pole dla każdego obszaru w sekcji układu. Jednak aby wyświetlić inne wartości dla określonego pola, możesz również dodać wiele kopii pola do obszaru wartości.

Jeśli tabela przestawna jest połączony ze źródłem danych zewnętrznych, który zawiera wiele danych, można filtrować jedno lub więcej pól, przed dodaniem pola do raportu, który można ograniczyć czas potrzebny na aktualizacji raportu.

Na liście pól tabeli przestawnej można dodawać pola do tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, wykonując co najmniej jedną z następujących czynności:

 • Aby umieścić pole w obszarze wyznaczonych w sekcji układu, w polu Pola tabeli przestawnej, zaznacz pole wyboru pola, które chcesz. Pola można zmienić później przydatna.

  Uwaga    Domyślnie pola nieliczbowe są dodawane do obszaru Etykiety wierszy, pola liczbowe są dodawane do obszaru wartości i daty przetwarzania OLAP (Online Analytical) i hierarchie czasu są dodawane do obszaru Etykiety kolumn.

 • Przeciągnij pole do obszaru w sekcji układu, w polu Pola tabeli przestawnej kliknij i przytrzymaj pola, a następnie przeciągnij go z sekcji pól do sekcji układu, który ma.

W tabeli przestawnej opartej na danych w arkuszu programu Excel i danych zewnętrznych ze źródła danych nie Online Analytical Processing OLAP można dodać tego samego pola więcej niż jeden raz do obszaru wartości. Można to zrobić, czy typem danych jest wartością liczbową lub wartością liczbową. Na przykład można porównać obliczeń przez siebie, takie jak marże zysku brutto i netto, wartości minimalne i maksymalne sprzedaży, lub liczników klienta i procent sumy klientów.

 1. Na liście pól tabeli przestawnej w polu Pola tabeli przestawnej kliknij i przytrzymaj pola, a następnie przeciągnij go do obszaru wartości w sekcji układu.

 2. Powtarzaj krok 1, aby utworzyć tyle kopii pola, ile chcesz wyświetlić w obszarze Wartości.

 3. W tabeli przestawnej odpowiednio zmień funkcję podsumowania lub obliczenia niestandardowe w poszczególnych kopiach pola.

  Porada    Możesz również zmienić nazwę skopiowanych pól w tabeli przestawnej, się.

Uwagi    

 • Po dodaniu dwóch lub większej liczby pól do obszaru Wartości (zarówno w przypadku różnych pól, jak i kopii tego samego pola) na liście pól jest automatycznie dodawana etykieta Kolumna wartości do obszaru Wartości. Za pomocą tego pola można przenosić pola w górę lub w dół w obszarze Wartości. Można nawet przenieść etykietę Kolumna wartości do obszaru Etykiety kolumn lub obszarów Etykiety wierszy. Nie jest jednak możliwe przenoszenie etykiety Kolumna wartości do obszaru Filtry raportu.

 • Pole można dodać tylko raz do obszaru Filtr raportu, Etykiety wierszy lub Etykiety kolumn (zarówno w przypadku liczbowego, jak i nieliczbowego typu danych). W przypadku próby dodania tego samego pola więcej niż raz — na przykład do obszarów Etykiety wierszy i Etykiety kolumn w sekcji układu — pole jest automatycznie usuwane z oryginalnego obszaru i umieszczane w nowym.

 • Innym sposobem dodania tego samego pola do obszaru wartości jest przy użyciu formuły (zwanych również pole obliczeniowe), która korzysta z tego samego pola w formule.

Aby usunąć pole, na liście pól tabeli przestawnej należy wykonać jedną z następujących czynności:

 • W polu Pola tabeli przestawnej wyczyść pole wyboru pola, które chcesz usunąć.

  Uwaga    Wyczyszczenie pola wyboru powoduje usunięcie wszystkich wystąpień danego pola z raportu.

 • W obszarze układu kliknij i przytrzymaj pole, które chcesz usunąć, a następnie przeciągnij je poza listę pól tabeli przestawnej.

Podczas tworzenia tabeli przestawnej w programie Excel jest wyświetlana lista pól tabeli przestawnej, która umożliwia dodawanie pól do tabeli przestawnej, ponowne ich rozmieszczanie oraz zmienianie ich położenia odpowiednio do potrzeb lub usuwanie ich z tabeli przestawnej. Domyślnie na liście pól tabeli przestawnej są wyświetlane dwie sekcje:

 • Sekcja pól u góry, umożliwiająca dodawanie i usuwanie pól w tabeli przestawnej

 • Sekcja układu u dołu, umożliwiająca ponowne rozmieszczanie pól i zmienianie ich położenia

Otwarcie listy pól tabeli przestawnej, kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę przestawną, a następnie kliknij pozycję Pokaż listę pól.

Jeśli nie widzisz pól, których chcesz użyć na liście pól tabeli przestawnej odświeżanie tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego Aby wyświetlić wszystkie nowe pola, pola obliczeniowe, miary, miary obliczeniowe lub wymiary, które zostały dodane od ostatniej operacji. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę przestawną, a następnie wybierz polecenie Odśwież.

Aby utworzyć układ pól, należy skorzystać z poniższych wskazówek dotyczących przenoszenia pól wartości, nazw i wymiarów z sekcji pól do czterech obszarów raportu w sekcji układu.

 • Wartości    Zaznaczenie pola wyboru tylko dla pola liczbowego, domyślnie zostanie przeniesiona do obszaru wartości .

 • Wiersze i kolumny    Aby Filtry, wierszy lub kolumn obszary, można dodać pole tylko raz, czy typem danych jest wartością liczbową lub wartością liczbową. Przy próbie dodania tego samego pola więcej niż jeden raz — na przykład do wierszy i kolumn obszary w sekcji układu — pole jest automatycznie usuwane z oryginalnego obszaru i umieszczenie w obszarze Nowy.

Po utworzeniu tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, możesz przystąpić do dodawania pól, które zawierają dane, które mają być wyświetlane w raporcie. Zazwyczaj możesz wybrać jedno pole dla każdego obszaru w sekcji układu. Jednak aby wyświetlić inne wartości dla określonego pola, możesz również dodać wiele kopii pola do obszaru wartości.

Jeśli tabela przestawna jest połączony ze źródłem danych zewnętrznych, który zawiera wiele danych, można filtrować jedno lub więcej pól, przed dodaniem pola do raportu, który można ograniczyć czas potrzebny na aktualizacji raportu.

Na liście pól tabeli przestawnej można dodawać pola do tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, wykonując co najmniej jedną z następujących czynności:

 • Aby umieścić pole w obszarze wyznaczonych w sekcji układu, w polu Wybierz pola, zaznacz pole wyboru pola, które chcesz. Pola można zmienić później przydatna.

  Uwaga: Domyślnie pola nieliczbowe są dodawane do obszaru Wiersze , pola liczbowe są dodawane do obszaru wartości i daty przetwarzania OLAP (Online Analytical) i hierarchie czasu są dodawane do obszaru kolumny .

 • Aby umieścić pole w określonym obszarze sekcji układu, w oknie dialogowym Wybieranie pola wskaźnika myszy na nazwę pola i kliknij pozycję czerwoną strzałkę listy rozwijanej obok pola nameclick nazwę pola, a następnie kliknij, Przejdź do filtru raportu, Przenieś do etykiet kolumn, Przenieś do etykiet wierszy lub Przenieś do wartości.

 • Aby przeciągnąć pole do obszaru w sekcji układu, w polu Wybierz pola, które chcesz dodać do raportu kliknij i przytrzymaj pole, a następnie przeciągnij je z sekcji pól do odpowiedniej sekcji układu.

W tabeli przestawnej opartej na danych w arkuszu programu Excel i danych zewnętrznych ze źródła danych nie Online Analytical Processing OLAP można dodać tego samego pola więcej niż jeden raz do obszaru wartości. Można to zrobić, czy typem danych jest wartością liczbową lub wartością liczbową. Na przykład można porównać obliczeń przez siebie, takie jak marże zysku brutto i netto, wartości minimalne i maksymalne sprzedaży, lub liczników klienta i procent sumy klientów.

 1. Na liście pól tabeli przestawnej w polu Wybierz pola kliknij i przytrzymaj pola, a następnie przeciągnij ją do obszaru wartości w sekcji układu.

 2. Powtarzaj krok 1, aby utworzyć tyle kopii pola, ile chcesz wyświetlić w obszarze Wartości.

 3. W tabeli przestawnej odpowiednio zmień funkcję podsumowania lub obliczenia niestandardowe w poszczególnych kopiach pola.

  Porada: Możesz również zmienić nazwę skopiowanych pól w tabeli przestawnej, się.

Uwagi: 

 • Po dodaniu dwóch lub większej liczby pól do obszaru Wartości (zarówno w przypadku różnych pól, jak i kopii tego samego pola) na liście pól jest automatycznie dodawana etykieta Kolumna wartości do obszaru Wartości. Za pomocą tego pola można przenosić pola w górę lub w dół w obszarze Wartości. Można nawet przenieść etykietę Kolumna wartości do obszaru Etykiety kolumn lub obszarów Etykiety wierszy. Nie jest jednak możliwe przenoszenie etykiety Kolumna wartości do obszaru Filtry raportu.

 • Pole można dodać tylko raz do obszaru Filtr raportu, Etykiety wierszy lub Etykiety kolumn (zarówno w przypadku liczbowego, jak i nieliczbowego typu danych). W przypadku próby dodania tego samego pola więcej niż raz — na przykład do obszarów Etykiety wierszy i Etykiety kolumn w sekcji układu — pole jest automatycznie usuwane z oryginalnego obszaru i umieszczane w nowym.

 • Innym sposobem dodania tego samego pola do obszaru wartości jest przy użyciu formuły (zwanych również pole obliczeniowe), która korzysta z tego samego pola w formule.

 • Na liście Pól tabeli przestawnej w oknie dialogowym Wybieranie pola wskaźnika myszy na nazwę pola, a następnie kliknij czerwoną strzałkę listy rozwijanej obok nazwy pola i wybierz Filtr.

Na liście Pól tabeli przestawnej lub Pola wykresu przestawnego można zmienić rozmieszczenie istniejące pola lub zmień położenie tych pól, stosując jedną z czterech obszarów u dołu sekcji układu:

Tabela przestawna

Opis

FILTRY

Ten obszar służy do filtrowania całego raportu na podstawie wybranego elementu w filtrze raportu.

KOLUMNY

Ten obszar służy do wyświetlania pól jako kolumn u góry raportu. Kolumna położona niżej jest zagnieżdżona w kolumnie bezpośrednio ją poprzedzającej.

WIERSZE

Ten obszar jest przeznaczony do wyświetlania podsumowujących danych liczbowych.

WARTOŚCI

Ten obszar jest przeznaczony do wyświetlania podsumowujących danych liczbowych.

Wykresy przestawne

Opis

FILTRY

Ten obszar służy do filtrowania całego raportu na podstawie wybranego elementu w filtrze raportu.

LEGENDY (SERIE DANYCH)

Ten obszar służy do wyświetlania pól w legendzie wykresu.

OŚ (CAEGORIES)

Ten obszar służy do wyświetlania pól jako osi na wykresie.

WARTOŚCI

Ten obszar jest przeznaczony do wyświetlania podsumowujących danych liczbowych.

Aby zmienić rozmieszczenie pól w tabeli przestawnej, kliknij nazwę pola w jednym z obszarów, a następnie wybierz jedną z następujących poleceń:

Przenieś w górę

Powoduje przeniesienie pola o jedną pozycję w górę w obrębie obszaru.

Przenieś w dół

Powoduje przeniesienie pola o jedną pozycję w dół w obrębie obszaru.

Przenieś na początek

Powoduje przeniesienie pola na początek obszaru.

Przenieś na koniec

Powoduje przeniesienie pola na koniec obszaru.

Przenieś do filtru raportu

Powoduje przeniesienie pola do obszaru filtru raportu.

Przenieś do etykiet wierszy

Powoduje przeniesienie pola do obszaru etykiet wierszy.

Przenieś do etykiet kolumn

Powoduje przeniesienie pola do obszaru etykiet kolumn.

Przenieś do wartości

Powoduje przeniesienie pola do obszaru wartości.

Ustawienia pola wartości, Ustawienia pola

Wyświetla okno dialogowe Ustawienia pola lub Ustawienia pola wartości.

Porada: Można też kliknąć i przytrzymać nazwę pola, a następnie przeciągnąć pole z sekcji pól do sekcji układu albo z obszaru do obszaru.

Aby usunąć pole, na liście pól, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • W polu Wybierz pola wyczyść pole wyboru pola, które chcesz usunąć.

  Uwaga: Wyczyszczenie pola wyboru powoduje usunięcie wszystkich wystąpień pola z raportu.

 • W obszarze układu kliknij pole, które chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Usuń pole.

 • W obszarze układu kliknij i przytrzymaj pole, które chcesz usunąć, a następnie przeciągnij je poza listę pól tabeli przestawnej.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Tworzenie tabeli przestawnej

Rozmieszczanie pól w tabeli przestawnej za pomocą listy pól

Tworzenie wykresu przestawnego

Filtrowanie danych za pomocą fragmentatorów

Tworzenie osi czasu tabeli przestawnej w celu filtrowania dat

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×