Przeprowadzanie inspekcji dokumentów, prezentacji lub skoroszytów w celu usunięcia danych ukrytych i informacji osobistych

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Gdy udostępniasz elektroniczną kopię niektórych dokumentów pakietu Office z klientami lub współpracownikami, jest warto przejrzeć dokument pod kątem danych ukrytych i informacji osobistych. Możesz usunąć te dane przed udostępnieniem dokumentu innym osobom. Funkcja Inspektor dokumentów w Word, Excel, PowerPoint lub Visio może pomóc w znalezieniu i usunięciu danych ukrytych i informacji osobistych w dokumentach, które użytkownik chce udostępnić.

Informacje ukryte mogą zawierać:

 • danych ukrytych i informacji osobistych, które mogą nie chcesz udostępniać dokumenty Word

 • dane Excel dodaje do skoroszytu, gdy współpraca z innymi osobami

 • danych ukrytych i informacji osobistych w PowerPoint, które mogą być przechowywane w prezentacji lub metadanych

 • informacje i pliku właściwości dokumentu w dokumentach Visio

Uwaga: Jeśli dokument zostanie wysłany do Microsoft, Microsoft nie ma dostępu do żadnych informacji z dokumentu.

Ten artykuł zawiera opis typów informacji, które zwykle są przechowywane w dokumentach Office, tak aby możesz zdecydować, co należy zachować i co należy usunąć w dokumencie lub metadanych. Istnieje kilka informacji, którego nie można usunąć Inspektor dokumentów wyjaśniono w tabelach towarzyszących szczegółowe informacje o Word, Excel i PowerPoint.

Elektroniczną kopię dokumentu Word współużytkowanych z klientami lub współpracownikami często zawiera danych ukrytych i informacji osobistych, który jest przechowywany w dokumencie lub w dokumencie właściwości lub metadanych.

Porada: Jeśli po prostu nie wydrukować komentarze, przejdź do pozycji plik > Drukuj, kliknij pozycję Drukuj wszystkie strony i wyczyść pole wyboru Drukowanie adiustacji.

Typy danych ukrytych i informacji osobistych

dokumenty Word mogą zawierać następujące typy danych ukrytych i informacji osobistych:

 • Komentarze, poprawki naniesione w śledzenia zmian, wersje i adnotacje odręczne     Jeśli zostały we współpracy z innymi osobami, aby utworzyć dokument, dokument może zawierać elementy, takie jak poprawki naniesione w prześledzone zmiany, komentarze, adnotacje odręczne lub wersje. Te informacje umożliwiają innych osób wyświetlić nazwy osób, które pracy nad dokumentem, komentarze recenzentów oraz zmiany wprowadzone w dokumencie, elementy, które nie można udostępniać poza zespołem.

 • Właściwości dokumentu i informacje osobiste     Właściwości dokumentu lub metadane, zawiera szczegółowe informacje o dokumencie, takie jak autor, temat i tytuł. Właściwości dokumentu zawierają również informacje automatycznie zachowywane przez programy Office, takie jak imię, nazwisko osoby, która ostatnio zapisany dokument oraz Data utworzenia dokumentu. Jeśli użyto specjalnych funkcji, dokument może również zawierać dodatkowe rodzaje identyfikowalne dane osobowe, takie jak nagłówki wiadomości e-mail, informacje o wysyłaniu do przeglądu wysyłkowe i nazw szablonów.

 • Nagłówki, stopki i znaki wodne    dokumenty Word mogą zawierać informacje w nagłówkach i stopkach. Ponadto może dodano znaku wodnego do dokumentu Word. 

 • Tekst ukryty    dokumenty Word mogą zawierać tekst sformatowany jako tekst ukryty. Jeśli nie wiesz, czy dokument zawiera tekst ukryty, można użyć Inspektor dokumentów, aby go wyszukać. 

 • Właściwości serwera dokumentów     Jeśli dokument został zapisany w lokalizacji na serwerze zarządzania dokumentami, takich jak witryny obszaru roboczego dokumentu lub w bibliotece według Windows SharePoint Services dokument może zawierać dodatkowych właściwości dokumentów lub informacje związane z tej lokalizacji serwera.

 • Dane XML niestandardowe     Dokumenty mogą zawierać niestandardowe dane XML, które nie są widoczne w dokumencie. Inspektor dokumentów można znaleźć i usunąć takie dane XML.

Znajdowanie i usuwanie danych ukrytych i informacji osobistych z Inspektora dokumentów

Inspektor dokumentów umożliwia znajdowanie i usuwanie danych ukrytych i informacji osobistych w dokumentach Word. Jest dobrym pomysłem jest przed udostępnieniem elektronicznej kopii dokumentu Word, takich jak wiadomości e-mail za pomocą Inspektor dokumentów.

Ważne: Zdecydowanie zaleca się używanie Inspektor dokumentów na kopii oryginalnego dokumentu, ponieważ nie zawsze jest możliwe przywrócenie danych usuniętych przez usuwa Inspektor dokumentów.

 1. Otwórz dokument Word, który chcesz sprawdzić pod kątem danych ukrytych i informacji osobistych.

 2. Kliknij kartę Plik, kliknij polecenie Zapisz jako, a następnie wpisz nazwę w polu Nazwa pliku, aby zapisać kopię oryginalnego dokumentu.

  Uwaga: W Word 2007: kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij pozycję Zapisz jako, a następnie wpisz nazwę w polu Nazwa pliku, aby zapisać kopię oryginalnego dokumentu.

 3. Pracując na kopii oryginalnego dokumentu, kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Informacje.

  W Word 2007: pracując na kopii oryginalnego dokumentu, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Przygotuj, a następnie kliknij Przeprowadź inspekcję dokumentu. Pomiń krok 4, a następnie przejdź do kroku 5.

 4. Kliknij przycisk Wyszukaj problemy, a następnie kliknij pozycję Przeprowadź inspekcję dokumentu.

 5. W oknie dialogowym Inspektor dokumentów zaznacz pola wyboru, aby wybrać typy ukrytej zawartości, które chcesz sprawdzić.

 6. Kliknij opcję Inspekcja.

 7. Przejrzyj wyniki inspekcji w oknie dialogowym Inspektor dokumentów.

 8. Kliknij opcję Usuń wszystko obok wyników inspekcji dla typów ukrytej zawartości, które chcesz usunąć z dokumentu.

  Ważne: 

  • Po usunięciu ukrytej zawartości z dokumentu przywrócenie jej przez kliknięcie przycisku Cofnij może nie być możliwe.

  • Jeśli chcesz usunąć danych ukrytych i informacji osobistych z dokumentów, które można zapisać w formacie plik tekstowy OpenDocument (ODT), należy uruchomić Inspektor dokumentów każdym uruchomieniu, Zapisz dokument w tym formacie.

Co Inspektora dokumentów znajdowane i usuwane w dokumentach programu Word

W WordInspektor dokumentów wyświetla kilku różnych inspektorów, które umożliwiają znajdowanie i usuwanie danych ukrytych i informacji osobistych, które są specyficzne dla Word dokumentów. Aby uzyskać listę różnych typów danych ukrytych i informacji osobistych, które Inspektor dokumentów można znaleźć i usunąć z dokumentów Word Przejrzyj poniższej tabeli.

Uwagi: 

 • Jeśli organizacja dostosowała Inspektor dokumentów, dodając moduły inspektorów, może być może sprawdzić swoje dokumenty pod kątem dodatkowych typów informacji.

 • Jeśli używasz Microsoft Word Starter 2010 wymienione dla Word nie wszystkie funkcje są obsługiwane w Word Starter. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji dostępnych w Word Starter zobacz funkcja w programie Word Starter pomocy technicznej.

Nazwa inspektora

Znajduje i usuwa

Komentarze, poprawki, wersje i adnotacje

Uwaga: W Word Starter 2010Inspektor dokumentów usuwa tylko wersje i adnotacje.

 • Komentarze

 • Poprawki naniesione w trybie śledzenie zmian

 • Informacje o wersji dokumentu

 • Adnotacje odręczne

Właściwości dokumentu i informacje osobiste

 • Właściwości dokumentu, w tym informacje znajdujące się na kartach Podsumowanie, Statystyka i Niestandardowe w oknie dialogowym Właściwości dokumentu

 • Nagłówki wiadomości e-mail

 • Listy wysyłkowe

 • Informacje o wysyłaniu do przeglądu

 • Właściwości serwera dokumentów

 • Informacje o zasadach zarządzania dokumentami

 • Informacje o typie zawartości

 • Informacje dotyczące łączy wiązania danych dla pól powiązanych z danymi (ostatnia wartość zostanie przekonwertowana na tekst)

 • Nazwa użytkownika

 • Nazwa szablonu

Nagłówki, stopki i znaki wodne

 • Informacje w nagłówkach dokumentów

 • Informacje w stopkach dokumentów

 • Znaki wodne

Tekst ukryty

Tekst sformatowany jako ukryty (efekt dla czcionki dostępny w oknie dialogowym Czcionka)

Uwaga: Ten inspektor nie wykrywa tekstu ukrytego w inny sposób (na przykład białego tekstu na białym tle).

Niestandardowe dane XML

 • Niestandardowe dane XML, które mogą być przechowywane w dokumencie

Niewidoczna zawartość

Obiekty, które nie są widoczne, ponieważ zostały sformatowane jako niewidoczne.

Uwaga: Ten inspektor nie może wykryć obiektów, które są zakryte innymi obiektami.

Gdy udostępniasz elektroniczną kopię skoroszytu programu Excel, upewnij się, że przejrzenie skoroszytu pod kątem danych ukrytych i informacji osobistych, które mogą być przechowywane w skoroszycie lub we właściwościach dokumentu (metadane).

Inspektor dokumentów w Excel może pomóc w znalezieniu i usunięciu danych ukrytych i informacji osobistych w skoroszytach.

Uwaga: Można usuwać danych ukrytych i informacji osobistych z skoroszyty, które zostały wysłane do innych osób, jeśli skoroszyt Excel został zapisany jako Udostępnionego skoroszytu, nie można usunąć komentarze, adnotacje, właściwości dokumentu i osobiste informacje. Aby usunąć te informacje z udostępnionego skoroszytu, pierwsza kopia i wyłączyć funkcję skoroszyt udostępniony.

Znajdowanie i usuwanie danych ukrytych i informacji osobistych

Inspektor dokumentów pomaga w znalezieniu i usunięciu danych ukrytych i informacji osobistych w skoroszytach Excel. Jest dobrym pomysłem jest przed udostępnieniem elektronicznej kopii skoroszytu, takich jak załącznik wiadomości e-mail za pomocą Inspektor dokumentów.

Ważne: Zdecydowanie zaleca się używanie Inspektor dokumentów na kopii oryginalnego skoroszytu, ponieważ nie zawsze jest możliwe przywrócenie danych usuniętych przez usuwa Inspektor dokumentów.

 1. Otwórz skoroszyt, który chcesz sprawdzić pod kątem danych ukrytych i informacji osobistych.

 2. Kliknij opcję Plik > Zapisz jako, a następnie wpisz inną nazwę w polu Nazwa pliku, aby zapisać kopię oryginalnego skoroszytu.

  Uwaga: W Excel 2007: kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij pozycję Zapisz jako, a następnie wpisz nazwę w polu Nazwa pliku, aby zapisać kopię oryginalnego skoroszytu.

 3. W kopii oryginalnego skoroszytu kliknij opcję Plik > Informacje.

  W Excel 2007: pracując na kopii oryginalnego skoroszytu, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Przygotuj, a następnie kliknij Przeprowadź inspekcję dokumentu. Pomiń krok 4, a następnie przejdź do kroku 5.

 4. Kliknij przycisk Wyszukaj problemy, a następnie kliknij pozycję Przeprowadź inspekcję dokumentu.

 5. W oknie dialogowym Inspektor dokumentów zaznacz pola obok typów ukrytej zawartości, który chcesz sprawdzić. Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych inspektorów zobacz co Inspektor dokumentów znajdowane i usuwane w dokumentach programu Excel.

 6. Kliknij opcję Inspekcja.

 7. Przejrzyj wyniki inspekcji w oknie Inspektor dokumentów.

 8. Kliknij opcję Usuń wszystko obok wyników inspekcji dla typów ukrytej zawartości, które chcesz usunąć z dokumentu.

  Ważne: 

  • Po usunięciu ukrytej zawartości ze skoroszytu przywrócenie jej przez kliknięcie pozycji Cofnij może nie być możliwe.

  • Jeśli usuniesz ukryte wiersze, kolumny lub arkusze, które zawierają dane, można zmienić wyniki obliczeń lub formuł w skoroszycie. Jeśli nie znasz tego, jakie informacje ukryte wiersze, kolumny lub arkusze zawierają, Zamknij Inspektor dokumentów, odkryć ukryte wiersze, kolumny lub arkusze, a następnie sprawdzić ich zawartość.

  • Inspektorów dla okien Komentarze i adnotacje, Właściwości dokumentu i informacje osobiste oraz Nagłówki i stopki nie można używać w skoroszycie zapisanym jako skoroszyt udostępniony (Recenzja > Udostępnij skoroszyt). Jest to spowodowane tym, że w skoroszytach udostępnionych informacje osobiste są używane w celu umożliwienia różnym osobom współpracy nad tym samym skoroszytem. Aby usunąć te informacje ze skoroszytu udostępnionego, należy go skopiować, a następnie anulować jego udostępnianie. W celu anulowania udostępniania skoroszytu kliknij pozycję Recenzja > Udostępnij skoroszyt i usuń zaznaczenie pola Pozwalaj na zmiany wprowadzane jednocześnie przez wielu użytkowników.

   Uwaga: Zatrzymywania udostępniania nie jest dostępna w Microsoft Excel Starter 2010. Aby wyłączyć, należy użyć pełnej wersji programu Excel.

  • Jeśli chcesz usunąć danych ukrytych i informacji osobistych z arkuszy kalkulacyjnych zapisywanych w formacie arkusz kalkulacyjny OpenDocument (ODS), należy uruchomić Inspektor dokumentów każdorazowo po zapisaniu arkusza kalkulacyjnego w tym formacie.

Typy danych ukrytych i informacji osobistych w programie Excel

Oto niektóre elementy, które mogą być źródłem danych ukrytych i informacji osobistych w skoroszytach Excel:

 • Komentarze i adnotacje odręczne     Skoroszyt może zawierać elementy, takie jak komentarze i adnotacje odręczne we współpracy z innymi osobami, aby utworzyć skoroszyt. Te informacje można poinformować inne osoby są wyświetlane nazwy osób, które pracowano skoroszyt, komentarzami recenzentów oraz zmiany wprowadzone do skoroszytu.

 • Właściwości dokumentu i informacje osobiste     Właściwości metadanych lub dokumentu w Excel, tak jak inne aplikacje Office zawierać szczegóły, takie jak autor, temat i tytuł. Office automatycznie przechowuje nazwę osoby, która ostatnio zapisany skoroszyt, datę, kiedy dokument został utworzony, dokumentów i lokalizacji (Excel 2013 lub nowsza). Czasami może występować dodatkowe rodzaje identyfikowalne dane osobowe, takie jak nagłówki wiadomości e-mail, informacje o wysyłaniu do przeglądu wysyłkowe, właściwości drukarki (na przykład ścieżka drukarki i hasło bezpiecznego wydruku) i dane ścieżki pliku do opublikowania Strony sieci Web.

 • Nagłówki i stopki    Skoroszyty mogą zawierać informacje w nagłówkach i stopkach.

 • Ukryte wiersze, kolumny i arkusze    Skoroszyty mogą zawierać ukryte wiersze, kolumny oraz całe arkusze. W przypadku rozpowszechniania kopii skoroszytu zawierającego ukryte wiersze, kolumny lub arkusze inne osoby mogą je odkryć i wyświetlić zawarte w nich dane.

 • Właściwości serwera dokumentów     Skoroszyty, które są zapisywane w lokalizacji na serwerze zarządzania dokumentami, takie jak witryny obszaru roboczego dokumentu lub w bibliotece według Windows SharePoint Services może zawierać dodatkowych właściwości dokumentów lub informacje dotyczące lokalizację serwera.

 • Dane XML niestandardowe     Skoroszyty mogą zawierać niestandardowe dane XML, który nie jest widoczny w dokumencie. Inspektor dokumentów można znaleźć i usunąć takie dane XML.

 • Niewidoczna zawartość    Skoroszyt może zawierać obiekty, które nie są widoczne, ponieważ zostały sformatowane jako niewidoczne.

 • Linki zewnętrzne    Skoroszyty mogą zawierać linki do danych w innych skoroszytach (linki zewnętrzne). Nazwy skoroszytów zawierających te dane są następnie zapisywane razem ze skoroszytami, ale mogą być niewidoczne.

 • Osadzone pliki lub obiekty    Skoroszyty mogą zawierać pliki osadzone (na przykład dokument pakietu Office lub dokument tekstowy) lub obiekty osadzone (na przykład wykres lub równanie), w których mogą znajdować się niewidoczne dane.

 • Makra kodu VBA    Skoroszyty mogą zawierać makra, moduły VBA, kontrolki COM lub ActiveX, formularze użytkownika lub funkcje zdefiniowane przez użytkownika, w których mogą znajdować się ukryte dane.

 • Elementy, które mogą mieć dane w pamięci podręcznej    Skoroszyty mogą zawierać zbuforowane dane dla tabel przestawnych, wykresów przestawnych, fragmentatorów, osi czasu i formuł modułowych, które mogą być niewidoczne.

 • Ankiety programu Excel    Skoroszyty mogą zawierać ukryte pytania ankiety Excel, które zostały wprowadzone w Excel Online i zapisane w skoroszycie, ale nie są widoczne.

 • Scenariusze Menedżera scenariuszy    Skoroszyty mogą zawierać scenariusze zdefiniowane przy użyciu Menedżera scenariuszy. Takie scenariusze mogą zawierać zbuforowane lub ukryte dane.

 • Filtry    Skoroszyty mogą zawierać aktywne autofiltry lub filtry tabel, które mogą powodować zapisanie zbuforowanych lub ukrytych danych.

 • Ukryte nazwy    Skoroszyty mogą zawierać ukryte nazwy, które mogą być źródłem ukrytych danych.

Co Inspektora dokumentów znajdowane i usuwane w dokumentach programu Excel

Inspektor dokumentów Wyświetla elementy, które wykrywa, aby pomóc w znalezieniu i usunięciu danych ukrytych i informacji osobistych, które są specyficzne dla skoroszytów Excel. W tabeli, poniżej przedstawiono typy danych ukrytych i informacji osobistych Inspektor dokumentów można znaleźć i usuwania ze skoroszytów.

Uwagi: 

 • Nie wszystkie funkcje l Excel, które są wymienione w tabeli są obsługiwane w Microsoft Excel Starter 2010.

 • Jeśli Twoja organizacja dodała niestandardowe moduły inspektorów do Inspektor dokumentów, może zostać wyświetlony dodatkowych typów informacji.

Elementy skoroszytu:

Inspektor dokumentów znajdowane i usuwane przez:

Komentarze i adnotacje

 • Komentarze

 • Adnotacje odręczne

Uwaga: W Excel Starter 2010 Inspektor dokumentów usuwa tylko adnotacje.

Właściwości dokumentu i informacje osobiste

 • Właściwości dokumentu, w tym informacje znajdujące się na kartach Podsumowanie, Statystyka i Niestandardowe w oknie dialogowym Właściwości dokumentu

 • (Excel 2013 lub nowsza) Lokalizacja dokumentu, po kliknięciu przycisku Usuń wszystko, istniejącej lokalizacji dokumentu będą czyszczone z pliku. Lokalizacja dokumentu nie zostać dodane do plików podczas zapisywania do momentu zamknięcia Excel 2013 lub nowszym i ponownie otwórz plik.

 • Nagłówki wiadomości e-mail

 • Listy wysyłkowe

 • Informacje o wysyłaniu do przeglądu

 • Właściwości serwera dokumentów

 • Informacje o zasadach zarządzania dokumentami

 • Informacje o typie zawartości

 • Nazwa użytkownika

 • Informacje o ścieżce drukarki

 • Komentarze scenariusza

 • Ścieżka pliku do publikowania stron sieci Web

 • Komentarze dotyczące zdefiniowanych nazw i nazw tabel

 • Nieaktywne połączenia danych zewnętrznych

Nagłówki i stopki

 • Informacje w nagłówkach arkuszy

 • Informacje w stopkach arkuszy

Ukryte wiersze i kolumny

 • Ukryte wiersze

 • Ukryte kolumny zawierające dane

  Uwagi: 

  • Jeśli w skoroszycie znajdują się ukryte kolumny, które nie zawierają danych, i są one umieszczone między kolumnami zawierającymi dane, wówczas puste kolumny ukryte także zostaną wykryte i usunięte.

  • Ukryte wiersze lub kolumny w skoroszycie zawierają dane, może zmienić wyniki obliczeń lub formuł w skoroszycie, usuwając je. Jeśli nie wiesz, jakie informacje ukryte wiersze lub kolumny zawierają, Zamknij Inspektor dokumentów, odkryć ukryte wiersze lub kolumny, a następnie sprawdzić ich zawartość.

  • Inspektor dokumentów nie wykrywa kształtów, wykresów, kontrolek, obiektów Microsoft ActiveX i kontrolek, obrazów lub grafik SmartArt, które mogą znajdować się w ukrytych kolumnach.

  • Ukryte wiersze lub kolumny ukryte nie są usuwane, jeśli są one częścią nagłówek tabeli, listy nagłówek lub tabeli przestawnej. Te wiersze i kolumny są odkryte.

Ukryte arkusze

Ukryte arkusze

Uwaga: Jeśli ukryte arkusze w skoroszycie zawierają dane, może zmienić wyniki obliczeń lub formuł w skoroszycie, usuwając je. Jeśli nie wiesz, jakie informacje zawierają ukrytych arkuszy, Zamknij Inspektor dokumentów, odkryć ukryte arkusze, a następnie sprawdzić ich zawartość.

Niestandardowe dane XML

Niestandardowe dane XML, które mogą być przechowywane w skoroszycie

Niewidoczna zawartość

Obiekty, które nie są widoczne, ponieważ zostały sformatowane jako niewidoczne

Uwaga: Inspektor dokumentów nie wykrywa obiektów, które są zakryte innymi obiektami.

Informacje, które znajduje Inspektor dokumentów, ale których nie może usunąć

Inspektor dokumentów wykryje następujące elementy, które mogą zawierać dane, które nie jest widoczna w skoroszycie. Nie można go usunąć tych elementów dla Ciebie, ponieważ może spowodować, że skoroszyt może nie działać prawidłowo. Można sprawdzić każdy element, który znajduje się i określanie, czy chcesz ręcznie usunąć lub zastąpić elementu, który nie ma ukrytych danych, takich jak statycznego obrazu.

Elementy skoroszytu:

Wyszukuje Inspektor dokumentów:

Linki zewnętrzne

Linki do danych w innych skoroszytach. Nazwy arkuszy zawierających dane są zapisywane w skoroszycie, ale nie są widoczne. Linki zewnętrzne to także odwołania zewnętrzne używane w następujących elementach:

 • Komórki skoroszytu

 • Nazwy

 • Obiekty (takie jak pola tekstowe i kształty)

 • Tytuły wykresów

 • Serie danych wykresów

Osadzone pliki lub obiekty

Pliki osadzone (na przykład Office lub dokument tekstowy) lub osadzony obiektów (takich jak wykres lub równanie), które mogą mieć dane, które nie jest widoczna w skoroszycie. Poniżej przedstawiono przykłady niektóre typy obiektów:

 • Obiekty obrazów map bitowych

 • Microsoft Obiekty równań 3.0

 • Microsoft Obiekty wykresów wykresu

 • PowerPoint Obiekty prezentacji

 • Visio Obiekty rysunkowe

 • Word Obiekty dokumentów

 • Obiekty tekstowe OpenDocument

Makra kodu VBA

Elementy makr lub języka VBA, które mogą mieć ukryte dane w skoroszycie. Są to m.in.:

 • Makra, w tym arkusze makr Excel 4.0 (XLM)

 • Moduły VBA

 • Kontrolki COM lub ActiveX

 • Formularze użytkownika, w tym formularzy Excel 5.0

 • Funkcje zdefiniowane przez użytkownika

Funkcje analizy biznesowej zapisujące dane w pamięci podręcznej

Funkcje analizy BIZNESOWEJ, które mogą zawierać zbuforowane dane, które są zapisywane w skoroszycie, prawdopodobnie zawierającej dane, które nie są widoczne. Testy Inspektor dokumentów dla następujących elementów, które mogą mieć elementów PivotCache, SlicerCache, moduł pamięci podręcznej formuły:

 • Tabele przestawne i wykresy przestawne

 • Fragmentatory i osie czasu

 • Formuły modułowe

Ankiety programu Excel

Excel Pytania ankiety, które zostały utworzone w Excel Online i zapisane w skoroszycie jako niewidoczne dane.

Scenariusze Menedżera scenariuszy

Scenariusze zdefiniowane za pomocą Menedżera scenariuszy, które mogą spowodować zapisanie w skoroszycie zbuforowanych lub ukrytych danych.

Filtry

Filtry, które mogą spowodować zbuforowanych lub ukrytych danych w skoroszycie. Inspektor dokumentów sprawdza, czy Autofiltrów i tabeli filtrów zastosowanych do danych.

Ukryte nazwy

Ukryte nazwy, które mogą być ukrytymi danymi w skoroszycie.

Można wyszukać i usunąć informacje ukryte w prezentacjach PowerPoint przy użyciu Inspektor dokumentów.

Porada: Jeśli po prostu nie wydrukować komentarze, przejdź do pozycji plik > Drukuj, kliknij pozycję Slajdy na całych stronach i wyczyść pole wyboru Drukowanie komentarzy.

Znajdowanie i usuwanie danych ukrytych i informacji osobistych

Ważne: Zdecydowanie zaleca się używanie Inspektor dokumentów na kopii oryginalnej prezentacji, ponieważ nie zawsze jest możliwe przywrócenie danych usuniętych przez usuwa Inspektor dokumentów.

 1. Otwórz prezentację PowerPoint, który chcesz sprawdzić pod kątem danych ukrytych i informacji osobistych.

 2. Na karcie plik wybierz polecenie Zapisz jako, a następnie wpisz nazwę w polu Nazwa pliku, aby zapisać kopię oryginalnej prezentacji.

  Uwaga: W PowerPoint 2007: kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij pozycję Zapisz jako, a następnie wpisz nazwę w polu Nazwa pliku, aby zapisać kopię oryginalnej prezentacji.

 3. W kopii oryginalnej prezentacji, na karcie plik wybierz pozycję informacje.

  Uwaga: W PowerPoint 2007: W kopii oryginalnej prezentacji, kliknij przycisk Microsoft Office przycisk Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Przygotuj, a następnie kliknij Przeprowadź inspekcję dokumentu. Pomiń krok 4, a następnie przejdź do kroku 5.

 4. Kliknij przycisk Wyszukaj problemy, a następnie Przeprowadź inspekcję dokumentu.

 5. W oknie dialogowym Inspektor dokumentów zaznacz pola wyboru, aby wybrać typy ukrytej zawartości, które chcesz sprawdzić. Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych inspektorów, zobacz Informacje znajdowane i usuwane przez Inspektora dokumentów.

 6. Kliknij opcję Inspekcja.

 7. Przejrzyj wyniki inspekcji w oknie dialogowym Inspektor dokumentów.

 8. Kliknij opcję Usuń wszystko obok wyników inspekcji dla typów ukrytej zawartości, które chcesz usunąć z dokumentu.

  • Po usunięciu ukrytej zawartości z prezentacji przywrócenie jej przez kliknięcie przycisku Cofnij może nie być możliwe.

  • Jeśli chcesz usunąć danych ukrytych i informacji osobistych z prezentacji, z których można zapisać w formacie Prezentacja OpenDocument (ODP), należy uruchomić Inspektor dokumentów każdorazowo po zapisaniu prezentacji w tym formacie.

Typy danych ukrytych i informacji osobistych

PowerPoint prezentacji można zapisać kilka typów danych ukrytych i informacji osobistych. Gdy te informacje mogą nie być widoczne natychmiast, nadal mogą być pobierane z prezentacji.

Informacje ukryte mogą zawierać dane tego PowerPoint dodaje z myślą o współpracy nad tworzeniem prezentacji z innymi osobami. Również mogą zawierać informacje, które celowo wyznaczyć jako ukryty.

PowerPoint prezentacje mogą zawierać następujące typy danych ukrytych i informacji osobistych:

 • Komentarze i adnotacje odręczne    Jeśli możesz współpracować z innymi osobami do tworzenia prezentacji, prezentacje mogą zawierać elementy, takie jak komentarze i adnotacje odręczne. Te informacje można zezwolić, aby inne osoby mogły zobaczyć wprowadzone zmiany i nazwy osób, które pracy nad prezentacją, wraz z komentarzami recenzentów.

 • Śledzenie danych poprawek    Podczas pracy nad udostępnionym dokumentem przechowywanym w chmurze, PowerPoint 2016 dla Office 365 są przechowywane dane o który wprowadzi zmiany w dokumencie i zmiany zostały wprowadzone.

 • Właściwości dokumentu i informacje osobiste     Właściwości dokumentu, nazywane także metadane, to szczegóły dotyczące prezentacji, takie jak autor, temat i tytuł. Właściwości dokumentu zawierają również informacje automatycznie zachowywane przez programy Office, takie jak imię, nazwisko osoby, która ostatnio zapisany dokument oraz Data utworzenia dokumentu. Jeśli użyto specjalnych funkcji, dokument może również zawierać dodatkowe rodzaje identyfikowalne dane osobowe, takie jak nagłówki wiadomości e-mail, informacje o wysyłaniu do przeglądu wysyłkowe i informacje o ścieżce pliku do publikowania stron sieci Web.

 • Niewidoczna zawartość na slajdach     Prezentacje mogą zawierać obiekty, które nie są widoczne, ponieważ zostały sformatowane jako niewidoczne.

 • Zawartość poza slajdami   PowerPoint prezentacje mogą zawierać obiekty, które nie są od razu widoczne, ponieważ zostały przeciągnięte poza obszar slajdu w obszarze poza slajdami. To zawartość poza slajdami może zawierać pól tekstowych, obiektów clipart, grafiki i tabel. 

 • Notatki do prezentacji     W sekcji Notatki prezentacji PowerPoint może zawierać tekst, który może nie chcesz udostępnić publicznie, zwłaszcza jeśli notatki są wyłącznie przeznaczone dla osoby, która jest przedstawiania prezentacji.

 • Właściwości serwera dokumentów     Jeśli prezentacja została zapisana w lokalizacji na serwerze zarządzania dokumentami, takich jak witryny obszaru roboczego dokumentu lub w bibliotece według Windows SharePoint Services prezentacja może zawierać dodatkowych właściwości dokumentów lub informacje związane z tej lokalizacji serwera.

 • Dane XML niestandardowe    Prezentacje mogą zawierać niestandardowe dane XML, które nie są widoczne w dokumencie. Inspektor dokumentów można znaleźć i usunąć takie dane XML.

Informacje znajdowane i usuwane przez Inspektora dokumentów

W PowerPointInspektor dokumentów wyświetla kilku różnych inspektorów, które umożliwiają znajdowanie i usuwanie danych ukrytych oraz informacji osobistych, które są specyficzne dla prezentacji programu PowerPoint. Aby uzyskać listę różnych typów danych ukrytych i informacji osobistych, które Inspektor dokumentów można znaleźć i usunąć z prezentacji Przejrzyj poniższej tabeli.

Jeśli organizacja dostosowała Inspektor dokumentów, dodając moduły inspektorów, może być może sprawdzić swoje prezentacje pod kątem dodatkowych typów informacji.

Nazwa inspektora

Znajduje i usuwa

Komentarze i adnotacje

 • Komentarze

 • Adnotacje odręczne

Właściwości dokumentu i informacje osobiste

 • Właściwości dokumentu, w tym informacje znajdujące się na kartach Podsumowanie, Statystyka i Niestandardowe w oknie dialogowym Właściwości dokumentu

 • Nagłówki wiadomości e-mail

 • Listy wysyłkowe

 • Informacje o wysyłaniu do przeglądu

 • Właściwości serwera dokumentów

 • Informacje o zasadach zarządzania dokumentami

 • Informacje o typie zawartości

 • Ścieżka pliku do publikowania stron sieci Web

Dane śledzenia poprawek

Dane dotyczące osób, które ma edytować plik i było edytowane.

Ta funkcja jest dostępna tylko dla posiadaczy subskrypcji usługi Office 365, którzy dołączyli do niejawnego programu testów pakietu Office. Jeśli jesteś subskrybentem usługi Office 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Niewidoczna zawartość na slajdach

Obiekty, które nie są widoczne, ponieważ zostały sformatowane jako niewidoczne

Ten inspektor nie wykrywa obiektów, które są zakryte innymi obiektami.

Zawartość poza slajdami

 • Zawartość lub obiekty, które nie są od razu widoczne w prezentacji, ponieważ są umieszczone poza obszarem slajdów, to między innymi:

  • Obiekty clipart

  • Pola tekstowe

  • Elementy graficzne

  • Tabele

   Inspektor dokumentów nie wykrywa ani nie usuwa obiektów znajdujących się poza slajdami z efektami animacji.

Notatki do prezentacji

Tekst dodany do sekcji Notatki prezentacji

Inspektor dokumentów nie może usuwać obrazów, które są dodawane do sekcji Notatki prezentacji.

Niestandardowe dane XML

Niestandardowe dane XML, które mogą być przechowywane w prezentacji

Informacje, które znajduje Inspektor dokumentów, ale których nie może usunąć

Inspektor dokumentów wykryje następujące elementy, które mogą zawierać dane, które nie jest widoczna w prezentacji. Inspektor dokumentów nie można usunąć te elementy dla Ciebie, ponieważ może spowodować, że prezentacja może nie działać prawidłowo. Można sprawdzić każdy element, który znajduje się i określanie, czy chcesz ręcznie usunąć lub zastąpić elementu, który nie ma ukrytych danych, takich jak statycznego obrazu.

Elementy skoroszytu:

Wyszukuje Inspektor dokumentów:

Osadzone pliki lub obiekty

Pliki osadzone (na przykład Office lub dokument tekstowy) lub osadzony obiektów (takich jak wykres lub równanie), które mogą mieć dane, które nie jest widoczna w skoroszycie. Poniżej przedstawiono przykłady niektóre typy obiektów:

 • Obiekty obrazów map bitowych

 • Microsoft Obiekty równań 3.0

 • Microsoft Obiekty wykresów wykresu

 • PowerPoint Obiekty prezentacji

 • Visio Obiekty rysunkowe

 • Word Obiekty dokumentów

 • Obiekty tekstowe OpenDocument

Makra lub kod języka VBA

Elementy makr lub języka VBA, które mogą zawierać ukryte dane w prezentacji. Ta opcja uwzględnia:

 • Makra

 • Moduły VBA

 • Kontrolki COM lub ActiveX

Inspektor dokumentów i danych osobistych

Śledzenie danych wprowadzeniem w kompilacji PowerPoint 2016 8403 dla Office 365 wewnętrznych, poprawek ilustruje ograniczenia Inspektor dokumentów. Na przykład załóżmy powiedz Kelly i Anna współpraca nad prezentacją A w Office 365. Śledzenie danych (oznacza to, że nazwy użytkowników i godzin, gdy one edycje) poprawek jest dodawany do prezentacji. Jeśli później Mohammed zostanie otwarta prezentacja odpowiedzi w PowerPoint 2013 i wykonuje Inspektor dokumentów w pliku, aby usunąć dane osobowe, Inspektor dokumentów w tej wersji PowerPoint nie będą mogli wykrywanie i usuwanie poprawek dane dodawane do śledzenia prezentacji w nowszej wersji Office 365PowerPoint używane przez Kelly i Anna. Mohammed nie można usunąć śledzenie danych bez uaktualniania do bieżącej wersji PowerPoint, a następnie uruchamiając Inspektor dokumentów poprawek

Możesz usunąć informacje ukryte w Visio, podobnie jak w innych aplikacje dla pakietu Office. Przed udostępnieniem innym osobom kopii dokumentu Visio, może być informatioin, który chcesz usunąć z dokumentu i z właściwości pliku dokumentu.

Informacje osobiste można łatwo usunąć z następujących obszarów funkcji w Visio:

 • Komentarze wstawione na stronach dokumentu

 • Właściwości pliku (Autor, Menedżer i Firma )

 • Nazwy recenzenta, inicjały i adiustacja

 • Ścieżki plików wzorników

 • Szablon Ścieżka i nazwa pliku

Uwaga: Jeśli dokument jest udostępniany innym osobom na serwerze współużytkowanym, po otwarciu dokumentu, informacje są wyświetlane informacje nazwę użytkownika, który zawiera plik i nazwa komputera, na którym jest przechowywany plik. Aby chronić te informacje, upewnij się, że wszystkie dokumenty udostępnione są dostępne tylko przez zaufanych użytkowników.

Możesz wyszukać i usunąć dane w prezentacjach Visio, wykonując następujące czynności.

 • W menu plik kliknij polecenie Usuń informacje ukryte.

  Jeśli korzystasz z Visio Premium 2010 lub nowszy, można znaleźć to w obszarze plik > informacje > Usuń informacje osobiste.

 • Kliknij kartę Informacje osobiste.

 • Zaznacz pole wyboru Usuń te elementy z dokumentu.

  Porada: Zaznacz pole wyboru Ostrzegaj mnie przy próbie ponownego wstawienia tych informacji, jeśli chcesz wyświetlanie ostrzeżenia w przypadku próby ponownego wstawienia informacji osobistych.

 • Aby usunąć potencjalnie poufne dane z zewnętrznych źródeł danych, zaznacz pole wyboru Usuń dane ze źródeł zewnętrznych przechowywane w dokumencie.

  Uwaga: Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje nie powoduje usunięcia danych połączonych z kształtem. Usuwa źródła danych z diagramu, ale w przypadku jakichkolwiek danych ze źródła danych na diagramie, należy ręcznie usunąć.

Przesyłanie opinii

W tym artykule Data ostatniej aktualizacji 8 stycznia 2019wyniku swoje komentarze. Jeśli udało Ci się znaleźć w tym artykule pomocnicze, a zwłaszcza, jeśli nie, użyj poniższych elementów sterujących opinii do opuszczenia nam sugestie konstruktywne, jak firma Microsoft może ułatwić lepsze.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×