Przenoszenie plików z usługi OneDrive w usłudze OneDrive dla firm

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule opisano, jak przenieść pliki, które przechowujesz w Microsoft OneDrive lub innymi usługami miejsca do magazynowania plików w chmurze do OneDrive dla Firm w usłudze Office 365.

Jeśli masz lokalny dostęp do Twoich plików OneDrive, można przenieść pliki do OneDrive dla Firm, po prostu, przekazując je w przeglądarce sieci web. W celu zwiększenia wydajności, zalecamy używanie nowy klient synchronizacji usługi OneDrive. W poniższej tabeli podsumowano zadań i zagadnienia związane z przenoszenia plików do OneDrive dla Firm.

Synchronizowanie usługi OneDrive dla Firm z komputerem

Podczas synchronizowania plików z Aplikacja klasyczna OneDrive można przenoszenia plików OneDrive tak jak innych plików na komputerze. Jest łatwiej i szybciej, ponieważ nie są zależne od sieci. Zwróć uwagę na następujące ważne kwestie przy użyciu Aplikacja klasyczna OneDrive dla tego zadania:

Wykonaj poniższe czynności w celu skonfigurowania połączenia synchronizacji z OneDrive dla Firm. Jeśli możesz już jest skonfigurowane tak, można przejść do następnej sekcji.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365.

 2. Wybierz białą lub niebieską ikonę chmury OneDrive w obszarze powiadomień na pasku zadań systemu Windows.

  Klient synchronizacji OneDrive z ikonami niebieskiej i białej chmury

 3. W centrum aktywności wybierz pozycję Więcej > Ustawienia.

  Zrzut ekranu przedstawiający przechodzenie do ustawień usługi OneDrive

  (W celu wyświetlenia ikony usługi OneDrive może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony obok obszaru powiadomień. Jeśli ikona nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień, usługa OneDrive może nie być uruchomiona. Kliknij przycisk Start, wpisz nazwę OneDrive w polu wyszukiwania, a następnie kliknij pozycję OneDrive w wynikach wyszukiwania).

 4. W obszarze Ustawienia wybierz pozycję Konto, a następnie polecenie Dodaj konto.

  Okno dialogowe konta Dodawanie usługi OneDrive

 5. Po uruchomieniu OneDrive konfiguracji wprowadź nowe konto, a następnie wybierz Zaloguj się.

  Zrzut ekranu przedstawiający pierwszy ekran konfiguracji usługi OneDrive

Przenoszenie plików OneDrive do folderu synchronizowanej OneDrive dla Firm

Aby przenieść pliki OneDriveOneDrive dla Firm, przeciągnij je z folderu synchronizowanego OneDrive do folderu synchronizowanej OneDrive dla Firm.

Uwaga: Przed przeniesieniem plików z OneDrive do OneDrive dla Firm, warto rozważyć użycie plików na żądanie. Aby uzyskać więcej informacji zobacz informacje o usłudze OneDrive pliki na żądanie.

 1. W Eksploratorze plików otwórz folder zsynchronizowanej OneDrive.

  Domyślnie folderu zsynchronizowanej OneDrive znajduje się w c:\users\ \OneDrivenazwę użytkownika. Należy również są widoczne w obszarze Ulubione.

  Zrzut ekranu przedstawiający pliki usługi OneDrive dla Firm w Eksploratorze plików

 2. Przeciągnij pliki, które chcesz folderu zsynchronizowanej OneDrive dla Firm.

  Ważne: W przypadku przenoszenia dużej liczby plików, aby uzyskać najlepsze wyniki, Stanowczo zalecamy przenoszenie plików w partiach zawierających nie więcej niż 100 plików.

Gdy pliki zostały przeniesione do folderu zsynchronizowanej biblioteki, są one automatycznie przekazane do OneDrive dla Firm w usłudze Office 365. Informacje dotyczące różnych ikonami związane z stan pliku, można znaleźć w czego OneDrive znaczenie ikon?

Uwagi dotyczące przenoszenia plików z OneDrive do OneDrive dla Firm

Zwróć uwagę na następujące szczegóły dotyczące przenoszenia plików z OneDrive do OneDrive dla Firm:

 • Pliki, które można przenieść z OneDrive do OneDrive dla Firm zasadniczo są uznawane za nowe pliki, a w wyniku tych plików nie zachowuje metadanych szczegóły, takie jak zmodyfikowany i zmodyfikowany przez.

 • OneDrive dla Firm ogranicza określonych typów plików. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z typy plików, których nie można dodać do listy lub biblioteki.

Udostępnianie plików w OneDrive dla Firm

Jeśli możesz udostępnionych plików w usłudze OneDrive, będzie muszą udostępnić te pliki ponownie w usłudze OneDrive dla firm po przesunięciu. Ponadto po udostępnić pliki, które możesz przenieść do OneDrive dla Firm, zaleca się usunąć oryginalne pliki z OneDrive. Dzięki temu osoby nie będą mogli odwołują się do nieaktualne kopie plików, jak udostępnionych im wcześniej.

Chcę przenieść więcej niż 300 000 elementów OneDrive dla Firm

Jeśli chcesz przenieść więcej niż 300 000 elementów OneDrive dla Firm, zaleca się następujące czynności:

 1. Przenoszenie elementów tyle możliwie przy użyciu Aplikacja klasyczna OneDrive, zgodnie z opisem w tym artykule.

  Przekazywanie plików w partiach zawierających nie więcej niż 100 elementów naraz.

  Uwaga: Elementy składa się z plików i folderów.

 2. Po uruchomieniu do 300 000 kreski, Zatrzymaj synchronizację z aplikacji OneDrive dla firm.

 3. Przekaż wszystkie pozostałe pliki do OneDrive dla Firm w przeglądarce sieci web przy użyciu polecenia przekazywania.

  Uwaga: Jeśli obawiasz się o ilości miejsca do magazynowania plików, można włączyć pliki na żądanie. Aby uzyskać więcej informacji zobacz informacje o usłudze OneDrive pliki na żądanie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×