Przenoszenie plików z usługi OneDrive w usłudze OneDrive dla firm

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule opisano, jak przenieść pliki, które przechowujesz w Microsoft OneDrive lub innych opartej na chmurze przestrzeni dyskowej usługi plików do usługi OneDrive dla firm w usłudze Office 365.

W tym artykule

Jeśli masz lokalny dostęp do plików w usłudze OneDrive, możesz przenosić pliki usługi OneDrive dla firm, po prostu, przekazując je w przeglądarce sieci web. W celu zwiększenia wydajności, zalecamy przy użyciu usługi OneDrive dla firm aplikacji do synchronizacji. W poniższej tabeli podsumowano zadań i zagadnienia związane z przenoszenia plików do usługi OneDrive dla firm.

Akcja

Opis

Synchronizowanie z komputerem

Synchronizowanie usługi OneDrive dla firm z komputerem

Umożliwia połączenie z usługą OneDrive dla firm na komputerze lokalnym.

Ikona przenoszenia dokumentów

Przenoszenie plików w usłudze OneDrive

Wszystkie pliki umieszczone w swojej zsynchronizowany folder usługi OneDrive dla firm automatycznie Przekaż w chmurze, gdy jesteś w trybie online.

Logo programu OneNote

Przenoszenie notesów programu OneNote w usłudze OneDrive dla firm

Aby przenieść notesy programu OneNote, musisz wykonać inną procedurę.

Ikona dokumentu udostępnionego

Udostępnianie plików w usłudze OneDrive dla firm

Pliki mogą mieć udostępniane z innymi osobami w usłudze OneDrive. Po przeniesieniu plików do usługi OneDrive dla firm te są uznawane za nowych plików. W związku z tym można skonfigurować udostępnianie połączeń ponownie, aby niektóre z tych plików.

Synchronizowanie usługi OneDrive dla Firm z komputerem

OneDrive dla firm aplikacji do synchronizacji zapewnia skuteczny sposób przenoszenia plików, ponieważ pozwala pracować z plikami na komputerze lokalnym, zamiast przenosić pliki w sieci, która jest zazwyczaj tempo. Zwróć uwagę następujące ważne informacje dotyczące używania aplikacji do synchronizacji dla tego zadania:

Wykonaj poniższe czynności w celu skonfigurowania połączenia synchronizacji z usługą OneDrive dla firm. Jeśli możesz już jest skonfigurowane tak, można przejść do następnej sekcji.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, a następnie wybierz pozycję OneDrive na pasku nawigacyjnym.

 2. Wybierz pozycję Synchronizuj.
  Zostanie otwarty kreator aplikacji do synchronizacji OneDrive dla Firm.

  Uwaga:  Jeśli aplikacja ma nazwę „SkyDrive Pro”, a nie „OneDrive dla Firm”, oznacza to, że nie używasz najnowszej wersji aplikacji do synchronizacji. Aby uzyskać informacje na temat aktualizowania aplikacji, zobacz Aktualizowanie aplikacji do synchronizacji OneDrive dla Firm w dalszej części tego artykułu.

 3. Wybierz pozycję Synchronizuj teraz.

 4. Wybierz pozycję Pokaż Moje pliki, aby przejść do folderu zsynchronizowanej biblioteki. Folder zostanie wyświetlona na liście ulubionych systemu Windows i ma nazwę "OneDrive — nazwa_organizacji"na przykład:
  Zsynchronizowany folder usługi OneDrive dla Firm w Eksploratorze plików
  Jeśli pliki były wcześniej przekazane do usługi OneDrive dla firm w przeglądarce, powinien zostać wyświetlony w zsynchronizowanej folder biblioteki.

Początek strony

Przenoszenie plików usługi OneDrive do synchronizowanego usługi OneDrive dla firm

Aby przenieść plików w usłudze OneDrive do usługi OneDrive dla firm, przeciągnij je z folderu synchronizowanego OneDrive do synchronizowanego usługi OneDrive dla firm.

 1. W Eksploratorze plików otwórz zsynchronizowany folder usługi OneDrive.

  Domyślnie synchronizowanego folderu OneDrive znajduje się w c:\users\ \OneDrivenazwę użytkownika. Należy również są wyświetlane w obszarze Ulubione:

  w zakresie

  Jeśli nie widzisz OneDrive na liście ulubionych systemu Windows, możesz zaktualizować swoje ustawienia synchronizacji.

 2. Przeciągnij pliki, które chcesz synchronizowanego usługi OneDrive dla firm.

  w zakresie

  Ważne:  W przypadku przenoszenia dużej liczby plików w celu uzyskania najlepszych wyników zdecydowanie zalecane jest przenoszenie plików w partiach zawierających nie więcej niż 100 plików.

Po plików została przeniesiona do folderu zsynchronizowanej biblioteki, są one automatycznie przekazane do usługi OneDrive dla firm w usłudze Office 365. Jak przekazywać pliki i widać ich plik, który Zmienianie ikony, tak jak pokazano poniżej.

Ikony plików zmieniające się podczas ich przekazywania i synchronizowania z usługą OneDrive dla Firm w usłudze Office 365

Uwagi dotyczące przenoszenia z usługi OneDrive w usłudze OneDrive dla firm

Zwróć uwagę na następujące szczegóły dotyczące przenoszenia plików z usługi OneDrive w usłudze OneDrive dla firm:

 • Pliki nie zachowują ich oryginalne metadane.

  Pliki przenieść z usługi OneDrive do usługi OneDrive dla firm zasadniczo są uznawane za nowych plików. W wyniku tych plików nie zachowuje metadanych szczegóły, takie jak zmodyfikowany i zmodyfikowany przez.

 • OneDrive dla firm ogranicza następujących typów plików: ASHX, ASMX, JSON, SOAP, SVC, XAMLX.

Początek strony

Przenoszenie notesów programu OneNote w usłudze OneDrive dla firm

Aplikacja OneDrive dla firm synchronizacji nie obsługuje Notesy programu OneNote. Aby przenieść notesy w usłudze OneDrive do usługi OneDrive dla firm, zalecamy twórz nowe notesy w usłudze OneDrive dla firm, a następnie skopiuj sekcje z oryginalnego notesów do nowych notesów.

 1. W usłudze OneDrive dla firm Utwórz nowy notes.

  Ważne: Nazwa notesu za pomocą taką samą nazwę jak oryginalny Notes w usłudze OneDrive.

 2. W usłudze OneDrive synchronizacji notesu , który chcesz przenieść, a następnie skopiuj wszystkie sekcje.

 3. W usłudze OneDrive dla firm Otwórz nowy notes i Wklej sekcje z oryginalnego skoroszytu.

 4. Usuń oryginalny Notes z usługi OneDrive.

Udostępnianie plików w usłudze OneDrive dla Firm

Jeśli możesz udostępnionych plików w usłudze OneDrive, będzie muszą udostępnić te pliki ponownie w usłudze OneDrive dla firm po przesunięciu. Zaleca się też gdy udostępniasz pliki, które możesz przenieść do usługi OneDrive dla firm, możesz usunąć oryginalne pliki z usługi OneDrive. Osoby w ten sposób nie będą mogli odwołują się do nieaktualne kopie plików, jak udostępnionych im wcześniej.

Początek strony

Chcę przenieść więcej niż 20 000 elementów do usługi OneDrive dla firm

W usłudze OneDrive dla firm, mogą zawierać więcej niż 20 000 elementów, ale nie będzie można je zsynchronizować z komputerem. Jeśli chcesz przenieść więcej niż 20 000 elementów do usługi OneDrive dla firm, zaleca się następujące czynności:

 1. Przenoszenie elementów tyle możliwie przy użyciu usługi OneDrive dla firm aplikacji do synchronizacji, zgodnie z opisem w tym artykule.

  Przekazywanie plików w partiach zawierających nie więcej niż 100 elementów naraz.

  Uwaga: Elementy składa się z plików i folderów.

 2. Po uruchomieniu do 20 000, Zatrzymaj synchronizację z aplikacji OneDrive dla firm.

 3. Przekaż wszystkie pozostałe pliki do usługi OneDrive dla firm w przeglądarce sieci web przy użyciu polecenia przekazywania.

Aktualizowanie aplikacji do synchronizacji OneDrive dla Firm

Jeśli Twoja aplikacja do synchronizacji OneDrive dla Firm korzysta z technologii Szybka instalacja (jest to najbardziej typowy przypadek), prawdopodobnie otrzymujesz aktualizacje automatycznie. Aby sprawdzić aktualizacje, wybierz pozycję Plik > Konto pakietu Office w dowolnym programie pakietu Office, na przykład w programie Word lub Excel. Jeśli nie korzystasz z pakietu Microsoft Office, automatycznie otrzymujesz wszystkie aktualizacje aplikacji do synchronizacji.

Jeśli nie widzisz informacji na temat aktualizacji pakietu Office na stronie konta programu pakietu Office, oznacza to, że masz instalacji msi pakietu aplikacji OneDrive dla firm. W tym przypadku Sprawdź aktualizacje za pomocą Usługi Windows Update.


Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×