Przejdź do głównej zawartości

Przenoszenie plików usługi OneDrive dla Firm w programie SharePoint Server 2013 do usługi Office 365

Aby przenieść całą zawartość z programu SharePoint Server 2013 do Office 365, najlepszym miejscem do rozpoczęcia jest narzędzie do migracji programu SharePoint.

Aby ręcznie przenieść pliki, przeczytaj zapoznaj się z tym artykułem. Możliwe jest też przenoszenie plików bibliotek witryny Moja witryna programu SharePoint Server 2010 do usługi Office 365.

Biblioteka usługi OneDrive dla Firm w programie SharePoint 2013

Biblioteki witryny Moja witryna programu SharePoint 2010

Usługa OneDrive dla Firm w programie SharePoint 2013

Witryna Moja witryna programu SharePoint 2010

Dlaczego warto przenosić pliki do usługi OneDrive dla firm na Office 365 ?

Usługa OneDrive dla firm w Office 365 zapewnia dostęp do dokumentów służbowych w chmurze. Oznacza to, że można uzyskiwać dostęp do plików przy użyciu dowolnego komputera lub urządzenia przenośnego z dostępem do Internetu. Ponadto Twoja organizacja zmieniła konfigurację, dzięki czemu wybranie pozycji OneDrive na pasku nawigacyjnym powoduje przejście do usługi OneDrive dla firm na Office 365.

Przekierowywanie z usługi OneDrive w programie SharePoint do usługi OneDrive dla Firm w usłudze Office 365

Początek strony

W tym artykule

Przechodzenie do usługi OneDrive dla firm na Office 365 obejmuje kilka jednorazowych zadań. Niektóre z nich zależą od plików i działań stosowanych w usłudze OneDrive dla Firm w programie SharePoint 2013. Poniższa tabela zawiera zestawienie tych zadań, a w poniższych sekcjach przedstawiono szczegóły.

Akcja

Opis

Ikona przenoszenia dokumentów

Przenoszenie plików

Biblioteka usługi OneDrive dla firm Office 365 jest skonfigurowana i gotowa do użycia. Ale prawdopodobnie masz pliki w programie SharePoint, które chcesz przenieść do biblioteki Office 365.

Logo programu OneNote

Przenoszenie notesów programu OneNote

Aby przenieść notesy programu OneNote, musisz wykonać inną procedurę.

Ikona dokumentu udostępnionego

Udostępnianie plików

Prawdopodobnie udostępniono na różne sposoby pliki w starej bibliotece usługi OneDrive dla Firm w programie SharePoint. Pliki przenoszone do nowej biblioteki Office 365 są nowymi plikami. Dlatego warto ponownie skonfigurować połączenia udostępniania dla niektórych plików.

Przenoszenie plików z programu SharePoint do Office 365

Aby przenieść pliki, wykonaj następujące zadania w podanej kolejności:

 1. Przechodzenie do biblioteki usługi OneDrive dla Firm w programie SharePoint

 2. Synchronizowanie biblioteki usługi OneDrive dla Firm w programie SharePoint Server 2013 z komputerem

 3. Wykonywanie kopii zapasowej folderu zsynchronizowanej biblioteki na komputerze

 4. Zatrzymywanie synchronizacji biblioteki usługi OneDrive dla Firm w programie SharePoint Server 2013

 5. Synchronizowanie biblioteki usługi OneDrive dla Firm w usłudze Office 365 z komputerem

 6. Przekazywanie plików do zsynchronizowanej biblioteki usługi OneDrive dla Firm w usłudze Office 365

Procedura przenoszenia plików programu SharePoint 2013 do usługi Office 365

Przechodzenie do biblioteki usługi OneDrive dla Firm w programie SharePoint Server 2013

Wybranie pozycji OneDrive na pasku nawigacyjnym w programie SharePoint Server 2013 spowoduje przejście do usługi OneDrive dla firm na Office 365. Aby jednak przenieść pliki do usługi OneDrive dla firm na Office 365, musisz przejść do oryginalnej usługi OneDrive dla firm w programie SharePoint 2013.

 1. Zaloguj się do programu SharePoint.

 2. Wybierz swoją nazwę na pasku nawigacyjnym, a następnie wybierz pozycję O mnie.
  Wybieranie strony O mnie w programie SharePoint

 3. Wybierz pozycję Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Zawartość witryny.
  Wybieranie pozycji Zawartość witryny z menu z ikoną koła zębatego na stronie O mnie

 4. Na stronie Zawartość witryny wybierz pozycję Dokumenty.
  Wybieranie pozycji Dokumenty na stronie Zawartość witryny
  Spowoduje to przejście do biblioteki usługi OneDrive dla firm w programie SharePoint Server 2013.

Synchronizowanie biblioteki usługi OneDrive dla Firm w programie SharePoint Server 2013 z komputerem

Aplikacja do synchronizacji OneDrive dla Firm umożliwia wydajne przenoszenie plików, ponieważ pozwala pracować z plikami na komputerze lokalnym bez konieczności przenoszenia plików za pośrednictwem sieci. Zwróć uwagę na poniższe istotne kwestie podczas korzystania z aplikacji do synchronizacji na potrzeby tego zadania:

Aby zsynchronizować usługę OneDrive dla Firm z komputerem:

 1. Przejdź do usługi OneDrive dla Firm w programie SharePoint Server 2013.

 2. Wybierz pozycję Synchronizuj u góry strony.
  Synchronizowanie usługi OneDrive dla Firm w programie SharePoint 2013

  Zostanie otwarta aplikacja do synchronizacji usługi OneDrive dla firm.

  Uwaga:  Jeśli aplikacja ma nazwę „SkyDrive Pro”, a nie OneDrive dla Firm, oznacza to, że nie używasz najnowszej wersji aplikacji do synchronizacji.

 3. Wybierz pozycję Synchronizuj teraz.

  Jeśli potrzebujesz najnowszej wersji usługi OneDrive dla firm, kliknij pozycję Pobierz aplikację OneDrive dla firm odpowiednią dla mnie w oknie dialogowym synchronizacja.

 4. Wybierz pozycję Pokaż moje pliki , aby przejść do folderu zsynchronizowanej biblioteki. Folder zostanie wyświetlony w obszarze Ulubione systemu Windows i ma nazwę "OneDrive dla firm".
  Zsynchronizowany folder usługi OneDrive dla Firm w programie SharePoint

  Jeśli ta biblioteka była już synchronizowana przed rozpoczęciem tego zadania, po wybraniu pozycji Synchronizuj teraz przejdziesz bezpośrednio do folderu synchronizowanej biblioteki.

Wykonywanie kopii zapasowej folderu zsynchronizowanej biblioteki na komputerze

Dlaczego warto wykonać kopię folderu synchronizowanej biblioteki? Stanowi ona kopię zapasową biblioteki usługi OneDrive dla Firm oraz ułatwia późniejsze znalezienie biblioteki w Eksploratorze plików.

 1. W Eksploratorze plików utwórz nowy folder na potrzeby kopiowania folderu synchronizowanej biblioteki. Na przykład:
  Folder tymczasowych plików, które mają zostać przeniesione do usługi Office 365

 2. Wybierz zsynchronizowany folder usługi OneDrive dla Firm z listy ulubionych.

 3. Zaznacz wszystkie pliki i foldery, a następnie naciśnij klawisze Ctrl-C, aby je skopiować.

 4. Zaznacz nowo utworzony folder i naciśnij klawisze Ctrl-V, aby wkleić wszystkie pliki i foldery.
  Ponieważ pliki w tym folderze nie są synchronizowane z programem SharePoint, powinny być wyświetlane bez żadnych wskaźników synchronizacji ( Ikona pliku ze wskaźnikiem synchronizacji ) na ich ikonach.
  Folder tymczasowy po przeniesieniu plików z zsynchronizowanego folderu usługi OneDrive dla Firm w programie SharePoint

Początek strony

Zatrzymywanie synchronizacji biblioteki usługi OneDrive dla Firm w programie SharePoint

Po utworzeniu folderu kopii zapasowej, który zawiera bibliotekę, należy zatrzymać synchronizację biblioteki programu SharePoint.

 1. Na pasku zadań kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji do synchronizacji usługi OneDrive dla firm, a następnie wybierz polecenie Zatrzymaj synchronizację folderu...
  Zatrzymywanie synchronizacji usługi OneDrive dla Firm

 2. Wybierz pozycję OneDrive dla Firm, a następnie wybierz pozycję Zatrzymaj synchronizację.

 3. Wybierz przycisk Tak, aby potwierdzić zamiar zatrzymania synchronizacji tej biblioteki.

Uwaga: Zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, że ten krok powoduje trwałe zatrzymanie synchronizacji, ale zawsze możesz kliknąć pozycję Synchronizuj w usłudze OneDrive dla firm, aby rozpocząć synchronizację później.

Synchronizowanie biblioteki usługi OneDrive dla firm Office 365 z komputerem

 1. Wybierz pozycję OneDrive na pasku nawigacyjnym.
  Łącze usługi OneDrive kierujące do usługi OneDrive dla Firm w usłudze Office 365
  Spowoduje to otwarcie nowego okna przeglądarki z biblioteką usługi OneDrive dla firm Office 365.
  Biblioteka usługi OneDrive dla Firm w usłudze Office 365

 2. Wybierz pozycję Synchronizuj.
  Zostanie otwarty Kreator aplikacji do synchronizacji usługi OneDrive dla firm.

  Uwaga: Jeśli aplikacja ma nazwę „SkyDrive Pro”, a nie „OneDrive dla Firm”, oznacza to, że nie używasz najnowszej wersji aplikacji do synchronizacji. Aby uzyskać informacje na temat aktualizowania aplikacji, zobacz Aktualizowanie aplikacji do synchronizacji OneDrive dla Firm w dalszej części tego artykułu.

 3. Wybierz pozycję Synchronizuj teraz.

 4. Wybierz pozycję Pokaż moje pliki , aby przejść do folderu zsynchronizowanej biblioteki. Folder zostanie wyświetlony pod ulubionymi w systemie Windows i nosi nazwę "OneDrive @nazwa_organizacji", na przykład
  :
  Zsynchronizowana biblioteka usługi OneDrive dla Firm na liście ulubionych systemu Windows W zsynchronizowanym folderze biblioteki nie są wyświetlane żadne pliki. Dotychczas Konfigurowanie połączenia synchronizacji między folderem a biblioteką Office 365 jest skonfigurowane.

Początek strony

Przekazywanie plików do synchronizowanego folderu biblioteki Office 365

 1. W Eksploratorze plików otwórz folder, do którego skopiowano pliki pobrane z biblioteki programu SharePoint.

 2. Przenieś wszystkie pliki w tym folderze do synchronizowanego folderu biblioteki Office 365.

  Porada: Jeśli chcesz, możesz przeciągnąć pliki do folderu zsynchronizowanej biblioteki Office 365 w folderze Ulubione.

Ważne:  W przypadku przenoszenia dużej liczby plików w celu uzyskania najlepszych wyników zdecydowanie zalecane jest przenoszenie plików w partiach zawierających nie więcej niż 100 plików.

Po przeniesieniu plików do synchronizowanego folderu biblioteki są one automatycznie przekazywane do Office 365. Podczas przekazywania ikony plików zmieniają się, jak pokazano poniżej.

Ikony plików zmieniające się podczas ich przekazywania i synchronizowania z usługą OneDrive dla Firm w usłudze Office 365

Po odwiedzeniu usługi OneDrive dla firm na Office 365 w przeglądarce sieci Web powinna być teraz widoczna.

Porada: Możesz szybko przejść do biblioteki w przeglądarce sieci Web. W folderze zsynchronizowanej biblioteki kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny plik, wybierz pozycję OneDrive dla Firm, a następnie wybierz pozycję Przejdź do przeglądarki.

Wyświetlanie pliku w zsynchronizowanym folderze w przeglądarce sieci Web

Początek strony

Moja biblioteka usługi OneDrive dla Firm zawiera więcej niż 20 000 elementów

Jeśli biblioteka usługi OneDrive dla firm zawiera więcej niż 20 000 elementów, nie możesz używać aplikacji do synchronizacji zgodnie z opisem w tym artykule, aby przenieść pliki do Office 365.

Liczba elementów w usłudze OneDrive dla Firm obejmuje pliki i foldery w bibliotece oraz wszystkie pliki w koszu programu SharePoint.

Ile elementów mam w usłudze OneDrive dla Firm?

Aby wyświetlić liczbę elementów w usłudze OneDrive dla Firm, możesz utworzyć widok, który zlicza elementy. Możesz również zliczyć pliki i foldery w usłudze OneDrive dla Firm za pomocą opcji Otwórz w Eksploratorze:

 1. Przechodzenie do biblioteki usługi OneDrive dla Firm w programie SharePoint Server 2013.

 2. Na karcie Biblioteka wybierz pozycję Otwórz w Eksploratorze.

 3. W Eksploratorze plików kliknij prawym przyciskiem myszy listę plików i wybierz pozycję Właściwości.
  Karta Ogólne w oknie dialogowym właściwości zawiera listę liczby plików i folderów.

Zalecenia

Jeśli jest to możliwe, zmniejsz liczbę elementów przechowywanych w usłudze OneDrive dla Firm, aby można było przenosić pliki za pomocą aplikacji do synchronizacji, jak to opisano w tym artykule.

Jeśli naprawdę musisz przenieść więcej niż 20 000 elementów, możesz użyć opcji Otwórz w Eksploratorze, chociaż wykonanie tej operacji może długo potrwać. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz przekazywanie plików do biblioteki. Innym rozwiązaniem jest utworzenie skryptu przez programistę w celu szybszego przeniesienia plików.

Uwagi dotyczące przenoszenia plików do Office 365

Zwróć uwagę na następujące szczegóły dotyczące przenoszenia plików z programu SharePoint Server 2013 do Office 365:

 • W plikach nie są zachowywane ich oryginalne metadane.

  Pliki przenoszone z programu SharePoint Server 2013 do Office 365 są zasadniczo rozpoznawane jako nowe pliki. Dlatego w tych plikach nie są zachowywane szczegóły metadanych, takie jak Zmodyfikowane i Zmodyfikowane przez.

 • Usługa OneDrive dla firm w Office 365 ma limit magazynowania wynoszący 1 TB.

 • Usługa OneDrive dla firm na Office 365 ogranicza następujące typy plików: ASHX, ASMX, JSON, SOAP, SVC, XAMLX.

Początek strony

Przenoszenie notesów programu OneNote do Office 365

Aplikacja do synchronizacji OneDrive dla Firm nie obsługuje notesów programu OneNote. Aby przenieść notesy z programu SharePoint do Office 365, zalecamy tworzenie nowych notesów w Office 365, a następnie kopiowanie sekcji z oryginalnych notesów do nowych notesów.

 1. W usłudze OneDrive dla firm w Office 365 Utwórz nowy Notes.

  Ważne:  Notes powinien mieć taką samą nazwę jak oryginalny notes w programie SharePoint.

 2. W programie SharePoint zsynchronizuj notes, który chcesz przenieść, a następnie skopiuj wszystkie sekcje.

 3. W usłudze OneDrive dla firm w Office 365 Otwórz nowy Notes i wklej sekcje z oryginalnego skoroszytu.

 4. Usuń oryginalny notes z biblioteki programu SharePoint.

Udostępnianie plików w bibliotece Office 365

Prawdopodobnie udostępniono na różne sposoby pliki w starej bibliotece usługi OneDrive dla Firm w programie SharePoint. Na przykład:

Pliki przenoszone do nowej biblioteki Office 365 są nowymi plikami. Dlatego można skonfigurować połączenia z wybranymi plikami przez ich udostępnienie.

Ponadto po sprawdzeniu, że pliki zostały pomyślnie przeniesione do Office 365, zalecamy usunięcie ich ze starej biblioteki w programie SharePoint Server 2013. Dzięki temu użytkownicy nie będą mogli używać nieaktualnych kopii dokumentów udostępnionych wcześniej.

Początek strony

Aktualizowanie aplikacji do synchronizacji OneDrive dla Firm

Jeśli Twoja aplikacja do synchronizacji OneDrive dla Firm korzysta z technologii Szybka instalacja (jest to najbardziej typowy przypadek), prawdopodobnie otrzymujesz aktualizacje automatycznie. Aby sprawdzić aktualizacje, wybierz pozycję Plik > Konto pakietu Office w dowolnym programie pakietu Office, na przykład w programie Word lub Excel. Jeśli nie korzystasz z pakietu Microsoft Office, automatycznie otrzymujesz wszystkie aktualizacje aplikacji do synchronizacji.

Jeśli nie widzisz informacji o aktualizacjach pakietu Office na stronie Konto programu pakietu Office, oznacza to, że Twoja instalacja aplikacji OneDrive dla Firm korzysta z pliku MSI. W tym przypadku Sprawdź aktualizacje za pomocą usługi Windows Update.


Początek strony

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×