Przenoszenie obrazów przy użyciu opcji układu w programie Word

Przenoszenie obrazów przy użyciu opcji układu w programie Word

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zwykle, aby przenieść obraz lub zmienić jego pozycję na stronie w programie Word, wystarczy po prostu przeciągnąć go za pomocą myszy.

Ale czasami sposób ten nie działa. Na przykład podczas przenoszenia obrazu tekst znajdujący się wokół tego obrazu może zostać zniekształcony.

Aby uzyskać pożądany wynik, wystarczy zazwyczaj kliknąć ikonę Opcje układu.

Ikona Opcje układu

 1. Kliknij obraz, aby go zaznaczyć.

 2. Kliknij ikonę Opcje układu.

 3. Wybierz odpowiednie opcje układu:

  Pole Opcje układu

  • Aby umieścić obraz przed tekstem i ustawić go tak, aby pozostał w określonym miejscu na stronie, kliknij pozycję Przed tekstem (w obszarze Z zawijaniem tekstu), a następnie kliknij pozycję Ustal położenie na stronie.

  • Aby zawinąć tekst wokół obrazu i umożliwić przemieszczanie obrazu w górę lub w dół w miarę dodawania lub usuwania tekstu, kliknij pozycję Ramka (w obszarze Z zawijaniem tekstu), a następnie kliknij pozycję Przenieś z tekstem.

Aby zapoznać się z dodatkowymi informacjami i przykładami zawijania tekstu, zobacz Zawijanie tekstu wokół obrazów w programie Word.

Prawdopodobnie obraz znajduje się za innym obiektem, na przykład blokiem tekstu:

Przykład obrazu znajdującego się za blokiem tekstu

Aby zaznaczyć obraz, użyj okienka Zaznaczenie:

 1. Kliknij pozycje Narzędzia główne > Zaznacz > Okienko zaznaczenia.

 2. W okienku Zaznaczenie kliknij obraz.

Dodawanie tła lub znaku wodnego

Aby tylko nieznacznie przenieść obraz, zaznacz go, a następnie przytrzymaj klawisz Ctrl i naciśnij klawisz strzałki.

Aby przenieść kilka obiektów jednocześnie, zgrupuj je razem:

 1. Kliknij pierwszy obiekt.

 2. Przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij pozostałe obiekty.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z obiektów, wskaż przycisk Grupuj, a następnie kliknij pozycję Grupuj.

  Porada: Jeśli nie jest możliwe do grupy lub wybrać wiele obrazów, jest możliwe, że Układ obrazu jest równo z tekstem. Jeśli tak, zapoznaj się Otwórz opcje układu , aby zmienić układ obrazów do dowolną opcję w obszarze Z zawijaniem tekstu.

Aby uzyskać pełną kontrolę nad wyrównaniem i położeniem obrazu, użyj okna Układ, aby ustawić wyrównanie względem marginesów lub kolumn, bezwzględne położenie w centymetrach lub względną pozycję za pomocą wartości procentowej. Jest to przydatne, gdy chcesz umieścić obraz w określonej odległości od innego elementu, na przykład od marginesu strony.

 1. Kliknij obraz.

 2. Kliknij ikonę Opcje układu.

 3. Kliknij pozycję Zobacz więcej, a następnie wprowadź dopasowania wyrównania i położenia na karcie Położenie.

  Jeśli nie możesz wybrać żadnej opcji położenia na karcie Położenie, kliknij kartę Zawijanie tekstu, a następnie kliknij dowolną opcję poza opcją Równo z tekstem.

Jeśli masz więcej niż jeden obraz, które mogą zachodzić na siebie na stronie, możesz włączyć tę funkcję w oknie Układ.

 1. Kliknij obraz.

 2. Kliknij ikonę Opcje układu.

 3. Kliknij pozycję Zobacz więcej.

 4. Na karcie Położenie, w dolnej części grupy Opcje zaznacz pole wyboru Zezwalaj na zachodzenie.

 5. Powtórz tę czynność dla każdego obrazu, dla którego chcesz włączyć zachodzenie.

Oprócz wyrównywania i rozmieszczania obrazów na stronie, można również wyrównywać obrazy względem siebie lub innych obiektów na stronie. Mimo że wyrównanie obrazu względem obrazu nie jest dostępne z poziomu ikony Opcje układu ani okna dialogowego Układ, jest to typowe zadanie, które można wykonywać podczas pracy z położeniem i wyrównaniem obrazu.

 1. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl i klikaj kolejno wszystkie obiekty, które chcesz wyrównać.

 2. Na karcie Formatowanie > Narzędzia obrazów w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Wyrównaj, a następnie wybierz odpowiednią opcję, taką jak Wyśrodkuj, Do góry lub Do dołu.

Kotwica obiektu Ikona kotwicy obiektu wskazuje, gdzie względem tekstu w dokumencie znajduje się obraz lub obiekt. Kotwice nie są wyświetlane dla obrazów w tekście. Obiekty w tekście są związane z miejscem wstawienia w tekście i są traktowane podobnie jak dowolny znak tekstu — „równo z tekstem”.

Wszystkie inne opcje zawijania (Ramka, Przyległe, Na wskroś, Do góry i Do dołu, Za tekstem, Przed tekstem) są zakotwiczone w konkretnym miejscu w dokumencie. Kotwica wskazuje akapit, z którym jest skojarzony dany obiekt. Kliknij obraz, a następnie kliknij ikonę Opcje układu, aby dowiedzieć się, jak obraz został wstawiony.

Ikona Opcje układu

Uwagi: Jeśli klikniesz obraz i okaże się, że nie został on wstawiony równo z tekstem, ale nie widzisz kotwicy obiektu, możesz zapewnić wyświetlanie kotwic na dwa sposoby:

 • Pokaż znaczniki formatowania: Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij pozycję Pokaż/Ukryj ¶.

 • Zawsze pokazuj kotwice: Kliknij pozycję Plik > Opcje > Wyświetlanie, a następnie zaznacz pole wyboru Kotwice obiektów.

Kotwice są po prostu wizualnym wskaźnikiem względnego położenia obrazu na stronie, dla tego nie można ich usuwać. Jednak podczas wypróbowywania różnych opcji zawijania tekstu zmienianie położenia obrazu powinno być wystarczająco elastyczne bez względu na jego kotwicę.

Aby zapoznać się z dodatkowymi informacjami i przykładami zawijania tekstu, zobacz Zawijanie tekstu wokół obrazów w programie Word.

Jeśli chcesz mieć pewność, że obraz pozostanie na miejscu, nawet jeśli tekst wokół niego zostanie usunięty, możesz zablokować kotwicę obrazu:

 1. Kliknij obraz.

 2. Kliknij ikonę Opcje układu.

 3. Kliknij pozycję Zobacz więcej, a następnie w obszarze Opcje wybierz pozycję Zablokuj kotwicę.

  Uwaga: Kotwice nie są używane do obrazów umieszczonych równo z tekstem, dlatego blokowanie kotwic i wszystkie inne opcje rozmieszczania są niedostępne dla obrazów w tekście.

Jeśli obraz został wstawiony do dokumentu podczas korzystania z aplikacji Word Online, możesz go wyciąć i wkleić, aby przenieść go w obrębie dokumentu, i możesz zastosować formatowanie akapitu, na przykład odstępy w pionie i wyśrodkowanie. Nie możesz jednak przenieść obrazu, który został wstawiony podczas korzystania z klasycznej wersji programu Word, jeśli do obrazu zastosowano zawijanie tekstu lub ma on ustaloną pozycję na stronie.

Jeśli nie możesz wprowadzać zmian do obrazu i masz klasyczną wersję programu Word, kliknij pozycję Otwórz w programie Word, aby otworzyć swój dokument w programie Word, a następnie wprowadź zmiany w układzie.

Gdy skończysz, naciśnij klawisze Ctrl+S,, aby zapisać dokument w oryginalnej lokalizacji. Następnie możesz ponownie otworzyć dokument w aplikacji Word Online i kontynuować edytowanie. Program Word Online zachowa ustawienia układu zastosowane w klasycznej wersji programu Word.

Aby uzyskać pełny zestaw usług i aplikacji pakietu Office, wypróbuj lub kup go w witrynie Office.com.

Porada: Aplikacje Office Online są cały czas aktualizowane o nowe funkcje. Odwiedź blog aplikacji Office Online, aby zapoznać się z najnowszymi informacjami i ogłoszeniami.

Zobacz też

Zawijanie tekstu wokół obrazów w programie Word

Obracanie pola tekstowego, kształtu, obiektu WordArt lub obrazu

Grupowanie i rozgrupowywanie kształtów, obrazów lub innych obiektów

Przycinanie obrazu lub kształtu za pomocą wypełnienia obrazem

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×