Przenoszenie, obracanie i grupowanie obrazów, pól tekstowych oraz innych obiektów w pakiecie Office dla komputerów Mac

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W pakiecie Office dla komputerów Mac możesz przenieść pole tekstowe, kształt, obiekt WordArt lub obraz, przeciągając je, a położenie obiektu można zmienić, obracając je lub przerzucając.

 1. Kliknij obiekt, który chcesz przenieść.

 2. Przeciągnij obiekt w wybrane miejsce.

  • Aby przenieść wiele obiektów, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift podczas zaznaczania obiektów.

  • Aby przenieść obiekt w górę lub w dół lub w bok niewielkimi etapami, kliknij obiekt, przytrzymaj naciśnięty klawisz Command, a następnie naciśnij klawisz strzałki. Pamiętaj, że w programie Word można używać go tylko do przechodzenia w górę lub w dół.

  • Aby ograniczyć położenie obiektu, tak aby był przenoszony tylko w poziomie lub w pionie, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift podczas przeciągania obiektu.

 1. Kliknij obiekt, który chcesz obrócić.

 2. Kliknij uchwyt obrotu u góry obiektu, a następnie przeciągnij go w odpowiednim kierunku.

  Kształt z uchwytami obrotu

  • Aby ograniczyć obrót do kątów o 15 stopni, przeciągnij uchwyt obrotu, przytrzymując naciśnięty klawisz Shift.

  • W przypadku obracania wielu kształtów każdy z nich jest obracany wokół własnego środka, a nie wokół środka całej grupy.

  • Możesz też zaznaczyć obiekt, przytrzymać opcję i nacisnąć klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aby go obrócić.

 1. Kliknij obiekt, który chcesz obrócić.

 2. Na karcie Formatowanie kształtu lub Formatowanie obrazu w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Obróć.

  Przycisk Obróć na karcie Formatowanie

  • Jeśli nie widzisz karty Formatowanie kształtu lub Formatowanie obrazu , upewnij się, że zostało zaznaczone pole tekstowe, kształt, obiekt WordArt lub obraz.

  • Przycisk Obróć może być ukryty, jeśli rozmiar ekranu jest zmniejszony. Jeśli nie widzisz przycisku Obróć , kliknij pozycję Rozmieść , aby wyświetlić ukryte przyciski w grupie Rozmieszczanie.

   Przycisk Obróć w menu rozMieść Przycisk Obróć w menu rozMieść

 3. Kliknij pozycję więcej opcji obrotu.

  Menu obracania kształtu w pakiecie Office dla komputerów Mac
 4. W otwartym oknie dialogowym lub wyświetlonym okienku wprowadź wartość, którą chcesz obrócić obiekt w polu obrót . Możesz również użyć strzałek, aby obrócić obiekt do odpowiedniego położenia.

 1. Kliknij obiekt, który chcesz obrócić.

 2. Na karcie Formatowanie kształtu lub Formatowanie obrazu w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Obróć.

  Przycisk Obróć na karcie Formatowanie

  • Jeśli nie widzisz karty Formatowanie kształtu lub Formatowanie obrazu , upewnij się, że zostało zaznaczone pole tekstowe, kształt, obiekt WordArt lub obraz.

  • Przycisk Obróć może być ukryty, jeśli rozmiar ekranu jest zmniejszony. Jeśli nie widzisz przycisku Obróć , kliknij pozycję Rozmieść , aby wyświetlić ukryte przyciski w grupie Rozmieszczanie.

   Przycisk Obróć w menu rozMieść Przycisk Obróć w menu rozMieść

 3. Aby obrócić obiekt o 90 stopni w prawo, kliknij pozycję Obróć w prawo o 90°. Aby obrócić obiekt o 90 stopni w lewo, kliknij pozycję Obróć w lewo o 90°.

  Menu obracania kształtu w pakiecie Office dla komputerów Mac

Przy użyciu narzędzi przerzucania możesz utworzyć efekt lustrzanego odbicia lub obrócenia obiektu do góry nogami (odwrócenia).

 1. Kliknij obiekt, który chcesz obrócić.

 2. Na karcie Formatowanie kształtu lub Formatowanie obrazu w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Obróć.

  Przycisk Obróć na karcie Formatowanie

  • Jeśli nie widzisz karty Formatowanie kształtu lub Formatowanie obrazu , upewnij się, że zostało zaznaczone pole tekstowe, kształt, obiekt WordArt lub obraz.

  • Przycisk Obróć może być ukryty, jeśli rozmiar ekranu jest zmniejszony. Jeśli nie widzisz przycisku Obróć , kliknij pozycję Rozmieść , aby wyświetlić ukryte przyciski w grupie Rozmieszczanie.

   Przycisk Obróć w menu rozMieść Przycisk Obróć w menu rozMieść

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby obrócić obiekt do góry nogami, kliknij pozycję Przerzuć w pionie.

  • Aby utworzyć lustrzane odbicie obiektu, kliknij pozycję Przerzuć w poziomie.

   Menu obracania kształtu w pakiecie Office dla komputerów Mac

Grupowanie obiektów polega na łączeniu ich ze sobą, co pozwala formatować, przenosić lub kopiować je jako grupę.

 1. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift, kliknij obiekty, które chcesz zgrupować, a następnie w zależności od typu klikniętego obiektu kliknij kartę Formatowanie kształtu lub kartę Formatowanie obrazu .

 2. Jeśli korzystasz z programu Word, kliknij pozycję Rozmieoć > Group > Group.

  Grupowanie obiektów

  Jeśli korzystasz z programu PowerPoint lub Excel, kliknij ikonę grupy , a następnie kliknij pozycję Grupuj.

  Grupowanie obiektów

Porada: Jeśli Grupa jest wyszarzona lub niedostępna, zazwyczaj ponieważ nie wybrano jeszcze dwóch lub więcej obiektów, które można zgrupować.

Zobacz też

Wstawianie obrazów w pakiecie Office dla komputerów Mac

Przycinanie obrazu

Sterowanie zawijaniem tekstu wokół obiektów w programie Word 2016 dla komputerów Mac

Grupowanie lub rozgrupowywanie kształtów, obrazów lub innych obiektów w programie Word 2016 dla komputerów Mac

Word

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij obiekt, który chcesz przenieść.

 3. Przeciągnij obiekt w wybrane miejsce.

  • Aby przenieść wiele obiektów, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift podczas zaznaczania obiektów.

  • Aby przenieść obiekt w górę, w dół lub w bok niewielkimi etapami, kliknij obiekt, przytrzymaj naciśnięty klawisz Opcja, a następnie naciśnij klawisz strzałki.

  • Jeśli nie można przenieść lub zgrupować obrazów, zmień ustawienie zawijania tekstu na dowolne ustawienie inne niż Równo z tekstem. Aby to zrobić, kliknij kartę Formatowanie obrazu, w obszarze Rozmieszczanie kliknij pozycję Zawijaj tekst, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

Uwaga: Aby obrócić tekst w programie Word dla komputerów Mac, należy najpierw umieścić tekst w polu tekstowym, a następnie obrócić pole tekstowe.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij obiekt, który chcesz obrócić lub przerzucić, a następnie w zależności od rodzaju klikniętego obiektu kliknij kartę Formatowanie lub kartę Formatowanie obrazu.

 3. W obszarze Rozmieszczanie kliknij pozycję Obróć.

  Grupa Rozmieszczanie w programie Word

  Aby obrócić obiekt o dowolny kąt, przeciągnij na obiekcie uchwyt obrotu Uchwyt obrotu .

 4. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Obrócenie obiektu w prawo

  Kliknij pozycję Obróć w prawo o 90 stopni.

  Obrócenie obiektu w lewo

  Kliknij pozycję Obróć w lewo o 90 stopni.

  Przerzucenie obiektu w górę lub w dół

  Kliknij pozycję Przerzuć w pionie

  Przerzucenie obiektu w lewo lub w prawo

  Kliknij pozycję Przerzuć w poziomie

Grupowanie obiektów polega na łączeniu ich ze sobą, co pozwala formatować, przenosić lub kopiować je jako grupę.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift, kliknij obiekt, który chcesz zgrupować, a następnie w zależności od typu klikniętego obiektu kliknij kartę Formatowanie lub kartę Formatowanie obrazu .

 3. W obszarze Rozmieszczanie kliknij przycisk Grupuj, a następnie kliknij pozycję Grupuj.

  Grupa Rozmieszczanie w programie Word

  Uwaga: Jeśli nie można przenieść lub zgrupować obrazów, zmień ustawienie zawijania tekstu na dowolne ustawienie inne niż Równo z tekstem. Aby to zrobić, kliknij kartę Formatowanie obrazu, w obszarze Rozmieszczanie kliknij pozycję Zawijaj tekst, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

Porada: Jeśli Grupa jest wyszarzona lub niedostępna, zazwyczaj ponieważ nie wybrano jeszcze dwóch lub więcej obiektów, które można zgrupować.

PowerPoint

 1. Kliknij obiekt, który chcesz przenieść.

  Aby zaznaczyć wiele obiektów, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift, a następnie kliknij odpowiednie obiekty.

 2. Przeciągnij obiekt w wybrane miejsce.

  • Aby przenieść wiele obiektów, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift podczas zaznaczania obiektów.

  • Aby przenieść obiekt w górę, w dół lub w bok niewielkimi etapami, kliknij obiekt, a następnie naciśnij klawisz strzałki.

  • Aby ograniczyć położenie obiektu, tak aby był przenoszony tylko w poziomie lub w pionie, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift podczas przeciągania obiektu.

Uwaga: Aby obrócić tekst w programie PowerPoint dla komputerów Mac, należy najpierw umieścić tekst w polu tekstowym, a następnie obrócić pole tekstowe.

 1. Kliknij obiekt, który chcesz obrócić lub przerzucić, a następnie w zależności od rodzaju klikniętego obiektu kliknij kartę Formatowanie lub kartę Formatowanie obrazu.

  Aby zaznaczyć wiele obiektów, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift, a następnie kliknij odpowiednie obiekty.

 2. W obszarze Rozmieszczanie kliknij pozycję Obróć.

  Grupa Rozmieszczanie

  Aby obrócić obiekt o dowolny kąt, przeciągnij na obiekcie uchwyt obrotu Uchwyt obrotu .

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Obrócenie obiektu w prawo

  Kliknij pozycję Obróć w prawo o 90 stopni.

  Obrócenie obiektu w lewo

  Kliknij pozycję Obróć w lewo o 90 stopni.

  Przerzucenie obiektu w górę lub w dół

  Kliknij pozycję Przerzuć w pionie

  Przerzucenie obiektu w lewo lub w prawo

  Kliknij pozycję Przerzuć w poziomie

Grupowanie obiektów polega na łączeniu ich ze sobą, co pozwala formatować, przenosić lub kopiować je jako grupę.

 1. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift, kliknij obiekt, który chcesz zgrupować, a następnie w zależności od typu klikniętego obiektu kliknij kartę Formatowanie lub kartę Formatowanie obrazu .

 2. W obszarze Rozmieszczanie kliknij przycisk Grupuj, a następnie kliknij pozycję Grupuj.

  Grupa Rozmieszczanie

Porada: Jeśli Grupa jest wyszarzona lub niedostępna, zazwyczaj ponieważ nie wybrano jeszcze dwóch lub więcej obiektów, które można zgrupować.

Excel

 1. Kliknij obiekt, który chcesz przenieść.

  Aby zaznaczyć wiele obiektów, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift, a następnie kliknij odpowiednie obiekty.

 2. Przeciągnij obiekt w wybrane miejsce.

  • Aby przenieść wiele obiektów, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift podczas zaznaczania obiektów.

  • Aby przenieść obiekt w górę, w dół lub w bok niewielkimi etapami, kliknij obiekt, a następnie naciśnij klawisz strzałki.

  • Aby ograniczyć położenie obiektu, tak aby był przenoszony tylko w poziomie lub w pionie, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift podczas przeciągania obiektu.

Uwaga: Aby obrócić tekst w programie Excel dla komputerów Mac, należy najpierw umieścić tekst w polu tekstowym, a następnie obrócić pole tekstowe.

 1. Kliknij obiekt, który chcesz obrócić lub przerzucić, a następnie w zależności od rodzaju klikniętego obiektu kliknij kartę Formatowanie lub kartę Formatowanie obrazu.

  Aby zaznaczyć wiele obiektów, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift, a następnie kliknij odpowiednie obiekty.

 2. W obszarze Rozmieszczanie kliknij pozycję Obróć.

  Grupa Rozmieszczanie

  Aby obrócić obiekt o dowolny kąt, przeciągnij na obiekcie uchwyt obrotu Uchwyt obrotu .

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Obrócenie obiektu w prawo

  Kliknij pozycję Obróć w prawo o 90 stopni.

  Obrócenie obiektu w lewo

  Kliknij pozycję Obróć w lewo o 90 stopni.

  Przerzucenie obiektu w górę lub w dół

  Kliknij pozycję Przerzuć w pionie

  Przerzucenie obiektu w lewo lub w prawo

  Kliknij pozycję Przerzuć w poziomie

Grupowanie obiektów polega na łączeniu ich ze sobą, co pozwala formatować, przenosić lub kopiować je jako grupę.

 1. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift, kliknij obiekt, który chcesz zgrupować, a następnie w zależności od typu klikniętego obiektu kliknij kartę Formatowanie lub kartę Formatowanie obrazu .

 2. W obszarze Rozmieszczanie kliknij przycisk Grupuj, a następnie kliknij pozycję Grupuj.

  Grupa Rozmieszczanie

Porada: Jeśli Grupa jest wyszarzona lub niedostępna, zazwyczaj ponieważ nie wybrano jeszcze dwóch lub więcej obiektów, które można zgrupować.

Zobacz też

Wyrównywanie obiektów

Zmienianie rozmiaru obiektu

Wstawianie pola tekstowego

Modyfikowanie obiektów na warstwach

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×