Przejdź do głównej zawartości
Przenoszenie lub kopiowanie plików w programie SharePoint

Przenoszenie lub kopiowanie plików w programie SharePoint

Oprócz przenoszenia lub kopiowania plików w SharePoint możesz również synchronizować pliki programu SharePoint za pomocą aplikacji do synchronizacji z usługą OneDrive.

Uwaga: Jeśli nie widzisz innych witryn wymienionych podczas próby przeniesienia lub skopiowania elementów, Twoja organizacja nie zezwala na przenoszenie lub kopiowanie między witrynami. Jeśli jesteś administratorem SharePoint lub administratorem globalnym w Twojej organizacji, aby dowiedzieć się, jak włączyć kopiowanie między witrynami w centrum administracyjnym SharePoint, zobacz Zezwalanie lub zapobieganie używaniu skryptu niestandardowego.

Wybierz swoją wersję SharePoint z jednej z poniższych kart:

Krok 1.
Wybierz pozycję pliki lub foldery w bibliotece SharePoint.

Zrzut ekranu przedstawiający bibliotekę z zaznaczonym plikiem

Krok 2.
Na pasku poleceń wybierz pozycję Przycisk Więcej opcji na OneDrive.com. (więcej), a następnie wybierz pozycję Przenieś do lub Kopiuj do.

Opcje menu Przenieś do i Kopiuj do w obszarze Nawigacja w aplikacji SharePoint Online po wybraniu plików lub folderów

Uwaga: Przejdź do nowoczesnego środowiska , jeśli opcja Przenieś do lub Kopiuj do jest niedostępna.

Krok 3:
W panelu Przenieś lub Kopiuj wybierz miejsce docelowe w bieżącej bibliotece, OneDrive lub innej witrynie SharePoint. (SharePoint Server 2019 obecnie obsługuje tylko bieżącą bibliotekę).

Zrzut ekranu przedstawiający panel przenoszenia biblioteki dokumentów

Krok 4.
W panelu przenoszenie lub Kopiowanie wybierz folder w bieżącej bibliotece i wybierz pozycję Przenieś tutaj lub Skopiuj tutaj. Jeśli chcesz przenieść lub skopiować pliki do nowego folderu, wybierz pozycję Nowy folder , aby dodać nowy folder. Wprowadź nazwę folderu, zaznacz znacznik, a następnie wybierz pozycję Przenieś tutaj lub Kopiuj tutaj.

Pole tworzenia folderu z wyróżnionym polem wyboru

Uwagi: 

 • Gdy użyjesz pozycji Przenieś do, Historia dokumentu zostanie skopiowana do nowego miejsca docelowego. Podczas używania kopiowania do dokumentów z historią wersji kopiowana jest tylko Najnowsza wersja. Aby skopiować wcześniejsze wersje, należy je przywrócić i skopiować. Aby uzyskać więcej informacji na temat przechowywania wersji, zobacz Włączanie i Konfigurowanie przechowywania wersji dla listy lub biblioteki.

 • Po przeniesieniu pliku nadal jest on wyświetlany w katalogu źródłowym, dopóki nie zostanie w pełni przeniesiony do miejsca docelowego, a następnie zostanie usunięty. Po zakończeniu przenoszenia plik pozostaje w koszu witryny źródłowej i podlega normalnemu harmonogramowi odtwarzania, chyba że użytkownik odkryje go od kosza.

 • Nie zalecamy przenoszenia OneNote notesów poza aplikacjąOneNote.

 • Przenieś do i Kopiuj do działają najlepiej w ramach limitów usługi SharePoint Online.

 • Opcja Przenieś do nie jest obecnie dostępna w bibliotece stron witryny. 

 • W przypadku typowych scenariuszy odwiedź ten blog w społeczności Tech

Kopiowanie

 1. Wybierz elementy, które chcesz skopiować, a następnie wybierz pozycję Kopiuj do. Ewentualnie wybierz pozycję więcej menu rozszerzone , > Kopiuj do.

  Przycisk Kopiuj do w menu głównym

  Uwaga: Jeśli korzystasz z klasycznego środowiska SharePoint, polecenie Kopiuj do nie jest dostępne.

 2. W obszarze Wybierz miejsce docelowewybierz lokalizację, w której chcesz umieścić kopie plików lub folderów.

  Wybierz miejsce docelowe

  Aby utworzyć nowy folder, do którego chcesz skopiować pliki, wybierz pozycję Nowy folder.

 3. W polu tekstowym wprowadź nazwę nowego folderu.

  Wpisz nazwę nowego folderu.

 4. Zaznacz znacznik, a następnie wybierz pozycję Kopiuj tutaj.

Uwagi: 

 • Możesz skopiować maksymalnie 500 MB plików i folderów jednocześnie.

 • Podczas używania kopiowania do dokumentów z historią wersji kopiowana jest tylko Najnowsza wersja. Aby skopiować wcześniejsze wersje, należy je przywrócić i skopiować. Aby uzyskać więcej informacji na temat przechowywania wersji, zobacz Włączanie i Konfigurowanie przechowywania wersji dla listy lub biblioteki.

Początek strony

Przeniesienie

 1. Wybierz elementy, które chcesz przenieść.

 2. W menu głównym u góry strony wybierz pozycję Przenieś do. Jeśli nie widzisz przycisku Przenieś do, w menu głównym wybierz pozycję ... (wielokropek), a następnie wybierz pozycję Przenieś do.

  Przycisk Przenieś do w menu głównym

  Uwaga: Jeśli korzystasz z klasycznego środowiska SharePoint, przejście do pozycji nie jest dostępne.

 3. W okienku Wybierz lokalizację docelową wybierz nową lokalizację w bibliotece dokumentów, w której chcesz umieścić pliki, a następnie wybierz pozycję Przenieś tutaj.

  Przejście do folderu

  W okienku Wybieranie lokalizacji docelowej , aby dodać nowy folder do biblioteki dokumentów, możesz również kliknąć pozycję Nowy folder, a następnie przenieść element do nowego folderu. W polu tekstowym wprowadź nazwę nowego folderu, zaznacz znacznik, a następnie wybierz pozycję Przenieś tutaj.

  Tworzenie nowego folderu do przeniesienia

Uwaga: Po wybraniu pozycji Przenieś dozostanie skopiowana historia dokumentu do nowego miejsca docelowego. Aby uzyskać więcej informacji na temat przechowywania wersji, zobacz Włączanie i Konfigurowanie przechowywania wersji dla listy lub biblioteki.

Początek strony

Jeśli nie masz pewności, której wersji SharePoint używasz, zobacz która wersja programu SharePoint jest używana?

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×