Przenoszenie lub kopiowanie komórek, wierszy i kolumn

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Gdy wiersze i kolumny są przenoszone lub kopiowane, program Excel przenosi lub kopiuje wszystkie zawarte w nich dane, uwzględniając formuły i ich wyniki, komentarze, formaty komórek i ukryte komórki.

Jeśli komórka zawiera formułę, odwołanie do komórki nie są tak dostosowywane. W związku z tym zawartość komórki przenoszone lub kopiowane i wszystkie komórki, które je wskaż mogą być wyświetlane #REF! wartość błędu. W takim przypadku należy ręcznie dostosowywanie odwołań. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wykrywanie błędów w formułach

Można użyć polecenia Wytnij lub polecenia Kopiuj, aby przenieść lub skopiować zaznaczone komórki, wiersze i kolumny, ale można również przenieść lub skopiować je przy użyciu myszy.

Wykonaj poniższe czynności, aby przenieść lub skopiować komórki:

 1. Zaznacz komórkę, wiersz lub kolumnę, którą chcesz przenieść lub skopiować.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść wiersze lub kolumny, na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wytnij Obraz przycisku .

   Grupa Schowek na karcie Narzędzia główne

   Skrót klawiaturowy: Naciśnij klawisze CTRL+X.

  • Aby skopiować wiersze lub kolumny, na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj Obraz przycisku .

   Skrót klawiaturowy: naciśnij klawisze CTRL+C.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz lub kolumnę poniżej bądź po prawej stronie obszaru, do którego chcesz przenieść lub skopiować zaznaczenie, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Jeśli wiersze lub kolumny są przenoszone, kliknij polecenie Wstaw wycięte komórki.

  • Jeśli wiersze lub kolumny są kopiowane, kliknij polecenie Wstaw skopiowane komórki.

   Uwaga: Kliknięcie przycisku Wklej Obraz przycisku na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek (lub naciśnięcie klawiszy CTRL+V) zamiast kliknięcia polecenia w menu skrótów spowoduje zastąpienie zawartości komórek docelowych.

Przenoszenie lub kopiowanie wierszy i kolumn przy użyciu myszy

 1. Zaznacz wiersz lub kolumnę do przeniesienia bądź skopiowania.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść wiersze lub kolumny, wskaż krawędź zaznaczenia. Gdy wskaźnik zmieni się we wskaźnik przenoszenia Wskaźnik przenoszenia w programie Excel , przeciągnij wiersze lub kolumny do innej lokalizacji.

  • Aby skopiować wiersze lub kolumny, przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL, wskazując krawędź zaznaczenia. Gdy wskaźnik zmieni się we wskaźnik kopiowania Wskaźnik kopiowania , przeciągnij wiersze lub kolumny do innej lokalizacji.

   Ważne: Klawisz CTRL musi być wciśnięty przez cały czas trwania operacji przeciągania i upuszczania. Zwolnienie klawisza CTRL przed zwolnieniem przycisku myszy spowoduje przeniesienie wierszy lub kolumn, a nie skopiowanie ich.

  Jeśli skopiowane lub wycięte wiersze bądź kolumny są wstawiane za pomocą myszy, następuje zastąpienie zawartości komórek docelowych. Aby wstawić skopiowane lub wycięte wiersze bądź kolumny bez zastępowania istniejącej zawartości komórek, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wiersz bądź kolumnę poniżej lub z prawej strony obszaru, do którego ma zostać przeniesione lub skopiowane zaznaczenie, a następnie kliknąć polecenie Wstaw wycięte komórki lub Wstaw skopiowane komórki.

  Uwaga: Za pomocą myszy nie można przenosić ani kopiować wierszy i kolumn, które do siebie nie przylegają.

Przenoszenie lub kopiowanie komórek

 1. Zaznaczanie komórek lub zakres komórki, które chcesz przenieść lub skopiować.

 2. Wskaż obramowanie komórki lub zakresu, który wybrano.

 3. Gdy wskaźnik przybierze kształt Wskaźnik w kształcie dłoni , wykonaj jedną z następujących czynności:

Cel

Czynność

Przenoszenie komórek

Przeciągnij komórki do innej lokalizacji.

Kopiowanie komórek

Przytrzymaj naciśnięty klawisz opcja i przeciągnij komórki do innej lokalizacji.

Uwaga: Podczas przeciągania lub wklejania komórek w nowej lokalizacji, jeśli istnieje danych zapisanych w tej lokalizacji, program Excel zastąpią oryginalne dane.

Przenoszenie lub kopiowanie wierszy lub kolumn

 1. Zaznacz wiersze lub kolumny, które chcesz przenieść lub skopiować.

 2. Wskaż obramowanie komórki lub zakresu, który wybrano.

 3. Gdy wskaźnik przybierze kształt Wskaźnik w kształcie dłoni , wykonaj jedną z następujących czynności:

Cel

Czynność

Przenoszenie wierszy lub kolumn

Przeciągnij wiersze lub kolumny do innej lokalizacji.

Kopiowanie wierszy lub kolumn

Przytrzymaj naciśnięty klawisz opcja i przeciągnij wiersze lub kolumny do innej lokalizacji.

Przenoszenie lub kopiowanie danych między istniejących wierszy lub kolumn

Przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i przeciągnij wiersz lub kolumnę między istniejących wierszy lub kolumn. Program Excel umożliwia miejsca do magazynowania dla nowego wiersza lub kolumny.

Konwertowanie kolumn na wiersze lub wierszy na kolumny

 1. Skopiuj wiersze lub kolumny, które chcesz transponować.

 2. Zaznacz komórki docelowej (pierwszą komórkę w wierszu lub kolumnie, do której chcesz wkleić dane) dla wierszy lub kolumn, które są transponowania.

 3. Na karcie Narzędzia główne w obszarze, edytować kliknij strzałkę obok przycisku Wklej, a następnie kliknij Transpozycja.

  Karta Narzędzia główne, grupa Edycja

  Uwaga: Kolumny i wiersze nie nakładały się. Na przykład jeśli wybierz wartości w kolumnie C i wklejanie ich do wiersza, który nakłada się w kolumnie C, program Excel wyświetli komunikat o błędzie. Obszar docelowy wklejony kolumny lub wiersza musi być poza wartości pierwotne.

Zobacz też

Wstawianie lub usuwanie komórek, wierszy i kolumn

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×