Przenoszenie lub kopiowanie komórek, wierszy albo kolumn

Po przeniesieniu lub skopiowaniu komórki w programie Excel zawartość przeniesionej lub skopiowanej komórki zastępuje wszystkie dane w komórce docelowej. Podobnie wszelkie formatowanie zastosowane do tej komórki (w tym formatowanie warunkowe i sprawdzanie poprawności danych) zastępuje wszelkie formatowanie występujące w komórce docelowej.

Jeśli komórka zawiera formułę odwołania do tej komórki nie są dostosowywane. Dlatego w zawartości przeniesionych lub skopiowanych komórek oraz komórek odwołujących się do nich może być wyświetlana wartość błędu #ADR!. W takim przypadku należy ręcznie dostosować odwołania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wykrywanie błędów w formułach.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Przenoszenie lub kopiowanie komórek

 1. Zaznacz komórki lub zakres komórek do przeniesienia lub skopiowania.

 2. Wskaż obramowanie zaznaczonej komórki lub zaznaczonego zakresu.

 3. Gdy wskaźnik przybierze kształt Wskaźnik w kształcie dłoni , wykonaj jedną z poniższych czynności:

Cel

Wykonaj następujące czynności

Przenoszenie komórek

Przeciągnij komórki do innej lokalizacji.

Kopiowanie komórek

Przytrzymaj naciśnięty klawisz OPTION i przeciągnij komórki do innej lokalizacji.

 1. Uwaga: Jeśli nowa lokalizacja zawierała dane, po przeciągnięciu lub wklejeniu do niej komórek program Excel zastąpi oryginalne dane.

Przenoszenie lub kopiowanie wierszy i kolumn

 1. Zaznacz wiersze lub kolumny do przeniesienia lub skopiowania.

 2. Wskaż obramowanie zaznaczonej komórki lub zaznaczonego zakresu.

 3. Gdy wskaźnik przybierze kształt Wskaźnik w kształcie dłoni , wykonaj jedną z poniższych czynności:

Cel

Wykonaj następujące czynności

Przenoszenie wierszy lub kolumn

Przeciągnij wiersze lub kolumny do innej lokalizacji.

Kopiowanie wierszy lub kolumn

Przytrzymaj naciśnięty klawisz OPTION i przeciągnij wiersze lub kolumny do innej lokalizacji.

Przenoszenie lub kopiowanie danych między istniejącymi wierszami lub kolumnami

Przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i przeciągnij odpowiedni wiersz lub kolumnę między istniejącymi wierszami lub kolumnami. Program Excel zrobi miejsce dla nowego wiersza lub nowej kolumny.

Konwertowanie kolumn na wiersze lub wierszy na kolumny

 1. Skopiuj wiersze lub kolumny do transpozycji.

 2. Zaznacz komórkę docelową (pierwszą komórkę wiersza lub kolumny, w której chcesz wkleić dane) dla transponowanych wierszy lub kolumn.

 3. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Edycja kliknij strzałkę obok opcji Wklej, a następnie kliknij pozycję Transpozycja.

  Karta Narzędzia główne, grupa Edycja

  Uwaga: Kolumny i wiersze nie mogą zachodzić na siebie. Jeśli na przykład zaznaczysz wartości w kolumnie C, a następnie spróbujesz wkleić je w wierszu zachodzącym na kolumnę C, program Excel wyświetli komunikat o błędzie. Obszar docelowy dla wklejanej kolumny lub wiersza musi znajdować się poza obszarem zawierającym oryginalne wartości.

Zobacz też

Wstawianie i usuwanie komórek, wierszy oraz kolumn

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×