Przenoszenie lub kopiowanie formuły

Przenoszenie lub kopiowanie formuły

Należy pamiętać o tym, jak mogą zmienić się względne odwołania do komórek po przeniesieniu lub skopiowaniu formuły.

 • Przenoszenie formuły: W przypadku przenoszenia formuły odwołania do komórek w formule nie ulegają zmianie, niezależnie od typu użytego odwołania do komórek.

 • Kopiowanie formuły: W przypadku kopiowania formuły względne odwołania do komórek mogą ulegać zmianie.

Przenoszenie formuły

 1. Zaznacz komórkę zawierającą formułę, którą chcesz przenieść.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wytnij.

  Można również przenosić formuły, przeciągając obramowanie zaznaczonej komórki do lewej górnej komórki obszaru wklejania. Spowoduje to zastąpienie wszelkich istniejących danych.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wkleić formułę i dowolne formatowanie: Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wklej.

  • Aby wkleić tylko formułę: Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wklej, kliknij polecenie Wklej specjalnie, a następnie kliknij polecenie Formuły.

Kopiowanie formuły

 1. Zaznacz komórkę zawierającą formułę, którą chcesz skopiować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wkleić formułę i dowolne formatowanie, na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wklej.

  • Aby wkleić tylko formułę, na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wklej, kliknij polecenie Wklej specjalnie, a następnie kliknij polecenie Formuły.
    

   Uwaga: Można wkleić tylko wyniki formuły. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wklej, kliknij polecenie Wklej specjalnie, a następnie kliknij polecenie Wartości.

 4. Sprawdź, czy odwołania do komórek w formule dają oczekiwany wynik. W razie potrzeby zmień typ odwołania, wykonując następujące czynności:

  1. Zaznacz komórkę zawierającą formułę.

  2. Na pasku formuły Obraz przycisku zaznacz odwołanie, które chcesz zmienić.

  3. Naciskaj klawisz F4, aby przełączać między kombinacjami.

   W tabeli podsumowano sposób aktualizowania typu odwołania, gdy formuła zawierająca odwołanie jest kopiowana o dwie komórki niżej i o dwie komórki w prawo.

Kopiowana formuła:

Odwołanie:

Zmienia się na:

Formuła kopiowana z komórki A1 do dwóch komórek u dołu i z prawej strony

$A$1 (bezwzględne odwołanie do kolumny i bezwzględne odwołanie do wiersza)

$A$1

A$1 (względne odwołanie do kolumny i bezwzględne do wiersza)

C$1

$A1 (bezwzględne odwołanie do kolumny i względne do wiersza)

$A3

A1 (względne odwołanie do kolumny i względne do wiersza)

C3

Uwaga: Formuły można kopiować również do sąsiednich komórek, używając uchwytu wypełniania Uchwyt wypełnienia . Po sprawdzeniu, czy odwołania do komórek w formule dają oczekiwany wynik (w sposób opisany w kroku 4), należy zaznaczyć komórkę zawierającą kopiowaną formułę, a następnie przeciągnąć uchwyt wypełnienia przez zakres, który ma zostać wypełniony.

Przenoszenie formuł jest bardzo podobne do przenoszenia danych w komórkach. Jedyną rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest to, czy odwołania do komórek w formule nadal są prawidłowe po przeniesieniu.

 1. Zaznacz komórkę zawierającą formułę, którą chcesz przenieść.

 2. Kliknij pozycję Narzędzia główne > Wytnij (lub naciśnij klawisze Ctrl+X).

  Polecenie Wytnij w grupie Schowek

 3. Zaznacz komórkę, w której ma znaleźć się formuła, a następnie kliknij przycisk Wklej (lub naciśnij klawisze Ctrl+V).

  Polecenie Wklej w grupie Schowek

 4. Upewnij się, że odwołania do komórek nadal są właściwe.

  Porada:  Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy komórki, aby wyciąć i wkleić formułę.
  Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić polecenia Kopiuj, Wytnij i Wklej

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Kopiowanie i wklejanie formuły do innej komórki lub innego arkusza

Przełączanie między odwołaniami względnymi, bezwzględnymi i mieszanymi

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×