Przejdź do głównej zawartości
Przenoszenie lub kopiowanie folderu lub pliku w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika ekranu

Przenoszenie lub kopiowanie folderu lub pliku w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Aby przenieść lub skopiować foldery lub pliki z jednej lokalizacji do innej lokalizacji w tej samej bibliotece dokumentów za pomocą SharePoint Online z klawiatury i czytnika ekranu. Przetestowano przy użyciu programu Narrator, JAWS i NVDA, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

W tym temacie

Przenoszenie folderów lub plików w bibliotece dokumentów

 1. Zaloguj się do konta Microsoft 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada: Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint Online. W przypadku większości osób widokiem domyślnym jest środowisko usługi SharePoint Online. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, naciskaj klawisz Tab do momentu odtworzenia komunikatu „Przycisk Wypróbuj”. Naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy, usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

  Porada: Jeśli nie słyszysz komunikatu „Przycisk Wypróbuj”, korzystasz już ze środowiska usługi SharePoint Online.

 3. W widoku listy lub Kafelki przejdź do pliku lub folderu, który chcesz przenieść przy użyciu klawiszy strzałek, a następnie go zaznaczyć, naciskając klawisz SPACJA. Można wybrać więcej niż jeden plik lub folder.

 4. Przenoszenie fokusu na pasek menu, naciskając klawisze Shift + Tab, dopóki nie usłyszysz: "Udostępnij".

 5. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszeć "Przenieś do", a następnie naciśnij klawisz Enter. Przenieść element do: zostanie otwarte okno dialogowe.

 6. Aby przejść do listy docelowej, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Najpopularniejsze miejsca docelowe list".

 7. Aby wybierz miejsce docelowe, naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz miejsce docelowe, a następnie naciśnij klawisz Enter. Przenieść element do: zamyka okno dialogowe, a element zostanie przeniesiony do miejsca docelowego.

  Porady: Aby utworzyć nowy folder na pliki:

  1. W przenieść element do: okno dialogowe, wybierz miejsce docelowe, aby utworzyć folder na, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Nowy folder", a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Wprowadź nazwę folderu".

  3. Wpisz nazwę folderu.

  4. Aby przenieść przycisk Utwórz, naciśnij klawisz Tab, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jest tworzony nowy folder, a fokus jest przenoszony do folderu.

  5. Aby przenieść element do nowego folderu, naciśnij klawisz Enter.

Kopiowanie folderów lub plików w bibliotece dokumentów

 1. Zaloguj się do konta Microsoft 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada: Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint Online. W przypadku większości osób widokiem domyślnym jest środowisko usługi SharePoint Online. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, naciskaj klawisz Tab do momentu odtworzenia komunikatu „Przycisk Wypróbuj”. Naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy, usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

  Porada: Jeśli nie słyszysz komunikatu „Przycisk Wypróbuj”, korzystasz już ze środowiska usługi SharePoint Online.

 3. W widoku listy lub Kafelki przejdź do pliku lub folderu, który chcesz skopiować przy użyciu klawiszy strzałek, a następnie zaznacz go, naciskając klawisz SPACJA. Można wybrać więcej niż jeden plik lub folder.

 4. Przenoszenie fokusu na pasek menu, naciskając klawisze Shift + Tab, dopóki nie usłyszysz: "Udostępnij".

 5. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszeć "Do kopiowania" i naciśnij klawisz Enter. Kopiowanie elementu do: zostanie otwarte okno dialogowe.

 6. Aby przejść do listy docelowej, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Najpopularniejsze miejsca docelowe list".

 7. Aby zaznaczyć miejsca docelowego dla elementu, naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz lokalizację docelową i naciśnij klawisz Enter. Kopiowanie elementu do: zamyka okno dialogowe, a element jest kopiowana do miejsca docelowego.

  Porady: Aby utworzyć nowy folder na skopiowany plik:

  1. W skopiować element do: okno dialogowe Wybierz miejsce docelowe, aby utworzyć folder na, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Nowy folder", a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Wprowadź nazwę folderu".

  3. Wpisz nazwę folderu.

  4. Aby przenieść przycisk Utwórz, naciskaj klawisz Tab, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jest tworzony nowy folder, a fokus jest przenoszony do folderu.

  5. Aby skopiować element do nowego folderu, naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Kopiowanie linku do pliku lub folderu w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie folderu w bibliotece dokumentów w aplikacji SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Eksplorowanie i nawigowanie usługi SharePoint Online za pomocą czytnika ekranu

Funkcje ułatwień dostępu w usłudze SharePoint Online

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×