Przenoszenie kształtów

Program Microsoft Office Visio 2007 udostępnia różne sposoby precyzyjnego umieszczania kształtów w odpowiednich miejscach.

Co chcesz zrobić?

Przenoszenie kształtów przy użyciu myszy

Przenoszenie kształtów o określoną odległość (wymaga programu Microsoft Office Visio Professional 2007)

Posuwanie kształtów przy użyciu klawiszy strzałek

Przenoszenie kształtów przy użyciu myszy

 1. Kliknij narzędzie Wskaźnik Obraz przycisku , a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Przeciągnij sieć wyboru wokół wszystkich kształtów, które chcesz przenieść.

  • Przytrzymaj wciśnięty klawisz SHIFT i kliknij wszystkie kształty, które chcesz przenieść.

 2. Zatrzymaj wskaźnik na jednym z kształtów. Pojawi się strzałka o czterech grotach Biały wskaźnik strzałki z czterema grotami .

  Jeśli jeden z przenoszonych obiektów jest grupą, strzałka o czterech grotach nie pojawi się, dopóki wskaźnik nie zostanie umieszczony na jednym z kształtów grupy.

 3. Przeciągnij kształty do nowych położeń. Wszystkie zaznaczone kształty zostaną przeniesione o taką samą odległość od położeń wyjściowych.

  Jeśli jest włączone sieć wyboruprzyciąganie, kształty mogą zostać przyciągnięte w odpowiednie miejsca.

  Uwaga: Należy uważać, aby podczas przenoszenia kształtu nie wskazać uchwytu zaznaczenia. Przeniesienie uchwytu zaznaczenia może spowodować zmianę rozmiaru kształtu. Jeśli rozmiar kształtu zostanie przypadkowo zmieniony, należy natychmiast kliknąć polecenie Cofnij w menu Edycja.

Porada:  Aby kształty były przenoszone wzdłuż osi pionowej lub poziomej, podczas ich przeciągania należy przytrzymać wciśnięty klawisz SHIFT. Aby przenieść kształty na inną stronę rysunku, należy przeciągnąć je na kartę strony Page tab . Po wyświetleniu odpowiedniej strony należy przeciągnąć kształt w odpowiednie miejsce.

Początek strony

Przenoszenie kształtów o określoną odległość (wymaga programu Microsoft Office Visio Professional 2007)

W programie Office Visio Professional można używać dodatku Przenoszenie kształtów w celu przenoszenia kształtów i kopii kształtów o określoną odległość.

 1. Kliknij narzędzie Wskaźnik Obraz przycisku , a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Przeciągnij sieć wyboru wokół wszystkich kształtów, które chcesz przenieść.

  • Przytrzymaj wciśnięty klawisz SHIFT i kliknij wszystkie kształty, które chcesz przenieść.

 2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Dodatki, wskaż polecenie Kształty dodatkowe, a następnie kliknij polecenie Przenieś kształty.

 3. W obszarze Kierunek określ układ współrzędnych, który ma zostać użyty do przeniesienia kształtów.

  • Poziomo/Pionowo     Ta opcja umożliwia przeniesienie zaznaczonych kształtów zgodnie ze współrzędnymi X i Y (kartezjańskimi).

  • Odległość/Kąt     Ta opcja umożliwia przeniesienie zaznaczonych kształtów zgodnie ze współrzędnymi biegunowymi.

 4. Określ odległości, o jakie mają zostać przeniesione kształty.

  • W przypadku wyboru opcji Poziomo/Pionowo wprowadź wartości odległości, o jakie mają zostać przeniesione kształty, w polach Poziomo i Pionowo. Te wartości mogą być dodatnie lub ujemne w zależności od wymaganego kierunku przenoszenia.

   Two rectangles showing movement in the horizontal and vertical directions

   1. Odległość w poziomie

   2. Odległość w pionie

  • W przypadku wyboru opcji Odległość/Kąt wprowadź w polach Odległość i Kąt odległość promieniową i kąt przenoszenia kształtów. Te wartości mogą być dodatnie lub ujemne w zależności od wymaganego kierunku przenoszenia.

   Two rectangles showing movement of radial distance along a specified angle

   1. Odległość promieniowa

   2. Kąt

 5. Aby przenieść kopię zaznaczonych kształtów bez zmiany położenia oryginałów, wybierz opcję Duplikuj.

Początek strony

Posuwanie kształtów przy użyciu klawiszy strzałek

 1. Kliknij narzędzie Wskaźnik Obraz przycisku , a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Przeciągnij sieć wyboru wokół wszystkich kształtów, które chcesz przenieść.

  • Przytrzymaj wciśnięty klawisz SHIFT i kliknij wszystkie kształty, które chcesz przenieść.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść kształt do następnego położenia, do którego może zostać sieć wyboruprzyciąganie, naciśnij klawisz strzałki.

   Jeśli położenie, do którego kształt może zostać przyciągnięty, nie istnieje, naciśnięcie klawisza strzałki spowoduje przesunięcie kształtu o jeden znacznik na linijce.

  • Aby przenieść kształt o jeden piksel, przytrzymaj wciśnięty klawisz SHIFT i naciśnij klawisz strzałki.

Uwaga: Jeśli naciskanie klawisza strzałki powoduje przewijanie rysunku, a nie przenoszenie kształtu, należy upewnić się, że klawisz SCROLL LOCK jest wyłączony.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×