Przejdź do głównej zawartości

Przenoszenie kontaktów między programem Outlook a usługą Google Gmail

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą tych samych kontaktów w usługi Google Gmail i w programie Outlook, nie dodając je ręcznie do obu tych lokalizacji.

Importowanie kontaktów z usługi Google Gmail do programu Outlook

 1. Zaloguj się do kontaktów usługi Google.

 2. W kolumnie po lewej stronie kliknij przycisk więcej.

 3. W lewym górnym rogu kliknij przycisk więcej.

 4. Kliknij przycisk Eksportuj.

 5. W obszarze Kontakty, które chcesz wyeksportować, kliknij grupę kontaktów lub Wszystkie kontakty).

 6. W obszarze, który format eksportu, kliknij Outlook CSV (w przypadku importowania danych do programu Outlook lub innej aplikacji).

 7. Kliknij przycisk Eksportuj.

 8. Po wyświetleniu monitu o pobranie pliku eksportu kliknij przycisk Zapisz.

 9. Wybierz lokalizację na komputerze do tymczasowego zapisania pliku. Domyślna nazwa pliku jest contacts.csv.

  Uwaga: Po zaimportowaniu kontaktów do programu Outlook można usunąć ten plik.

 10. Kliknij przycisk Zamknij.

 11. Przejdź do programu Outlook.

 12. Kliknij kartę Plik.

 13. Kliknij przycisk Otwórz.

 14. Kliknij przycisk Importuj.

 15. Kliknij pozycję Import z innego programu lub pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 16. Kliknij pozycję Wartości oddzielone przecinkami (DOS), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 17. W oknie dialogowym Importowanie pliku Znajdź plik, który został pobrany w kroku 9, a następnie kliknij dwukrotnie plik.

 18. Kliknij jedną z następujących opcji:

  • Zamień duplikaty na elementy importowane

  • Zezwalaj na tworzenie duplikatów

  • Nie importuj duplikatów

 19. Kliknij przycisk Dalej.

 20. Na liście folderów kliknij folder Kontakty, w którym chcesz zapisać zaimportowane informacje o kontaktach, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 21. Aby dodać lub usunąć pola, aby określić sposób zapisywania informacji o kontaktach w nowym zaimportowanego pliku, kliknij przycisk Mapuj pola niestandardowe.

  Uwaga: Przycisk Mapuj pola niestandardowe w oknie dialogowym Importowanie pliku mogą być niedostępne podczas próby importowanie danych z innego programu lub pliku. W oknie dialogowym wykonane zostaną następujące akcje zaznacz pole wyboru Importuj, a następnie przycisk Mapuj pola niestandardowe jest dostępna.

  Uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą mapowanie pól niestandardowych

  1. W polu od przeciągnij pole, które chcesz przekonwertować na pole programu Outlook, który jest wymieniony w polu do.

   Uwaga: Pole Nazwa nie pojawi się w polu, ponieważ program Outlook zastrzega sobie pierwszego wiersza nazwany zakres dla nazwy pól. Jeśli zakres, który możesz zaimportować nie zawiera nazwy pól, pierwszy wiersz danych będzie interpretowany jako nazwy pól i nie będzie można zaimportować jako dane. Aby upewnić się, że będą importowane wszystkie dane w nazwanym zakresie, użyj pierwszego wiersza do określenia nazw pól.

   • Aby wyświetlić dodatkowe rekordy w polu od, kliknij przycisk Poprzedni lub Następny.

   • Aby usunąć wszystkie mapowania, kliknij pozycję Wyczyść mapę.

   • Aby przywrócić oryginalne mapowanie, kliknij pozycję Mapa domyślna.

  2. Aby wyświetlić dodatkowe pola w polu, kliknij znak plus (+) obok pola. Na przykład aby wyświetlić pola Ulica i Miasto firm, kliknij znak plus (+) obok pozycji Adres służbowy.

 22. Kliknij przycisk Zakończ.

Eksportowanie kontaktów z programu Outlook do usługi Google Gmail

Aby wyeksportować kontakty z programu Outlook, warto opis różnic między Książka adresowa programu Outlook i kontaktów programu Outlook. Obie są częścią programu Outlook. Książka adresowa jest jednak kompilacji list innego adresu, które mogą być w programie Outlook, takich jak internetowych katalogów LDAP, na globalnej liście adresowej (GAL) lub inne książki adresowe innych firm. Kontakty jest tylko jeden z listy adresów, zawarte w książce adresowej. Tylko kontakty można eksportować bezpośrednio z programu Outlook do usługi Google Gmail.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Zaawansowane.

  Opcje programu Outlook z zaznaczonym zaawansowane

 4. W obszarze Eksport kliknij przycisk Eksportuj.

  Przycisk Eksportuj w widoku Backstage

 5. W Kreatorze importu i eksportu kliknij pozycję Eksportuj do pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Kliknij pozycję Wartości oddzielone przecinkami (DOS), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Na liście folderów kliknij folder kontaktów, który chcesz eksportować, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. Wybierz lokalizację na komputerze do tymczasowego zapisania pliku.

  Uwaga: Po zaimportowaniu kontaktów do usługi Google Gmail można usunąć ten plik.

 9. Wpisz nazwę eksportowanego pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 10. Aby dodać lub usunąć pola, aby określić sposób zapisywania informacji o kontaktach w nowym zaimportowanego pliku, kliknij przycisk Mapuj pola niestandardowe.

  Uwaga: Przycisk Mapuj pola niestandardowe w oknie dialogowym Eksportowanie do pliku może nie być dostępne podczas próby importowanie danych z innego programu lub pliku. W oknie dialogowym wykonane zostaną następujące akcje zaznacz pole wyboru Eksportuj, a następnie przycisk Mapuj pola niestandardowe jest dostępna.

  Uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą mapowanie pól niestandardowych

  1. W polu od przeciągnij pole, które chcesz przekonwertować na pole programu Outlook, który jest wymieniony w polu do.

   • Aby wyświetlić dodatkowe rekordy w polu od, kliknij przycisk Poprzedni lub Następny.

   • Aby usunąć wszystkie mapowania, kliknij pozycję Wyczyść mapę.

   • Aby przywrócić oryginalne mapowanie, kliknij pozycję Mapa domyślna.

  2. Aby wyświetlić dodatkowe pola w polu, kliknij znak plus (+) obok pola. Na przykład aby wyświetlić pola Ulica i Miasto firm, kliknij znak plus (+) obok pozycji Adres służbowy.

 11. Kliknij przycisk Zakończ.

 12. Zaloguj się do kontaktów usługi Google.

 13. W lewym górnym rogu kliknij przycisk więcej.

 14. Kliknij przycisk Importuj.

 15. W obszarze Importuj kontakty kliknij przycisk Przeglądaj.

 16. Wybierz plik wyeksportowany w kroku 9, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 17. Kliknij przycisk Importuj.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×