Przenoszenie bądź kopiowanie folderu lub pliku w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Przenoszenie bądź kopiowanie folderu lub pliku w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W usłudze SharePoint Online można za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows, przenieść lub skopiować jeden lub więcej folderów lub plików z jednego miejsca w drugie w tej samej bibliotece dokumentów.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

W tym temacie

Przenoszenie folderów lub plików w bibliotece dokumentów

 1. Zaloguj się do konta Office 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada: Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint Online. W przypadku większości osób widokiem domyślnym jest środowisko usługi SharePoint Online. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, naciskaj klawisz Tab do momentu odtworzenia komunikatu „Przycisk Wypróbuj”. Naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy, usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

  Porada: Jeśli nie słyszysz komunikatu „Przycisk Wypróbuj”, korzystasz już ze środowiska usługi SharePoint Online.

 3. W widoku Lista lub Kafelki wybierz plik lub folder, który chcesz przenieść. Możesz wybrać więcej niż jeden element.

 4. Naciskaj klawisz strzałki w prawo, aż usłyszysz słowa „Otwórz menu kontekstowe dla wybranego elementu”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte menu kontekstowe i usłyszysz polecenie „Otwórz podmenu”. (W Narratorze usłyszysz polecenie „Otwórz”).

 5. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz polecenie „Przenieś do”, a następnie naciśnij klawisz Enter. (W Narratorze usłyszysz komunikat „Przenieś do, Element menu”). Zostanie otwarte okno dialogowe Przenoszenie elementu do z wyświetloną kartą Przenoszenie oraz fokusem na pierwszej bibliotece dokumentów na liście.

 6. Aby przejść na listę docelową, naciśnij dwukrotnie klawisz Tab.

 7. Aby wybrać miejsce docelowe, użyj klawisza strzałki w dół i naciśnij klawisz Enter. Okno dialogowe Przenoszenie elementu do zostanie zamknięte, a element zostanie przeniesiony do wybranego miejsca docelowego.

  Porady: Aby utworzyć nowy folder na pliki:

  1. W oknie dialogowym Przenoszenie elementu do naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz polecenie „Przenieś” — wówczas naciśnij klawisz strzałki w prawo.

  2. Gdy zbliżysz się do pozycji „Nowy folder, Element menu”, naciśnij klawisz Enter. Zostanie utworzony nowy folder, a fokus zostanie przeniesiony do okna dialogowego Nazwa folderu. Usłyszysz komunikat „Nazwa folderu, Edytowanie”.

  3. Wpisz nazwę folderu.

  4. Aby przejść do przycisku Utwórz, naciśnij klawisz Tab, a następnie klawisz Enter. Zostanie utworzony nowy folder, a fokus zostanie przeniesiony do tego folderu.

  5. Aby przenieść element do nowego folderu, naciśnij klawisz Enter.

Kopiowanie folderów lub plików w bibliotece dokumentów

 1. Zaloguj się do konta Office 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada: Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint Online. W przypadku większości osób widokiem domyślnym jest środowisko usługi SharePoint Online. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, naciskaj klawisz Tab do momentu odtworzenia komunikatu „Przycisk Wypróbuj”. Naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy, usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

  Porada: Jeśli nie słyszysz komunikatu „Przycisk Wypróbuj”, korzystasz już ze środowiska usługi SharePoint Online.

 3. W widoku Lista lub Kafelki wybierz plik lub folder, który chcesz przenieść. Możesz wybrać więcej niż jeden element.

 4. Naciskaj klawisz strzałki w prawo, aż usłyszysz słowa „Otwórz menu kontekstowe dla wybranego elementu”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte menu kontekstowe i usłyszysz polecenie „Otwórz podmenu”. (W Narratorze usłyszysz polecenie „Otwórz”).

 5. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz komunikat „Kopiuj do, Element menu”, a następnie naciśnij klawisz Enter. (W Narratorze usłyszysz komunikat „Przejdź do, Element menu”). Zostanie otwarte okno dialogowe Kopiowanie elementu do.

 6. Aby wybrać miejsce docelowe elementu, użyj klawisza strzałki w dół i naciśnij klawisz Enter. Okno dialogowe Kopiowanie elementu do zostanie zamknięte, a element zostanie skopiowany do wybranego miejsca docelowego.

  Porady: Aby utworzyć nowy folder na skopiowany plik:

  1. W oknie dialogowym Kopiowanie elementu do naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz polecenie „Karta, Menu, Kopiuj” — wówczas naciśnij klawisz strzałki w prawo.

  2. Gdy zbliżysz się do pozycji „Nowy folder”, naciśnij klawisz Enter. Zostanie utworzony nowy folder, a fokus zostanie przeniesiony do okna dialogowego Nazwa folderu. Usłyszysz komunikat „Nazwa folderu, Edytuj”.

  3. Wpisz nazwę folderu.

  4. Aby przejść do przycisku Utwórz, naciśnij klawisz Tab, a następnie klawisz Enter. Zostanie utworzony nowy folder, a fokus zostanie przeniesiony do tego folderu.

  5. Aby skopiować element do nowego folderu, naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Kopiowanie linku do pliku lub folderu w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie folderu w bibliotece dokumentów w aplikacji SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w usłudze SharePoint Online z nowoczesną biblioteką dokumentów

Funkcje ułatwień dostępu w usłudze SharePoint Online

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×