Przekazywanie połączeń i jednoczesne dzwonienie

Aby uzyskać pewność, że wszystkie połączenia zostaną odebrane, możesz skonfigurować przekazywanie połączeń i jednoczesne dzwonienie. Połączenia przychodzące można przekazywać, konfigurując odpowiednie reguły. Opcje przekazywania połączeń są dostępne tylko pod warunkiem, że ich obsługa została skonfigurowana w Twojej organizacji. W razie wątpliwości, które funkcje programu Lync są włączone, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej Twojej organizacji.

Jeśli opcje przekazywania połączeń są włączone, możesz korzystać z tej funkcji, aby przekazywać połączenia pod inny numer lub do innego kontaktu. Przekazywanie połączeń jest szczególnie przydatne w przypadku podróżowania lub pracy z domu, ponieważ połączenia można przekazywać do bieżącego miejsca pobytu. Jeśli przebywasz poza biurem, połączenia mogą być automatycznie przekazywane do Twojego współpracownika.

Funkcja jednoczesnego dzwonienia jest przydatna dla osób w podróży. Połączenie przychodzące jest sygnalizowane równocześnie na dwóch numerach telefonu. Możesz na przykład skonfigurować połączenia przychodzące tak, aby jednocześnie dzwoniły na telefon służbowy i inny numer lub do innego kontaktu, jeśli masz dużo zajęć lub chwilowo nie możesz odebrać telefonu.

Przekazywanie połączenia do poczty głosowej lub na inny numer

Opcja Przekazywanie połączeń jest zwykle używana do przekazywania połączeń do poczty głosowej lub na numer inny niż numer telefonu komórkowego. Po skonfigurowaniu ustawień przekazywania połączeń w programie Lync wszystkie połączenia przychodzące są automatycznie przekazywane do wybranego miejsca docelowego.

Aby skonfigurować przekazywanie połączeń, wykonaj następujące czynności:

 1. Na ekranie O mnie naciśnij pozycję Jednocześnie zadzwoń lub Przekazywanie połączeń.

 2. Na ekranie Przekazywanie połączeń naciśnij pozycję Przekazuj połączenia, a następnie wybierz jedną z następujących pozycji:

  • Naciśnij pozycję Poczta głosowa, aby połączenie było przekazywane na pocztę głosową, z której można je podjąć później.

  • Naciśnij i wybierz numer dodany wcześniej, na przykład numer swojego telefonu komórkowego.

  • Naciśnij pozycję Nowy numer i wpisz nowy numer telefonu.

  • Naciśnij pozycję Nowy kontakt i wyszukaj kontakt w wyświetlonym oknie dialogowym.

 3. W obszarze Stosuj ustawienia w tych godzinach wybierz czas, w którym to ustawienie ma być stosowane.

 4. Naciśnij pozycję Gotowe, aby zapisać zmiany.

Zatrzymywanie przekazywania połączeń

Aby zatrzymać przekazywanie połączeń, wykonaj następujące czynności:

 1. Na ekranie O mnie naciśnij pozycję Jednocześnie zadzwoń lub Przekazywanie połączeń.

 2. Na ekranie Przekazywanie połączeń naciśnij pozycję Nie przekazuj połączeń.

 3. W obszarze Stosuj ustawienia w tych godzinach wybierz czas, w którym to ustawienie ma być stosowane.

 4. Naciśnij pozycję Gotowe, aby zapisać zmiany.

Konfigurowanie jednoczesnego dzwonienia

W przeciwieństwie do przekazywania połączeń, gdy telefon służbowy nie dzwoni, połączenia przychodzące możesz skonfigurować tak, aby jednocześnie dzwoniły na dany telefon i pod inny numer lub do innego kontaktu. Dzięki temu ustawieniu osoby wywołujące nie otrzymują sygnału zajętości, a ich połączenia nie pozostają nieodebrane. Ponadto te osoby nie wiedzą, że ich połączenia zostały przekazane.

 1. Na ekranie O mnie naciśnij pozycję Jednocześnie zadzwoń lub Przekazywanie połączeń.

 2. Na ekranie Przekazywanie połączeń naciśnij pozycję Jednocześnie zadzwoń i wybierz następującą pozycję:

  • Naciśnij pozycję Nowy numer i wpisz nowy numer telefonu.

  • Naciśnij i wybierz numer dodany wcześniej, na przykład numer swojego telefonu komórkowego.

 3. W obszarze Stosuj ustawienia w tych godzinach wybierz czas, w którym to ustawienie ma być stosowane.

 4. Naciśnij pozycję Gotowe, aby zapisać zmiany.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×