Przekazywanie plików lub zdjęć do usługi OneDrive w systemie Android

Przekazywanie plików lub zdjęć do usługi OneDrive w systemie Android

Za pomocą aplikacji OneDrive możesz przekazywać zdjęcia i klipy wideo z urządzenia (w tym automatycznie), tworzyć nowe foldery oraz przenosić zdjęcia i klipy wideo z jednego folderu OneDrive do innego.

Uwaga: Ten artykuł dotyczy OneDrive na urządzeniach z systemem Android 5,0 (lody w ramach lodów) lub w nowszych wersjach.

Automatyczne przekazywanie zrobionych zdjęć i nagranych filmów do usługi OneDrive

Uwaga: Przekazywanie z aparatu może być używane tylko na jednym koncie równocześnie.

Przy pierwszym logowaniu do usługi OneDrive pojawi się pytanie, czy chcesz automatycznie przekazywać do usługi OneDrive zdjęcia i klipy wideo zrobione telefonem. Naciśnij pozycję Włącz, aby włączyć automatyczne przekazywanie. Możesz również włączyć tę funkcję przy użyciu ekranu Ustawienia. W tym celu:

 1. W aplikacji OneDrive naciśnij ikonę Ja Ikona Osoba w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w dolnej części ekranu, a następnie naciśnij pozycję Ustawienia Ustawienia usługi OneDrive .

 2. Naciśnij pozycję Przekazywanie z aparatu.

 3. Ustaw dla pozycji Przekazywanie z aparatu wartość Włączone.

Uwagi: 

 • Wykonywanie kopii zapasowej w aparacie jest dostępne tylko na urządzeniach z systemem Android 5,0 (lodów) lub nowszych.

 • Aby oszczędzać baterię urządzenia podczas pobierania, zaznacz pole wyboru Przekazywanie tylko podczas ładowania.

 • Wszystkie zdjęcia i klipy wideo zostaną przekazane w ich normalnych rozmiarach, gdy będziesz mieć połączenie z siecią Wi-Fi. Jeśli chcesz użyć sieci komórkowej, otwórz aplikację OneDrive, otwórz stronę Ustawienia, naciśnij pozycję Kopia zapasowa z aparatu, naciśnij pozycję Przekaż za pomocą i wybierz opcję Sieć Wi‑Fi i komórkowa.

 • Folder „Z aparatu” na urządzeniu jest przekazywany do usługi OneDrive, a nie synchronizowany. Oznacza to, że po przekazaniu zdjęć i klipów wideo możesz usunąć je z urządzenia, a kopie w usłudze OneDrive pozostaną nienaruszone.

 • Ikona chmury usługi OneDrive może sporadycznie się pojawiać w obszarze powiadomień w systemie Android w ramach normalnego procesu przekazywania danych.

W przypadku kont OneDrive dla Firm:

 1. Upewnij się, że zalogowano się do aplikacji przy użyciu konta, do którego chcesz przekazać fotografie.

 2. Wybierz pozycję Ja Ikona Osoba w aplikacji OneDrive dla systemu iOS > Zdjęcia.

 3. W widoku Zdjęcia, z podręcznego statusu Przekazywanie z aparatu, wybierz pozycję Włącz. (Jeśli masz już opcję Przekazywanie z aparatu włączoną dla innego konta, zamiast tego wybierz pozycję Zmień.)

 4. Potwierdź, że chcesz włączyć Przekazywanie z aparatu. (W przypadku wybrania opcji Zmień w poprzednim kroku, potwierdź, że chcesz zmienić konto dla Przekazywania z aparatu.)

 5. Ponownie potwierdź, że wybrane konto jest właściwe.

Ręczne przekazywanie zdjęć lub plików

Jeśli na danym urządzeniu ustawiono automatyczne przekazywanie zdjęć do usługi OneDrive, zdjęcia robione za pomocą urządzenia będą przechowywane w folderze Z aparatu usługi OneDrive. Nie musisz ręcznie przekazywać ich do usługi OneDrive.

 1. Otwórz aplikację OneDrive.

 2. Przejdź do folderu, w którym chcesz dodać pliki.

 3. Naciśnij pozycję dodaj Przycisk Dodaj w aplikacji OneDrive dla systemu Android u góry ekranu, a następnie naciśnij pozycję Przekaż.

  Przekazywanie do usługi OneDrive

 4. Naciśnij i przytrzymaj, aby zaznaczyć pliki, które chcesz przekazać. Są one przekazywane do otwartego folderu.

Tworzenie folderu

Foldery możesz dodawać w widoku Pliki lub w dowolnym innym folderze w usłudze OneDrive.

 1. W widoku lub folderze, w którym chcesz umieścić nowy folder, naciśnij pozycję dodaj Przycisk Dodaj w aplikacji OneDrive dla systemu Android u góry ekranu, a następnie naciśnij pozycję Utwórz folder.

  Przekazywanie do usługi OneDrive

 2. Wpisz nazwę folderu, a następnie naciśnij pozycję OK.

Przenoszenie plików do innego folderu usługi OneDrive

 1. W aplikacji OneDrive naciśnij i przytrzymaj, aby zaznaczyć pliki, które chcesz przenieść, a następnie naciśnij pozycję Przenieś.

  Przenoszenie plików w usłudze OneDrive

 2. W obszarze Wybierz folder docelowynaciśnij folder, do którego chcesz przenieść pliki, a następnie naciśnij pozycję Przenieś tutaj.

Porada: Aby utworzyć nowy folder dla tych przenoszonych plików, naciśnij pozycję dodaj Przycisk Dodaj w aplikacji OneDrive dla systemu Android , a następnie Utwórz folder.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Online

Uzyskaj pomoc online
Uzyskaj więcej informacji na stronach pomocy technicznej usługi OneDrive i OneDrive dla Firm.
Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji mobilnej OneDrive, zobacz Rozwiązywanie problemów z aplikacją mobilną OneDrive.

Ikona pomocy technicznej za pośrednictwem poczty e-mail

Pomoc techniczna e-mail
Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, przejdź do aplikacji OneDrive i potrząśnij urządzeniem przenośnym lub wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive. Aby skontaktować się z pomocą techniczną usługi OneDrive dla Firm z komputera PC lub Mac, wybierz ikonę usługi OneDrive w obszarze powiadomień lub na pasku menu, a następnie wybierz pozycję Więcej > Wyślij opinię > Coś mi się nie podoba.

OneDrive dla Firm Administratorzy mogą również przejrzeć Społeczność techniczną usługi OneDrive dla Firm, Pomoc dla administratorów usługi OneDrive dla Firm lub skontaktować się z pomocą techniczną usługi Office 365 dla firm.

Fora społeczności użytkowników usługi Office 365

Chcesz przekazać opinię?
OneDrive Witryna UserVoice to miejsce na proponowanie funkcji do dodania do usługi OneDrive. Nie możemy zagwarantować żadnych konkretnych funkcji ani terminów, jednak zareagujemy na każdą sugestię, która otrzyma co najmniej 500 głosów.

Przejdź do witryny UserVoice usługi OneDrive.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×