Przekazywanie plików do biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Przekazywanie plików do biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W usłudze SharePoint Online można za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows, przekazywać pliki do biblioteki dokumentów, która jest doskonałym narzędziem do udostępniania dokumentów w ramach zespołu lub organizacji.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

Przekazywanie plików do biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

 1. Zaloguj się do konta Office 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada: Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint Online. W przypadku większości osób widokiem domyślnym jest środowisko usługi SharePoint Online. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. Aby przenieść fokus na link Przekaż, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przekaż”. Naciśnij klawisz Enter (lub naciśnij klawisze Alt+U).

 3. Gdy zostanie otwarte okno dialogowe Dodawanie dokumentu, w czytniku zawartości ekranu JAWS usłyszysz „Okno dialogowe Dodawanie dokumentu”. Aby przenieść fokus na przycisk Przeglądaj, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Wybierz plik”. Naciśnij klawisz Spacja.

 4. W oknie dialogowym Wybieranie pliku do przekazania wykonaj następujące czynności:

  • Naciskaj klawisz Tab, aż fokus znajdzie się na folderach i plikach w oknie dialogowym Wybieranie pliku do przekazania. Usłyszysz nazwę jednego z folderów lub plików.

  • Za pomocą klawiszy strzałek możesz przechodzić między folderami oraz plikami i wybierać je. Podczas zaznaczania kolejnych plików lub folderów będziesz słyszeć ich nazwy.

  • Gdy usłyszysz nazwę folderu, który chcesz otworzyć, naciśnij klawisz Enter. Powtarzaj tę procedurę, aż znajdziesz folder zawierający odpowiedni plik.

  Uwaga: Aby przejść poziom wyżej w hierarchii folderów, naciśnij klawisz Backspace.

 5. Aby wstawić plik z obecnie zaznaczonego folderu, użyj jednej z dwóch poniższych metod:

  • Wybieraj foldery i pliki, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego pliku. Następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Jeśli znasz nazwę pliku, który chcesz przekazać, naciskaj klawisz F6, aż fokus znajdzie się na polu Nazwa pliku i usłyszysz „Nazwa pliku”. Następnie wpisz nazwę pliku i naciśnij klawisz Enter.

 6. Aby przenieść fokus na przycisk OK w oknie dialogowym Dodawanie dokumentu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „OK”. Naciśnij klawisz Enter (lub naciśnij klawisze Alt+O).

 7. Po przekazaniu pliku do biblioteki dokumentów w czytniku zawartości ekranu JAWS usłyszysz „Ukończono przekazywanie pliku”. W Narratorze usłyszysz „Ukończono zero z jeden”.

Zobacz też

Wyewidencjonowywanie lub ewidencjonowanie plików w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie widoku niestandardowego biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Eksplorowanie i nawigowanie usługi SharePoint Online za pomocą czytnika ekranu

Funkcje ułatwień dostępu w usłudze SharePoint Online

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×