Przekazywanie plików do biblioteki

Przekazywanie plików do biblioteki

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W celu przekazania plików z komputera do biblioteki usługi OneDrive dla Firm lub do witryny zespołu w programie SharePoint można użyć metody przeciągania. Plik można również wyszukać i przekazać.

Uwaga: Ten artykuł zawiera opis środowiska programu SharePoint Server i klasyczne środowisko w usłudze SharePoint Online. Jeśli korzystasz z nowego środowiska w SharePoint Online, zobacz przekazywanie folderu lub plików do biblioteki dokumentów.

Zaktualizowano 5 maja 2017 r. dzięki opiniom klientów.

Uwaga: Aby było możliwe przekazywanie plików do biblioteki lub tworzenie plików w bibliotece, administrator musi nadać użytkownikowi uprawnienia do współtworzenia biblioteki. Ponadto niektóre typy plików w bibliotece są blokowane ze względów bezpieczeństwa. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Typy plików, których nie można dodawać do listy ani do biblioteki.

Zobacz, jak można skopiować pliki i foldery z komputera

Obejrzyj ten klip wideo, aby dowiedzieć się, jak kopiować pliki do usługi OneDrive dla Firm i witryny zespołu.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Przekazywanie plików z Eksploratora do biblioteki usługi OneDrive dla Firm lub biblioteki witryny

 1. Otwórz bibliotekę usługi OneDrive lub witryny programu SharePoint.

  Zrzut ekranu przedstawiający bibliotekę dokumentów w programie SharePoint Server 2016
 2. Kliknij pozycję Przekaż w górnej części biblioteki dokumentów.

  Biblioteki dokumentów z wyróżnionym przyciskiem Przekaż
 3. W oknie dialogowym Dodawanie dokumentu możesz kliknąć przycisk Przeglądaj, aby przekazać pojedynczy plik. W zależności od używanej wersji programu SharePoint możesz mieć również możliwość przekazywania wielu plików przez przytrzymanie naciśniętego klawisza CTRL lub Shift podczas wybierania kilku plików.

 4. Po wybraniu plików do przekazania kliknij przycisk OK.

 1. Otwórz bibliotekę usługi OneDrive lub witryny programu SharePoint.

  Zrzut ekranu przedstawiający bibliotekę dokumentów w programie SharePoint Server 2016
 2. Na komputerze kliknij przycisk Start Przycisk Start w systemach Windows 8 i Windows 10 , a następnie kliknij pozycję Eksplorator plików.

  Menu Start z wyróżnionym Eksploratorem plików

  Przejdź do folderu zawierającego dokumenty, które chcesz przekazać.

 3. Przeciągnij pliki do obszaru w bibliotece programu SharePoint w miejsce z tekstem Przeciągnij tutaj pliki. Po umieszczeniu pliku w obszarze biblioteki powinien zostać wyświetlony tekst „Upuść tutaj”.

  Przeciąganie plików do biblioteki
 4. Pliki powinny pojawiać się w bibliotece dokumentów w miarę ich odbierania.

Uwagi:  Uwagi dla osób używających programu Microsoft Edge jako domyślnej przeglądarki w systemie Windows 10:

 • PrzeCiąganie i upuszczanie nie działa, jeśli nie masz rocznicy aktualizacji Windows 10. W takim przypadku użyj opcji Nowy dokument lub Przekaż.

  Jeśli masz tę aktualizację, przeglądarka Microsoft Edge działa doskonale w przypadku przeciągania i upuszczania zarówno plików, jak i folderów.

 • Pozycje Otwórz w Eksploratorze i Wyświetl w Eksploratorze mogą być niedostępne lub nie działać. Użyj przeglądarki Internet Explorer 11 w systemie Windows 10. Zobacz poniższe uwagi dla użytkowników systemu Windows 10.

W przypadku przekazywania do biblioteki dużych plików lub wielu plików, które łącznie mają duży rozmiar mogą się pojawiać komunikaty o błędzie związanym z limitem rozmiaru plików w programie SharePoint lub limitem czasu w danej wersji programu Internet Explorer. Możesz obejść ten problem na przykład tak:

 • Gdy korzystasz z przeciągania i upuszczania, przekazuj maksymalnie 100 plików.

 • Jeśli korzystasz z usługi Office 365 lub SharePoint Online, unikaj przekazywania plików o rozmiarze przekraczającym 15 GB (domyślny maksymalny rozmiar plików).

 • Jeśli organizacja ma wdrożenie serwerowe programu SharePoint, poproś administratora serwera o zweryfikowanie lub zwiększenie maksymalnego rozmiaru plików, aby rozmiar przekazywanych przez Ciebie plików był dopuszczalny. Domyślny limit rozmiaru to 250 MB, ale można go zwiększyć nawet do 10 GB.

 • Jeśli podczas przekazywania plików o rozmiarze przekraczającym 10 GB w programie SharePoint Server lub 15 GB w usłudze SharePoint Online pojawi się komunikat „Operacja w toku” i nie zniknie przez długi czas, skorzystaj z instrukcji podanych w artykule Pomoc techniczna firmy Microsoft: błąd programu Internet Explorer „przekroczono limit czasu połączenia” wyświetlany, gdy serwer nie odpowiada.

 • Jeśli masz dostęp do klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm, użyj go, aby przekazać większe pliki lub wiele plików. Funkcja synchronizacji automatycznie przekazuje pliki w tle, gdy jesteś w trybie online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz synchronizowanie plików za pomocą klienta synchronizacji usługi OneDrive w systemie Windows.

Podczas przekazywania plików i folderów musisz pamiętać o długości ścieżki i nazwy pliku. Usługi SharePoint Online i OneDrive dla Firm obsługują całkowitą długość ścieżki i nazwy pliku do 400 znaków. Wersje programu SharePoint Server obsługują całkowitą długość ścieżki i nazwy pliku do 260 znaków.

Właściciel witryny może tak skonfigurować bibliotekę, aby było wymagane wyewidencjonowanie plików przed ich edytowaniem (i zaewidencjonowanie po ukończeniu edytowania). Jeśli biblioteka wymaga wyewidencjonowania, podczas pierwszego przekazywania pliku pozostaje on wyewidencjonowany dla Ciebie. Aby umożliwić edycję tego pliku innym osobom, musisz go zaewidencjonować. Aby dowiedzieć się więcej o wyewidencjonowywaniu, zobacz Wyewidencjonowywanie i ewidencjonowanie plików oraz odrzucanie zmian w plikach w bibliotece

Właściciele witryny mogą tak skonfigurować bibliotekę, aby było wymagane zatwierdzenie zawartości przed jej udostępnieniem innym użytkownikom biblioteki. Tylko autor ma dostęp do pliku znajdującego się na liście i może nad nim pracować. Na przykład dział prawny może wymagać zatwierdzenia przed upublicznieniem dokumentów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wymaganie zatwierdzania elementów na listach lub w bibliotekach witryn.

Do biblioteki można dodać plik, który zamieni plik z biblioteki na skorygowaną wersję. Jeśli w bibliotece skonfigurowano śledzenie wersji, dodawany plik stanie się najnowszą wersją, a starszy plik stanie się częścią historii wersji. Podczas przekazywania nowej wersji pliku warto wpisać komentarz na temat zmian wprowadzonych w danej wersji, który ułatwi śledzenie historii pliku. Aby uzyskać więcej informacji na temat przechowywania wersji, zobacz Jak działa przechowywanie wersji na listach i w bibliotekach?.

W programie SharePoint i usłudze OneDrive dla Firm można przeciągać i upuszczać foldery w przypadku używania przeglądarek Google Chrome i Microsoft Edge z rocznicową aktualizacją systemu Windows. W programach Internet Explorer i Mozilla Firefox nie można bezpośrednio przekazywać ani przeciągać i upuszczać folderów. Jednak jeśli zsynchronizujesz folder na komputerze ze swoją biblioteką witryny programu SharePoint, w tym folderze możesz mieć dowolną kombinację folderów i plików. Synchronizacja folderu może odbywać się stale lub można ją wykonać tylko raz, a następnie wyłączyć po przekazaniu wymaganej zawartości.

Podczas synchronizowania folderu wszystko, co znajduje się w bibliotece (zarówno w trybie online, jak i na komputerze lokalnym) jest kopiowane do drugiej lokalizacji. Należy o tym pamiętać, jeśli planowane jest dodanie folderu do istniejącej biblioteki, ponieważ zawartość biblioteki zostanie skopiowana z powrotem do komputera. Synchronizowane są całe biblioteki, a nie poszczególne foldery.

Aby dowiedzieć się, jak synchronizować foldery witryny SharePoint z komputerem, zobacz synchronizowanie plików za pomocą klienta synchronizacji usługi OneDrive w systemie Windows

Dodawanie plików do biblioteki może wyglądać inaczej na Twoim komputerze w zależności od wersji pakietu Office lub używanej przeglądarki. Ponadto może być konieczne uwzględnienie dodatkowych wymagań, które administratorzy witryn czasami konfigurują w bibliotece.

Uwaga: W bibliotece stron typu wiki można tworzyć nowe strony typu wiki, ale nie można przekazywać istniejących plików.

Zapisywanie pliku    Przed zapisaniem pliku po raz pierwszy może być konieczne dodanie tej witryny do zaufanych witryn w ustawieniach przeglądarki. Na przykład w programie Internet Explorer kliknij pozycję Narzędzia > Opcje internetowe > Zabezpieczenia > Zaufane witryny > Witryny.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązywanie problemów związanych z przekazywaniem.

Obecnie występują problemy z przeglądarką Microsoft Edge, SharePoint i OneDrive dla Firm. Jeśli masz rocznicową aktualizację systemu Windows 10, możesz korzystać z przeciągania i upuszczania w programie Microsoft Edge, ale nie z poleceń Otwórz w Eksploratorze i Wyświetl w Eksploratorze. Aby korzystać z funkcji przeciągania i upuszczania oraz z poleceń Otwórz w Eksploratorze i Wyświetl w Eksploratorze, wypróbuj następujące obejścia.

Uruchamianie programu Internet Explorer 11 w Windows 10

 1. Kliknij przycisk Start Przycisk Start w systemie Windows 10 .

 2. Wpisz Internet Explorer, a następnie wybierz pozycję Internet Explorer.

Aby w przyszłości uniemożliwić programowi SharePoint otwieranie przeglądarki Microsoft Edge podczas otwierania stron, zmień domyślną przeglądarkę na program Internet Explorer 11.

Aby zmienić domyślną przeglądarkę

 1. W systemie Windows 10 kliknij przycisk Start Przycisk Start w systemie Windows 10 , wpisz Programy domyślne, a następnie kliknij pozycję Programy domyślne.

  Programy domyślne w systemie Windows
 2. W obszarze Przeglądarka internetowa kliknij pozycję Microsoft Edge, a następnie kliknij pozycję Internet Explorer w oknie dialogowym Wybieranie aplikacji.

  Wybór przeglądarki Microsoft Edge lub Internet Explorer w obszarze Programy domyślne
 3. Zamknij okno dialogowe Wybieranie aplikacji domyślnych.

Zostaw komentarz

Czy ten artykuł był przydatny? Jeśli tak, poinformuj nas o tym, korzystając z kontrolek u dołu tej strony. Jeśli nie był pomocny, napisz, co było w nim niejasne lub co pominięto. Skorzystamy z Twojej opinii, aby dokładnie sprawdzić wszystkie kroki i zaktualizować ten artykuł.

Zobacz też

Opróżnianie Kosza lub przywracanie plików

Usuwanie lub przywracanie plików i folderów z usługi OneDrive

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×