Przeglądanie zmian przy użyciu funkcji Śledź adiustację

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przy użyciu funkcji Śledź adiustację na karcie Recenzja w programie Visio można w prosty sposób proponować i wyświetlać zmiany dotyczące rysunku.

Karta Recenzja na Wstążce

W tym artykule

Adiustacja — informacje

Uruchamianie lub zatrzymywanie śledzenia adiustacji

Pokazywanie lub ukrywanie adiustacji

Adiustacja — informacje

Jeżeli funkcja Śledź adiustację jest włączona, to dodawane przez użytkownika lub recenzentów kształty, kształty atramentowe lub komentarze są śledzone na oddzielnych nakładkach adiustacji bez zmieniania oryginalnego rysunku. Tak jak pokazano na poniższej ilustracji, każdemu użytkownikowi jest przypisywany automatycznie oddzielny kolor i karta. Podczas wyświetlania rysunku są widoczne wszystkie zmiany jednocześnie.

Rysunek z kartami nakładek adiustacji w różnych kolorach

Nakładki adiustacji oddzielają zmiany wprowadzane przez recenzentów od oryginalnego rysunku.

1. Ta warstwa zawiera całą adiustację wprowadzoną przez jednego recenzenta.

2. Ta warstwa zawiera całą adiustację wprowadzoną przez drugiego recenzenta.

3. Oryginalny rysunek pozostaje bez zmian.

4. Na wyświetlanym rysunku widać każdą warstwę adiustacji i oryginalny rysunek.

Aby udostępnić każdemu recenzentowi osobną kopię rysunku lub udostępnić oryginalny rysunek grupie recenzentów, można zapisać rysunek w udziale sieciowym lub opublikować go w witrynie intranetowej. Używając udziału sieciowego, witryny intranetowej lub innej dostępnej lokalizacji centralnej, można przechwytywać adiustacje wprowadzane przez wszystkich recenzentów w jednym pliku.

Uwagi: 

 • Na nakładce adiustacji kształty są wyświetlane w kolorze przypisanym do danej nakładki. Jeśli recenzent zastosuje do kształtu kolory tekstu, wypełnienia lub linii, te kolory nie będą wyświetlane na nakładce adiustacji.

 • Komentarzy nie można drukować.

 • Adiustacje nie są wyświetlane na rysunkach zapisanych jako strony sieci Web.

Początek strony

Uruchamianie i zatrzymywanie śledzenia adiustacji

Dla każdego recenzenta, który otwiera rysunek z aktywną opcją Śledź adiustację, jest tworzona nakładka adiustacji, a recenzentowi jest przypisywany określony kolor.

Uwaga: Aby szybko sprawdzić, czy funkcja Śledź adiustację jest włączona, obejrzyj tekst znajdujący się w górnej części okienka zadań Recenzja. Jeżeli w tym miejscu widać tekst Bieżący recenzent, oznacza to, że rysunek oryginalny jest chroniony, a użytkownik może śledzić adiustację. Jeżeli tekstu nie ma, to śledzenie adiustacji jest wyłączone i można wprowadzać zmiany do oryginalnego rysunku.

Uruchamianie śledzenia adiustacji po raz pierwszy

 • Na karcie Recenzja w grupie Adiustacja kliknij pozycję Śledź adiustację.

 • Zostanie wyświetlone okienko zadań Recenzowanie, a program automatycznie utworzy nakładkę adiustacji.

Uwaga: Gdy funkcja Śledź adiustację jest aktywna, zmiany można wprowadzać tylko na przypisanej do użytkownika nakładce adiustacji. Aby wprowadzić zmiany do oryginalnego rysunku, należy zatrzymać śledzenie adiustacji, a następnie kliknąć kartę Oryginał.

Ponowne uruchamianie śledzenia adiustacji

 • W okienku zadań Recenzowanie kliknij przycisk Śledź adiustację.

 • Tekst Bieżący recenzent wyświetlany u góry okienka zadań oznacza, że można modyfikować własną nakładkę adiustacji.

Uwaga: Gdy funkcja Śledź adiustację zostanie uruchomiona ponownie, będzie można wprowadzać zmiany wyłącznie na własnej nakładce adiustacji. Aby wprowadzić zmiany do oryginalnego rysunku, zatrzymaj śledzenie adiustacji, a następnie kliknij kartę Oryginał.

Zatrzymywanie śledzenia adiustacji

 • W okienku zadań Recenzowanie kliknij przycisk Śledź adiustację.

 • Tekst Śledzenie adiustacji jest wyłączone wyświetlany u góry okienka zadań oznacza, że można wprowadzać zmiany do oryginalnego rysunku.

Początek strony

Pokazywanie lub ukrywanie adiustacji

 1. Otwórz okienko zadań Recenzja, jeżeli nie jest otwarte:

  • Na karcie Recenzja w grupie Adiustacja kliknij pozycję Okienko recenzowania.

 2. Jeżeli śledzenie adiustacji jest wyłączone i w obszarze Pokaż nakładki adiustacji nie widać nazwiska żadnego recenzenta, należy na karcie Recenzja kliknąć pozycję Pokaż adiustację.

 3. W obszarze Pokaż nakładki adiustacji okienka zadań Recenzowanie wykonaj dowolne z następujących czynności:

  • Aby pokazać nakładki adiustacji dla wszystkich recenzentów, kliknij opcję Pokaż wszystko.

  • Aby ukryć nakładki adiustacji dla wszystkich recenzentów, kliknij opcję Ukryj wszystko.

  • Aby pokazać lub ukryć nakładki adiustacji dla określonego recenzenta, zaznacz lub wyczyść pole wyboru obok nazwiska recenzenta.

Uwaga: Jeżeli funkcja Śledź adiustację jest włączona, ukrycie własnej nakładki adiustacji jest niemożliwe.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×