Przeglądanie danych dotyczących użycia wyszukiwania

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby można było uruchamiać raporty dotyczące użycia, trzeba je skonfigurować na stronie Raporty użycia zasad zarządzania informacjami. Aby włączyć i skonfigurować raporty użycia zasad:

  1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Monitorowanie.

  2. Na stronie Monitorowanie w obszarze Raportowanie kliknij pozycję Przejrzyj raporty użycia zasad zarządzania informacjami.

  3. Jeśli na stronie Raporty użycia zasad zarządzania informacjami w sekcji Aplikacja sieci Web nie ma aplikacji sieci Web, którą chcesz skonfigurować, rozwiń menu Aplikacja sieci Web i kliknij polecenie Zmień aplikację sieci Web. W oknie dialogowym Wybieranie aplikacji sieci Web kliknij pozycję aplikacji sieci Web, którą chcesz skonfigurować.

  4. Jeśli program SharePoint ma tworzyć raporty użycia zasad, na stronie Raporty użycia zasad zarządzania informacjami w sekcji Planowanie powtarzających się raportów wybierz pozycję Włącz powtarzające się raporty użycia zasad, a następnie skonfiguruj dzienny, tygodniowy lub miesięczny harmonogram generowania raportów.

    Aby utworzyć raporty natychmiast, kliknij pozycję Utwórz raporty teraz.

  5. W sekcji Lokalizacja pliku raportu w polu Lokalizacja pliku raportu wpisz adres URL lokalizacji, w której są zapisywane raporty. Możesz też kliknąć pozycję Sprawdź adres URL, aby sprawdzić, czy lokalizacja została wpisana prawidłowo.

  6. W sekcji Szablon raportu wybierz pozycję Użyj domyślnego szablonu raportu, aby korzystać z domyślnego szablonu raportu. Aby korzystać z niestandardowego szablonu raportu, wybierz pozycję Użyj niestandardowego szablonu raportu, a następnie w polu Adres URL szablonu niestandardowego wpisz ścieżkę i nazwę pliku niestandardowego szablonu raportu, którego chcesz użyć. Kliknij pozycję Sprawdź adres URL, aby sprawdzić, czy ścieżka została wpisana prawidłowo.

  7. Klikając pozycję Testuj szablon, możesz sprawdzić, czy niestandardowy szablon raportu jest prawidłowy.

  8. Kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać aktualną i wyczerpującą zawartość dotyczącą tego produktu, zobacz witrynę http://technet.microsoft.com.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×