Przegląd pokoju spotkania aplikacji Skype spotkań (Skype dla firm Web App)

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W oknie głównym Aplikacja Spotkania na Skypie lub Skype dla firm Web App można zarządzać wszystkimi aspektami obsługi spotkania.

Skype for Business Web App with each user interface element labeled

A

Pokazywanie listy uczestników

B

Wybieranie widoku spotkania

C

Pokazywanie okna wiadomości błyskawicznych

D

Uruchamianie lub zatrzymywanie wideo, wyciszanie dźwięku i prezentowanie zawartości

E

Rozłączanie z częścią audio

F

Opcje dźwięku i urządzeń

G

Ustawianie opcji spotkania lub opuszczanie spotkania

Mute or unmute your Skype For Business Web App meeting audio

Wyciszanie lub wyłączanie wyciszenia dźwięku.

Rozłączanie urządzenia z częścią audio spotkania

Odłączanie urządzenia audio (bez opuszczania spotkania). Użyj tej opcji, jeśli zamierzasz zadzwonić w celu dołączenia do spotkania lub jeśli automat spotkania ma zadzwonić do Ciebie.

Ważne: Dołączenie do spotkania programu Skype przez telefon jest możliwe tylko wtedy, gdy organizator umieścił informacje o numerach telefonów w wezwaniu na spotkanie. Dowiedz się więcej.

Call controls: put your call on hold, adjust the volume, or switch devices

Wstrzymywanie dźwięku, dostosowywanie głośności lub wybieranie innego urządzenia audio.

More options button--set meeting options, exit the meeting, and more

Po zakończeniu spotkania w Aplikacja Spotkania na Skypie możesz zapisać ustawienia dźwięku.

Jeśli zaznaczono pole Pamiętaj mnie po dołączeniu do spotkania Skype dla firm Web App, przejdź do pozycji Więcej opcji Przycisk Więcej opcji (wielokropek w kółku) > Opcje spotkania, aby ustawić preferencje audio dla przyszłych spotkań. Aby uzyskać więcej informacji.

Początek strony

Przejdź do pozycji Więcej opcji > Opcje spotkania, aby dostosować obsługę spotkania.

Menu Więcej opcji z wybraną pozycją Opcje spotkania

W tym miejscu można wykonywać następujące czynności:

 • Zapisywanie danych logowania, personalizowanie wyglądu okna wiadomości błyskawicznych i włączanie lub wyłączanie rejestrowania.

 • Ustawianie preferencji dotyczących dołączania do części audio spotkań.

 • Ustawianie preferowanych urządzeń audio i wideo.

Początek strony

Jeśli organizator spotkania udzielił Ci uprawnień osoby prowadzącej, możesz użyć przycisku Prezentuj, aby udostępnić zawartość spotkania innym osobom.

Present menu: share content with others or view content already added

Możesz też:

 • Wyświetlać załączniki (przekazane pliki) lub zarządzać przekazaną już zawartością.

 • Wybrać pozycję Więcej, aby dodać do spotkania tablicę, ankietę lub osobne okno Menedżera pytań i odpowiedzi.

  Go to More on the Present menu to add a whiteboard, poll, or Q&A manager window

Początek strony

Aby wyświetlić uczestników spotkania, wybierz pozycję Otwórz listę uczestników.

Select Show Participant List in the upper left to see who is in the meeting

Jeśli jesteś osobą prowadzącą, możesz także wykonywać następujące czynności:

 • Zapraszanie dodatkowych osób za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail.

 • Wyciszanie wszystkich innych uczestników spotkania albo ukrywanie nazw wszystkich osób na liście uczestników.

 • Wyłączanie okna wiadomości błyskawicznych w spotkaniu. Jest to przydatne podczas dużych spotkań, jeśli chcesz użyć osobnego okna Menedżera pytań i odpowiedzi, aby mieć większą kontrolę nad dyskusją. Aby otworzyć Menedżera pytań i odpowiedzi, przejdź do pozycji Prezentuj > Więcej.

  Select Participant actions to mute everyone, hide people's names, or turn off the IM window.

Początek strony

Wybierz przycisk wiadomości błyskawicznych, aby otworzyć lub zamknąć okienko wiadomości błyskawicznych w spotkaniu.
Wybieranie przycisku Wiadomości błyskawiczne w celu pokazania lub ukrycia okna Wiadomości błyskawiczne w spotkaniu

Gdy okienko wiadomości błyskawicznych jest zamknięte, czerwony wskaźnik sygnalizuje dostępność nowych wiadomości błyskawicznych.
Wskaźnik na przycisku Wiadomości błyskawiczne informujący o tym, że jest dostępna nowa konwersacja przy użyciu wiadomości błyskawicznych

Ważne: Wszystko, co wpiszesz w okienku wiadomości błyskawicznych, jest przesyłane do wszystkich uczestników. Nie można wysyłać wiadomości błyskawicznych do jednego uczestnika.

Początek strony

Możesz zmienić układ okna spotkania w zależności od tego, co się dzieje i na czym chcesz się skupić. W prawym górnym rogu okna wybierz pozycję Wybierz układ, a następnie wybierz odpowiedni widok spotkania:
Wybieranie widoku spotkania (galerii, głośnika lub prezentacji) przy użyciu przycisku Wybierz układ

 • Widok galerii    Zawiera zdjęcia lub obraz wideo każdego z uczestników spotkania.

 • Widok prezentera    Zawiera zdjęcie lub obraz wideo bieżącego prezentera.

 • Widok prezentacji    Dostępny, gdy ktoś prowadzi prezentację. Ukrywa zdjęcia lub obraz wideo wszystkich osób i rozszerza widok zawartości spotkania.

Początek strony

Jeśli masz podłączoną i skonfigurowaną kamerę, możesz rozpocząć konwersację wideo z innymi uczestnikami spotkania. Aby zobaczyć podgląd wideo, wybierz przycisk kamery. Jeśli chcesz udostępnić wideo, wybierz pozycję Uruchom moje wideo.
Wybieranie przycisku kamery, a następnie wybieranie pozycji Uruchom moje wideo w celu uruchomienia wideo

Początek strony

Aby opuścić spotkanie, przejdź do pozycji Więcej opcji Przycisk Więcej opcji (wielokropek w kółku) > Opuść spotkanie lub w Aplikacja Spotkania na Skypie można również zamknąć okno spotkania, aby zakończyć spotkanie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×