Przedstawianie danych na wykresie punktowym lub wykresie liniowym

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wykresów punktowych i wykresy liniowe wyglądają bardzo podobne, zwłaszcza w przypadku, gdy wykres punktowy jest wyświetlany z linie łączące. Jednak sposób każdego z tych typów wykresów zawiera dane na osi poziomej (nazywane także osi x) i różni się osi pionowej (nazywane także y).

Sformatowany wykres punktowy
Ten sformatowany wykres punktowy wyświetla wartości liczbowe wzdłuż poziomej i osi pionowej, łącząc te wartości w pojedyncze punkty danych wyświetlanych w odstępach normalny.
Sformatowany wykres liniowy
Na tym wykresie liniowym sformatowany rozdziela dane kategorii (w tym przypadku przedział czasu równomiernie wzdłuż osi poziomej), a wszystkie dane wartości liczbowych równomiernie wzdłuż osi pionowej.

Uwaga: Aby uzyskać informacji na temat różnych typów wykresów punktowych i linii zobacz Dostępne typy wykresów w pakiecie Office.

Zanim wybierzesz żadnego z tych typów wykresów, warto dowiedzieć się więcej o różnicach między i Dowiedz się, gdy warto użyć wykresu punktowego zamiast wykresu liniowego lub na odwrót.

Główna różnica pomiędzy wykresów punktowych i linii jest sposób ich kreślenia danych na osi poziomej. Na przykład korzystając z następujących danych arkusza do tworzenia wykresu punktowego i wykresu liniowego, widać się, że dane są przesyłane inaczej.

Obraz danych arkusza dotyczących dziennych opadów deszczu

Na wykresie punktowym dziennych opadów deszczu wartości z kolumny odpowiedzi są wyświetlane x wartości w poziomie (x), a następnie pyłów wartości z kolumny B są wyświetlane jako wartości na osi pionowej (y). Często nazywanych wykresu xy, wykresu punktowego nigdy nie wyświetla kategorii na osi poziomej.

Obraz wykresu punktowego

Wykres punktowy zawsze ma dwie osie wartości umożliwia wyświetlanie tylko jeden zestaw danych liczbowych osi poziomej (wartości) i innego zestawu wartości liczbowych osi pionowej (wartości). Wykres wyświetla punkty na przecięciu x i y, wartości liczbowe, łącząc te wartości do pojedynczego danych punktów. Punkty danych może zostać rozłożone równomiernie lub nierównomiernie na osi poziomej, w zależności od danych.

Pierwszy punkt danych wyświetlanych na wykresie punktowym reprezentuje zarówno wartość y 137 (pyłów), jak i wartości x równej liczby 1,9 (dziennych opadów deszczu). Liczby te reprezentują wartości w komórce A9 i B9 w arkuszu.

Na wykresie liniowym, samych dziennych opadów deszczu i pyłów wartości są wyświetlane jako dwóch punktów danych, które równomiernie wzdłuż osi poziomej. Jest to spowodowane wykresu liniowego zawiera tylko jedną oś wartości (oś pionowa). Oś pozioma wykresu liniowego wyświetlane są tylko równomiernie rozmieszczone grupy (kategoriami) danych. Ponieważ kategorie nie są udostępnione w ramach danych, były automatycznie wygenerowanego, na przykład 1, 2, 3 i tak dalej.

To jest dobrym przykładem, kiedy nie należy używać wykresu liniowego.

Obraz wykresu liniowego

Wykres liniowy rozdziela dane kategorii równomiernie wzdłuż osi poziomej (kategorii), a rozdziela wszystkie dane wartości liczbowych osi pionowej (wartości).

Wartość y pyłów 137 (komórki B9) i dziennej wartości opadów deszczu x 1,9 (komórkę A9) są wyświetlane jako punkty danych na wykresie liniowym. Żadna z tych punktów danych jest wyświetlane na wykresie pierwszego punktu danych — zamiast tego pierwszego punktu danych dla każdej seria danych odwołuje się do wartości w pierwszym wierszu danych w arkuszu (komórka A2 i B2).

Typ osi i skalowanie różnice

Ponieważ oś pozioma wykresu punktowego jest zawsze osi wartości, umożliwia wyświetlanie wartości liczbowe lub wartości daty (na przykład dni lub godzin), które są przedstawiane jako wartości liczbowe. Aby wyświetlić wartości liczbowe na osi poziomej większa elastyczność, możesz zmienić opcje skalowania na tej osi taki sam sposób, można zmienić opcje skalowania osi pionowej.

Ponieważ osi poziomej wykresu liniowego jest osi kategorii, może to być oś tekstu lub osi daty. Oś tekstu wyświetla tylko tekst (liczbach- lub liczbowe kategorii, które nie są wartościami) w równomiernie rozmieszczonych odstępach. Osi daty dane są wyświetlane w kolejności chronologicznej w określonych odstępach czasu lub podstawowej jednostki, na przykład liczbę dni, miesięcy lub lat, nawet jeśli daty w arkuszu nie w kolejności lub w tej samej podstawowej jednostki.

Opcje skalowania osi kategorii są ograniczone w porównaniu z opcji skalowania osi wartości. Dostępne opcje skalowania również zależą od typ osi, którego używasz.

Wykresy punktowe są często używane do przedstawiania i porównywania wartości liczbowe, takie jak danych naukowych, statystycznych i inżynierskich. Wykresy te są przydatne pokazać zależności między wartościami w kilku serii danych, a wykreślony dwie grupy liczb jako jedną serię współrzędnych xy.

Wykresy liniowe można wyświetlić dane ciągłe w czasie, ustaw przed typowych skali i są dlatego umożliwiają pokazywanie trendów w danych w równych interwałach lub w czasie. Na wykresie liniowym dane kategorii są rozłożone równomiernie wzdłuż osi poziomej, a wszystkie dane wartości są rozłożone równomiernie wzdłuż osi pionowej. Zasadniczo, użyć wykresu liniowego, jeśli dane mają Nieliczbowe wartości x — w przypadku wartości liczbowych x jest zazwyczaj lepiej jest użyć wykresu punktowego.

Należy rozważyć użycie wykresu punktowego zamiast wykresu liniowego, jeśli chcesz:

 • Zmienianie skali osi poziomej    Ponieważ oś pozioma wykresu punktowego jest osi wartości, są dostępne dodatkowe opcje skalowania.

 • Użyj Skala logarytmiczna na osi poziomej    Skala logarytmiczna można przekształcić osi poziomej.

 • Wyświetlanie arkusza danych obejmujących pary lub zbiory wartości    Na wykresie punktowym możesz dopasować niezależne skale osi, aby uwidocznić dodatkowe informacje o pogrupowanych wartościach.

 • Pokazywanie wzorce w dużych zestawów danych    Wykresy punktowe są przydatne w przypadku przedstawiania trendy w danych, na przykład przez trendy liniowe lub — liniowy, klastrów i wartości odstających.

 • Porównanie dużej liczby punktów danych bez uwzględniania czasu    Wykres większej ilości danych, zawierające w punktowym, tym lepsze porównanie, które można wprowadzić.

W przypadku planowania następujących czynności należy wziąć pod uwagę zastosowanie wykresu liniowego, a nie punktowego:

 • Użyj tekstu etykiet na osi poziomej    Te etykiet tekstowych można reprezentują równomiernie rozmieszczone wartości, takie jak miesiące, kwartały czy lata obrachunkowe.

 • Użyj niewielka liczba liczbowa etykiety na osi poziomej    Jeśli korzystasz z kilku, równomiernie rozmieszczonych etykiet liczbowe, reprezentujących przedział czasu, takich jak lata, możesz użyć wykresu liniowego.

 • Użyj skali czasu na osi poziomej    Jeśli chcesz wyświetlić daty w kolejności chronologicznej w określonych odstępach czasu lub podstawowej jednostki, na przykład liczbę dni, miesięcy lub lat, nawet jeśli daty w arkuszu nie w kolejności lub w tej samej podstawowej jednostki, należy użyć wykresu liniowego.

Uwaga: Poniższa procedura dotyczy pakietu Office 2013 i nowsze wersje. Procedura pakietu office 2010?

Tworzenie wykresu punktowego

Sformatowany wykres punktowy

Tak jak tworzymy ten wykres punktowy? Poniższa procedura pomaga utworzyć wykres punktowy z podobne wyniki. Ten wykres użyliśmy przykładowymi danymi arkusza. Możesz skopiować te dane do arkusza, lub można używać własnych danych.

 1. Skopiuj dane przykładowe do pustego arkusza, lub Otwórz arkusz zawierający dane, które mają zostać przedstawione na wykresie punktowym.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Dziennych opadów deszczu

  Pyłów

  4.1

  122

  4.3

  117

  5.7

  112

  5.4

  114

  5,9

  110

  5.0

  114

  3.6

  128

  1,9

  137

  7.3

  104

 2. Zaznacz dane, które mają zostać przedstawione na wykresie punktowym.

 3. Kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij pozycję Wstaw wykres punktowy (X, Y) lub wykres bąbelkowy.

  Wykres punktowy

 4. Kliknij pozycję Punktowy.

  Porada: Umieszczeniu wskaźnika myszy na dowolnym typie wykresu, aby wyświetlić jego nazwę.

 5. Kliknij pozycję obszar wykresu wykresu, aby wyświetlić karty Projektowanie i Formatowanie.

 6. Kliknij kartę Projektowanie, a następnie kliknij styl wykresu, którego chcesz użyć.

  Stylu wykresu

 7. Kliknij pozycję Tytuł wykresu, a następnie wpisz tekst, który ma być.

 8. Aby zmienić rozmiar czcionki tytuł wykresu, kliknij prawym przyciskiem myszy tytuł, kliknij polecenie Czcionka, a następnie wprowadź odpowiedni rozmiar w polu rozmiar. Kliknij przycisk OK.

 9. Kliknij obszar wykresu na wykresie.

 10. Na karcie Projekt kliknij pozycję Dodaj Element wykresu > Tytuły osi, a następnie wykonaj następujące czynności:

  Dodaj Element wykresu

  1. Aby dodać tytuł osi poziomej, kliknij pozycję Podstawowy pozioma.

  2. Aby dodać tytuł osi pionowej, kliknij przycisk Podstawowy w pionie.

  3. Kliknij każdy z tytułów, wpisz tekst, który ma być, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  4. Tytuł więcej opcji formatowania, na karcie Formatowanie w polu Elementy wykresu z listy wybierz tytuł, a następnie kliknij Formatuj zaznaczenie. Pojawi się okienko formatowanie tytułu. Kliknij pozycję rozmiar i właściwości Rozmiar i właściwości , a następnie można wybrać Wyrównanie w pionie, kierunek tekstu lub Kąt niestandardowy.

 11. Kliknij pozycję obszar kreślenia wykresu lub na karcie Formatowanie w polu Elementy wykresu, zaznacz Obszar kreślenia z listy elementów wykresu.

  Pola elementy wykresu

 12. W grupie Style kształtów na karcie Formatowanie kliknij pozycję więcej przycisk Przycisk Więcej , a następnie kliknij efekt, który ma być używany.

 13. Kliknij obszar wykresu, wykresu lub na karcie Formatowanie w polu Elementy wykresu, zaznacz Obszar wykresu z listy elementów wykresu.

 14. W grupie Style kształtów na karcie Formatowanie kliknij pozycję więcej przycisk Przycisk Więcej , a następnie kliknij efekt, który ma być używany.

 15. Jeśli chcesz użyć kolorów motywu, które różnią się od domyślnego motywu zastosowanego do skoroszytu, wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie Układ strony w grupie motywy kliknij pozycję motywy.

   Kliknij kartę Układ strony > motywy

  2. W obszarze pakietu Office kliknij motyw, którego chcesz użyć.

Tworzenie wykresu liniowego

Sformatowany wykres liniowy

Tak jak tworzymy na tym wykresie liniowym? Poniższa procedura pomaga utworzyć wykres liniowy z podobne wyniki. Ten wykres użyliśmy przykładowymi danymi arkusza. Możesz skopiować te dane do arkusza, lub można używać własnych danych.

 1. Skopiuj dane przykładowe do pustego arkusza, lub Otwórz arkusz zawierający dane, które mają zostać przedstawione na wykresie liniowym.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Data

  Dziennych opadów deszczu

  Pyłów

  1/1/07

  4.1

  122

  1/2/07

  4.3

  117

  1/3/07

  5.7

  112

  1/4/07

  5.4

  114

  1/5/07

  5,9

  110

  1/6/07

  5.0

  114

  1/7/07

  3.6

  128

  1/8/07

  1,9

  137

  1/9/07

  7.3

  104

 2. Zaznacz dane, które mają zostać przedstawione na wykresie liniowym.

 3. Kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij obszar wykresu liniowego wstawić lub.

  Wstawianie wiersza lub obszaru wykresu

 4. Kliknij pozycję liniowy ze znacznikami.

 5. Kliknij pozycję obszar wykresu wykresu, aby wyświetlić karty Projektowanie i Formatowanie.

 6. Kliknij kartę Projektowanie, a następnie kliknij styl wykresu, którego chcesz użyć.

  Stylu wykresu

 7. Kliknij pozycję Tytuł wykresu, a następnie wpisz tekst, który ma być.

 8. Aby zmienić rozmiar czcionki tytuł wykresu, kliknij prawym przyciskiem myszy tytuł, kliknij polecenie Czcionka, a następnie wprowadź odpowiedni rozmiar w polu rozmiar. Kliknij przycisk OK.

 9. Kliknij obszar wykresu na wykresie.

 10. Na wykresie kliknij legendy lub Dodaj go z listy elementów wykresu (na karcie Projekt kliknij pozycję Dodaj Element wykresu > legendy, a następnie wybierz lokalizację, w której legendy).

  Dodaj Element wykresu

 11. Aby wykres jedną serię danych wzdłuż pomocniczej osi pionowej, kliknij serię danych, lub wybierz ją z listy elementów wykresu (w grupie Bieżące zaznaczenie na karcie Formatowanie kliknij przycisk Elementy wykresu ).

  Pola elementy wykresu

 12. W grupie Bieżące zaznaczenie na karcie Formatowanie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie. Zostanie wyświetlone okienko zadań formatowanie serii danych.

 13. W obszarze Opcje serii wybierz pozycję Oś pomocnicza, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

 14. Na karcie Projektowanie w grupie Układy wykresu kliknij pozycję Dodaj Element wykresu, a następnie wykonaj następujące czynności:

  1. Aby dodać tytuł głównej osi pionowej, kliknij Tytuł osi >Podstawowego pionowy. a następnie w okienku Formatuj tytuł osi, kliknij pozycję rozmiar i właściwości Rozmiar i właściwości skonfigurować typ tytułu osi pionowej, który ma być.

  2. Aby dodać tytuł pomocniczej osi pionowej, kliknij pozycję Tytuł osi > Pomocnicza pionowa, a następnie w okienku Formatuj tytuł osi, kliknij pozycję rozmiar i właściwości Rozmiar i właściwości skonfigurować typ tytułu osi pionowej, który ma być.

  3. Kliknij każdy z tytułów, wpisz tekst, który ma być i naciśnij klawisz Enter

 15. Kliknij pozycję obszar kreślenia wykresu, lub wybierz ją z listy elementów wykresu (kartaFormatowanie, grupa Bieżące zaznaczenie pola Elementy wykresu ).

 16. W grupie Style kształtów na karcie Formatowanie kliknij pozycję więcej przycisk Przycisk Więcej , a następnie kliknij efekt, który ma być używany.

  Style kształtów na Wstążce programu Excel

 17. Kliknij obszar wykresu na wykresie.

 18. W grupie Style kształtów na karcie Formatowanie kliknij pozycję więcej przycisk Przycisk Więcej , a następnie kliknij efekt, który ma być używany.

 19. Jeśli chcesz użyć kolorów motywu, które różnią się od domyślnego motywu zastosowanego do skoroszytu, wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie Układ strony w grupie motywy kliknij pozycję motywy.

   Kliknij kartę Układ strony > motywy

  2. W obszarze pakietu Office kliknij motyw, którego chcesz użyć.

Tworzenie wykresu punktowego lub linii w pakiecie Office 2010

Sformatowany wykres punktowy

Tak jak tworzymy ten wykres punktowy? Poniższa procedura pomaga utworzyć wykres punktowy z podobne wyniki. Ten wykres użyliśmy przykładowymi danymi arkusza. Możesz skopiować te dane do arkusza, lub można używać własnych danych.

 1. Skopiuj dane przykładowe do pustego arkusza, lub Otwórz arkusz zawierający dane, które mają zostać przedstawione na wykresie punktowym.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Dziennych opadów deszczu

  Pyłów

  4.1

  122

  4.3

  117

  5.7

  112

  5.4

  114

  5,9

  110

  5.0

  114

  3.6

  128

  1,9

  137

  7.3

  104

 2. Zaznacz dane, które mają zostać przedstawione na wykresie punktowym.

 3. Na karcie Wstawianie w grupie Wykresy kliknij pozycję Punktowy.

  Obraz Wstążki programu Excel

 4. Kliknij pozycję Punktowy tylko ze znacznikami.

  Porada: Umieszczeniu wskaźnika myszy na dowolnym typie wykresu, aby wyświetlić jego nazwę.

 5. Kliknij pozycję obszar wykresu wykresu.

  Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów, zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 6. Na karcie Projektowanie w grupie Style wykresu kliknij styl wykresu, którego chcesz użyć.

  Style wykresu na Wstążce programu Excel

  Nasze wykresu punktowego użyliśmy 26 styl.

 7. Na karcie Układ kliknij pozycję Tytuł wykresu, a następnie wybierz lokalizację, w której nazwy z listy rozwijanej.

  Wybraliśmy Powyżej wykresu.

 8. Kliknij tytuł wykresu, a następnie wpisz tekst, który ma.

  Dla naszych wykresu punktowego możemy wpisany Poziomów pyłów w opadów deszczu.

 9. Aby zmniejszyć rozmiar tytuł wykresu, kliknij prawym przyciskiem myszy tytuł, a następnie wprowadź odpowiedni rozmiar w polu Rozmiar czcionki, w menu skrótów.

  Nasze wykresu punktowego użyliśmy 14.

 10. Kliknij obszar wykresu na wykresie.

 11. Na karcie Układ w grupie etykiety kliknij przycisk Tytuły osi, a następnie wykonaj następujące czynności:

  1. Aby dodać tytuł osi poziomej, kliknij pozycję Tytuł głównej osi poziomej, a następnie kliknij pozycję Tytuł pod osią.

  2. Aby dodać tytuł osi pionowej, kliknij pozycję Tytuł głównej osi pionowej, a następnie kliknij typ tytułu osi pionowej, który ma być.

   Nasze wykresu punktowego użyliśmy Tytuł obrócony.

   Obraz Wstążki programu Excel

  3. Kliknij każdy z tytułów, wpisz tekst, który ma być, a następnie naciśnij klawisz Enter.

   Dla naszych wykresu punktowego możemy wpisane Dziennych opadów deszczu w tytuł osi poziomej, a poziom pyłów tytuł osi pionowej.

 12. Kliknij obszar kreślenia wykresu, lub zaznacz Obszar kreślenia z listy elementów wykresu (kartaUkład, grupa Bieżące zaznaczenie pola Elementy wykresu ).

 13. W grupie Style kształtów na karcie Formatowanie kliknij pozycję więcej przycisk Przycisk Więcej , a następnie kliknij efekt, który ma być używany.

  Nasze wykresu punktowego użyliśmy Delikatne efekt — akcent 3.

  Style kształtów na Wstążce programu Excel

 14. Kliknij obszar wykresu na wykresie.

 15. W grupie Style kształtów na karcie Formatowanie kliknij pozycję więcej przycisk Przycisk Więcej , a następnie kliknij efekt, który ma być używany.

  Nasze wykresu punktowego użyliśmy Delikatne efekt — akcent 1.

 16. Jeśli chcesz użyć kolorów motywu, które różnią się od domyślnego motywu zastosowanego do skoroszytu, wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie Układ strony w grupie motywy kliknij pozycję motywy.

   Obraz Wstążki programu Excel

  2. W obszarze wbudowane kliknij motyw, którego chcesz użyć.

   Nasze wykres liniowy użyliśmy motyw pakietu Office .

Sformatowany wykres liniowy

Tak jak tworzymy na tym wykresie liniowym? Poniższa procedura pomaga utworzyć wykres liniowy z podobne wyniki. Ten wykres użyliśmy przykładowymi danymi arkusza. Możesz skopiować te dane do arkusza, lub można używać własnych danych.

 1. Skopiuj dane przykładowe do pustego arkusza, lub Otwórz arkusz zawierający dane, które mają zostać przedstawione na wykresie liniowym.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Data

  Dziennych opadów deszczu

  Pyłów

  1/1/07

  4.1

  122

  1/2/07

  4.3

  117

  1/3/07

  5.7

  112

  1/4/07

  5.4

  114

  1/5/07

  5,9

  110

  1/6/07

  5.0

  114

  1/7/07

  3.6

  128

  1/8/07

  1,9

  137

  1/9/07

  7.3

  104

 2. Zaznacz dane, które mają zostać przedstawione na wykresie liniowym.

 3. Na karcie Wstawianie w grupie Wykresy kliknij Wiersz.

  Obraz Wstążki programu Excel

 4. Kliknij pozycję liniowy ze znacznikami.

 5. Kliknij pozycję obszar wykresu wykresu.

  Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów, zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 6. Na karcie Projektowanie w grupie Style wykresu kliknij styl wykresu, którego chcesz użyć.

  Style wykresu na Wstążce programu Excel

  Nasze wykres liniowy użyliśmy Styl 2.

 7. Na karcie Układ w grupie etykiety kliknij pozycję Tytuł wykresu, a następnie kliknij Powyżej wykresu.

  Obraz Wstążki programu Excel

 8. Kliknij tytuł wykresu, a następnie wpisz tekst, który ma.

  Dla naszych wykres liniowy możemy wpisany Poziomów pyłów w opadów deszczu.

 9. Aby zmniejszyć rozmiar tytuł wykresu, kliknij prawym przyciskiem myszy tytuł, a następnie wprowadź odpowiedni rozmiar w polu rozmiar w menu skrótów.

  Nasze wykres liniowy użyliśmy 14.

 10. Na wykresie kliknij pozycję Legenda, lub wybierz ją z listy elementów wykresu (kartaUkład, grupa Bieżące zaznaczenie pola Elementy wykresu ).

 11. Na karcie Układ w grupie etykiety kliknij pozycję Legenda, a następnie kliknij odpowiednią pozycję.

  Nasze wykres liniowy użyliśmy Pokaż legendę u góry.

 12. Kreślenia jedną serię danych wzdłuż pomocniczej osi pionowej, kliknij polecenie serie danych dla opadów deszczu, lub wybierz ją z listy elementów wykresu (kartaUkład, grupa Bieżące zaznaczenie pola Elementy wykresu ).

 13. Na karcie Układ w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

  Grupa Bieżące zaznaczenie na Wstążce programu Excel

 14. W obszarze Opcje serii wybierz pozycję Oś pomocnicza, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

 15. Na karcie Układ w grupie etykiety kliknij przycisk Tytuły osi, a następnie wykonaj następujące czynności:

  1. Aby dodać tytuł głównej osi pionowej, kliknij pozycję Tytuł głównej osi pionowej, a następnie kliknij typ tytułu osi pionowej, który ma być.

   Nasze wykres liniowy użyliśmy Tytuł obrócony.

  2. Aby dodać tytuł pomocniczej osi pionowej, kliknij polecenie Tytuł pomocniczej osi pionowej, a następnie kliknij typ tytułu osi pionowej, który ma być.

   Nasze wykres liniowy użyliśmy Tytuł obrócony.

  3. Kliknij każdy z tytułów, wpisz tekst, który ma być, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Dla naszych wykres liniowy możemy wpisana poziom pyłów w Tytuł głównej osi pionowej i Dziennych opadów deszczu w Tytuł pomocniczej osi pionowej.

 16. Kliknij pozycję obszar kreślenia wykresu, lub wybierz ją z listy elementów wykresu (kartaUkład, grupa Bieżące zaznaczenie pola Elementy wykresu ).

 17. W grupie Style kształtów na karcie Formatowanie kliknij pozycję więcej przycisk Przycisk Więcej , a następnie kliknij efekt, który ma być używany.

  Nasze wykres liniowy użyliśmy Delikatne efekt — ciemny 1.

  Style kształtów na Wstążce programu Excel

 18. Kliknij obszar wykresu na wykresie.

 19. W grupie Style kształtów na karcie Formatowanie kliknij pozycję więcej przycisk Przycisk Więcej , a następnie kliknij efekt, który ma być używany.

  Nasze wykres liniowy użyliśmy Delikatne efekt — akcent 3.

 20. Jeśli chcesz użyć kolorów motywu, które różnią się od domyślnego motywu zastosowanego do skoroszytu, wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie Układ strony w grupie motywy kliknij pozycję motywy.

   Obraz Wstążki programu Excel

  2. W obszarze wbudowane kliknij motyw, którego chcesz użyć.

   Nasze wykres liniowy użyliśmy motyw pakietu Office .

Tworzenie wykresu punktowego

 1. Zaznacz dane, które mają zostać przedstawione na wykresie.

 2. Kliknij kartę Wstawianie i kliknij przycisk X Y punktowy i w obszarze Punktowy, wybierz wykres.

 3. Po zaznaczeniu wykresu kliknij kartę Projekt wykresu, aby wykonać dowolną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Dodaj Element wykresu, aby zmodyfikować szczegóły, takie jak tytuł, etykiety i legenda.

  • Kliknij pozycję Szybki układ , aby dokonać wyboru spośród wstępnie zdefiniowanych zestawów elementów wykresu.

  • Kliknij jeden z podglądów w galerii stylów, aby zmienić układ lub styl.

  • Kliknij przycisk Przełącz wiersz/kolumnę lub Wybierz dane, aby zmienić widok danych.

 4. Po zaznaczeniu wykresu kliknij kartę Projektowanie, aby opcjonalnie zmienić wypełnienie kształtu, konspekt albo efekty elementów wykresu.

Tworzenie wykresu liniowego

 1. Zaznacz dane, które mają zostać przedstawione na wykresie.

 2. Kliknij kartę Wstawianie i kliknij przycisk Linia i wybierz opcję w wierszu dostępne style wykresu.

 3. Po zaznaczeniu wykresu kliknij kartę Projekt wykresu, aby wykonać dowolną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Dodaj Element wykresu, aby zmodyfikować szczegóły, takie jak tytuł, etykiety i legenda.

  • Kliknij pozycję Szybki układ , aby dokonać wyboru spośród wstępnie zdefiniowanych zestawów elementów wykresu.

  • Kliknij jeden z podglądów w galerii stylów, aby zmienić układ lub styl.

  • Kliknij przycisk Przełącz wiersz/kolumnę lub Wybierz dane, aby zmienić widok danych.

 4. Po zaznaczeniu wykresu kliknij kartę Projektowanie, aby opcjonalnie zmienić wypełnienie kształtu, konspekt albo efekty elementów wykresu.

Zobacz też

Zapisywanie wykresu niestandardowego jako szablonu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×