Przedstawianie danych na wykresie kolumnowym

Wykresy kolumnowe umożliwiają przedstawianie zmian danych w czasie, a także ilustrowanie porównań elementów. Na wykresach kolumnowych kategorie są najczęściej umieszczane na osi poziomej, a wartości — na osi pionowej.

Wykres kolumnowy grupowany

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykresów kolumnowych i ich stosowania, zobacz Typy wykresów dostępne w pakiecie Office.

Aby utworzyć wykres kolumnowy, wykonaj następujące czynności:

 1. Wprowadź dane w arkuszu kalkulacyjnym.

 2. Zaznacz dane.

 3. W zależności od używanej wersji programu Excel wybierz jedną z następujących opcji:

  • Excel 2016: kliknij pozycję Wstawianie > ikonę Wstaw wykres kolumnowy lub słupkowy i wybierz odpowiednią opcję wykresu kolumnowego.

   Skumulowany kolumnowy 3-W
  • Excel 2013: kliknij pozycję Wstawianie > Wstaw wykres kolumnowy i wybierz odpowiednią opcję wykresu kolumnowego.

   Skumulowany kolumnowy 3-W
  • Excel 2010 i Excel 2007: kliknij pozycję Wstawianie > Kolumnowy i wybierz odpowiednią opcję wykresu kolumnowego.

  Opcjonalnie możesz zastosować dodatkowe formatowanie wykresu. Poniższa lista zawiera kilka dostępnych opcji:

  Uwaga: Pamiętaj o kliknięciu wykresu przed zastosowaniem opcji formatowania.

  • Aby zastosować inny układ wykresu, kliknij pozycję Projektowanie > Układ wykresu i wybierz układ.

  • Aby zastosować inny styl wykresu, kliknij pozycję Projektowanie > Style wykresu i wybierz styl.

  • Aby zastosować inny styl kształtu, kliknij pozycję Formatowanie > Style kształtów i wybierz styl.

   Uwaga: Styl wykresu różni się od stylu kształtu. Styl kształtu to opcja formatowania stosowana tylko do krawędzi wykresu, natomiast styl wykresu to opcja formatowania stosowana do całego wykresu.

  • Aby zastosować różne efekty kształtu, kliknij pozycję Formatowanie > Efekty kształtów, a następnie wybierz opcję, na przykład Skos lub Poświata, i opcję podrzędną.

  • Aby zastosować motyw, kliknij pozycję Układ strony > Motywy i wybierz motyw.

  • Aby zastosować opcję formatowania do określonego elementu wykresu, takiego jak Oś pionowa (wartości), Oś pozioma (kategorii) lub Obszaru wykresu, kliknij pozycję Formatowanie, wybierz odpowiedni element z listy rozwijanej Elementy wykresu, a następnie kliknij polecenie Formatuj zaznaczenie i wprowadź wymagane zmiany. Powtórz ten krok dla każdego elementu, który chcesz zmodyfikować.

   Lista rozwijana Elementy wykresu

   Uwaga: Jeśli masz już doświadczenie w pracy z wykresami, możesz również zaznaczyć wybrany obszar na wykresie, kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję formatowania.

   Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy i zobacz opcje formatowania

Aby utworzyć wykres kolumnowy, wykonaj następujące czynności:

 1. W wiadomości e-mail kliknij pozycję Wstawianie > Wykres.

 2. W oknie dialogowym Wstawianie wykresu kliknij pozycję Kolumnowy, wybierz odpowiednią opcję wykresu kolumnowego i kliknij przycisk OK.

  W podzielonym oknie zostanie otwarty program Excel z wyświetlonymi przykładowymi danymi w arkuszu.

 3. Zastąp dane przykładowe własnymi danymi.

  Uwaga: Jeśli dane z arkusza nie są widoczne na wykresie, przeciągnij linie pionowe do ostatniego wiersza w tabeli.

  Przeciągnij uchwyty do końca w dół, do ostatniego wiersza ostatniej kolumny
 4. Opcjonalnie możesz również zapisać arkusz, wykonując następujące czynności:

  1. Kliknij ikonę Edytuj dane w programie Microsoft Excel na pasku narzędzi Szybki dostęp.

   Ikona polecenia Edytuj dane na pasku narzędzi Szybki dostęp w programie Microsoft Excel

   Arkusz zostanie otwarty w programie Excel.

  2. Zapisz arkusz.

   Porada: Aby ponownie otworzyć arkusz, kliknij pozycję Projektowanie > Edytuj dane i wybierz odpowiednią opcję.

  Opcjonalnie możesz zastosować dodatkowe formatowanie wykresu. Poniższa lista zawiera kilka dostępnych opcji:

  Uwaga: Pamiętaj o kliknięciu wykresu przed zastosowaniem opcji formatowania.

  • Aby zastosować inny układ wykresu, kliknij pozycję Projektowanie > Układ wykresu i wybierz układ.

  • Aby zastosować inny styl wykresu, kliknij pozycję Projektowanie > Style wykresu i wybierz styl.

  • Aby zastosować inny styl kształtu, kliknij pozycję Formatowanie > Style kształtów i wybierz styl.

   Uwaga: Styl wykresu różni się od stylu kształtu. Styl kształtu to opcja formatowania stosowana tylko do krawędzi wykresu, natomiast styl wykresu to opcja formatowania stosowana do całego wykresu.

  • Aby zastosować różne efekty kształtu, kliknij pozycję Formatowanie > Efekty kształtów, a następnie wybierz opcję, na przykład Skos lub Poświata, i opcję podrzędną.

  • Aby zastosować opcję formatowania do określonego elementu wykresu, takiego jak Oś pionowa (wartości), Oś pozioma (kategorii) lub Obszaru wykresu, kliknij pozycję Formatowanie, wybierz odpowiedni element z listy rozwijanej Elementy wykresu, a następnie kliknij polecenie Formatuj zaznaczenie i wprowadź wymagane zmiany. Powtórz ten krok dla każdego elementu, który chcesz zmodyfikować.

   Lista rozwijana Elementy wykresu

   Uwaga: Jeśli masz już doświadczenie w pracy z wykresami, możesz również zaznaczyć wybrany obszar na wykresie, kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję formatowania.

   Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić opcje formatowania

Czy wiesz?

Jeśli nie masz subskrypcji usługi Office 365 ani najnowszej wersji pakietu Office, możesz ją teraz wypróbować:

Wypróbuj usługę Office 365 lub najnowszą wersję programu Excel

Zobacz też

Tworzenie wykresu od początku do końca

Tworzenie wykresu w formie skrzynki i wąsów (wykresu przestawnego)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×