Przedstawianie danych na wykresie Gantta w programie Excel

Przedstawianie danych na wykresie Gantta w programie Excel

Wykres Gantta ułatwia planowanie zadań w projekcie, a następnie pozwala na śledzenie postępów.

Chcesz przedstawić stan prostego harmonogramu projektu przy użyciu wykresu Gantta? Program Excel nie zawiera wstępnie zdefiniowanego typu wykresu Gantta, ale możesz utworzyć taki wykres, korzystając z następującego bezpłatnego szablonu: Szablon Terminarz projektu z wykresem Gantta dla programu Excel

Przykładowy symulowany wykres Gantta
Przykładowy symulowany wykres Gantta w programie Excel 2016 i Excel 2013
Symulacja wykresu Gantta w programie Excel
Przykładowy symulowany wykres Gantta w programie Excel 2010 i Excel 2007

Chcesz przedstawić stan prostego harmonogramu projektu na wykresie Gantta? Program Excel nie oferuje wstępnie zdefiniowanego typu wykresu Gantta, możesz jednak symulować ten wykres, dostosowując skumulowany wykres słupkowy w celu przedstawienia dat rozpoczęcia i zakończenia zadań, jak pokazano niżej:

Przykładowy symulowany wykres Gantta

Aby utworzyć wykres Gantta podobny do wykresu przedstawionego na powyższym przykładzie, na którym jest pokazany postęp zadań wyrażony w dniach:

 1. Zaznacz dane, dla których chcesz utworzyć wykres. W tym przykładzie jest to zakres komórek A1:C6.

  Przykładowe dane tabeli dla wykresu Gantta

  Jeśli dane znajdują się w ciągłym zakresie komórek, zaznacz dowolną komórkę w tym zakresie, aby uwzględnić wszystkie dane z tego zakresu.

  Jeśli dane nie znajdują się w ciągłym zakresie, zaznacz odpowiednie komórki, trzymając naciśnięty klawisz COMMAND.

  Porada: Aby wykluczyć określone wiersze lub kolumny danych, możesz je ukryć w arkuszu. Dowiedz się więcej na temat zaznaczania danych dla wykresu.

 2. Wybierz pozycję Wstawianie > Wstaw wykres słupkowy > Skumulowany słupkowy.

  Wybieranie pozycji Wykres słupkowy na karcie Wstawianie, a następnie wybieranie pozycji Skumulowany wykres słupkowy

 3. Następnie sformatuj skumulowany wykres słupkowy, aby nadać mu wygląd wykresu Gantta. Na wykresie kliknij pierwszą serię danych (część Rozpoczęcie słupka w kolorze niebieskim), a następnie na karcie Formatowanie wybierz pozycję Wypełnienie kształtu > Brak wypełnienia.

  Wybieranie pozycji Wypełnienie, a następnie kliknięcie pozycji Brak wypełnienia na karcie Formatowanie

 4. Jeśli nie potrzebujesz legendy lub tytułu wykresu, kliknij odpowiedni element i naciśnij klawisz DELETE.

 5. Odwróć też kolejność zadań, aby na początku znajdowało się zadanie Zadanie1. Przytrzymaj naciśnięty klawisz CONTROL i zaznacz oś pionową (Zadania). Wybierz pozycję Formatuj oś, a następnie w obszarze Położenie osi wybierz pozycję Kategorie w kolejności odwrotnej.

Dostosowywanie wykresu

Utworzony wykres typu Gantta możesz dostosować, na przykład dodając linie siatki i etykiety oraz zmieniając kolor słupków.

 • Aby dodać elementy do wykresu, kliknij obszar wykresu, a następnie na karcie Projektowanie wykresu wybierz pozycję Dodaj element wykresu.

  Wybieranie pozycji Dodaj element wykresu na karcie Projekt wykresu

 • Aby wybrać układ, kliknij pozycję Szybki układ.

  Wybieranie pozycji Szybki układ na karcie Projekt wykresu

 • Aby precyzyjnie dostosować projekt, przejrzyj opcje projektu i wybierz jedną z nich.

  Wybieranie formatu wykresu na karcie Projekt wykresu

 • Aby zmienić kolory wykresu, kliknij pozycję Zmień kolory.

  Wybieranie pozycji Zmień kolory na karcie Projekt wykresu

 • Aby mieć możliwość ponownego użycia dostosowanego wykresu Gantta, zapisz go jako szablon. Przytrzymaj naciśnięty klawisz CONTROL i kliknij wykres, a następnie wybierz pozycję Zapisz jako szablon.

  Przytrzymanie klawisza COMMAND i kliknięcie wykresu, a następnie wybranie polecenia Zapisz jako szablon

Czy wiesz?

Jeśli nie masz subskrypcji usługi Office 365 ani najnowszej wersji pakietu Office, możesz ją teraz wypróbować:

Wypróbuj usługę Office 365 lub najnowszą wersję programu Excel

Zobacz też

Tworzenie wykresu od początku do końca

Zapisywanie wykresu jako szablonu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×