Przedstawianie danych na wykresie bąbelkowym

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wykres bąbelkowy jest odmianą wykresu punktowego, w którym punkty danych są zastępowane bąbelki, a dodatkowy wymiar danych jest reprezentowane w polu Rozmiar bąbelków. Podobnie do wykresu punktowego, na wykresie bąbelkowym nie korzysta z osi kategorii — osi pionowej i poziomej są osi wartości. Oprócz x wartości i wartości y, które są kreślone na wykresie punktowym kreśli wykres bąbelkowy x wartości, wartości y i wartości z (rozmiar).

Zamiast wykresu punktowego można użyć na wykresie bąbelkowym, jeśli dane mają trzech serii danych, aby zawierał każdego zestawu wartości. Rozmiary bąbelków zależą od wartości w trzeciej serii danych. Wykresy bąbelkowe są często używane do prezentowania danych finansowych. Rozmiary bąbelków różnych są przydatne do graficzne wyróżnianie określonych wartości.

Aby utworzyć wykres bąbelkowy, rozmieszczania danych w wierszach lub kolumnach w arkuszu, tak że x, którego wartości są wyświetlane w pierwszym wierszu lub kolumnie, a odpowiadające im wartości y i wartości rozmiarów (z) bąbelkowy znajdują się w sąsiadujących wierszy lub kolumn. Na przykład organizowanie danych w arkuszu, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Wykres bąbelkowy

Na tym wykresie bąbelkowym liczbę produktów jest wyświetlany na osi poziomej, kwoty sprzedaży są wyświetlane na osi pionowej, a wartości procentowych Udostępnij rynku są one reprezentowane przez rozmiar bąbelków.

Należy rozważyć użycie wykresu bąbelkowego, jeśli dane zawierają następujące czynności:

 • Wskaż trzy wartości na danych    Trzy wartości są wymagane dla każdego bąbelka. Te wartości mogą być w wierszach lub kolumnach w arkuszu, ale muszą być w następującej kolejności: x wartości, wartości y i wartości z.

 • Wiele serii danych    Rysowanie wielu serii danych na wykresie bąbelkowym (wiele bąbelków serii) jest podobna do wykreślania wiele serii danych na wykresie punktowym (wiele serii punktowy). Wykresy punktowe używać zestawów x y i wartości, ale wykresów bąbelkowych używać zestawów x wartości, wartości y i wartości z.

Po utworzeniu wykresu bąbelkowego można wyświetlić bąbelków w formacie 2-W lub z efektem 3.

Wykres bąbelkowy i wykres bąbelkowy z efektem 3-W

Początek strony

Tworzenie wykresu złożonego bąbelkowy

Sformatowany wykres bąbelkowy

Tak jak tworzymy ten wykres bąbelkowy? Poniższa procedura pomaga utworzyć wykres bąbelkowy z podobne wyniki. Ten wykres użyliśmy przykładowymi danymi arkusza. Możesz skopiować te dane do arkusza, lub można używać własnych danych.

 1. Skopiuj dane przykładowe do pustego arkusza, lub Otwórz arkusz zawierający dane, które mają zostać przedstawione na wykresie bąbelkowym.

  Aby skopiować dane przykładowe

  1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

  2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

   Uwaga: Nie należy zaznaczać nagłówków wierszy ani kolumn.

   Zaznaczanie przykładu w Pomocy
   Zaznaczanie przykładu w Pomocy
  3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

  4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

  A

  B

  C

  1

  Liczba produktów

  Sprzedaż

  Wartość procentowa udziału w rynku

  2

  5

  5 500 zł

  3%

  3

  14

  $12,200

  12%

  4

  20

  60 000 $

  33%

  5

  18

  $24,400

  10%

  6

  22

  32 000 $

  42%

  Uwaga: Upewnij się, że arkusz zawiera co najmniej czterech wierszy lub kolumn danych. Po utworzeniu wykresu bąbelkowego z trzech mniejszej liczby wierszy lub kolumn danych wykresu nie wykreślić bąbelki poprawnie.

 2. Zaznacz dane, które mają zostać przedstawione na wykresie bąbelkowym.

  Uwaga: Najlepiej nie dołączaj nagłówków wierszy lub kolumn do zaznaczenia. Jeśli wybierzesz nagłówki z danymi, wykres może powodować nieprawidłowe wyniki.

 3. Na karcie Wstawianie w grupie Wykresy kliknij strzałkę obok pozycji Wykresy punktowy.

  Wybierz strzałkę obok wykresy punktowe

 4. Wybierz pozycję bąbelkowy z efektem 3-w ikoną.

 5. Kliknij pozycję obszar wykresu wykresu. Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów.

 6. W obszarze Narzędzia wykresów na karcie Projektowanie w grupie Style wykresu kliknij styl wykresu, którego chcesz użyć.

 7. Jeśli zobaczysz legendę na wykresie, kliknij pozycję Legenda, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 8. Aby zmienić rozmiar wykresu, na karcie Formatowanie w grupie rozmiar wybierz odpowiedni rozmiar kształtu w polach Wysokość kształtu i Szerokość kształtu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Dla naszych wykres bąbelkowy użyliśmy 3,5" zarówno wysokość kształtu i szerokość kształtu.

  Wstążka programu Outlook

 9. Aby sformatować i umieść tytuł wykresu na wykresie, kliknij pozycję obszar wykresu, a następnie wykonaj następujące czynności:

  1. Na wykresie kliknij tytuł wykresu, a następnie wpisz tekst, który ma.

   Dla naszych wykres bąbelkowy możemy wpisany Branżowe rynku Udostępnij analizy.

  2. Aby zmniejszyć rozmiar tytuł wykresu, kliknij prawym przyciskiem myszy tytuł, wybierz czcionkę, a następnie wprowadź odpowiedni rozmiar.

   Nasze wykres bąbelkowy użyliśmy 12.

  3. Aby wyrównać tytuł wykresu z obszar kreślenia, kliknij pozycję Tytuł wykresu, a następnie przeciągnij go w odpowiednie miejsce, który ma.

 10. Aby dodać tytuł osi poziomej, kliknij obszar wykresu na wykresie, a następnie wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij znak plus obok wykresu

  2. Wybierz pozycję Tytuły osi, a następnie wybierz Podstawowy pozioma.

  3. Zaznacz pole tekstowe tytuł osi, a następnie wpisz tekst.

   Menu elementów wykresu

   Dla naszych wykres bąbelkowy możemy wpisany numer produktów.

 11. Kliknij oś pionowa lub wybierz ją z listy elementów wykresu (kartaFormatowanie, grupa Bieżące zaznaczenie pola Elementy wykresu ).

 12. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 13. W obszarze Opcje osi wykonaj następujące czynności:

  1. Minimalna wpisz 0 (zero).

  2. Maksymalna liczba wpisz numer, który ma być.

   Dla naszych wykres bąbelkowy możemy wpisany 80000.

 14. W oknie dialogowym Formatowanie osi kliknij numer.

 15. Pod numer w polu miejsca dziesiętne wpisz wartość 0 (zero), a następnie kliknij strzałkę w dół, w prawym górnym rogu i kliknij przycisk Zamknij.

 16. Aby zastosować specjalne efekt formatowania do obszaru kreślenia obszar wykresu, tytuł wykresu lub osi pionowej wykresu, kliknij ten element na wykresie lub wybierz ją z listy elementów wykresu (kartaFormatowanie, grupa Bieżące zaznaczenie pola Elementy wykresu ), a następnie wykonaj następujące czynności:

  1. W grupie Style kształtów na karcie Formatowanie kliknij przycisk więcej obok pozycji Efekty kształtów.

  2. Kliknij efekt, którego chcesz użyć.

   Style kształtów na Wstążce programu Excel

 17. Jeśli chcesz użyć kolorów motywu inne niż domyślnego motywu zastosowanego do skoroszytu, wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie Układ strony w grupie motywy kliknij pozycję motywy.

   Obraz Wstążki programu Excel

  2. Kliknij motyw, którego chcesz użyć. (Umieść na każdy motyw, aby wyświetlić podgląd wygląd motywu, gdy są stosowane do wykresu).

Wykres można zapisać jako szablon, który będzie służyć jako podstawa innych podobnych wykresów. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do Zapisywanie wykresu niestandardowego jako szablonu.

Początek strony

Tworzenie wykresu złożonego bąbelkowy

Sformatowany wykres bąbelkowy

Tak jak tworzymy ten wykres bąbelkowy? Poniższa procedura pomaga utworzyć wykres bąbelkowy z podobne wyniki. Ten wykres użyliśmy przykładowymi danymi arkusza. Możesz skopiować te dane do arkusza, lub można używać własnych danych.

 1. Skopiuj dane przykładowe do pustego arkusza, lub Otwórz arkusz zawierający dane, które mają zostać przedstawione na wykresie bąbelkowym.

  Jak skopiować przykładowe dane arkusza

  1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

  2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

   Uwaga: Nie należy zaznaczać nagłówków wierszy ani kolumn.

   Zaznaczanie przykładu w Pomocy
   Zaznaczanie przykładu w Pomocy
  3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

  4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

  A

  B

  C

  1

  Liczba produktów

  Sprzedaż

  Wartość procentowa udziału w rynku

  2

  5

  5 500 zł

  3%

  3

  14

  $12,200

  12%

  4

  20

  60 000 $

  33%

  5

  18

  $24,400

  10%

  6

  22

  32 000 $

  42%

  Uwaga: Upewnij się, że arkusz zawiera co najmniej czterech wierszy lub kolumn danych. Po utworzeniu wykresu bąbelkowego z trzech mniejszej liczby wierszy lub kolumn danych wykresu nie wykreślić bąbelki poprawnie.

 2. Zaznacz dane, które mają zostać przedstawione na wykresie bąbelkowym.

  Uwaga: Najlepiej nie dołączaj nagłówków wierszy lub kolumn do zaznaczenia. Jeśli wybierzesz nagłówki z danymi, wykres może powodować nieprawidłowe wyniki.

 3. Na karcie Wstawianie w grupie Wykresy kliknij pozycję Inne wykresy.

  Obraz Wstążki programu Excel

 4. W obszarze bąbelkowych kliknij pozycję bąbelkowy z efektem 3-w.

 5. Kliknij pozycję obszar wykresu wykresu.

  Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów, zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 6. Na karcie Projektowanie w grupie Style wykresu kliknij styl wykresu, którego chcesz użyć.

  Style wykresu na Wstążce programu Excel

  Nasze wykres bąbelkowy użyliśmy 29 styl.

 7. Na wykresie kliknij legendę, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 8. Aby zmienić rozmiar wykresu, na karcie Formatowanie w grupie rozmiar wybierz odpowiedni rozmiar kształtu w polach Wysokość kształtu i Szerokość kształtu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Dla naszych wykres bąbelkowy użyliśmy 3,5" zarówno wysokość kształtu i szerokość kształtu.

  Wstążka programu Outlook

 9. Aby dodać, sformatować i umieść tytuł wykresu na wykresie, kliknij pozycję obszar wykresu, a następnie wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie Układ w grupie etykiety kliknij pozycję Tytuł wykresu, a następnie kliknij Powyżej wykresu.

   Obraz Wstążki programu Excel

  2. Na wykresie kliknij tytuł wykresu, a następnie wpisz tekst, który ma.

   Dla naszych wykres bąbelkowy możemy wpisany Branżowe rynku Udostępnij analizy.

  3. Aby zmniejszyć rozmiar tytuł wykresu, kliknij prawym przyciskiem myszy tytuł, a następnie wprowadź odpowiedni rozmiar w polu rozmiar w menu skrótów.

   Nasze wykres bąbelkowy użyliśmy 12.

  4. Aby wyrównać tytuł wykresu z obszar kreślenia, kliknij pozycję Tytuł wykresu, a następnie przeciągnij go w odpowiednie miejsce, który ma.

 10. Aby dodać tytuł osi poziomej, kliknij obszar wykresu na wykresie, a następnie wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie Układ w grupie etykiety kliknij przycisk Tytuły osi, a następnie kliknij pozycję Tytuł głównej osi poziomej, a następnie kliknij Tytuł pod osią.

  2. Kliknij tytuł osi poziomej, wpisz tekst, który ma być, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Dla naszych wykres bąbelkowy możemy wpisany numer produktów.

 11. Kliknij oś pionowa lub wybierz ją z listy elementów wykresu (kartaUkład, grupa Bieżące zaznaczenie pola Elementy wykresu ).

 12. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 13. W obszarze Opcje osi wykonaj następujące czynności:

  1. Minimalna wybierz opcję Stała, a następnie wpisz wartość 0 (zero) w polu Stała.

  2. Dla maksymalną wybierz opcję Stała, a następnie wpisz numer w polu Stała.

   Dla naszych wykres bąbelkowy możemy wpisany 80000.

 14. W oknie dialogowym Formatowanie osi kliknij numer.

 15. W obszarze numer w polu miejsca dziesiętne wpisz wartość 0 (zero), a następnie kliknij przycisk Zamknij.

 16. Aby zastosować specjalne efekt formatowania do obszaru kreślenia obszar wykresu, tytuł wykresu lub osi pionowej wykresu, kliknij ten element na wykresie lub wybierz ją z listy elementów wykresu (kartaUkład, grupa Bieżące zaznaczenie pola Elementy wykresu ), a następnie wykonaj następujące czynności:

  1. W grupie Style kształtów na karcie Formatowanie kliknij pozycję więcej przycisk Przycisk Więcej .

  2. Kliknij efekt, którego chcesz użyć.

   Style kształtów na Wstążce programu Excel

   Dla naszych wykres bąbelkowy użyliśmy Delikatne efekt — akcent 4 dla obszar kreślenia, Silne efekt — akcent 4 dla obszar wykresu, Drobne efekt — akcent 4 tytuł wykresu i Intensywna linia — akcent 6 dla osi pionowej.

 17. Jeśli chcesz użyć kolorów motywu inne niż domyślnego motywu zastosowanego do skoroszytu, wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie Układ strony w grupie motywy kliknij pozycję motywy.

   Obraz Wstążki programu Excel

  2. W obszarze wbudowane kliknij motyw, którego chcesz użyć.

   Nasze wykres bąbelkowy użyliśmy motywu odlewniczego .

Początek strony

Zapisywanie wykresu jako szablonu

Jeśli planujesz tworzenie wykresów podobnych do wykresu utworzonego za pomocą powyższej procedury, możesz zapisać ten wykres jako szablon, który będzie służyć jako podstawa innych podobnych wykresów.

 1. Kliknij wykres, który chcesz zapisać jako szablon.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Typ kliknij pozycję Zapisz jako szablon.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę szablonu.

  Porada: Jeśli nie zostanie określony inny folder, plik szablonu (crtx) zostanie zapisany w folderze Wykresy, a szablon będzie dostępny w obszarze Szablony w oknach dialogowych Wstawianie wykresu (karta Wstawianie, grupa Wykresy, przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz przycisku ) i Zmienianie typu wykresu (karta Projektowanie, grupa Typ, przycisk Zmień typ wykresu).

  Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania szablonu wykresu zobacz Zapisywanie wykresu niestandardowego jako szablonu.

Uwaga: Szablon wykresu zawiera formatowanie i kolory używane w chwili zapisywania wykresu jako szablonu. Jeśli za pomocą tego szablonu zostanie utworzony wykres w innym skoroszycie, w nowym wykresie zostaną zastosowane kolory z szablonu wykresu — nie kolory bieżącego motywu dokumentu. Aby zamiast kolorów szablonu wykresu zostały użyte kolory motywu dokumentu, kliknij prawym przyciskiem myszy obszar wykresu, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Resetuj, aby dopasować do stylu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×