Przechowywanie daty i godziny modyfikacji rekordu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Daty i godziny ostatnich modyfikacji rekordów w tabeli można śledzić za pomocą formularza z makrem. Podczas modyfikowania rekordu za pomocą tego formularza makro przechowuje datę i godzinę w tabeli. Przechowywana jest tylko data i godzina ostatniej modyfikacji.

Uwaga: Ten artykuł nie dotyczy aplikacji programu Access — odpowiadającą typowi bazy danych, projektowanie przy użyciu programu Access i opublikowania w trybie online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie aplikacji programu Access .

Uwaga: Procedury podane w tym artykule dotyczą baz danych programu Access dla komputerów stacjonarnych. Tych procedur nie należy stosować w celu przechowywania pól sygnatur czasowych w bazie danych sieci Web. Zamiast tego można użyć kolumn Zmodyfikowany programu SharePoint w celu śledzenia modyfikacji danych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Pomocą programu SharePoint.

Porada: Aby śledzić daty i godziny utworzenia rekordów, gdy nie ma potrzeby śledzenia dat i godzin ich modyfikacji, wystarczy utworzyć w tabeli pole do śledzenia i za pomocą właściwości Wartość domyślna tego pola oznaczać sygnaturą czasową każdy rekord w momencie jego utworzenia. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

W tym artykule

Omówienie

Przed rozpoczęciem

Krok 1. Dodawanie pól sygnatur czasowych do tabeli

Krok 2. Tworzenie makra rejestrującego datę i godzinę

Krok 3. Dodawanie pól i makra do formularza wprowadzania danych

Omówienie

Aby rejestrować daty i godziny modyfikacji rekordów w tabeli, należy wykonać poniższe czynności:

Krok 1. Dodawanie pól sygnatur czasowych do tabeli    Aby można było rejestrować daty i godziny, jest potrzebne miejsce do ich przechowywania. Pierwszym krokiem jest utworzenie pól w tabeli zawierającej rekordy, które mają być śledzone. W celu rejestrowania dat i godzin należy utworzyć jedno pole dla dat i jedno pole dla godzin. Aby rejestrować tylko daty lub tylko godziny, wystarczy utworzyć tylko jedno z tych pól.

Krok 2. Tworzenie makra rejestrującego datę i godzinę    W zależności od tego, czy ma być rejestrowana data, godzina, czy obie te informacje, makro będzie mieć jedną lub dwie akcje. Podczas pisania tego makra należy określić tylko pola, w których będzie przechowywana data i godzina, a nie tabelę zawierającą te pola. Dzięki temu będzie można w łatwy sposób ponownie używać tego makra z innymi tabelami i formularzami.

Krok 3. Dodawanie pól i makra do formularza wprowadzania danych    Makro należy dodać do właściwości Przed aktualizacją formularza, za pomocą którego są edytowane rekordy w tabeli. Jeśli rekordy w tabeli są edytowane za pomocą innych formularzy, makro można także dodać do każdego z tych formularzy. Dzięki temu można rejestrować datę i godzinę niezależnie od tego, którego formularza używa się do edycji rekordu.

Początek strony

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem należy rozważyć następujące kwestie:

 • Użytkownicy muszą włączyć makra w bazie danych. Jeśli użytkownik otworzy bazę danych i nie włączy makr, makro nie będzie oznaczać rekordów sygnaturami czasowymi. Jeśli baza danych jest przechowywana w zaufana lokalizacja, makra zostaną włączone automatycznie.

 • Jeśli użytkownik edytuje rekordy, ale nie używa formularza do wprowadzania danych zawierającego makro oznaczające rekordy sygnaturami czasowymi, rekordy edytowane przez użytkownika nie będą oznaczane sygnaturami czasowymi.

 • Ponieważ data i godzina są przechowywane w polach tabeli, wartości w tych polach są zastępowane podczas każdej modyfikacji rekordu. Innymi słowy, można przechowywać tylko datę i godzinę ostatniej modyfikacji.

 • Jeśli chcesz przechwycić Data i godzina utworzenia rekordu, po prostu dodać pola do tabeli i ustawić właściwości Wartość domyślna to pole Now() lub Date().

  Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

 • Jeśli plik bazy danych jest w starszym formacie pliku i używa zabezpieczeń na poziomie użytkownika, do zmiany projektu tabeli i formularzy używanych do edytowania jej rekordów są wymagane uprawnienia.

Początek strony

Krok 1. Dodawanie pól sygnatur czasowych do tabeli

Należy utworzyć pola do przechowywania informacji.

 1. Otwórz tabelę w widoku projektu.

 2. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Utwórz pole do przechowywania daty.    W kolumnie Nazwa pola okna projektowania wpisz Data modyfikacji w nowym wierszu, a następnie w kolumnie Typ danych wybierz pozycję Data/Godzina.

  • Utwórz pole do przechowywania godziny.    W kolumnie Nazwa pola okna projektowania wpisz Godzina modyfikacji w nowym wierszu, a następnie w kolumnie Typ danych wybierz pozycję Data/Godzina.

 3. Aby zapisać zmiany, naciśnij klawisze CTRL+S.

Początek strony

Krok 2. Tworzenie makra rejestrującego datę i godzinę

Po utworzeniu pól należy utworzyć makro do oznaczania tych pól sygnaturami czasowymi. Aby można było ponownie używać tego makra z innymi tabelami, należy odwoływać się tylko do nazw pól, a nie do nazw tabel.

Uwaga: Aby rejestrować tylko datę lub tylko godzinę, należy pominąć akcję makra, która nie jest potrzebna.

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Makra i kod kliknij przycisk Makro. Jeśli to polecenie jest niedostępne, kliknij strzałkę poniżej przycisku Moduł lub Moduł klasy, a następnie kliknij polecenie Makro.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij pozycję Pokaż wszystkie akcje.

 3. W oknie makra otwórz listę akcji makr i wybierz pozycję UstawWartość.

  Karta projektu makra w programie Access 2010

  1. Najpierw wyświetl wszystkie dostępne akcje makr. Akcja UstawWartość jest uznawana za potencjalnie niebezpieczną, ponieważ umożliwia modyfikowanie danych. Dlatego jest domyślnie ukryta.

  2. Następnie wybierz z tej listy akcję UstawWartość.

 4. W polu akcji UstawWartość wpisz lub wklej [Data modyfikacji] w polu Element.

 5. W polu Wyrażenie wpisz Date().

 6. Otwórz następną listę akcji makr i wybierz pozycję UstawWartość.

 7. W polu akcji UstawWartość wpisz lub wklej [Godzina modyfikacji] w polu Element.

 8. W polu Wyrażenie wpisz Time().

 9. Naciśnij klawisze CTRL+S, a następnie w oknie dialogowym Zapisywanie jako wpisz Ostatnia modyfikacja.

Początek strony

Krok 3. Dodawanie pól i makra do formularza wprowadzania danych

Utworzone makro należy dodać do wszystkich formularzy wprowadzania danych, za pomocą których użytkownicy będą wprowadzać dane w odpowiedniej tabeli.

 1. Otwórz formularz wprowadzania danych w widoku projektu.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij pozycję Dodaj istniejące pola.

 3. Na liście pól w obszarze Pola dostępne w tym widoku przeciągnij pola Data modyfikacji i Godzina modyfikacji do formularza. W razie potrzeby dostosuj rozmiar i położenie pól w formularzu.

 4. Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 5. Upewnij się, że w arkuszu właściwości dla właściwości Typ zaznaczenia jest ustawiona wartość Formularz.

  Porada: Aby zmienić właściwość Typ zaznaczenia, należy kliknąć żądany typ zaznaczenia na liście rozwijanej.

 6. W arkuszu właściwości kliknij kartę Zdarzenie.

 7. Na karcie Zdarzenie kliknij strzałkę w polu Przed aktualizacją, a następnie kliknij pozycję Ostatnia modyfikacja.

 8. Jeśli do edytowania rekordów jest używanych kilka formularzy, powtórz tę procedurę dla każdego z tych formularzy.

 9. Aby sprawdzić, czy makro działa prawidłowo, otwórz formularz w widoku formularza, przeprowadź edycję rekordu, a następnie naciśnij klawisze SHIFT+F9. Powinna być wyświetlana data i godzina edycji rekordu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×