Przechodzenie z poprzedniego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm

Przechodzenie z poprzedniego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów usługi Office 365, których użytkownicy korzystają z poprzednich wersji klienta synchronizacji OneDrive dla Firm (Groove.exe) na komputerach z systemem Windows i którzy chcą przeprowadzić uaktualnienie do wersji nowy klient synchronizacji usługi OneDrive (OneDrive.exe) w celu synchronizowania plików w usługach OneDrive dla Firm i SharePoint Online.

Jeśli nie jesteś administratorem IT, zobacz Synchronizowanie plików za pomocą klienta synchronizacji OneDrive w systemie Windows, aby dowiedzieć się, jak rozpocząć synchronizowanie plików przy użyciu nowego klienta synchronizacji OneDrive.

Ważne: 

 • Nowy klient synchronizacji OneDrive dla systemu Windows obsługuje teraz synchronizację chronionych za pomocą usługi IRM bibliotek dokumentów programu SharePoint i lokalizacji usługi OneDrive. Aby utworzyć dla użytkowników końcowych płynnie działające środowisko synchronizacji usługi IRM, wdróż najnowszego klienta usługi zarządzania prawami (RMS) na komputerach użytkowników.

 • Jeśli Twoja organizacja nigdy nie używała poprzedniego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm lub miała mniej niż 250 licencjonowanych użytkowników usługi Office 365 w czerwcu 2016 r., użytkownicy muszą używać nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive do synchronizowania plików usług OneDrive dla Firm i SharePoint Online.

 • Nowy klient synchronizacji usługi OneDrive obsługuje systemy Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 i Windows 7. Jednak nie obsługuje jeszcze synchronizacji lokalnych wystąpień usługi OneDrive dla Firm ani programu SharePoint Server (jeśli Twoja organizacja nie subskrybuje planu usługi Office 365 dla firm).

Jeśli wszystko jest już gotowe, pobierz najnowszą wersję nowego klienta synchronizacji OneDrive opublikowaną w pełni dla środowiska produkcyjnego. Aby poznać inne wersje, które są udostępniane w innych strefach, zobacz Nowy klient synchronizacji OneDrive — informacje o wersji.

Przewodniki po instalacji i konfiguracji dla użytkowników są dostępne dla synchronizacji usługi OneDrive w systemie Windows, usługi OneDrive w systemie Mac OS X i plików programu SharePoint w systemach Windows i na komputerach Mac.

Omówienie

Jeśli użytkownicy, którzy synchronizują pliki za pomocą poprzedniego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm (Groove.exe), zalogują się do nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive (OneDrive.exe), mogą pojawić się następujące problemy:

 • Jeśli narzędzie nowy klient synchronizacji usługi OneDrive może przejąć synchronizację biblioteki, poprzedni klient synchronizacji przestanie ją synchronizować, a nowy klient synchronizacji usługi OneDrive przejmie synchronizację bez ponownego pobierania zawartości. Jeśli nowy klient synchronizacji usługi OneDrive nie może zsynchronizować biblioteki, poprzedni klient synchronizacji będzie ją nadal synchronizować. Jeśli biblioteka wymaga wyewidencjonowania lub ma wymagane kolumny albo metadane, będzie synchronizowana tylko do odczytu.

 • Poprzedni klient synchronizacji przestanie działać i zostanie usunięty z automatycznego uruchamiania, chyba że nadal synchronizuje biblioteki, których nowy klient synchronizacji usługi OneDrive nie może zsynchronizować.

Gdy biblioteki usługi SharePoint Online zaczną być synchronizowane za pomocą narzędzia nowy klient synchronizacji usługi OneDrive, hierarchia folderów wyświetlana w Eksploratorze plików może być uproszczona.

Następujące typy bibliotek nie są jeszcze obsługiwane przez narzędzie nowy klient synchronizacji usługi OneDrive i nie zostaną przeniesione z poprzedniego klienta synchronizacji:

 • Lokalne wystąpienia usługi OneDrive dla Firm i programu SharePoint Server (gdy organizacja nie subskrybuje firmowego planu usługi Office 365).

 • Biblioteki usługi SharePoint Online udostępnione przez osoby z innych organizacji, które Twoi użytkownicy synchronizują za pomocą poprzedniego klienta synchronizacji.

Wymagania wstępne

 1. Upewnij się, że użytkownicy mają zainstalowane co najmniej wymienione poniżej wersje pakietu Office. Aby uzyskać informacje dotyczące wdrażania pakietu Office, zobacz Wybieranie sposobu wdrażania usługi Office 365 ProPlus. Upewnij się, że nie instalujesz poprzedniego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm. Aby uzyskać informacje, zobacz Zmiany w poprzednim kliencie synchronizacji OneDrive (Groove.exe) w technologii Szybka instalacja pakietu Office 2016.

  Wersja pakietu Office

  Minimalna wersja

  Office 365 ProPlus

  16.0.7167.2*

  Office 2016 MSI

  16.0.4432.1*

  Office 2013 MSI/C2R

  15.0.4859.1*

 2. Upewnij się, że użytkownicy mają zainstalowaną wersję 17.3.6743.1212 lub nowszą nowego klienta synchronizacji OneDrive. Aby uzyskać informacje dotyczące wdrażania nowego klienta synchronizacji OneDrive, zobacz Wdrażanie nowego klienta synchronizacji OneDrive w środowisku przedsiębiorstwa.

Uwagi: 

 • Jeśli użytkownicy mają zainstalowany pakiet Office 2010, zdecydowanie zaleca się usunięcie składnika SharePoint Workspace. Jeśli użytkownicy skonfigurowali wcześniej składnik SharePoint Workspace (nawet jeśli już z niego nie korzystają), będzie on powodować problemy z synchronizacją witryn zespołu. Przed uruchomieniem instalatora programu OneDriveodinstaluj pakiet Office 2010 lub zmodyfikuj instalację. Aby to zrobić przez uruchomienie instalatora, najpierw utwórz następujący plik XML.

 • <Configuration Product="ProPlus"> <Display Level="none" CompletionNotice="no" SuppressModal="yes" NoCancel="yes" AcceptEula="yes" /> <Logging Type="standard" Path="C:\Windows\temp\" Template="MicrosoftSharePointWorkspaceSetup(*).txt" /> <Setting Id="SETUP_REBOOT" Value="Never" /> <OptionState Id="GrooveFiles" State="absent" Children="force" /> </Configuration>

 • Następnie uruchom Instalatora:

 • Setup.exe /modify ProPlus /config RemoveSharepointDesigner.xml

 • Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opcje wiersza polecenia Instalatora dla pakietu Office 2010 i Plik config.xml w pakiecie Office 2010.

Konfigurowanie przejęcia

 1. W centrum administracyjnym programu SharePoint ustaw w programie SharePoint synchronizowanie za pomocą nowego klienta synchronizacji. Jeśli odpowiednie opcje są niedostępne, nowy klient synchronizacji usługi OneDrive jest już skonfigurowany do synchronizacji plików usług OneDrive dla Firm i SharePoint Online.

 2. Jeśli korzystasz z systemu Windows 10, możesz logować użytkowników przy użyciu dyskretnej konfiguracji konta. Aby uzyskać informacje, zobacz (Wersja Preview) Konfigurowanie usługi OneDrive w trybie dyskretnym przy użyciu poświadczeń domeny lub systemu Windows 10.

Uruchamianie polecenia przejęcia

Jeśli nie uruchomisz polecenia przejęcia, przechodzenie użytkowników do nowego klienta synchronizacji odbywa się przez:

 • uruchomienie konfiguracji usługi OneDrive (nowi użytkownicy narzędzia nowy klient synchronizacji usługi OneDrive),

 • skonfigurowanie dodatkowych bibliotek (istniejący użytkownicy narzędzia nowy klient synchronizacji usługi OneDrive).

Aby automatycznie przenieść synchronizację plików bez konieczności wchodzenia w interakcję z użytkownikiem, możesz uruchomić polecenie przejęcia. Użyj narzędzia, takiego jak System Center Configuration Manager (SCCM), i uruchom następujące polecenie dla każdego użytkownika na komputerze:

%localappdata%\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe /takeover

Porady: 

 • Należy zadbać o to, aby uruchamiać polecenie w kontekście użytkownika, a nie administratora. W przeciwnym razie użytkownikowi może zostać wyświetlony błąd i informacja o tym, że programu OneDrive.exe nie można uruchomić z uprawnieniami administratora.

 • Aby wpłynąć na wszystkich użytkowników na komputerze, skonfiguruj polecenie do uruchamiania na każdym koncie użytkownika. Zapewni to jego wykonanie dla każdego użytkownika, który się loguje.

Blokowanie synchronizowania przez poprzedniego klienta synchronizacji

Aby uniemożliwić użytkownikom korzystanie z poprzedniego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm do synchronizowania ich plików usług OneDrive dla Firm i SharePoint Online, uruchom następujące polecenie w programie Microsoft PowerShell:

Set-SPOTenantSyncClientRestriction [-GrooveBlockOption <String> “OptOut”|”HardOptIn”|”SoftOptIn”] 

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Get-SPOTenantSyncClientRestriction. Aby uzyskać informacje na temat używania programu PowerShell, zobacz Wprowadzenie do powłoki zarządzania usługi SharePoint Online.

Zobacz też

Wdrażanie nowego klienta synchronizacji OneDrive w środowisku przedsiębiorstwa

Synchronizowanie plików za pomocą klienta synchronizacji OneDrive w systemie Windows

Synchronizowanie plików za pomocą klienta synchronizacji OneDrive w systemie Mac OS X

Sterowanie ustawieniami klienta synchronizacji OneDrive przy użyciu zasad grupy

Ograniczenia wynikające z korzystania z nowego klienta synchronizacji OneDrive do synchronizowania bibliotek usługi OneDrive dla Firm

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×