Przechodzenie do szczegółów danych w tabeli przestawnej

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przechodzenie do dużych ilości danych w hierarchii tabeli przeStawnej zawsze jest zadaniem czasochłonnym dzięki licznym rozwinięciu, zwijaniu i filtrowaniu.

W Excel 2013 Nowa funkcja Szybka eksploracja umożliwia przechodzenie do modułu OLAP (Online Analytical Processing) lub oparteGo na modelu danych tabeli przestawnej w celu analizowania danych dotyczących różnych poziomów. Funkcja Szybka eksploracja umożliwia przechodzenie do danych, które mają być wyświetlane, i działa podobnie jak filtr podczas drążenia. Przycisk zostanie wyświetlony po wybraniu elementu w polu.

Galeria funkcji Szybka eksploracja

Zazwyczaj rozpoczynasz drążenie do następnego poziomu w hierarchii. Poniżej opisano, jak to zrobić:

 1. W module OLAP lub tabeli przeStawnej modelu danych wybierz element (taki jak Akcesoria w naszym przykładzie) w polu (na przykład pole kategorii w naszym przykładzie).

  Jednorazowo możesz wykonać drążenie tylko jednej pozycji.

 2. Kliknij przycisk szybka Eksploracja Przycisk Szybka eksploracja , który pojawi się w prawym dolnym rogu zaznaczenia.

  Przycisk Szybka eksploracja

 3. W polu Eksploruj wybierz element, który chcesz eksplorować, a następnie kliknij pozycję Drąż.

  Przycisk Wyszczególnij w obszarze Eksploruj

  Teraz zostaną wyświetlone dane podkategorii dla tego elementu (w tym przypadku produkty akcesoriów).

  Tabela przestawna z wyświetlonymi elementami, które zostały wyszczególnione

 4. Korzystaj z funkcji Szybka eksploracja , aż przejdziesz do potrzebnych danych.

  Uwagi: 

  • Nie można przechodzić do szczegółów w hierarchiach płaskich (takich jak hierarchie, które pokazują atrybuty tego samego elementu, ale nie dostarczają danych na następnym poziomie) ani innych hierarchii, które nie mają danych na wielu poziomach.

  • Jeśli w tabeli przestawnej są zgrupowane elementy, możesz przejść do szczegółów nazwy grupy w taki sam sposób, jak w przypadku przechodzenia do szczegółów innych elementów.

  • Nie można przechodzić do szczegółów o nazwanych zestawach (zestawach elementów często używanych lub łączących elementy z różnych hierarchii).

Poznawanie szczegółów dotyczących dużych obrazów

Po przeProwadzeniu drążenia możesz wykonać drążenie kopii zapasowej w celu przeanalizowania danych podsumowania. Gdy polecenie Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp jest z powrotem dostępne w miejscu, w którym rozpoczynasz pracę, Uogólnij, aby uzyskać dostęp do większej ścieżki, aby uzyskać więcej informacji.

 1. W hierarchii tabeli przeStawnej, do której chcesz wykonać drążenie, wybierz element, który chcesz uogólnić.

 2. Kliknij przycisk szybka Eksploracja Przycisk Szybka eksploracja , który pojawi się w prawym dolnym rogu zaznaczenia.

 3. W polu Eksploruj wybierz element, który chcesz eksplorować, a następnie kliknij pozycję Uogólnij .

  Przycisk Uogólnij w obszarze Eksploruj

  Teraz widzisz dane z wyższego poziomu.

 4. Korzystaj z funkcji Szybka eksploracja , aż przejdziesz do potrzebnych danych.

  Uwagi: 

  • Możesz wykonać drążenie wielu poziomów hierarchii jednocześnie. Kliknij prawym przyciskiem myszy element, który chcesz uogólnić, kliknij polecenie Drąż/Uogólnij, a następnie wybierz poziom, do którego chcesz wykonać agregowanie.

  • Jeśli w tabeli przestawnej są zgrupowane elementy, możesz wykonać drążenie do nazwy grupy.

  • Nie można drążyć do nazwanych zestawów (zestawów elementów często używanych lub łączących elementy z różnych hierarchii).

Drążenie do danych tabeli przeStawnej nie jest dostępne w aplikacji Excel Online.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Tworzenie tabeli przestawnej do analizowania danych zewnętrznych

Tworzenie tabeli przestawnej do analizowania danych w wielu tabelach

Rozmieszczanie pól w tabeli PrzestawNej za pomocą listy pól

Grupowanie lub rozgrupowywanie danych w raporcie w formie tabeli

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×