Przechodzenie do folderu udostępnionego w programie SharePoint Workspace 2010

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Do folderu udostępnionego można przejść z poziomu paska uruchamiania lub w systemie plików systemu Windows.

Przechodzenie do folderu udostępnionego z poziomu paska uruchamiania

Aby przejść do folderu udostępnionego, korzystając z paska uruchamiania, kliknij folder w okienku Obszary robocze.

Porada: Na pasku uruchamiania można zgrupować foldery udostępnione, sortując listę obszarów roboczych według wartości Typ. W tym celu należy kliknąć kartę Widok na pasku uruchamiania, a następnie kliknąć polecenie Typ w menu rozwijanym Obszar roboczy.

Obszary robocze posortowane według typu

Jeśli poruszania się po raz pierwszy do folderu udostępnionego otrzymany przez zaproszenie, zostanie wyświetlony monit do wybrania lub utworzenia folderu do zsynchronizowania oraz określić początkowe ustawienia pobierania (automatyczne lub ręczne).

Przechodzenie do folderu udostępnionego w systemie plików systemu Windows

W systemie operacyjnym Windows XP można kliknąć folder udostępniony w systemie plików systemu Windows, a następnie kliknąć przycisk Synchronizacja folderów na pasku narzędzi systemu Windows, aby wyświetlić pasek narzędzi Folder udostępniony.

W systemie operacyjnym Windows Vista można kliknąć folder udostępniony, a następnie kliknąć menu Widok, kliknąć pozycję Pasek eksploratora i kliknąć pozycję Synchronizacja folderów programu SharePoint Workspace. To spowoduje otwarcie paska narzędzi Folder udostępniony.

Ikona programu SharePoint Workspace jest nałożona na folder, co oznacza, że folder jest udostępniony. Można także kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny folder udostępniony w systemie plików systemu Windows, aby wyświetlić opcje poleceń.

Ikona folderu udostępnionego w Eksploratorze Windows

Folder udostępniony w Eksploratorze Windows

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×