Przełączniki wiersza polecenia w programie Microsoft Office OneNote 2007

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule opisano przełączniki wiersza polecenia, których można użyć w celu uruchomienia programu Microsoft Office OneNote 2007.

W tym artykule

Jednokrotne używanie przełącznika przez dodanie go do polecenia Uruchom

Umożliwianie ponownego użycia przełącznika przez utworzenie skrótu

Przełączniki uruchamiania programu OneNote

Jednokrotne używanie przełącznika przez dodanie go do polecenia Uruchom

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemie Windows Vista   

   • Kliknij przycisk Start Obraz przycisku , w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz Uruchom, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  • W systemie Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows Server 2003   

   • Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

 2. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować plik OneNote.exe.

  Plik OneNote.exe programu Office OneNote 2007 domyślnie znajduje się w następującym folderze:

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12.

 3. Kliknij plik OneNote.exe, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 4. Umieść kursor z prawej strony cudzysłowu zamykającego na końcu instrukcji ścieżki.

  Uwaga: Jeśli instrukcja nie została ujęta w cudzysłowy, dodaj je teraz.

 5. Wpisz odstęp, a następnie przełącznik, którego chcesz użyć.

  Na przykład, aby uruchomić program Office OneNote 2007, ale jeśli ekran powitalny nie ma być wyświetlany, w polu Otwórz wpisz:

  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12" /nologo

 6. Kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Jeśli przełącznik zostanie umieszczony w cudzysłowie, po kliknięciu przycisku OK zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że nie można znaleźć pliku.

Początek strony

Tworzenie skrótu w celu umożliwienia ponownego użycia przełącznika

Aby utworzyć skrót umożliwiający uruchamianie programu OneNote z pulpitu systemu Windows, wykonaj poniższe czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit systemu Windows, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Skrót.

 2. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować plik OneNote.exe.

  Plik OneNote.exe programu Office OneNote 2007 domyślnie znajduje się w następującym folderze:

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12

 3. Kliknij plik OneNote.exe, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Umieść kursor z prawej strony cudzysłowu zamykającego na końcu instrukcji ścieżki.

  Uwaga: Jeśli instrukcja nie została ujęta w cudzysłowy, dodaj je teraz.

 5. Wpisz odstęp, a następnie przełącznik, którego chcesz użyć.

  Na przykład, aby uruchomić program Office OneNote 2007, ale jeśli ekran powitalny nie ma być wyświetlany, w polu Wpisz lokalizację elementu wpisz:

  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12" /nologo

 6. W oknie dialogowym Tworzenie skrótu kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: Jeśli przełącznik zostanie umieszczony w cudzysłowie, po kliknięciu przycisku Dalej zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że nie można znaleźć pliku.

 7. W polu Wpisz nazwę tego skrótu wpisz nazwę nowego skrótu, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Początek strony

Przełączniki uruchamiania programu OneNote

Przełącznik

Opis

"nazwa_pliku"

Otwiera plik, gdzie nazwa_pliku jest w pełni kwalifikowaną nazwą pliku obejmującą dysk, ścieżkę folderu oraz rozszerzenie nazwy pliku one.

/ Nowy

Tworzy nową sekcję w notesie obecnie wyświetlany.

/import "nazwa_pliku"

Importowanie danych z pliku XML określonym przez parametr nazwa_pliku do programu OneNote. Ten przełącznik wiersza polecenia obsługuje programu OneNote 2003 SimpleImporter XML, a także programu OneNote 2007 XML. Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagany format obsługiwane pliki XML odwiedź witrynę Microsoft Developer Network (MSDN).

/paste

Wkleja zawartość Schowka.

/notebookpath "ścieżka"

Zastępuje domyślną ścieżkę folderu Notesy programu OneNote określoną w kategorii Reguły szeregowania (okno dialogowe Opcje, menu Narzędzia).

/backuppath "ścieżka"

Zastępuje domyślną ścieżkę folderu kopii zapasowej programu OneNote określoną w kategorii Reguły szeregowania (okno dialogowe Opcje, menu Narzędzia).

/openro "nazwa_pliku"

Otwiera plik tylko do odczytu, gdzie nazwa_pliku jest w pełni kwalifikowaną nazwą pliku obejmującą dysk, ścieżkę folderu i rozszerzenie nazwy pliku one.

/print "nazwa_pliku"

Drukuje plik, gdzie nazwa_pliku jest w pełni kwalifikowaną nazwą pliku obejmującą dysk, ścieżkę folderu oraz rozszerzenie nazwy pliku one.

/sidenote

Uruchamia program OneNote w miniaturowym oknie i otwiera sekcję notesu Notatki niezaszeregowane. Jeśli w bieżącym notesie nie ma takiej sekcji, zostanie ona utworzona.

/audionote

Rozpoczyna nagrywanie dźwięku na bieżącej stronie.

/videonote

Rozpoczyna nagrywanie wideo na bieżącej stronie. Jeśli w trakcie poprzedniej sesji programu OneNote nie określono urządzenia do przechwytywania wideo, zostanie użyte urządzenie domyślne danego komputera.

/pauserecording

Wstrzymuje nagrywanie dźwięku lub wideo. Po uruchomieniu przełącznik nie otwiera nowego wystąpienia programu OneNote; wstrzymuje jedynie aktywną sesję nagrywania. Nagrywanie można wznowić, stosując przełącznik /pauserecording po raz drugi.

/stoprecording

Zatrzymuje nagrywanie dźwięku lub wideo. Po uruchomieniu przełącznik nie otwiera nowego wystąpienia programu OneNote; zatrzymuje jedynie aktywną sesję nagrywania.

/startsharing "hasło" "nazwa_pliku"

Uruchamia sesję udostępnioną na żywo z określonego pliku sekcji programu OneNote, gdzie nazwa_pliku to w pełni kwalifikowana nazwa pliku, obejmująca dysk i ścieżkę folderu oraz rozszerzenie nazwy pliku one. Strona ostatnio wybrana w pliku sekcji programu OneNote zostanie użyta jako strona udostępniona. Jako parametr hasło można podać dowolny ciąg tekstowy. Nie należy używać tego samego hasła, które jest używane w celu zalogowania się na komputerze, ani innych haseł osobistych umożliwiających dostęp do informacji osobistych.

/joinsharing "serwer" "hasło" "nazwa_pliku"

Dołącza do sesji udostępnionej na żywo, gdzie parametr serwer to adres IP lub nazwa domeny komputera, będącego hostem tej sesji. Jako parametru hasło należy użyć hasła dostarczonego przez osobę będącą gospodarzem sesji. Parametr nazwa_pliku to nazwa pliku sekcji programu OneNote, z którego strona jest udostępniana.

/hyperlink "strona_docelowa"

Uruchamia program OneNote i otwiera stronę określoną przez parametr strona_docelowa. Aby uzyskać hiperłącze dla dowolnej strony w notesie programu OneNote, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę strony, a następnie kliknij polecenie Kopiuj hiperłącze na tę stronę.

/safeboot

Uruchamia program OneNote w trybie awaryjnym. Zostaje wyświetlone okno dialogowe z opcjami rozruchu.

/stationerytaskpane

Wyświetla okienko zadań Szablony.

/applystationery "szablon"

Stosuje określony plik szablonu do bieżącej strony.

/sendto "nazwa_pliku_1" "nazwa_pliku_2"

Wstawia zawartość plików określonych przez parametry nazwa_pliku_1 i nazwa_pliku_2 na bieżącej stronie.

/insertdoc "nazwa_pliku" "godzina"

Wstawia zawartość pliku określonego przez parametr nazwa_pliku jako wydruk na bieżącej stronie i dodaje sygnaturę czasową z godziną określoną przez parametr opcjonalny godzina.


Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×