Przełączniki wiersza polecenia dla programu Publisher

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby zmodyfikować sposób uruchamiania Microsoft Publisher, można dodać do polecenia uruchamiania przełączników i parametrów. Na przykład można rozpocząć Publisher od pustej publikacji, istniejącej publikacji lub określonego szablonu.

Jeśli chcesz użyć przełącznika i wszystkich jej parametrów skojarzony tylko raz, możesz dodać przełączniki do polecenia Microsoft Windows, Uruchom (Start menu). Jeśli zamierzasz często używanych metody dostosowane uruchamiania, możesz utworzyć skrót na komputerze z systemem Windows.

Tabela zawiera listę typowych przełączników i parametrów dostępnych w Publisher.

W tym artykule

Wprowadzenie do poleceń, przełączników i parametrów

Jednokrotne używanie przełącznika przez dodanie go do polecenia Uruchom

Umożliwianie ponownego użycia przełącznika przez utworzenie skrótu

Dostępne przełączniki i parametry

Wprowadzenie do poleceń, przełączników i parametrów

Podczas każdego uruchomienia Publisher faktycznie używasz polecenie MSPUB.exe, mimo że nie zawsze wpisz polecenie lub nawet wyświetlane. Można zmieniać niektórych właściwości uruchamiania Publisher, dodając polecenia o nazwie przełączniki do polecenia MSPUB.exe.

Przełącznika aplikacji zrobić coś Otwórz plik zostanie wyświetlony monit, lub ułatwia działać w trybie określonej aplikacji. Przełącznik występuje po głównym poleceniu spację i ukośnik (/). Czasami przełącznik następuje kolejną spację, a następnie jeden lub więcej szczegółowych instrukcji nazywanych parametrami. Parametry zapewniają program dodatkowe informacje, jak wykonać polecenia MSPUB.exe.

Na przykład następujące polecenie powoduje, że Publisher, aby uruchomić i natychmiast otworzyć szablon o nazwie Card.pub firmy Contoso.

MSPUB.exe /o "Contoso Business Card.pub"

Początek strony

Jednokrotne używanie przełącznika przez dodanie go do polecenia Uruchom

Najpierw należy sprawdzić lokalizację pliku MSPUB.exe na komputerze. Jeśli podczas instalowania Publisher zaakceptowane się domyślnej lokalizacji folderu, pliku MSPUB.exe można znaleźć w Program Files\Microsoft Office.

Wykonane domyślna lokalizacja plików może zależeć od kilku czynników, takich jak czy o:

 • 32-bitowej lub 64-bitowa wersja Publisher.

 • 32-bitowej lub 64-bitowej wersji systemu Windows.

 • Wersja subskrybowana Publisher.

Jeśli nie masz zainstalowanego Publisher, możesz spróbować wyszukiwania w Program Files lub Program główne foldery plików (x86). Jeśli korzystasz z subskrypcji wersji Publisher, plik MSPUB.exe zazwyczaj jest instalowany w podfolderze głównego następuje podfolderu numer wersji.

Poniżej przedstawiono przykłady gdzie mogą okazać się Publisher, ale zgodnie z określonym instalacji i różnią się w ścieżce:

 • Program Publisher 2016    C:\Program plików (x86) \Microsoft Office\root\Office16\MSPUB.exe

 • Program Publisher 2013    C:\Program plików (x86) \Microsoft Office\root\Office15\MSPUB.exe

 • Program Publisher 2010    C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSPUB.exe

 • Program Publisher 2007    C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\MSPUB.exe

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemie Windows 8 lub 10    Kliknij przycisk Start, wpisz Uruchom w polu wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij polecenie Uruchom w obszarze Najlepsze dopasowanie.

  • System Windows Vista    Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, kliknij pozycję Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  • Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows Server 2003    Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

 2. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz pełną ścieżkę do pliku MSPUB.exe (łącznie z nazwą pliku) lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby je odszukać.

 3. Na końcu ścieżki wpisz spację, a następnie wpisz przełącznik i wszystkich jej parametrów. Na przykład, można wpisać:"c:\program files\microsoft office\office12\mspub.exe" /o "Contoso Business Card.pub"

Przy następnym uruchomieniu Publisher program zwraca do swoich poprzednich ustawień domyślnych. Aby udostępnić opisano sposoby uruchamiania niestandardowych, zobacz następną sekcję.

Uwagi: 

 • Przełączniki i parametry nie jest uwzględniana wielkość liter. Na przykład /A jest taka sama jak /.

 • Należy pamiętać, aby przed każdym przełącznikiem i parametrem wstawiać jedną spację.

 • Jeśli ścieżkę i nazwę pliku zawiera spacje, pełną nazwę należy ująć w znaki cudzysłowu — na przykład "Contoso firm Card.pub".

Początek strony

Umożliwianie ponownego użycia przełącznika przez utworzenie skrótu

Najpierw należy sprawdzić lokalizację pliku MSPUB.exe na komputerze. Jeśli podczas instalowania Publisher zaakceptowane się domyślnej lokalizacji folderu, pliku MSPUB.exe można znaleźć w Program Files\Microsoft Office.

Wykonane domyślna lokalizacja plików może zależeć od kilku czynników, takich jak czy o:

 • 32-bitowej lub 64-bitowa wersja Publisher.

 • 32-bitowej lub 64-bitowej wersji systemu Windows.

 • Wersja subskrybowana Publisher.

Jeśli nie masz zainstalowanego Publisher, możesz spróbować wyszukiwania w Program Files lub Program główne foldery plików (x86). Jeśli korzystasz z subskrypcji wersji Publisher, plik MSPUB.exe zazwyczaj jest instalowany w podfolderze głównego następuje podfolderu numer wersji.

Poniżej przedstawiono przykłady gdzie mogą okazać się Publisher, ale zgodnie z określonym instalacji i różnią się w ścieżce:

 • Program Publisher 2016    C:\Program plików (x86) \Microsoft Office\root\Office16\MSPUB.exe

 • Program Publisher 2013    C:\Program plików (x86) \Microsoft Office\root\Office15\MSPUB.exe

 • Program Publisher 2010    C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSPUB.exe

 • Program Publisher 2007    C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\MSPUB.exe

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit systemu Windows, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Skrót w menu skrótów.

 2. W polu Wpisz lokalizację elementu wpisz pełną ścieżkę do pliku MSPUB.exe (łącznie z nazwą pliku), lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby je odszukać.

 3. Na końcu ścieżki wpisz spację, a następnie wpisz przełącznik i wszystkich jej parametrów. Na przykład, można wpisać: "c:\program files\microsoft office\office12\mspub.exe" /o c:\MyPublication.pub

 4. Kliknij przycisk Dalej.

 5. W polu Wpisz nazwę tego skrótu wpisz nazwę dla skrótu, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Skrót na pulpicie.

 6. W dowolnym momencie uruchomić Publisher w odpowiednio dostosowany sposób, kliknij dwukrotnie ten skrót.

 7. Aby dodać skrót do menu Start w systemie Windows, kliknij prawym przyciskiem myszy skrót, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Przypnij do menu Start.

W razie potrzeby możesz utworzyć wiele różnych skrótów, z których każdy będzie powodować zastosowanie innych przełączników i parametrów podczas uruchamiania programu.

Uwagi: 

 • Przełączniki i parametry nie jest uwzględniana wielkość liter. Na przykład /A jest taka sama jak /.

 • Należy pamiętać, aby przed każdym przełącznikiem i parametrem wstawiać jedną spację.

 • Jeśli ścieżkę i nazwę pliku zawiera spacje, pełną nazwę należy ująć w znaki cudzysłowu — na przykład "Contoso firm Card.pub".

Początek strony

Dostępne przełączniki i parametry

Przełączniki i parametry

Opis

/safe

Powoduje uruchomienie programu Publisher w trybie awaryjnym.

Przykład    Aby uruchomić program Publisher w trybie awaryjnym, po nie powiodło się zwykle, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:

/safe

/b

Zaczyna się Otwórz pustej publikacji programu Publisher.

Przykład    Aby uruchomić program Publisher od pustej publikacji otwarte, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:

/b

/t filename

Uruchomienie programu Publisher i otwarcie istniejącego pliku jako szablonu.

Przykład    Aby uruchomić program Publisher za pomocą pliku jako szablonu, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:

/t filename

Uwaga: Zmienna filename można określić plik przez ścieżkę do pliku, adres URL lub ścieżka do skrótów Eksploratora Windows (*. LNK) do pliku lub adresu URL. Jeśli nazwa pliku zawiera spacje, należy ująć pełną nazwę w cudzysłów. Na przykład wpisz /t "Card.pub firmy Contoso"

/o filename

Pozwala uruchomić program Publisher i otwiera istniejący plik.

Przykład    Aby otworzyć plik, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:

/o filename

Uwaga: Zmienna filename można określić plik przez ścieżkę do pliku, adres URL lub ścieżka do skrótów Eksploratora Windows (*. LNK) do pliku lub adresu URL. Jeśli nazwa pliku zawiera spacje, należy ująć pełną nazwę w cudzysłów. Na przykład /t "Card.pub firmy Contoso"

/w

Zaczyna się programu Publisher wykaz typów publikacji otwarta, nawet jeśli nie wybrano opcji Pokaż typy publikacji podczas uruchamiania programu Publisher.

Przykład    Aby uruchomić program Publisher z wykazem typy publikacji otwarte, wpisz następujące w wierszu polecenia:

/w

/p filename

Drukowanie pliku nazwanej i zamknięcie programu Publisher.

Przykład    Aby wydrukować plik, a następnie Zamknij Office Publisher 2007, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:

/p filename

Uwaga: Zmienna filename można określić plik przez ścieżkę do pliku, adres URL lub ścieżka do skrótów Eksploratora Windows (*. LNK) do pliku lub adresu URL. Jeśli nazwa pliku zawiera spacje, należy ująć pełną nazwę w cudzysłów. Na przykład /t "Card.pub firmy Contoso"

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×