Przełączniki wiersza polecenia dla programu Microsoft Visio 2010

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule opisano przełączniki wiersza polecenia, za pomocą których można uruchamiać program Visio.

W tym artykule

Jednokrotne używanie przełącznika przez dodanie go do polecenia Uruchom

Umożliwianie przełącznika ponownego użycia przez utworzenie skrótu

Przełączniki uruchamiania programu Visio

Jednokrotne używanie przełącznika przez dodanie go do polecenia Uruchom

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemie Windows Vista lub Windows 7   

   • Kliknij przycisk Start przycisk Obraz przycisku i w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz polecenie Uruchom, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 2. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować plik Visio.exe.

  Domyślnie plik Visio.exe programu Microsoft Visio 2010 znajduje się w następującym folderze:

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office14.

 3. Kliknij plik Visio.exe, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 4. Umieść kursor z prawej strony cudzysłowu zamykającego na końcu instrukcji ścieżki.

  Uwaga: Jeśli instrukcja nie została ujęta w cudzysłowy, dodaj je teraz.

 5. Wpisz odstęp, a następnie przełącznik, którego chcesz użyć.

  Na przykład jeśli chcesz rozpocząć Microsoft Visio 2010 i zapobiec wyświetlaniu ekran powitalny, wpisz następujący w polu Otwórz:

  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14" /nologo

 6. Kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Jeśli przełącznik zostanie umieszczony w cudzysłowie, po kliknięciu przycisku OK zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że nie można znaleźć pliku.

Początek strony

Umożliwianie ponownego użycia przełącznika przez utworzenie skrótu

Aby utworzyć skrót uruchamiający program Visio z poziomu pulpitu systemu Windows, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit systemu Windows, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Skrót.

 2. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować plik Visio.exe.

  Domyślnie plik Visio.exe programu Microsoft Visio 2010 znajduje się w następującym folderze:

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office14

 3. Kliknij plik Visio.exe, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 4. Umieść kursor z prawej strony cudzysłowu zamykającego na końcu instrukcji ścieżki.

  Uwaga: Jeśli instrukcja nie została ujęta w cudzysłowy, dodaj je teraz.

 5. Wpisz odstęp, a następnie przełącznik, którego chcesz użyć.

  Aby na przykład uruchomić program Visio i zapobiec wyświetlaniu ekranu powitalnego, w polu Wpisz lokalizację elementu wpisz:

  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14" /nologo

 6. W oknie dialogowym Tworzenie skrótu kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: Jeśli przełącznik zostanie umieszczony w cudzysłowie, po kliknięciu przycisku Dalej zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że nie można znaleźć pliku.

 7. W polu Wpisz nazwę tego skrótu wpisz nazwę nowego skrótu, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Początek strony

Przełączniki uruchamiania programu Visio

Przełącznik

Opis

/safe

Powoduje uruchomienie programu Visio w trybie awaryjnym. W trybie awaryjnym pliki zawarte w katalogach autostartu (Startup) są pomijane i na potrzeby bieżącej sesji są przywracane domyślne ustawienia wartości rejestru.

/nonew

Powoduje, że podczas uruchamiania programu nie jest wyświetlana strona Wprowadzenie.

/nologo

Powoduje, że podczas uruchamiania programu nie jest wyświetlany ekran powitalny.

/p nazwa_pliku

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Drukowanie, co umożliwia szybkie wydrukowanie pliku.

nazwa_pliku

Powoduje otwarcie pliku programu Visio. Plik musi się znajdować w lokalizacji określonej przez ścieżkę pliku Rysunki znajdującą się w oknie dialogowym Ścieżki plików. Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Ścieżki plików, należy w menu Narzędzia kliknąć polecenie Opcje, kliknąć kartę Zaawansowane i kliknąć przycisk Ścieżki plików. Innym wyjściem jest określenie ścieżki bezwzględnej w tym przełączniku.

/1, /2, /3... /9

Powoduje otwarcie jednego z ostatnio otwieranych plików. Liczby reprezentują pliki na liście ostatnio używanych plików w menu Plik.

/noreg

Zapobiega zarejestrowaniu się przez program Visio.

/u

Powoduje wyrejestrowanie programu Visio.

/r

Powoduje zarejestrowanie programu Visio.

/s

Powoduje ciche zarejestrowanie programu Visio.

/pt nazwa_pliku,[nazwa_drukarki,nazwa_sterownika,nazwa_portu]

Powoduje skierowanie pliku do drukowania na określonej drukarce.

::ODMA

Powoduje otwarcie pliku w programie Visio przy użyciu technologii ODMA.


Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×