Przełączniki wiersza polecenia dla programu Microsoft Office Project

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz dostosować sposób tego Microsoft Office Project 2007 zostanie uruchomiony przez dodanie przełączników i parametrów do polecenia uruchamiania . Na przykład możesz mieć projektu otwartego określonego projektu podczas uruchamiania.

W tym artykule

Dowiedz się więcej informacji na temat poleceń, przełączników i parametrów

Jednokrotne używanie przełącznika przez dodanie go do polecenia Uruchom

Umożliwianie przełącznika ponownego użycia przez utworzenie skrótu

Dostępne przełączniki i parametry

Dodatkowe informacje o poleceniach, przełącznikach i parametrach

Każdym uruchomieniu programu Project, faktycznie używasz polecenie winproj.exe , mimo że nie zazwyczaj wpisz polecenie lub nawet wyświetlane. Możesz zmienić niektórych aspektów sposób uruchamiania programu przez dodanie polecenia o nazwie przełączniki do polecenia winproj.exe .

Przełącznik jest wyświetlany jako spację po głównym poleceniu (zapisań), nazwę przełącznika, a czasem następuje kolejną spację, a następnie jeden lub więcej szczegółowych instrukcji nazywanych parametrami nadać program dalsze informacje dotyczące sposobu Uruchom polecenie winproj.exe .

W zamieszczonym poniżej przykładowym poleceniu znajdują się instrukcje polecające uruchomienie programu Project, a następnie natychmiastowe wyświetlenie okna dialogowego Konta programu Project Server:

zapisań - ProjectProfiles

Uwaga: Jeśli nie można uzyskać dostępu do programu Project, wpisując winproj w oknie dialogowym Uruchamianie wpisz pełną ścieżkę do pliku winproj.exe, a po nim przełącznik, który ma być.

Początek strony

Jednokrotne używanie przełącznika przez dodanie go do polecenia Uruchom

 1. Zanotuj jego pełną ścieżkę pliku winproj.exe na tym komputerze. Jeśli podczas instalowania Office Project 2007 zaakceptowane się domyślne lokalizacje folderów, plik znajduje się w następujących czynności:

  c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\winproj.exe

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • W Windows Vista   

   • Kliknij przycisk Rozpocznij Obraz przycisku , wskaż polecenie Wszystkie programy, kliknij pozycję Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  • W systemie Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows Server 2003   

   • Kliknij przycisk Start i kliknij polecenie Uruchom.

 3. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz cudzysłów (""), wpisz pełną ścieżkę pliku winproj.exe, a następnie wpisz inną cudzysłów ("").

  — lub —

  Kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować i wybrać plik. W tym przypadku znaki cudzysłowu są wprowadzane automatycznie.

 4. Po cudzysłowie zamykającym wpisz spację, a następnie wpisz przełącznik. Może być na przykład wpisz następujące czynności:

  "c:\program files\microsoft office\office12\winproj.exe" [dysk: ] [ ścieżka] FileName.mpp

 5. Kliknij przycisk OK. Office Project 2007 zaczyna się z warunkami określonymi w pracy z wersją.

Przy następnym uruchomieniu Office Project 2007 zostanie otwarty program normalnie. Aby udostępnić opisano sposoby uruchamiania niestandardowych, zobacz następną sekcję.

Uwaga: 

 • Przełączniki nie jest uwzględniana wielkość liter. Na przykład Nazwa pliku. MPP działa tak samo, jak filename.mpp.

 • Należy pamiętać, że przed każdym przełącznikiem i każdym parametrem musi być umieszczona jedna spacja.

Początek strony

Umożliwianie ponownego użycia przełącznika przez utworzenie skrótu

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Skrót w menu skrótów.

 2. W kreatorze Tworzenie skrótu w polu Wpisz lokalizację elementu wpisz otwarć, a po nim spację, a następnie wpisz przełącznik i wszystkich jej parametrów. Może być na przykład wpisz następujące czynności:

  "c:\program outlook\ Microsoft office\office12\winproj.exe "[dysk: ] [ ścieżka] FileName.mpp

 3. Kliknij przycisk Dalej.

 4. W polu Wpisz nazwę tego skrótu wpisz nazwę dla skrótu, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Kreator tworzy skrót i umieszcza go na pulpicie.

 5. Aby w dowolnym momencie uruchomić program Project w odpowiednio dostosowany sposób, kliknij dwukrotnie ten skrót.

 6. Aby dodać umieszczony na pulpicie skrót do menu Start systemu Windows, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Przypnij do menu Start w menu skrótów.

Istnieje możliwość utworzenia różnych skrótów, z których każdy będzie powodować zastosowanie innych przełączników i parametrów podczas uruchamiania programu.

Uwagi: 

 • W przełącznikach i parametrach nie jest uwzględniana wielkość liter.

 • Należy pamiętać, aby przed każdym przełącznikiem i parametrem wstawiać jedną spację.

Początek strony

Dostępne przełączniki i parametry

Przełącznik i parametr

Opis

/s "ADRES URL"

Ten przełącznik jest używany do uruchamiania programu Project i określania adresu URL serwera programu Project Server dla projektów organizacji.

Na przykład:

/s "http:// < nazwa_serwera > / projectserver"

/u "Nazwa użytkownika"

Ta opcja umożliwia rozpoczynanie projektu i określ nazwę użytkownika osoby z uprawnieniami do logowania się do programu Project Server, określonego w opcji wiersza polecenia /s . Może to być konto użytkownika systemu Microsoft Windows NT uwierzytelniony lub konta użytkownika programu Project Server.

Na przykład:

/u "ProjectServerUserName"

/u "domena\konto"

/p "hasło"

Ta opcja umożliwia uruchamianie Office Project Professional 2007 i wprowadź hasło dla użytkownika, który jest określony w opcji wiersza polecenia /u . Nie jest to wymagane dla użytkowników z systemem Windows NT uwierzytelnione konto użytkownika.

nazwa_pliku

Ten przełącznik jest używany do uruchamiania programu Office Project Professional 2007 i otwierania określonego projektu.

-ProjectProfiles

Ta opcja umożliwia Uruchom Office Project Professional 2007 i wyświetlić okno dialogowe Konta programu Project Server.

Uwaga: Jeśli nie podasz przełączniki /u i /pzakłada się, że obecnie zalogowany użytkownik używa uwierzytelniania systemu Windows NT.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×