Przełączanie się z subskrypcji usługi Office 365 do użytku domowego do subskrypcji dla firm

Być może Twoim pierwszym planem usługi Office 365 był plan do użytku domowego, na przykład Office 365 dla Użytkowników Domowych lub Personal, ale teraz prowadzisz w domu firmę. Albo jesteś użytkownikiem domowym, ale zmieniły się Twoje potrzeby. W tym artykule znajdziesz instrukcje zmiany subskrypcji usługi Office 365 do użytku domowego na subskrypcję dla firm, niezależnie od przyczyn.

Plany usługi Office 365 dla użytkowników domowych to:

 • Office 365 Home

 • Office 365 Personal

 • Office 365 University

Zanim podwiniesz rękawy i zabierzesz się do pracy, warto poznać kilka najważniejszych różnic między subskrypcjami usługi Office 365 dla użytkowników domowych a subskrypcjami usługi Office 365 dla firm.

Plany dla użytkowników domowych

Plany dla firm

Licencja do użytku domowego

Licencja do użytku firmowego

Office 365 Personal i Office 365 University mogą być używane przez jedną osobę

Office 365 Home może być używana przez sześć osób.

Można kupić od 1 do 300 licencji użytkowników, a także dodawać lub usuwać użytkowników stosownie do zmiennych potrzeb.

Użytkownicy logują się przy użyciu konta Microsoft, na przykład zofia@live.com czy jan@outlook.com.

Użytkownicy logują się przy użyciu identyfikatora użytkownika, nazywanego także kontem służbowym.

Dostęp do poczty e-mail uzyskuje się przy użyciu konta Microsoft.

Poczta e-mail jest przechowywana w usłudze Office 365, a dostęp do niej uzyskuje się przy użyciu konta służbowego usługi Office 365.

Pliki są przechowywane w usłudze OneDrive powiązanej z kontem Microsoft użytkownika.

Pliki są przechowywane w usłudze OneDrive dla Firm powiązanej z kontem służbowym użytkownika, używanym do logowania do usługi Office 365 dla firm.

Ponieważ w planie usługi Office 365 dla użytkowników domowych pliki usługi OneDrive i poczta e-mail są przechowywane w innym miejscu niż w przypadku planu usługi Office 365 dla firm, prawdopodobnie warto będzie przeprowadzić migrację niektórych wiadomości e-mail i plików przechowywanych w usłudze OneDrive do wybranej subskrypcji usługi Office 365 dla firm.

Możesz otrzymać zwrot kosztów, jeśli:

 • zakupiono subskrypcję roczną w ciągu ostatnich 30 dni

— lub —

 • zakupiono subskrypcję miesięczną i anulowano ją w ciągu 30 dni od daty ostatniego odnowienia.

Uwaga: Jeśli subskrypcję usługi Office 365 kupiono u innego sprzedawcy, takiego jak Apple lub Best Buy, skontaktuj się z nimi bezpośrednio w celu zarządzania subskrypcją i rozliczeniami.

Pierwszym krokiem jest zakup planu usługi Office 365 dla firm najlepiej dopasowanego do potrzeb Twojej organizacji. Poniżej przedstawiono kilka decyzji, które należy podjąć, wybierając plan dla firm.

Czy chcesz otrzymać pełne wersje aplikacji pakietu Office do pobrania?    Jeśli chcesz, aby użytkownicy otrzymali klasyczną wersję pakietu Office, której będą mogli używać również bez połączenia z Internetem, wybierz plan obejmujący klasyczną wersję pakietu Office.

Porady: 

 • Które plany zawierają pełne wersje aplikacji pakietu Office do pobrania? Plany Office 365 ProPlus, Office 365 Business Premium oraz Office 365 Enterprise E1, E3 i E5.

 • Które plany nie zawierają pełnych wersji aplikacji pakietu Office do pobrania? Plany Office 365 Business Essentials i Office 365 Enterprise E1. Zawierają jedynie aplikacje Office Online.

Czy chcesz, aby wszyscy użytkownicy w organizacji korzystali z poczty e-mail klasy biznesowej?    Jeśli chcesz, aby wszyscy użytkownicy otrzymali konto e-mail klasy biznesowej, obejmujące kalendarz i kontakty, ze skrzynką odbiorczą o pojemności 50 GB na użytkownika, wybierz plan dla firm obejmujący pocztę e-mail.

Porady: 

 • Które plany zawierają pocztę e-mail klasy biznesowej? Plany Office 365 Business Essentials, Office 365 Business Premium, Office 365 Enterprise E1, E3 i E5.

 • Które plany nie zawierają poczty e-mail klasy biznesowej? Usługi Office 365 Business i Office 365 ProPlus.

Wszystko gotowe do zakupu?    Przejdź do witryny products.office.com i wybierz odpowiednią subskrypcję dla firm. Podczas zakupu subskrypcji będzie wymagane wprowadzenie liczby potrzebnych licencji użytkowników. Późniejszy proces migracji będzie znacznie łatwiejszy, jeśli podczas zakupu nowej subskrypcji kupisz licencję użytkownika dla siebie i dla każdego z użytkowników.

Po zakupie nowej subskrypcji usługi Office 365 dla firm kolejnym krokiem jest utworzenie kont użytkowników dla poszczególnych użytkowników, na przykład jan@contoso.onmicrosoft.com lub jan@contoso.com. Jeśli podczas zakupu subskrypcji kupiono licencje dla Ciebie i dla wszystkich użytkowników, licencje użytkowników powinny zostać przypisane automatycznie podczas tworzenia kont.

Aby dowiedzieć się, jak tworzyć konta użytkowników w usłudze Office 365 dla firm, zobacz Pojedyncze dodawanie użytkowników do usługi Office 365 — Pomoc dla administratorów. Aby dowiedzieć się więcej na temat licencji użytkowników, zobacz Zarządzanie licencjami.

Użytkownicy mogą zapisać wiadomości e-mail, kalendarze, zadania i kontakty w pliku danych programu Outlook (PST), używając aplikacji Microsoft Outlook wchodzącej w skład usługi Office 365 dla użytkowników domowych.

Porada: Czynności opisanych w tej sekcji nie można wykonać przy użyciu aplikacji Outlook Web App. Każdy użytkownik, który chce przeprowadzić migrację danych z programu Outlook, musi skorzystać z pełnej wersji aplikacji Microsoft Outlook, dostępnej do pobrania i instalacji w ramach subskrypcji Office 365 dla użytkowników domowych.

Użytkownicy zachowają pełny dostęp do pełnej wersji aplikacji Outlook do pobrania do czasu anulowania subskrypcji usługi Office 365 dla użytkowników domowych. Po anulowaniu subskrypcji usługi Office 365 dla użytkowników domowych wcześniej pobrane pełne wersje aplikacji firmy Microsoft mogą przejść w tryb ograniczonej funkcjonalności, jeśli wybrana subskrypcja usługi Office 365 dla firm nie zawiera pełnych wersji aplikacji firmy Microsoft.

Poproś wszystkich użytkowników o wykonanie następujących czynności we wskazanej kolejności.

Eksportowanie elementów programu Outlook do pliku danych programu Outlook

Przed utworzeniem pliku danych programu Outlook (PST) konto, z którego chcesz wyeksportować informacje programu Outlook, musi już być dodane w klasycznej wersji programu Outlook. Aby uzyskać informacje na temat sposobu dodawania konta w programie Outlook w wersji 2013 lub nowszej, zobacz Konfigurowanie poczty e-mail w programie Outlook (dla systemu Windows) lub Konfigurowanie poczty e-mail w programie Outlook 2011 dla komputerów Mac.

Poproś wszystkich użytkowników o wykonanie czynności opisanych w artykule Eksportowanie wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza lub tworzenie ich kopii zapasowej w pliku pst programu Outlook.

Konfigurowanie konta e-mail w programie Outlook

Każdy użytkownik musi skonfigurować nowe konto e-mail otrzymane w ramach subskrypcji usługi Office 365 dla firm. W tym celu potrzebny będzie adres nowego konta e-mail. Adres e-mail użytkownika jest taki sam, jak nazwa użytkownika używana do logowania w usłudze Office 365 dla firm. Będzie podobny do adresów takich jak zofia@contoso.onmicrosoft.com czy jan@contoso.com.

Poproś wszystkich użytkowników o dodanie kont e-mail w programie Outlook. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Konfigurowanie poczty e-mail w programie Outlook (dla systemu Windows) lub Konfigurowanie poczty e-mail w programie Outlook 2011 dla komputerów Mac.

Uzyskiwanie dostępu do danych programu Outlook

Po utworzeniu pliku PST można w programie Outlook wykonać jedną lub obie z poniższych czynności:

 • Importowanie danych z pliku PST do innego konta e-mail. Spowoduje to scalenie wiadomości e-mail, kalendarza, zadań i kontaktów zapisanych w pliku PST z kontem e-mail w usłudze Office 365 dla firm.

  Aby zaimportować dane zapisane w pliku PST do konta e-mail w usłudze Office 365 dla firm, każdy użytkownik powinien wykonać czynności opisane w artykule Importowanie poczty e-mail, kontaktów i kalendarza z pliku pst programu Outlook.

  --i/lub--

 • Otwieranie pliku PST w celu uzyskania dostępu do poczty e-mail. Ta opcja zapewnia dostęp do wiadomości e-mail zapisanych w pliku PST bez scalenia poczty z kontem e-mail w usłudze Office 365 dla firm. Można skorzystać z tej opcji, aby skopiować z pliku PST tylko wybrane wiadomości e-mail.

  Porada: Jeśli korzystasz z komputera Mac, zamiast poniższej procedury wykonaj czynności opisane w artykule Eksportowanie elementów do pliku archiwum w programie Outlook dla komputerów Mac.

  Wykonaj poniższe czynności, jeśli chcesz tylko uzyskać dostęp do wiadomości e-mail zapisanych w pliku PST. Po otwarciu pliku PST wiadomości e-mail zapisane w pliku zostaną wyświetlone w programie Outlook w obszarze nawigacji po lewej stronie. Następnie możesz otworzyć wybrane wiadomości e-mail lub przeciągnąć je do istniejących folderów w programie Outlook.

  Uwaga: W poniższej procedurze przyjęto, że korzystasz z programu Outlook w wersji 2013 lub nowszej. Jeśli masz starszą wersję programu Outlook, wykonaj zamiast tego czynności opisane w artykule Otwieranie lub zamykanie plików danych programu Outlook (pst).

 1. W programie Outlook 2013 lub nowszym wybierz pozycję Plik > Otwórz i eksportuj > Otwórz plik danych programu Outlook.

  Jak otworzyć plik PST w celu wyświetlenia zapisanych w nim wiadomości e-mail.
 2. Przejdź do utworzonego wcześniej pliku PST i wybierz przycisk OK.

  Porada: Jeśli zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła, wprowadź hasło przypisane do pliku PST.

  Plik PST jest widoczny na lewym pasku nawigacji w programie Outlook.

Wszystkie plany usługi Office 365 dla firm obejmują usługę OneDrive dla Firm, która zapewnia każdemu użytkownikowi 1 terabajt przestrzeni dyskowej online na przechowywanie plików. Przeprowadzimy Cię przez proces migracji plików przechowywanych w usłudze OneDrive powiązanej z kontem Microsoft użytkownika do usługi OneDrive dla Firm oferowanej w ramach subskrypcji usługi Office 365 dla firm.

Poproś wszystkich użytkowników o wykonanie następujących czynności we wskazanej kolejności.

Uwaga: Użytkownicy muszą mieć na dysku twardym komputera wystarczającą ilość miejsca, aby zapisać tam tymczasową kopię migrowanych plików z usługi online.

Kopiowanie danych usługi OneDrive

 1. Utwórz na dysku twardym tymczasowy folder do zapisania plików, które chcesz przenieść do usługi Office 365 dla firm.

 2. Przejdź do witryny https://onedrive.live.com/ i zaloguj się za pomocą konta Microsoft, którego używasz w celu uzyskania dostępu do subskrypcji usługi Office 365 dla użytkowników domowych.

 3. Skopiuj pliki, z których chcesz korzystać w usłudze Office 365 dla firm, do folderu lokalnego utworzonego w kroku 1.

  Porada: W przypadku pobierania folderu usługa OneDrive zapisze zawartość tego folderu w pliku *.zip. Jeśli pobrano foldery do pliku *.zip, pamiętaj o rozpakowaniu plików przed przekazaniem ich do usługi Office 365 dla firm.

Importowanie plików usługi OneDrive do usługi Office 365 dla firm

 1. Przejdź do witryny admin.microsoft.com i zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika (na przykład zofia@contoso.onmicrosoft.com) oraz hasła.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji w lewym górnym rogu, a następnie wybierz pozycję OneDrive.

  Porada: Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji OneDrive dla Firm należy skonfigurować usługę OneDrive. Na stronie OneDrive dla Firm — Zapraszamy! wybierz pozycję Dalej. Po skonfigurowaniu usługi OneDrive wybierz pozycję Usługa OneDrive jest gotowa.

 3. Zostanie wyświetlony pusty folder usługi OneDrive. Jeśli chcesz utworzyć podfoldery, wybierz pozycję Nowy > Folder.

  Tworzenie nowego folderu w usłudze OneDrive dla Firm.
 4. Wybierz pozycję Przekaż, aby skopiować pliki usługi OneDrive z miejsca ich zapisania na dysku twardym.

  Przekazywanie plików do usługi OneDrive dla Firm.

  Uwagi: 

  • Możesz przekazywać do usługi OneDrive dla Firm pojedyncze pliki lub grupy plików (na przykład wszystkie pliki z wybranego folderu), ale nie możesz skopiować do niej folderu. Zamiast tego utwórz odpowiednią strukturę folderów w usłudze OneDrive dla Firm.

  • Jeśli chcesz skopiować pliki do folderu utworzonego w kroku 4, otwórz ten folder przed skopiowaniem plików. W przeciwnym razie pliki zostaną przekazane do folderu głównego. Możesz również przenosić pliki między folderami w usłudze OneDrive dla Firm po przekazaniu.

Gdy wszyscy użytkownicy korzystają już z nowej subskrypcji usługi Office 365 dla firm, możesz anulować lub wyłączyć rozliczenia cykliczne dla subskrypcji firmy Microsoft.

Zostaw komentarz

Czy te informacje były pomocne? Jeśli tak, zaznacz to na dole tej strony. Jeśli nie i nadal masz problemy, powiedz nam, co próbujesz zrobić i na czym polegają te problemy.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×