Przełączanie różnych widoków w programie Word dla komputerów Mac

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W Word dla komputerów Mac można wyświetlać dokumenty na kilka różnych sposobów. Każdy widok jest zoptymalizowana pod kątem różnych zadań i przedstawia dokument inaczej. Możesz przełączać się szybko z jednego widoku do innego, aby ułatwić pracę i uzyskiwać dostępu do funkcji, których chcesz użyć. Część zawartości lub niektóre funkcje może stać się niedostępne po przełączeniu się z jednego widoku do drugiego. W takim przypadku możesz zazwyczaj przywrócić dostęp do zawartości lub funkcji, przełączając powrót do poprzedniego widoku.

Aby przełączyć widoki, na karcie Widok kliknij nazwę widoku (układ wydruku, układ sieci Web, konspekt lub wersja robocza) i kliknij ikonę Widok na zmieniacz widoków. Zmieniacz widoków znajduje się w prawym dolnym rogu okna programu Word.

Element zmieniający widok

Uwaga: Widok Układ notesu nie jest już dostępna w Word 2016 dla komputerów Mac. Sporządzanie notatek i udostępnianie ich innym osobom, użyj programu OneNote 2016 dla komputerów Macintosh. Pliki programu OneNote są zapisywane i automatycznie zostaną zsynchronizowane z OneDrive, ale można kontynuować pracę w trybie offline w pamięci podręcznej (lokalnie) kopia notatki.

W poniższej tabeli opisano różne widoki, które są dostępne w Word 2016 dla komputerów Mac.

Widok

Opis

Układ wydruku

Widok układu wydruku umożliwia wyświetlenie dokumentu w postaci, w jakiej pojawi się na wydrukowanej stronie. Widok układu wydruku jest widokiem domyślnym podczas otwierania nowego dokumentu.

Układ sieci Web

Widok układu sieci Web umożliwia conceptualize sposobu wyświetlania zawartości po opublikowaniu w sieci Web. Ten widok udostępnia przybliżenie sposobu wyświetlania zawartości, nie dokładne dopasowanie.

Uwaga: Widok układu sieci Web nie zawiera kodowania HTML. Aby przekonwertować dokument utworzony przy użyciu widoku układu sieci Web, Zapisz dokument jako stronę sieci web.

Konspekt

Widok konspektu umożliwia utworzenie konspektu w celu łatwego manipulowania tekstem. W tym widoku można przenosić tekst w górę i w dół, rozwijać i zwijać poziomy, zmieniać poziomy nagłówków lub pokazywać tylko jeden rodzaj poziomu nagłówka.

Uwaga: Po przełączeniu widoku konspektu na inny poziomy znikają. Aby wyświetlić poziomy kontekstu, należy przełączyć widok z powrotem na widok konspektu.

Wersja robocza

Widok roboczy umożliwia szybkie edytowanie i formatowanie tekstu, gdy nie jest konieczne sprawdzanie, jak zawartość będzie wyglądała po wydrukowaniu.

W widoku roboczym jest pokazywane formatowanie tekstu, ale układ strony jest uproszczony, co pozwala na szybkie pisanie i edytowanie. W widoku roboczym nie są wyświetlane niektóre elementy strony, na przykład granice między stronami, nagłówki i stopki, tła i obrazy, dla których nie ustawiono stylu zawijania tekstu Równo z tekstem.

Widok roboczy umożliwia także wyświetlić stylów dla każdego akapitu w obszarze styl. Aby to zrobić, w menu programu Word, kliknij polecenie Preferencje > Widok > Szerokość obszaru stylu.

Aby przełączyć widoki, w menu Widok kliknij nazwę widoku (wersja robocza, układ sieci Web, konspekt, układ wydruku, Układ notesu, Układ publikowania lub fokusu) lub kliknij ikonę Widok na zmieniacz widoków. Zmieniacz widoków znajduje się w lewym dolnym rogu okna programu Word.

Element zmieniający widok

W poniższej tabeli opisano różne widoki, które są dostępne w Word 2011 dla komputerów Mac.

Widok

Opis

Wersja robocza

Widok roboczy umożliwia szybkie edytowanie i formatowanie tekstu, gdy nie jest konieczne sprawdzanie, jak zawartość będzie wyglądała po wydrukowaniu.

W widoku roboczym jest pokazywane formatowanie tekstu, ale układ strony jest uproszczony, co pozwala na szybkie pisanie i edytowanie. W widoku roboczym nie są wyświetlane niektóre elementy strony, na przykład granice między stronami, nagłówki i stopki, tła i obrazy, dla których nie ustawiono stylu zawijania tekstu Równo z tekstem.

Układ sieci Web

Widok układu sieci Web umożliwia conceptualize sposobu wyświetlania zawartości po opublikowaniu w sieci Web. Ten widok udostępnia przybliżenie sposobu wyświetlania zawartości, nie dokładne dopasowanie.

Uwaga: Widok układu sieci Web nie zawiera kodu HTML. Aby przekonwertować dokument utworzony przy użyciu widoku układu sieci Web, należy zapisać go jako stronę internetową.

Konspekt

Widok konspektu umożliwia utworzenie konspektu w celu łatwego manipulowania tekstem. W tym widoku można przenosić tekst w górę i w dół, rozwijać i zwijać poziomy, zmieniać poziomy nagłówków lub pokazywać tylko jeden rodzaj poziomu nagłówka.

Uwaga: Po przełączeniu widoku konspektu na inny poziomy znikają. Aby wyświetlić poziomy kontekstu, należy przełączyć widok z powrotem na widok konspektu.

Układ wydruku

Widok układu wydruku umożliwia wyświetlenie dokumentu w postaci, w jakiej pojawi się na wydrukowanej stronie. Widok układu wydruku jest widokiem domyślnym podczas otwierania nowego dokumentu.

Uwaga: Przełączenie widoku układu wydruku na widok układu publikowania może uniemożliwić edycję części tekstu. W takiej sytuacji należy przełączyć widok z powrotem na widok układu wydruku, w którym można edytować cały tekst.

Układ notesu

Widok układu notesu umożliwia szybkie sporządzanie notatek na spotkaniach i wykładach, tworzenie konspektów projektów, zbieranie materiałów do badań, rejestrowanie i odtwarzanie notatek audio oraz zapisywanie przemyśleń. Domyślnym formatem widoku układu notesu jest format listy. Jeśli masz zainstalowany program Outlook dla komputerów Mac, możesz przekonwertować dowolne elementy dokumentu w widoku układu notesu na zadania programu Outlook.

Uwaga: Widok układu notesu służy głównie do sporządzania notatek. Podczas drukowania dokumentu utworzonego w widoku układu notesu drukowana jest tylko zawartość. Elementy notesu wyświetlane w widoku układu notesu, takie jak liniatury, kółka notesu i karty, nie są drukowane.

Układ publikowania

Widok układu publikowania umożliwia tworzenie biuletynów, broszur, ulotek i innych dokumentów zawierających wiele ustawień formatowania. W widoku układu publikowania znajduje się standardowy pasek narzędzi udostępniający zestaw poleceń i elementów, które są najczęściej używane w dokumentach formatowanych w znacznym stopniu. W widoku układu publikowania można zmieniać kolejność nakładających się na siebie obiektów, takich jak obrazy, grafiki i pola tekstowe. Ponadto można włączać ligatury zapewniające szybki dostęp do wielu dodatkowych czcionek.

Fokus

Widok z fokusem umożliwia minimalizowanie elementów rozpraszających uwagę podczas pracy w trybie do czytania lub trybie tworzenia.

Uwaga: Jeśli używasz pakietu Office 2011 (wersji 14.1 lub wcześniejszej), widok z fokusem nosi nazwę widoku pełnoekranowego. Aby uzyskać więcej informacji na temat widoku pełnoekranowego w systemie Mac OS X 7 (Lion), zobacz Poprawa czytelności ekranu w celu łatwiejszego wyświetlania dokumentów.

Uwaga: W widoku z fokusem, który jest przeznaczony głównie do czytania dokumentów, jest dostępny tylko podstawowy zestaw narzędzi do tworzenia. Aby uzyskać dostęp do innych narzędzi do tworzenia, przełącz widok na inny, na przykład widok układu wydruku.

Zobacz też

Rejestrowanie notatek audio

Równoczesne wyświetlanie dwóch części dokumentu

Używanie widoku z fokusem

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×