Przełączanie między różnymi zestawami wartości przy użyciu scenariuszy

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Scenariusz to zbiór wartości, które program Excel zapisuje i może automatycznie podstawiać w arkuszu. Można tworzyć i zapisywać różne grupy wartości jako scenariusze i przełączać między tych scenariuszy, aby oglądać różne wyniki.

Kilka osób, mając określonych informacji, który ma być używany w sytuacjach, zbieranie informacji w osobnym skoroszytach, a następnie scalić scenariusze z różnych skoroszytów w jedną.

Po umieszczeniu wszystkich scenariuszy, które są potrzebne, można utworzyć raport podsumowania scenariuszy, zawierający informacje z wszystkich scenariuszach.

Scenariusze są zarządzane przy użyciu Kreatora Menedżer scenariuszy w grupie Analiza warunkowa na karcie dane .

Istnieją trzy rodzaje narzędzi do analizy warunkowej, dostarczanych z programem Excel: scenariusze, Tabele danych i Funkcji Szukanie wyniku. Scenariusze i tabele danych potrwać zestawów wartości wejściowych i projektu do przodu, aby określić możliwe wyniki. Szukanie wyniku różni się od scenariusze i tabele danych, w tym trwa wyniku i projektów Wstecz, aby określić możliwe wartości wejściowych, które dają wynik.

Każdy scenariusz umożliwia dodawanie do 32 wartościami zmiennych. Jeśli chcesz przeanalizować więcej niż 32 wartości, a wartości reprezentują tylko jednej lub dwóch zmiennych, można używać tabel danych. Chociaż jest ograniczone do tylko jednej lub dwóch zmiennych (po jednym dla Wierszowa komórka wejściowa) i jedną dla Kolumnowa komórka wejściowa, tabela danych mogą zawierać dowolną liczbę różnych wartości zmiennych zgodnie z oczekiwaniami. Scenariusz może zawierać maksymalnie 32 różne wartości, ale można tworzyć możliwie jak najwięcej scenariusze zgodnie z oczekiwaniami.

Oprócz tych trzech narzędzi, można zainstalować dodatki, które ułatwiają wykonywanie analizy warunkowej, takich jak dodatek Solver. Dodatek Solver jest podobna do funkcji Szukanie wyniku, ale można uwzględnić więcej zmiennych. Można także tworzyć prognoz za pomocą uchwytu wypełniania i różne polecenia, które są dostępne w programie Excel. Aby bardziej zaawansowane modele można używać dodatek Analysis ToolPak.

Załóżmy, że chcesz utworzyć budżet, ale nie ma pewności co do przychodu. Przy użyciu scenariusze, można definiować różne możliwe wartości dla przychodu oraz przełączać między scenariusze do wykonywania analizy warunkowej.

Załóżmy na przykład, czy usługi scenariusz najgorszego przypadku budżetu brutto zysk 50 000 zł i koszty z towarów sprzedawanych produktów $13,200, pozostawiając $36,800 na zysku brutto. Aby zdefiniować ten zestaw wartości jako scenariusza, należy najpierw wprowadzić wartości w arkuszu, jak pokazano na poniższej ilustracji:

Scenariusz — Konfigurowanie scenariusz z komórkami zmienianie oraz wynik

Zmienianie komórek znajdują się wartości, które pisania, gdy komórkę wynikową zawiera formułę, która jest oparty na komórki zmieniane (na tej ilustracji komórka B4 ma formuły = B2 i B3).

Następnie użyj okna dialogowego Menedżer scenariuszy zapisać te wartości jako scenariusza. Przejdź do na karcie dane > Analiza warunkowa > Menedżer scenariuszy > Dodaj.

Pobieranie Menedżer scenariuszy z danych > prognozy? Analiza warunkowa

Kreator Menedżera scenariuszy

W oknie dialogowym Nazwa scenariusza nazwij scenariusz najgorszego przypadku i określić, że komórki B2 i B3 są wartości, które zmieniają się między scenariuszy. Jeśli wybierzesz Zmienianie komórek w arkuszu przed dodaniem scenariusza, Menedżer scenariuszy automatycznie wstawi komórki dla Ciebie, w przeciwnym razie możesz wpisać je ręcznie lub za pomocą okna dialogowego zaznaczenia komórki po prawej stronie okna dialogowego Zmienianie komórek.

Konfigurowanie scenariusz najgorszego przypadku

Uwaga: Mimo że w tym przykładzie zawiera tylko dwa zmian komórek (B2 i B3) scenariusz może zawierać maksymalnie 32 komórki.

Ochrona — można także chronić usługi scenariuszy, więc w zakresie ochrony sekcji zapoznaj się z opcjami, lub wyczyść je, jeśli nie chcesz ochrony.

  • Wybierz opcję Zapobiec zmiany , aby zapobiec edycji tego scenariusza, gdy arkusz jest chroniony.

  • Wybierz pozycję ukryte , aby zapobiec wyświetlaniu tego scenariusza, gdy arkusz jest chroniony.

Uwaga: Te opcje dotyczą tylko chronione arkusze. Aby uzyskać więcej informacji na temat chronione arkusze zobacz Chroń arkusz

Załóżmy, czy usługi budżetu scenariusz brutto zysk $150,000 i koszty z towarów sprzedawanych produktów 26 000 zł, pozostawiając $124,000 na zysku brutto. Aby zdefiniować ten zestaw wartości jako scenariusza, możesz inny scenariusz, nadaj mu nazwę Najlepszy przypadek i podać różne wartości komórki B2 (150,000) oraz komórki B3 (26 000). Ponieważ zysku brutto (komórka B4) jest formułą — różnica między dochodów (B2) i koszty (B3) — nie należy zmieniać komórki B4 dla Najlepszy scenariusz.

Przełączanie się między scenariuszy

Po zapisaniu scenariusz staje się dostępna na liście scenariuszy, w których można użyć w swojej analizy warunkowej. Jeśli chcesz wyświetlić Najlepszy scenariusz, uwzględniając wartości na powyższej ilustracji, wartości w arkuszu zmienić podobne na poniższej ilustracji:

Scenariusz najlepszego przypadku

Czasami może wystąpić sytuacja, gdy masz wszystkie informacje w jednym arkuszu lub skoroszycie potrzebne do utworzenia wszystkich scenariuszy, które mają brać pod uwagę. Można jednak zbieranie informacji scenariusz z innych źródeł. Załóżmy, że chcesz utworzyć budżet firmy. Scenariusze może zbierać z różnych działów, takich jak sprzedaż, płac, produkcji, obrotu i prawne, ponieważ każdy z tych źródeł ma inne informacje o umożliwia tworzenie budżetu.

Użytkownik może zbierać następujące scenariusze w jednym arkuszu przy użyciu polecenia korespondencji seryjnej. Każdego źródła można podać liczbę jako zmiana wartości komórek, zgodnie z oczekiwaniami. Na przykład może być poszczególnych działach, aby podać prognozy wydatków, ale wystarczy prognozy zysk z kilku.

Po wybraniu korespondencji seryjnej, Menedżer scenariuszy pobierze Kreatora korespondencji seryjnej scenariusza, w którym znajduje się lista wszystkich arkuszy w aktywnym skoroszycie, a także wyświetlanie innych skoroszytach może otwartych w czasie. Kreator informuje o ile scenariusze masz w poszczególnych arkuszach źródła, które można wybrać.

Okno dialogowe scenariusze scalania

Podczas zebrania różnych scenariuszach z różnych źródeł, należy użyć tej samej struktury komórki w każdej z skoroszyty. Na przykład zysk może być zawsze przejdź w komórce B2 i wydatków może być zawsze przejdź w komórce B3. Jeśli korzystasz z różnych struktur scenariuszy z różnych źródeł, może być trudne do scalenia wyniki.

Porada: Należy rozważyć, czy najpierw tworzeniu scenariusza samodzielnie, a następnie wysyłając współpracowników kopię skoroszytu zawierającego tego scenariusza. Ułatwia należy upewnić się, że wszystkie scenariusze są strukturę tak samo.

Aby porównać kilka scenariuszy, można utworzyć raport podsumowujący je na tej samej stronie. Raport można umieścić scenariusze obok siebie lub prezentowania ich w raport w formie tabeli przestawnej.

Okno dialogowe Podsumowanie scenariuszy

Raport podsumowania scenariuszy oparte na powyższej dwa przykładowe scenariusze będzie wyglądał następujące czynności:

Podsumowanie z odwołaniami do komórek scenariuszy

Należy zauważyć, że program Excel automatycznie dodał poziomów grupowania dla Ciebie, rozwijanie i zwijanie widoku, kliknij selektory różnych.

Uwaga pojawi się na końcu raport Podsumowanie wyjaśnieniem, że kolumna Bieżącej wartości reprezentują wartości zmiany komórek na godzinę utworzenia raport podsumowania scenariuszy i że komórki, które zostały zmienione dla każdego scenariusza są wyróżnione w szarym tle.

Uwagi: 

  • Domyślnie raport podsumowujący użyto odwołań do komórek do identyfikacji komórki zmieniane i komórki wynik. Jeśli tworzysz nazwane zakresy komórek, przed uruchomieniem raport podsumowujący, raport będzie zawierać nazwy zamiast odwołań do komórek.

  • Scenariusz raportów nie są obliczane automatycznie. Jeśli zmienisz wartości scenariusza, te zmiany nie będą widoczne w istniejącym raporcie podsumowania, ale będą widoczne jeśli utworzysz nowy raport Podsumowanie.

  • Nie ma potrzeby komórek wynikowych, aby wygenerować raport podsumowania scenariuszy, ale trzeba je do scenariusza raportu tabeli przestawnej.

Podsumowanie z nazwane zakresy scenariuszy
Scenariusz z nazwanych zakresów


Raport tabeli przestawnej scenariuszy
Raport tabeli przestawnej scenariuszy

Początek strony

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Tabele danych

Szukanie wyniku

Wprowadzenie do analizy warunkowej

Definiowanie i rozwiązywanie problemu przy użyciu dodatku Solver

Używanie dodatku Analysis ToolPak do wykonywania złożonych analiz danych

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Znajdowanie i poprawianie błędów w formułach

Skróty klawiaturowe w programie Excel dla systemu Windows

Skróty klawiaturowe w programie Excel dla komputerów Mac

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×