Slajdy i układy

Przełączanie między poziomą a pionową orientacją strony w programie PowerPoint

Przełączanie między poziomą a pionową orientacją strony w programie PowerPoint

 

Slajdy programu PowerPoint są automatycznie ustawiane w orientacji poziomej, możesz jednak zmienić orientację slajdu na pionową:

Pozioma orientacja slajdu  pozioma
Pionowa orientacja slajdu pionowa

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

42 sekundy

 1. Wybierz kartę Projektowanie:

  Wybierz kartę Projektowanie na pasku narzędzi wstążki. Przycisk menu Rozmiar slajdu przy prawej krawędzi zawiera kontrolkę orientacji slajdów.
 2. Przy prawej krawędzi wybierz pozycję Rozmiar slajdu, a następnie kliknij pozycję Niestandardowy rozmiar slajdów.

  Opcja menu Niestandardowy rozmiar slajdów

 3. W oknie dialogowym Rozmiar slajdu wybierz pozycję Pionowa.

  Kliknij pozycję Pionowa

 4. W następnym oknie dialogowym możesz wybrać opcję Maksymalizuj, aby w pełni wykorzystać dostępne miejsce, lub opcję Dopasuj, aby mieć pewność, że zawartość zmieści się na stronie w orientacji pionowej.

 1. Na karcie Projektowanie w grupie Ustawienia strony kliknij pozycję Orientacja slajdu.

  Kliknij pozycję Orientacja slajdu
 2. Kliknij pozycję Pionowa.

  Wybierz pozycję Pionowa
 1. Aby zmienić orientację strony prezentacji z pionowej na poziomą lub odwrotnie, na karcie Projektowanie kliknij pozycję Rozmiar slajdu.

  Kliknij pozycję Rozmiar slajdu
 2. Kliknij pozycję Ustawienia strony.

  Kliknij pozycję Ustawienia strony
 3. W oknie dialogowym Ustawienia strony w obszarze Orientacja wybierz odpowiednią orientację.

  Wybieranie orientacji poziomej lub pionowej
 1. Kliknij kartę Projektowanie na pasku narzędzi wstążki, a następnie kliknij przycisk Rozmiar slajdu przy prawej krawędzi tej karty.

 2. W wyświetlonym menu Rozmiar slajdu wybierz pozycję Więcej opcji.

  W usłudze PowerPoint Online opcje rozmiaru slajdu są dostępne przy prawej krawędzi karty Projektowanie na pasku narzędzi wstążki.

  Pojawi się okno dialogowe Rozmiar slajdu.

 3. W oknie dialogowym Rozmiar slajdu wybierz pozycję Pionowa, a następnie kliknij przycisk OK.

  W oknie dialogowym Rozmiar slajdu możesz wybrać standardowe lub panoramiczne proporcje ekranu oraz zmienić orientację z poziomej na pionową lub odwrotnie.

 4. Jeśli automatyczne skalowanie zawartości w usłudze PowerPoint Online nie będzie możliwe, zostanie wyświetlony monit zawierający dwie opcje:

  • Maksymalizuj: wybierz tę opcję, aby zwiększyć rozmiar zawartości slajdu przy skalowaniu do większego rozmiaru slajdu. Wybranie tej opcji może spowodować, że zawartość nie będzie się mieściła na slajdzie.

  • Dopasuj: wybierz tę opcję, aby zmniejszyć rozmiar zawartości slajdu przy skalowaniu do mniejszego rozmiaru slajdu. Wybranie tej opcji może spowodować, że zawartość będzie mniejsza, ale zmieści się cała na slajdzie.

   Wybierz opcję Maksymalizuj, aby w pełni wykorzystać dostępne miejsce, lub opcję Dopasuj, aby mieć pewność, że zawartość zmieści się na stronie w orientacji pionowej.

Zobacz też

Używanie orientacji pionowej i poziomej w tej samej prezentacji

Zmienianie rozmiaru slajdów

Obracanie pola tekstowego, kształtu, obiektu WordArt lub obrazu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×