Prowadzenie rozmów w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Prowadzenie rozmów w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą Microsoft Teams klawiatury i z czytnika ekranu, takich jak JAWS lub Narrator, wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, aby komunikować się z kontaktami. Od razu słyszysz alertu, gdy ktoś prześle Ci wiadomość.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, przejdź do sekcji Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Rozpoczynanie rozmowy grupowe

 1. Na karcie konwersacje widoku członkom zespołu naciśnij klawisz C. W JAWS, naciśnij klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz: "Rozpocząć nową konwersację". W oknie komunikatu Kompozytor jest przenoszony fokus.

 2. Aby rozwinąć pole Kompozytor, aby uzyskać dostęp do większej liczby opcji edycji, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + X. Aby zwinąć pole, ponownie naciśnij klawisze Ctrl + Shift + X.

 3. Wpisz wiadomość. Możesz również dodawać załączniki lub nawet emoji, naklejki lub memy, żeby urozmaicić swoją wiadomość.

 4. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisze Ctrl+Enter.

Rozpoczynanie prywatne rozmów

 1. Naciśnij klawisze Ctrl + 2, aby otworzyć widok rozmowy. Okienko Lista zawiera teraz Ulubione, jeśli istnieją, ostatnie kontakty i Sugerowane kontakty.

 2. Naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz: "Lista rozmów". Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "Rozmów listy nawigacji region".

 3. Naciskaj strzałkę w górę lub w dół, dopóki nie usłyszysz nazwy kontaktu, z którym chcesz rozmawiać, a po niej informacji na temat jego dostępności.

  Porada: Jeśli kontakt, z którym wyszukiwania nie jest na liście Ulubione, ostatnio używane lub Sugerowane listy, naciśnij klawisze Ctrl + E do Użyj pola wyszukiwania, aby je znaleźć. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z Korzystanie z czytnika ekranu, aby wyszukać konwersacji, osoby lub plik w zespołach firmy Microsoft.

 4. Naciśnij klawisz Enter, wpisz wiadomość, a następnie ponownie naciśnij klawisz Enter. Wiadomość jest wysyłana.

  Uwaga: Podczas korzystania z Narratora, jeśli zostanie wyświetlony komunikat od kogoś innego niż osoby, z którą jest aktualnie prowadzenie rozmów z lub jeśli zostanie wyświetlony komunikat służą do innego widoku, możesz usłyszeć "Alert", a następnie według nazwy nadawcy.

Wiadomości są wyświetlane w okienku Zawartość. Do przeglądania wiadomości, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół. JAWS naciśnij klawisz H lub Shift + H.

Porada: Aby szybko rozpocząć rozmów i wysłać wiadomość, naciśnij klawisze Ctrl + E, aby przejść do obszaru wyszukiwania w górnej części ekranu. Wpisz /chat, naciśnij klawisz Enter, wpisz nazwę osoby, którą chcesz rozmawiać, naciśnij klawisz Enter, wpisz wiadomość i naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie załącznika

 1. W polu Kompozytor wiadomości naciśnij klawisze Ctrl + O. Zostanie otwarty selektor załącznika.

 2. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub klawisz Strzałka dopiero po usłyszeć lokalizację, z której chcesz dodać plik, a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

  Możesz dodać plików z chmury lub lokalnie na komputerze.

 3. Dodawanie plików z chmury:

  1. W oknie dialogowym dokumenty naciśnij klawisz Strzałka w górę lub w dół klawisz strzałki, aby przenieść na liście Foldery lub pliki, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć folder.

  2. Po usłyszeniu plik, który chcesz dołączyć, naciśnij klawisz Enter. Informuje o program Narrator: "Zaznaczone". Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Udostępnianie pliku i zamknij plik selektora, przycisk" i naciśnij klawisz Enter. Plik dołączony do wiadomości.

 4. Aby dodać pliki lokalne:

  1. W oknie dialogowym systemu Windows Otwórz naciśnij klawisz Tab, aby przejść do okna dialogowego.

  2. Po znaleźć i zaznaczony plik, naciśnij klawisze Ctrl + O. Plik dołączony do wiadomości.

Dodawanie emoji

 1. W oknie komunikatu Kompozytor naciskaj klawisz Tab. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Wybierz emoji", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarta lista emoji.

 2. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do listy emoji. Naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub w prawo, aby przejść na liście.

 3. Kiedy usłyszysz emoji, które chcesz dodać, naciśnij klawisz Enter. Emoji zostało dodane do wiadomości.

Dodawanie naklejki lub mema

 1. W oknie komunikatu Kompozytor naciskaj klawisz Tab. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Wybierz nalepki", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlona lista nalepki i meme.

 2. Aby przejść do okienka kategorii naklejek lub memów, naciśnij klawisze Shift+Tab. Aby nawigować w okienku, naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół. Aby wybrać folder, naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby przenieść listę nalepki i memes w kategorii, naciskaj klawisz Tab. Naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub w prawo do poruszania się na liście. Aby zaznaczyć, naciśnij klawisz SPACJA.

 4. Edytowanie nalepki lub meme tekstu do potrzeb, a po zakończeniu naciśnij klawisz Tab do momentu usłyszeć "Przycisk Gotowe", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

Zobacz też

Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Znajdowanie nowych alertów i odpowiadanie na nie w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Teams

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Wideo: rozpoczynanie czatów i nawiązywanie połączeń

Używaj aplikacji Microsoft Teams na komputerze Mac z klawiaturą i funkcją VoiceOver, wbudowanym czytnikiem ekranu w systemie Mac OS, aby rozmawiać na czacie ze swoimi kontaktami. Gdy ktoś odpowie na twoją wiadomość, natychmiast usłyszysz alert.

Uwagi: 

W tym temacie

Rozpoczynanie rozmowy grupowe

 1. Gdy zechcesz na karcie konwersacje , naciśnij klawisz C. Przeniesienie fokusu do wiadomości redagowanie pola. Funkcja voiceOver informuje o: "Redagowanie nowej wiadomości, edytowania tekstu".

  Porada: Aby rozwinąć pole Redagowanie i uzyskać dostęp do większej liczby opcji edycji, naciśnij klawisze opcja + X.

  To pole jest automatycznie zwinięte, gdy wiadomość jest wysyłana. Można również nacisnąć raz kartę przenieść Zwiń Zredaguj przycisk okna i naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby zaznaczyć.

 2. Wpisz wiadomość.

  Porada: Możesz także dodać załączniki lub nawet emoji, nalepki lub memes w celu wzbogacenia wiadomości. Aby przejść do menu emoji i nalepki, naciśnij klawisz Tab po, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz menu, które chcesz otworzyć. Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć menu, a następnie wpisz, co chcesz wyszukać, lub naciśnij klawisz Tab, aby przejść bezpośrednio do galerii. Aby poruszać się opcjami w galerii, użyj klawiszy Strzałka w lewo lub w prawo.

 3. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisze Control + Enter.

  Porada: Jeśli polu Redaguj nie jest rozwinięta, można wysłać wiadomości, po prostu naciskając klawisz Enter.

Rozpoczynanie prywatne rozmów

 1. Naciśnij klawisze Opcja+2, żeby otworzyć Czat. Okienko listy wyświetli teraz listę Ulubione, jeśli takie kontakty istnieją, kontakty na liście Kontakty oraz kontakty na liście Sugerowane.

 2. Naciskaj klawisze Command+F6, aż usłyszysz: „Poziomy rozdzielacz”.

 3. Naciskaj strzałkę w prawo, dopóki nie usłyszysz nazwy kontaktu, z którym chcesz rozmawiać, a po niej informacji na temat jego dostępności.

  Porada: Jeśli kontakt, którego szukasz, nie znajduje się na liście Ulubione, Ostatnie lub Sugerowane, naciśnij klawisze Opcja+E, aby skorzystać z pola Wyszukiwanie do znalezienia tego kontaktu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu.

 4. Naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja. Usłyszysz: „Zredaguj nową wiadomość, edytuj tekst”.

 5. Wpisz wiadomość i naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Wiadomość wysłana”.

 6. Kiedy osoba odpowie na Twoją wiadomość, usłyszysz: „Wiadomość od”. Po tej informacji usłyszysz imię i nazwisko osoby oraz tekst umieszczony w wiadomości.

Dodawanie załącznika

 1. W polu redagowania naciśnij klawisze Opcja+A. Otworzy się selektor załączników.

 2. Naciśnij klawisz strzałki w prawo lub w lewo, aż usłyszysz lokalizację w chmurze, z której chcesz dodać plik. Następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja, żeby wybrać.

 3. Aby nawigować po liście folderów lub plików, naciśnij klawisz strzałki w prawo lub w lewo.

 4. Po usłyszeniu plik, który chcesz dołączyć, naciśnij klawisz Enter. Plik zostanie dodany i można je znaleźć na karcie pliki .

Załączanie pliku lokalnego

 1. Aby załączyć plik z komputera do wiadomości, naciśnij klawisze Opcje+A.

 2. Naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz słowa: „Przycisk Przekaż”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcje+spacja. Otworzy się okno dialogowe do wyboru pliku.

 3. Naciśnij klawisz Tab, aby nawigować po oknie dialogowym.

 4. Po znalezieniu i wybraniu pliku naciśnij klawisz Enter. Plik zostanie dodany do wątku. Możesz również znaleźć go na karcie Pliki.

Dodawanie emoji

 1. W polu redagowania naciśnij klawisze Opcja+Q.

 2. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do listy emoji. Naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo, żeby nawigować po liście.

 3. Kiedy usłyszysz emoji, które chcesz dodać, naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja. Emoji zostało dodane do wiadomości.

Dodawanie naklejki lub mema

 1. W polu redagowania naciskaj klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Załącznik, element menu”.

 2. Naciskaj klawisz strzałki w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Wybierz naklejkę”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja, aby otworzyć menu.

 3. Aby przejść do okienka kategorii naklejek lub memów, naciśnij klawisze Shift+Tab. Aby nawigować po okienku, naciśnij klawisz strzałki w prawo lub w lewo. Aby wybrać kategorię, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby przejść do listy naklejek i memów w kategorii, naciśnij klawisz Tab. Następnie naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aby nawigować po liście. Aby wybrać element, naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja.

 5. Jeśli chcesz, możesz edytować nalepki lub meme tekstu. Gdy gotowe, naciśnij klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver informuje o: "Gotowe, przycisk." Naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby zaznaczyć przycisk.

  Nalepki lub meme są dodawane do wiadomości w polu Redaguj.

Zobacz też

Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Znajdowanie nowych alertów i odpowiadanie na nie w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Teams

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Microsoft Teams dla systemu iOS VoiceOver, wbudowane czytniki ekranu systemu Mac OS, można komunikować się z kontaktami. Możesz od razu towarzyszyć alertu innej odpowiedzi na wiadomość.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Rozpoczynanie rozmowy grupowe

 1. W kanale, w którym chcesz redagowanie wiadomości na karcie konwersacje szybko przesuń w prawo aż usłyszysz "rozpocząć nową konwersację, pole tekstowe." Naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Wpisz wiadomość za pomocą klawiatury ekranowej. Aby przejść do klawiatury, przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Q”.

 3. Po wpisaniu, aby wysłać wiadomość, szybko przesuń w lewo lub w prawo, dopóki usłyszeć "Przycisk Wyślij", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Porada: Możesz też wysyłać wiadomości, która zawiera zdjęcia zapisane na telefonie. Aby wysłać zdjęcia, podczas pisania wiadomości, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz: "Naciśnij, aby dołączyć obrazy". Naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuń w prawo, dopóki nie słyszą "Biblioteka fotografii" i naciśnij dwukrotnie ekran. Następnie wybierz zdjęcie w bibliotece zdjęć.

Rozpoczynanie prywatne rozmów

 1. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „karta czatu”, a następnie kliknij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Wybrano, karta czatu”. W okienku listy zostaną wyświetlone ostatnie rozmowy.

 2. Przesuń palcem w lewo, aż usłyszysz „przycisk nowego czatu”, a następnie kliknij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Wyszukaj odbiorców, pole wyszukiwania”. Zostanie otwarte okno nowy czat, a fokus przenosi się na pole Do.

 3. Aby wyszukać kontaktu, przesuń palcem w prawo, aż usłyszysz pierwszy znak na klawiaturze ekranowej.

 4. Aby wpisać słowa wyszukiwania, przesuń palcem po klawiaturze, aż usłyszysz żądany znak, a następnie kliknij dwukrotnie ekran. Znak zostanie dodany w polu Do.

 5. Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone podczas pisania. Aby przejść do wyników, przesuń palcem w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę kontaktu. Aby wybrać kontakt, dwukrotnie dotknij ekranu.

 6. Przesuń palcem w prawo, aż usłyszysz „Wpisz tu swoją wiadomość”, a następnie kliknij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Pole tekstowe, edytowanie, punkt wstawiania na początku”.

 7. Wpisz swoją wiadomość, używając klawiatury ekranowej zgodnie z powyższymi instrukcjami.

 8. Aby wysłać wiadomość, przesuń palcem w lewo, aż usłyszysz „przycisk Wyślij”, a następnie dotknij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Powiadomienie, wiadomość wysłana”.

  Gdy osoba odpowiada na twoją wiadomość, VoiceOver czyta nową lub nieprzeczytaną wiadomość.

Zobacz też

Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Teams

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Używaj aplikacji Microsoft Teams dla systemu Android z funkcją Talkback, wbudowanym czytnikiem ekranu w Androidzie, aby rozmawiać na czacie ze swoimi kontaktami. Gdy ktoś wyśle ci wiadomość, natychmiast usłyszysz alert.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

Można n w tym temacie

Rozpoczynanie rozmowy grupowe

 1. W kanale, w którym chcesz utworzyć wiadomość, przesuń palcem w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Wpisz nową wiadomość”. Kliknij dwukrotnie na ekranie.

 2. Wpisz wiadomość za pomocą klawiatury ekranowej. Aby przejść do klawiatury, umieść palec na ekranie i przeciągnij go dookoła, aż usłyszysz element klawiatury.

 3. Po wpisaniu, aby wysłać wiadomość, szybko przesuń w prawo lub w lewo, dopóki usłyszeć "Wyślij wiadomość przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

  Porada: W wiadomości, możesz również wysłać emoji, gif lub zdjęcia zapisane na telefonie. Podczas wpisywania wiadomości, szybko przesuń w lewo lub w prawo, dopóki usłyszeć żądaną opcję. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby zaznaczyć odpowiednią opcję.

Rozpoczynanie prywatne rozmów

 1. Przesuń palcem w prawo, aż usłyszysz „karta czatu” a następnie dotknij dwukrotnie ekran. Usłyszysz pierwszy element z listy niedawnych konwersacji, która została pokazana w okienku listy.

 2. Przesuń palcem w prawo, aż usłyszysz „przycisk Nowy czat”, a następnie dotknij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Pole edycji, do, wyszukaj kontakty”. Klawiatura ekranowa jest pokazana w dolnej połowie ekranu.

 3. Aby wpisać słowa wyszukiwania, przesuń palcem po dolnej połowie ekranu, aż usłyszysz żądany znak, a następnie podnieś palec i kliknij dwukrotnie ekran. Znak zostanie dodany w polu Do.

 4. Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone i odczytane podczas pisania. Fokus przechodzi do pierwszego wyniku wyszukiwania. Aby przejść w liście, przesuń palcem w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę kontaktu. Aby wybrać kontakt, dwukrotnie dotknij ekranu.

 5. Przesuń palcem w prawo, aż usłyszysz „Wpisz tu swoją wiadomość, pole edycji”, a następnie kliknij dwukrotnie ekranu.

 6. Wpisz swoją wiadomość, używając klawiatury ekranowej zgodnie z powyższymi instrukcjami.

 7. Aby wysłać wiadomość, przesuń palcem w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „przycisk wysyłania wiadomości”, a następnie dotknij dwukrotnie ekranu. Usłyszysz: „Wiadomość wysłana”.

 8. Kiedy osoba odpowie na Twoją wiadomość, usłyszysz: „Otrzymano wiadomość, wyświetlam elementy <number of the current item and its position in the list of items>”.

Zobacz też

Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Teams

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Microsoft Teams Narrator, wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, aby komunikować się z kontaktami. Od razu słyszysz alertu, gdy ktoś prześle Ci wiadomość.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, przejdź do sekcji Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Rozpoczynanie rozmowy grupowe

 1. Na karcie konwersacje widoku członkom zespołu naciśnij klawisz C. Przeniesienie fokusu do wiadomości redagowanie pola. Słyszysz: "rozpocząć nową konwersację. Wpisz znak @ o kimś edycji wspomnieć."

  Porada: Aby rozwinąć pole redagowanie, aby uzyskać dostęp do większej liczby opcji edycji, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + X. Aby zwinąć pole, ponownie naciśnij klawisze Ctrl + Shift + X.

 2. Wpisz wiadomość. Po zakończeniu naciśnij klawisz Enter, aby wysłać.

  Uwaga: Rozwinięta polu Redaguj w poprzednim kroku, naciskając klawisz Enter tworzy nowy wiersz. Aby wysłać wiadomość, gdy jest rozwinięta polu Redaguj, naciśnij klawisze Ctrl + Enter.

Rozpoczynanie prywatne rozmów

 1. Naciśnij klawisze Ctrl + Shift + 2, aby otworzyć widok rozmowy. Okienko Lista zawiera teraz Ulubione, jeśli istnieją, ostatnie kontakty i Sugerowane kontakty.

 2. Naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz: "Lista rozmów".

 3. Naciskaj strzałkę w górę lub w dół, dopóki nie usłyszysz nazwy kontaktu, z którym chcesz rozmawiać, a po niej informacji na temat jego dostępności.

  Porada: Jeśli kontakt, z którym wyszukiwania nie jest na liście Ulubione, ostatnio używane lub Sugerowane listy, naciśnij klawisze Ctrl + E do Użyj pola wyszukiwania, aby je znaleźć. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z Korzystanie z czytnika ekranu, aby wyszukać konwersacji, osoby lub plik w zespołach firmy Microsoft.

 4. Naciśnij klawisz Enter, wpisz wiadomość, a następnie ponownie naciśnij klawisz Enter. Wiadomość jest wysyłana.

 5. Kiedy osoba odpowie na Twoją wiadomość, usłyszysz: „Wiadomość od”. Po tej informacji usłyszysz imię i nazwisko osoby oraz tekst umieszczony w wiadomości.

  Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat od kogoś innego niż osoby, z którą jest aktualnie prowadzenie rozmów z lub jeśli zostanie wyświetlony komunikat służą do innego widoku, wiadomość pojawia się w powiadomieniu systemu. Słyszysz "Powiadomienie o nowej z Microsoft Teams" następuje nazwy nadawcy i Podgląd wiadomości.

Wiadomości są wyświetlane w okienku Zawartość. Do przeglądania wiadomości, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół.

Porada: Aby szybko rozpocząć rozmów i wysłać wiadomość, naciśnij klawisze Ctrl + E, aby przejść do obszaru wyszukiwania w górnej części ekranu. Wpisz /chat, naciśnij klawisz Enter, wpisz nazwę osoby, którą chcesz rozmawiać, naciśnij klawisz Enter, wpisz wiadomość i naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie załącznika

 1. W oknie komunikatu Zredaguj pole, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Naciśnij klawisz Enter, aby rozwinąć Zredaguj pola i formatowanie wiadomości".

 2. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszeć "Dołączanie", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub klawisz Strzałka dopiero po usłyszeć lokalizację, z której chcesz dodać plik, a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

 4. Naciskaj klawisz Tab lub w górę lub w dół klawisz strzałki, aby przenieść na liście Foldery lub pliki, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć folder.

 5. Kiedy usłyszysz informację o pliku, który chcesz załączyć, naciśnij klawisz Enter. Plik zostanie załączony do wiadomości.

Dodawanie emoji

 1. W oknie komunikatu Zredaguj pole, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Naciśnij klawisz Enter, aby rozwinąć Zredaguj pola i formatowanie wiadomości".

 2. Aby otworzyć listę emojis, naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Wybierz emoji", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Zostanie wyświetlona na liście emojis. Fokus znajduje się w polu Wyszukaj w polu miejsce, w którym można wpisać emoji, czego szukasz, takich jak, powinno, blushinglub facepalm. Aby przejść do listy emojis po wyszukiwaniu lub nawet bez użycia funkcji wyszukiwania, naciskaj klawisz Tab. Przechodzenie między emojis, naciśnij klawisz strzałki w prawo lub w lewo.

 4. Kiedy usłyszysz emoji, które chcesz dodać, naciśnij klawisz Enter. Emoji zostało dodane do wiadomości.

Dodawanie naklejki lub mema

 1. W oknie komunikatu Zredaguj pole, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Naciśnij klawisz Enter, aby rozwinąć Zredaguj pola i formatowanie wiadomości".

 2. Naciskaj klawisz strzałki w prawo, aż usłyszysz: „Wybierz naklejkę”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby przejść do okienka kategorii naklejek lub memów, naciśnij klawisze Shift+Tab. Aby nawigować w okienku, naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół. Aby wybrać folder, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby przenieść listę nalepki i memes w kategorii, naciskaj klawisz Tab. Naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub w prawo do poruszania się na liście. Aby zaznaczyć, naciśnij klawisz SPACJA.

 5. W przypadku pola tekstowego, można edytować nalepki lub meme tekstu. Po zakończeniu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszeć "Przycisk Gotowe" i naciśnij klawisz SPACJA.

Zobacz też

Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Teams

Eksplorowanie i nawigowanie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Wideo: rozpoczynanie czatów i nawiązywanie połączeń

Za pomocą Microsoft Teams w sieci Web klawiatury i z czytnika ekranu, takich jak JAWS lub Narrator, wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, aby komunikować się z kontaktami. Od razu słyszysz alertu, gdy ktoś prześle Ci wiadomość.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Zalecamy, by podczas korzystania z aplikacji Microsoft Teams w sieci Web używać przeglądarki internetowej Microsoft Edge. Ponieważ aplikacja Microsoft Teams w sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie na komputer. Aby na przykład wejść do poleceń lub wyjść z nich, należy nacisnąć klawisze Ctrl+F6 zamiast klawisza F6. Popularne skróty klawiaturowe, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), są już używane do obsługi przeglądarki internetowej, więc nie działają w odniesieniu do aplikacji Microsoft Teams w sieci Web.

 • Jeśli używasz Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej, używaj Narratora jako czytnika zawartości ekranu. W przeglądarce Chrome używaj czytnika JAWS.

W tym temacie

Rozpoczynanie rozmowy grupowe

 1. Na karcie konwersacje widoku członkom zespołu naciśnij klawisz C. W oknie komunikatu Kompozytor jest przenoszony fokus. Słyszysz: "wpisz nową wiadomość, edytowania." Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "Rozpocząć nową konwersację".

 2. Wpisz wiadomość. Możesz również dodawać załączniki lub nawet emoji, naklejki lub memy, żeby urozmaicić swoją wiadomość.

 3. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz Enter.

Rozpoczynanie prywatne rozmów

 1. Naciśnij klawisze Ctrl + Shift + 2, aby otworzyć widok rozmowy. Okienko Lista zawiera teraz Ulubione, jeśli istnieją, ostatnie kontakty i Sugerowane kontakty.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz "rozmawiać listy." Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "Rozmów listy nawigacji region".

 3. Jeden raz naciśnij klawisz Tab, a następnie klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę kontaktu, który ma zostać komunikować się z, a po nim informacje o ich dostępności.

  Porada: Jeśli kontakt, z którym wyszukiwania nie jest na liście Ulubione, ostatnio używane lub Sugerowane listy, naciśnij klawisze Ctrl + E do Użyj pola wyszukiwania, aby je znaleźć. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z Korzystanie z czytnika ekranu, aby wyszukać konwersacji, osoby lub plik w zespołach firmy Microsoft.

 4. Naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "wpisz nową wiadomość, edytowania."

 5. Wpisz wiadomość i naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Wiadomość wysłana”.

 6. Kiedy osoba odpowie na Twoją wiadomość, usłyszysz: „Wiadomość od”. Po tej informacji usłyszysz imię i nazwisko osoby oraz tekst umieszczony w wiadomości.

  Uwaga: Jeśli otrzymasz wiadomość od innej osoby niż ta, z którą obecnie rozmawiasz, lub jeśli otrzymasz wiadomość, będąc w innym widoku, usłyszysz nazwę nadawcy, a po niej tekst zawarty w wiadomości.

Wiadomości są wyświetlane w okienku Zawartość. Aby przeglądać wiadomości, naciśnij klawisz H lub Shift + H.

Porada: Aby szybko rozpocząć rozmów i wysłać wiadomość, naciśnij klawisze Ctrl + E, aby przejść do obszaru wyszukiwania w górnej części ekranu. Wpisz /chat, naciśnij klawisz Enter, wpisz nazwę osoby, którą chcesz rozmawiać, naciśnij klawisz Enter, wpisz wiadomość i naciśnij klawisz Enter. Aby wyświetlić nowe rozmów w okienku Zawartość, ponownie naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie załącznika

 1. W oknie komunikatu Kompozytor naciskaj klawisz Tab. Naciśnij klawisze Ctrl + Shift + O. Zostanie otwarty selektor załącznika.

 2. Naciśnij klawisze Caps lock + Strzałka w górę lub klawisz Strzałka dopiero po usłyszeć lokalizację, z której chcesz dodać plik, a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

  Możesz dodać plików z chmury lub lokalnie na komputerze.

 3. Dodawanie plików z chmury:

  1. W oknie dialogowym dokumenty naciśnij klawisz Strzałka w górę lub w dół klawisz strzałki, aby przenieść na liście Foldery lub pliki, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć folder.

  2. Po usłyszeniu plik, który chcesz dołączyć, naciśnij klawisz Enter. Czytnik ekranu informuje o: "Zaznaczone". Naciśnij klawisz Tab do momentu usłyszeć "Udostępnianie pliku i zamknij selektor plików", a następnie naciśnij klawisz Enter. Plik dołączony do wiadomości.

 4. Aby dodać pliki lokalne:

  1. W oknie dialogowym systemu Windows Otwórz naciśnij klawisz Tab, aby przejść do okna dialogowego.

  2. Po znaleźć i zaznaczony plik, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + O. Plik dołączony do wiadomości.

Dodawanie emoji

 1. W oknie komunikatu Kompozytor naciskaj klawisz Tab. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Wybierz emoji", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarta lista emoji.

 2. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do listy emoji. Naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub w prawo, aby przejść na liście.

 3. Kiedy usłyszysz emoji, które chcesz dodać, naciśnij klawisz Enter. Emoji zostało dodane do wiadomości.

Dodawanie naklejki lub mema

 1. W oknie komunikatu Kompozytor naciskaj klawisz Tab. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Wybierz nalepki", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlona lista nalepki i meme.

 2. Aby przejść do okienka kategorii naklejek lub memów, naciśnij klawisze Shift+Tab. Aby nawigować w okienku, naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół. Aby wybrać folder, naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby przenieść listę nalepki i memes w kategorii, naciskaj klawisz Tab. Naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub w prawo do poruszania się na liście. Aby zaznaczyć, naciśnij klawisz SPACJA.

 4. Edytowanie nalepki lub meme tekstu do potrzeb, a po zakończeniu naciśnij klawisz Tab do momentu usłyszeć "Przycisk Gotowe", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

Zobacz też

Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Znajdowanie nowych alertów i odpowiadanie na nie w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Teams

Eksplorowanie i nawigowanie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Wideo: rozpoczynanie czatów i nawiązywanie połączeń

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×