Prowadzenie rozmów w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Prowadzenie rozmów w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą Microsoft Teams klawiatury i z czytnika ekranu, takich jak JAWS lub Narrator, wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, aby komunikować się z kontaktami. Od razu słyszysz alertu, gdy ktoś prześle Ci wiadomość.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, przejdź do sekcji Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika NVDA. Aby dowiedzieć się więcej o czytniku NVDA, odwiedź stronę NV Access | Get Help (Dostęp NV | Uzyskiwanie pomocy).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Rozpoczynanie rozmowy grupowe

 1. Używając programu Narrator, na karcie konwersacje widoku członkom zespołu, naciśnij klawisz C. Przeniesienie fokusu do wiadomości redagowanie pola. JAWS lub NVDA, naciśnij klawisze Ctrl + F6 do momentu słyszysz: "Rozpocząć nową konwersację".

 2. Aby rozwinąć pole redagowanie, aby uzyskać dostęp do większej liczby opcji edycji, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + X. Aby zwinąć pole, ponownie naciśnij klawisze Ctrl + Shift + X.

 3. Wpisz wiadomość. Możesz również dodawać załączniki lub nawet emoji, naklejki lub memy, żeby urozmaicić swoją wiadomość.

 4. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisze Ctrl+Enter.

Wiadomości są wyświetlane w okienku Zawartość. Do przeglądania wiadomości przez Narratora, naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab do momentu znaleźć najnowszą wiadomość, a następnie górę i Strzałka w dół.

JAWS Aby przeglądać wiadomości, naciśnij klawisze H lub Shift + H, aby przechodzić między różne nagłówki na liście. Poziomy nagłówków są:

 • Nagłówek 2: Tytuł obszaru głównej zawartości

 • Nagłówek 3: Separatory daty w konwersacji.

 • Nagłówek 4: Pojedyncze wiadomości w obszarze daty.

 • Nagłówek 5: Odpowiedzi na wiadomości.

NVDA Aby przeglądać wiadomości, naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab do momentu znalezienia najnowszą wiadomość. Następnie przejdź do skoncentrowanie tryb, naciskając klawisz NVDA klawisz spacji i w górę i Strzałka w dół.

Rozpoczynanie prywatne rozmów

 1. Naciśnij klawisze Ctrl + 2, aby otworzyć widok rozmowy. Okienko Lista zawiera teraz Ulubione, jeśli istnieją, ostatnie kontakty i Sugerowane kontakty.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz: "Lista rozmów". Z NVDA, możesz usłyszeć: "Karcie control".

 3. Naciśnij klawisz Tab i naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu słyszysz nazwę kontaktu, który ma zostać komunikować się z, a po nim informacje o ich dostępności.

  Porada: Jeśli kontakt, z którym wyszukiwania nie jest na liście Ulubione, ostatnio używane lub Sugerowane listy, naciśnij klawisze Ctrl + E do Użyj pola wyszukiwania, aby je znaleźć. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z Korzystanie z czytnika ekranu, aby wyszukać konwersacji, osoby lub plik w zespołach firmy Microsoft.

 4. Naciśnij klawisz Enter, wpisz wiadomość, a następnie ponownie naciśnij klawisz Enter. Wiadomość jest wysyłana.

  Uwaga: Podczas korzystania z Narratora, jeśli zostanie wyświetlony komunikat od kogoś innego niż osoby, z którą jest aktualnie prowadzenie rozmów z lub jeśli zostanie wyświetlony komunikat służą do innego widoku, możesz usłyszeć "Alert", a następnie według nazwy nadawcy.

Wiadomości są wyświetlane w okienku Zawartość. Do przeglądania wiadomości przez Narratora, naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab do momentu znaleźć najnowszą wiadomość, a następnie górę i Strzałka w dół.

JAWS Aby przeglądać wiadomości, naciśnij klawisze H lub Shift + H, aby przechodzić między różne nagłówki na liście. Poziomy nagłówków są:

 • Nagłówek 2: Tytuł obszaru głównej zawartości

 • Nagłówek 3: Separatory daty w konwersacji.

 • Nagłówek 4: Pojedyncze wiadomości w obszarze daty.

 • Nagłówek 5: Odpowiedzi na wiadomości.

NVDA Aby przeglądać wiadomości, naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab do momentu znalezienia najnowszą wiadomość. Następnie przejdź do skoncentrowanie tryb, naciskając klawisz NVDA klawisz spacji i w górę i Strzałka w dół.

Porada: Aby szybko rozpocząć rozmów i wysłać wiadomość, naciśnij klawisze Ctrl + E, aby przejść do pola wyszukiwania w górnej części ekranu. Wpisz /chat, naciśnij klawisz Enter, wpisz nazwę osoby, którą chcesz rozmawiać, naciśnij klawisz Enter, wpisz wiadomość i naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie załącznika

 1. W komunikacie Zredaguj pola, naciśnij klawisze Ctrl + O. Zostanie otwarty selektor załącznika.

 2. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub klawisz Strzałka dopiero po Znajdź lokalizację, z której chcesz dodać plik, a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

  Możesz dodać plików z chmury lub lokalnie na komputerze.

 3. Dodawanie plików z chmury:

  1. W oknie dialogowym dokumenty naciśnij klawisz Strzałka w górę lub w dół klawisz strzałki, aby przenieść na liście Foldery lub pliki, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć folder.

  2. Gdy znajdziesz plik, który chcesz dołączyć, naciśnij klawisz Enter. Informuje o program Narrator: "Zaznaczone". Naciśnij klawisz Tab do momentu znaleźć przycisk Udostępnij, a następnie naciśnij klawisz Enter. Plik dołączony do wiadomości.

  Aby dodać pliki lokalne:

  1. W oknie dialogowym systemu Windows Otwórz naciśnij klawisz Tab, aby przejść do głównych obszarów w oknie dialogowym, a następnie użyj klawiszy strzałek, aby przenieść w głównym obszarze.

  2. Po przejściu fokusu do prawidłowy plik, naciśnij klawisz Alt + O. Plik dołączony do wiadomości.

Dodawanie emoji

 1. W oknie komunikatu Zredaguj pole, naciśnij klawisz Tab. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo do momentu Znajdź przycisk Emoji, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarta lista emoji.

 2. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do listy emoji. Naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub w prawo, aby przejść na liście.

 3. Kiedy usłyszysz emoji, które chcesz dodać, naciśnij klawisz Enter. Emoji zostało dodane do wiadomości.

Dodawanie naklejki lub mema

 1. W oknie komunikatu Zredaguj pole, naciśnij klawisz Tab. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż nalepki przycisk Znajdź, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlona lista nalepki i meme.

 2. Aby przenieść okienko kategorii memes i nalepki, naciśnij klawisze Shift + Tab. Aby przenieść w okienku, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Aby wybrać folder, naciśnij klawisz Enter. Fokus jest przenoszony do listy nalepki i memes w kategorii.

 3. Naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aby przesuwać listy. Aby zaznaczyć, naciśnij klawisz SPACJA.

 4. Edytowanie nalepki lub meme tekstu do potrzeb, a po zakończeniu naciśnij klawisz Tab do momentu Gotowe przycisk Znajdź, a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

Przypinanie lub odpinanie rozmów

Można przypiąć rozmowy programu umieszcza go w górnej części na karcie ostatnie.

 1. Na karcie ostatnie naciśnij klawisz Strzałka w górę i klawiszy strzałek, aby przejść do rozmowa ma zostać przypinanie lub odpinanie.

 2. Aby otworzyć menu Więcej opcji, naciśnij klawisz SPACJA.

 3. Jeśli rozmowa jest obecnie nieprzypięte, możesz usłyszeć: "Przypnij." Naciśnij klawisz Enter, aby przypiąć Rozmowa. Jeśli rozmowa jest obecnie przypięte, możesz usłyszeć: "Odepnij." Naciśnij klawisz Enter, aby odpinanie Rozmowa.

Włączyć lub wyłączyć wyciszenie rozmów

Możesz również wyciszyć rozmów, aby zrezygnować z otrzymywania powiadomień z niego.

 1. Na karcie ostatnie naciśnij klawisz Strzałka w górę i w dół klawisze strzałek, aby przejść do rozmów, które chcesz włączyć lub wyłączyć wyciszenie.

 2. Aby otworzyć menu Więcej opcji, naciśnij klawisz SPACJA.

 3. Aby wyciszyć rozmów, naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Wycisz", a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby wyłączyć wyciszenie wcześniej wyciszony rozmów, naciśnij klawisz Strzałka w dół, aż usłyszeć "Wyłącz wyciszenie", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Sprawdzanie ostatniej aktywności w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Podstawowe zadania za pomocą czytnika ekranu z Teams firmy Microsoft

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Wideo: rozpoczynanie czatów i nawiązywanie połączeń

Użyj Microsoft Teams na komputerze Mac przy użyciu klawiatury i VoiceOver, wbudowane czytniki ekranu systemu Mac OS, aby komunikować się z kontaktami. Możesz od razu towarzyszyć alertu innej odpowiedzi na wiadomość. Dodawanie załączników, emoji i memes do Ciebie wiadomości. Przypinanie rozmów, aby zawsze trzymać w górnej części Twojej ostatniej rozmowy. Wycisz rozmów, aby zrezygnować z otrzymywania powiadomień.

Uwagi: 

W tym temacie

Rozpoczynanie rozmowy grupowe

 1. Gdy zechcesz na karcie konwersacje, naciśnij klawisz C. Przeniesienie fokusu do wiadomości redagowanie pola.

  Porada: Aby rozwinąć pole Redagowanie i uzyskać dostęp do większej liczby opcji edycji, naciśnij klawisze Command + Shift + X.

  To pole jest automatycznie zwinięte, gdy wiadomość jest wysyłana. Można również naciskaj klawisz Tab do jeden raz, aby przejść do przycisku Zwiń, a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby zaznaczyć.

 2. Wpisz wiadomość. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisze Control + Return.

  Porada: Jeśli pole redagowanie nie jest rozwinięta, można wysłać wiadomości, po prostu naciskając klawisz Return.

Za pomocą funkcji VoiceOver Nagłówek nawigacji, takie jak Control + opcja + Command + H (Znajdź następny nagłówek) i Control + opcja + Command + M (Znajdź następny nagłówek tego samego poziomu) do przeglądania wiadomości w okienku Zawartość. Poziomy nagłówków są:

 • Nagłówek 2: Tytuł obszaru głównej zawartości

 • Nagłówek 3: Separatory daty w konwersacji

 • Nagłówek 4: Pojedyncze wiadomości w obszarze daty

 • Nagłówek 5: Odpowiedzi na wiadomości

Rozpoczynanie prywatne rozmów

 1. Naciśnij klawisze Opcja+2, żeby otworzyć Czat. Okienko listy wyświetli teraz listę Ulubione, jeśli takie kontakty istnieją, kontakty na liście Kontakty oraz kontakty na liście Sugerowane.

 2. Naciśnij klawisze Command + F6, aż usłyszysz: "Podziału poziomego."

 3. Naciskaj strzałkę w prawo, dopóki nie usłyszysz nazwy kontaktu, z którym chcesz rozmawiać, a po niej informacji na temat jego dostępności.

  Porada: Jeśli kontakt, z którym wyszukiwania nie jest na liście Ulubione, ostatnio używane lub Sugerowane listy, naciśnij klawisze Command + E do Użyj pola wyszukiwania, aby je znaleźć. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z Korzystanie z czytnika ekranu, aby wyszukać konwersacji, osoby lub plik w zespołach firmy Microsoft.

 4. Naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, wpisz wiadomość, a następnie naciśnij klawisz Return. Wiadomość jest wysyłana.

 5. Gdy osoba odpowiedzi na wiadomość, funkcja VoiceOver informuje o jej nazwisko osoby i tekstem w wiadomości.

Za pomocą funkcji VoiceOver Nagłówek nawigacji, takie jak Control + opcja + Command + H (Znajdź następny nagłówek) i Control + opcja + Command + M (Znajdź następny nagłówek tego samego poziomu) do przeglądania wiadomości w okienku Zawartość. Poziomy nagłówków są:

 • Nagłówek 2: Tytuł obszaru głównej zawartości

 • Nagłówek 3: Separatory daty w konwersacji

 • Nagłówek 4: Pojedyncze wiadomości w obszarze daty

 • Nagłówek 5: Odpowiedzi na wiadomości

Porada: Aby szybko rozpocząć rozmów i wysłać wiadomość, naciśnij klawisz Command + E, aby przenieść fokus do pola wyszukiwania w górnej części ekranu. Wpisz /chat, naciśnij klawisz Return, wpisz nazwę osoby, którą chcesz rozmawiać, naciśnij klawisz Return, wpisz wiadomość, a następnie naciśnij klawisz Return.

Dodawanie załącznika

 1. W oknie dialogowym redagowanie naciśnij klawisze Command + O. Zostanie otwarty selektor załącznika.

 2. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub klawisz Strzałka dopiero po Znajdowanie lokalizacji w chmurze w miejsce, w którym chcesz dodać plik, a następnie naciśnij klawisz Return, aby zaznaczyć.

 3. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub w dół klawisz strzałki, aby przenieść na liście Foldery lub pliki.

 4. Gdy znajdziesz plik, który chcesz dołączyć, naciśnij klawisz Return. Słyszysz: "Zaznaczone". Naciśnij klawisz Tab do momentu znaleźć przycisk Przekaż, a następnie naciśnij klawisz Return. Plik zostanie dodany do wiadomości.

Załączanie pliku lokalnego

 1. Aby dołączyć plik z komputera do wiadomości, naciśnij klawisze Command + O.

 2. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Przekazać z mojego komputera", a następnie naciśnij klawisz Return. Zostanie otwarte okno dialogowe Wybieranie pliku.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aby przejść głównych części okna dialogowego, a następnie użyj klawiszy strzałek, aby przenieść wewnętrzną.

 4. Gdy fokus został przeniesiony do pliku, który ma być, naciśnij klawisz Return. Plik zostanie dodany do wiadomości.

Dodawanie emoji

 1. W polu redagowania naciśnij klawisze Opcja+Q.

 2. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do listy emoji. Naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub w prawo, aby przejść na liście.

 3. Kiedy usłyszysz emoji, które chcesz dodać, naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja. Emoji zostało dodane do wiadomości.

Dodawanie naklejki lub mema

 1. W oknie dialogowym redagowanie naciskaj klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver informuje o: "Załącznik".

 2. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż przejdziesz przycisk nalepki. Naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby otworzyć menu.

 3. Aby przenieść okienko kategorii memes i nalepki, naciśnij klawisze Shift + Tab. Aby przenieść w okienku, naciskaj klawisze strzałek w lewo lub w prawo. Wybierz kategorię, naciśnij klawisz Return.

 4. Aby przenieść listę nalepki i memes w kategorii, naciskaj klawisz Tab. Naciśnij klawisze strzałek w lewo lub w prawo, aby przechodzenie na liście. Aby wybrać element, naciśnij klawisz Control + opcja + spacja.

 5. Jeśli chcesz, możesz edytować nalepki lub meme tekstu. Gdy gotowe, naciskaj klawisz Tab, aż zostanie wyświetlona przycisk Gotowe. Naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby zaznaczyć.

  Naklejka lub mem zostaną dodane do wiadomości w polu redagowania.

Przypinanie lub odpinanie rozmów

Można przypiąć rozmów, aby zachować ją u góry listy z ostatnich rozmowy w widoku rozmów.

 1. Naciśnij klawisze Command + 2, aby przejść do widoku rozmowy.

 2. Naciskaj klawisz Command + F6, aż usłyszeć "Ostatnie" i naciśnij klawisz Return.

 3. Naciskaj klawisz Tab do raz, aby przejść do listy ostatnio używane rozmowy, a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + Shift + Strzałka w dół, aby wprowadzić na liście.

 4. Naciśnij klawisz dół lub klawisz strzałki, aby przejść do Rozmowa w górę chcesz przypinanie lub odpinanie.

 5. Naciśnij klawisz SPACJA. Zostanie otwarte menu Więcej opcji.

 6. Jeśli rozmowa jest obecnie nieprzypięte, możesz usłyszeć: "Przypnij." Naciśnij klawisz Return, aby przypiąć. Jeśli rozmowa jest obecnie przypięte, możesz usłyszeć: "Odepnij." Naciśnij klawisz Return, aby odpinanie.

Włączyć lub wyłączyć wyciszenie rozmów

Możesz również wyciszyć rozmów, aby zrezygnować z otrzymywania powiadomień. Aby rozpocząć ponownie otrzymywania powiadomień, wyłącz Wyciszenie go.

 1. Naciśnij klawisze Command + 2, aby przejść do widoku rozmowy.

 2. Naciskaj klawisz Command + F6, aż usłyszeć "Ostatnie" i naciśnij klawisz Return.

 3. Naciskaj klawisz Tab do raz, aby przejść do listy ostatnio używane rozmowy, a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + Shift + Strzałka w dół, aby wprowadzić na liście.

 4. Naciśnij klawisz dół lub klawisz strzałki, aby przejść do Rozmowa w górę chcesz włączyć lub wyłączyć wyciszenie.

 5. Naciśnij klawisz SPACJA. Zostanie otwarte menu Więcej opcji.

 6. Aby wyciszyć rozmów, naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Wycisz", a następnie naciśnij klawisz Return. Aby wyłączyć wyciszenie wcześniej wyciszony rozmów, naciśnij klawisz Strzałka w dół, aż usłyszeć "Wyłącz wyciszenie", a następnie naciśnij klawisz Return.

Zobacz też

Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Sprawdzanie ostatniej aktywności w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Podstawowe zadania za pomocą czytnika ekranu z Teams firmy Microsoft

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Microsoft Teams dla systemu iOS VoiceOver, wbudowane czytniki ekranu systemu Mac OS, można komunikować się z kontaktami. Możesz od razu towarzyszyć alertu innej odpowiedzi na wiadomość.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Rozpoczynanie rozmowy grupowe

 1. W kanale, w którym chcesz redagowanie wiadomości na karcie konwersacje szybko przesuń w prawo aż usłyszysz "rozpocząć nową konwersację, pole tekstowe." Naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Wpisz wiadomość za pomocą klawiatury ekranowej. Aby przejść do klawiatury, przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Q”.

 3. Aby wysłać wiadomość po zakończeniu pisania, przesuń palcem w prawo lub w lewo, aż usłyszysz „przycisk Wyślij”, a następnie dotknij dwukrotnie ekran.

  Porada: Możesz także wysłać wiadomość, która zawiera zdjęcie zapisane w telefonie. Aby wysłać zdjęcie, wpisując wiadomość, przesuń palcem w prawo lub w lewo, aż usłyszysz: „Dotknij, aby dodać zdjęcia”. Dotknij dwukrotnie ekranu. Przesuń palcem w prawo, aż usłyszysz „Galeria zdjęć” i dotknij dwukrotnie ekranu. Następnie wybierz zdjęcie z biblioteki Zdjęcia.

Rozpoczynanie prywatne rozmów

 1. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „karta czatu”, a następnie kliknij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Wybrano, karta czatu”. W okienku listy zostaną wyświetlone ostatnie rozmowy.

 2. Przesuń palcem w lewo, aż usłyszysz „przycisk nowego czatu”, a następnie kliknij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Wyszukaj odbiorców, pole wyszukiwania”. Zostanie otwarte okno nowy czat, a fokus przenosi się na pole Do.

 3. Aby wyszukać kontaktu, przesuń palcem w prawo, aż usłyszysz pierwszy znak na klawiaturze ekranowej.

 4. Aby wpisać słowa wyszukiwania, przesuń palcem po klawiaturze, aż usłyszysz żądany znak, a następnie kliknij dwukrotnie ekran. Znak zostanie dodany w polu Do.

 5. Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone podczas pisania. Aby przejść do wyników, przesuń palcem w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę kontaktu. Aby wybrać kontakt, dwukrotnie dotknij ekranu.

 6. Przesuń palcem w prawo, aż usłyszysz „Wpisz tu swoją wiadomość”, a następnie kliknij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Pole tekstowe, edytowanie, punkt wstawiania na początku”.

 7. Wpisz swoją wiadomość, używając klawiatury ekranowej zgodnie z powyższymi instrukcjami.

 8. Aby wysłać wiadomość, przesuń palcem w lewo, aż usłyszysz „przycisk Wyślij”, a następnie dotknij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Powiadomienie, wiadomość wysłana”.

  Gdy osoba odpowiada na twoją wiadomość, VoiceOver czyta nową lub nieprzeczytaną wiadomość.

Zobacz też

Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Podstawowe zadania za pomocą czytnika ekranu z Teams firmy Microsoft

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Używaj aplikacji Microsoft Teams dla systemu Android z funkcją Talkback, wbudowanym czytnikiem ekranu w Androidzie, aby rozmawiać na czacie ze swoimi kontaktami. Gdy ktoś wyśle ci wiadomość, natychmiast usłyszysz alert.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

Można n w tym temacie

Rozpoczynanie rozmowy grupowe

 1. W kanale, w którym chcesz utworzyć wiadomość, przesuń palcem w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Wpisz nową wiadomość”. Kliknij dwukrotnie na ekranie.

 2. Wpisz wiadomość za pomocą klawiatury ekranowej. Aby przejść do klawiatury, umieść palec na ekranie i przeciągnij go dookoła, aż usłyszysz element klawiatury.

 3. Aby wysłać wiadomość po zakończeniu pisania, przesuń palcem w prawo lub w lewo, aż usłyszysz „przycisk Wyślij wiadomość”, a następnie dotknij dwukrotnie ekran.

  Porada: W wiadomości możesz też wysłać emoji, plik GIF lub zdjęcie zapisane w telefonie. Podczas pisania wiadomości przesuń palcem w prawo lub w lewo, aż usłyszysz żądaną opcję. Aby wybrać opcję, dwukrotnie dotknij ekranu.

Rozpoczynanie prywatne rozmów

 1. Przesuń palcem w prawo, aż usłyszysz „karta czatu” a następnie dotknij dwukrotnie ekran. Usłyszysz pierwszy element z listy niedawnych konwersacji, która została pokazana w okienku listy.

 2. Przesuń palcem w prawo, aż usłyszysz „przycisk Nowy czat”, a następnie dotknij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Pole edycji, do, wyszukaj kontakty”. Klawiatura ekranowa jest pokazana w dolnej połowie ekranu.

 3. Aby wpisać słowa wyszukiwania, przesuń palcem po dolnej połowie ekranu, aż usłyszysz żądany znak, a następnie podnieś palec i kliknij dwukrotnie ekran. Znak zostanie dodany w polu Do.

 4. Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone i odczytane podczas pisania. Fokus przechodzi do pierwszego wyniku wyszukiwania. Aby przejść w liście, przesuń palcem w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę kontaktu. Aby wybrać kontakt, dwukrotnie dotknij ekranu.

 5. Przesuń palcem w prawo, aż usłyszysz „Wpisz tu swoją wiadomość, pole edycji”, a następnie kliknij dwukrotnie ekranu.

 6. Wpisz swoją wiadomość, używając klawiatury ekranowej zgodnie z powyższymi instrukcjami.

 7. Aby wysłać wiadomość, przesuń palcem w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „przycisk wysyłania wiadomości”, a następnie dotknij dwukrotnie ekranu. Usłyszysz: „Wiadomość wysłana”.

 8. Kiedy osoba odpowie na Twoją wiadomość, usłyszysz: „Otrzymano wiadomość, wyświetlam elementy <number of the current item and its position in the list of items>”.

Zobacz też

Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Podstawowe zadania za pomocą czytnika ekranu z Teams firmy Microsoft

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Microsoft Teams Narrator, wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, aby komunikować się z kontaktami. Od razu słyszysz alertu, gdy ktoś prześle Ci wiadomość.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, przejdź do sekcji Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Rozpoczynanie rozmowy grupowe

 1. Na karcie konwersacje widoku członkom zespołu naciśnij klawisz C. Przeniesienie fokusu do wiadomości redagowanie pola. Słyszysz: "Rozpocząć nową konwersację".

  Porada: Aby rozwinąć pole redagowanie, aby uzyskać dostęp do większej liczby opcji edycji, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + X. Aby zwinąć pole, ponownie naciśnij klawisze Ctrl + Shift + X.

 2. Wpisz wiadomość. Po zakończeniu naciśnij klawisz Enter, aby wysłać.

  Uwaga: Rozwinięta polu Redaguj w poprzednim kroku, naciskając klawisz Enter tworzy nowy wiersz. Aby wysłać wiadomość, gdy jest rozwinięta polu Redaguj, naciśnij klawisze Ctrl + Enter.

Rozpoczynanie prywatne rozmów

 1. Naciśnij klawisze Ctrl + Shift + 2, aby otworzyć widok rozmowy. Okienko Lista zawiera teraz Ulubione, jeśli istnieją, ostatnie kontakty i Sugerowane kontakty.

 2. Naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz: "Lista rozmów".

 3. Naciskaj strzałkę w górę lub w dół, dopóki nie usłyszysz nazwy kontaktu, z którym chcesz rozmawiać, a po niej informacji na temat jego dostępności.

  Porada: Jeśli kontakt, z którym wyszukiwania nie jest na liście Ulubione, ostatnio używane lub Sugerowane listy, naciśnij klawisze Ctrl + E do Użyj pola wyszukiwania, aby je znaleźć. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z Korzystanie z czytnika ekranu, aby wyszukać konwersacji, osoby lub plik w zespołach firmy Microsoft.

 4. Naciśnij klawisz Enter, wpisz wiadomość, a następnie ponownie naciśnij klawisz Enter. Wiadomość jest wysyłana.

 5. Kiedy osoba odpowie na Twoją wiadomość, usłyszysz: „Wiadomość od”. Po tej informacji usłyszysz imię i nazwisko osoby oraz tekst umieszczony w wiadomości.

  Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat od kogoś innego niż osoby, z którą jest aktualnie prowadzenie rozmów z lub jeśli zostanie wyświetlony komunikat służą do innego widoku, wiadomość pojawia się w powiadomieniu systemu. Słyszysz "Nowe powiadomienie", a po nim nazwa nadawcy i Podgląd wiadomości.

Wiadomości są wyświetlane w okienku Zawartość. Do przeglądania wiadomości, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół.

Porada: Aby szybko rozpocząć rozmów i wysłać wiadomość, naciśnij klawisze Ctrl + E, aby przejść do pola wyszukiwania w górnej części ekranu. Wpisz /chat, naciśnij klawisz Enter, wpisz nazwę osoby, którą chcesz rozmawiać, naciśnij klawisz Enter, wpisz wiadomość i naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie załącznika

 1. W komunikacie Zredaguj pola, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + O. Zostanie otwarty selektor załącznika.

 2. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub klawisz Strzałka dopiero po Znajdź lokalizację, z której chcesz dodać plik, a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

  Możesz dodać plików z chmury lub lokalnie na komputerze.

 3. Dodawanie plików z chmury:

  1. W oknie dialogowym dokumenty naciśnij klawisz Strzałka w górę lub w dół klawisz strzałki, aby przenieść na liście Foldery lub pliki, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć folder.

  2. Gdy znajdziesz plik, który chcesz dołączyć, naciśnij klawisz Enter. Informuje o program Narrator: "Zaznaczone". Naciśnij klawisz Tab do momentu znaleźć przycisk Udostępnij, a następnie naciśnij klawisz Enter. Plik dołączony do wiadomości.

  Aby dodać pliki lokalne:

  1. W oknie dialogowym systemu Windows Otwórz naciśnij klawisz Tab, aby przejść do głównych obszarów w oknie dialogowym, a następnie użyj klawiszy strzałek, aby przenieść w głównym obszarze.

  2. Po przejściu fokusu do prawidłowy plik, naciśnij klawisz Alt + O. Plik dołączony do wiadomości.

Dodawanie emoji

 1. W komunikacie Zredaguj pole, naciśnij klawisz Tab po, naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż Emoji przycisk Znajdź, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Zostanie wyświetlona na liście emojis. Fokus znajduje się w polu Wyszukaj w polu miejsce, w którym można wpisać emoji, czego szukasz, takich jak, powinno, blushinglub facepalm. Aby przejść do listy emojis po wyszukiwaniu lub nawet bez użycia funkcji wyszukiwania, naciskaj klawisz Tab. Przechodzenie między emojis, naciśnij klawisz strzałki w prawo lub w lewo.

 3. Gdy znajdziesz emoji, który chcesz dodać, naciśnij klawisz Enter. Emoji jest dodawany do wiadomości.

Dodawanie naklejki lub mema

 1. W komunikacie Zredaguj pole, naciśnij klawisz Tab po, naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż nalepki przycisk Znajdź, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Aby przenieść okienko kategorii memes i nalepki, naciśnij klawisze Shift + Tab. Aby przenieść w okienku, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Aby wybrać folder, naciśnij klawisz Enter. Fokus jest przenoszony do listy nalepki i memes w kategorii.

 3. Naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aby przesuwać listy. Aby zaznaczyć, naciśnij klawisz SPACJA.

 4. W przypadku pola tekstowego, można edytować nalepki lub meme tekstu. Po zakończeniu, naciskaj klawisz Tab, aż znajdowanie przycisk Gotowe i naciśnij klawisz SPACJA.

Przypinanie lub odpinanie rozmów

Można przypiąć rozmowy programu umieszcza go w górnej części na karcie ostatnie.

 1. Na karcie ostatnie naciśnij klawisz Strzałka w górę i klawiszy strzałek, aby przejść do rozmowa ma zostać przypinanie lub odpinanie.

 2. Aby otworzyć menu Więcej opcji, naciśnij klawisz SPACJA.

 3. Jeśli rozmowa jest obecnie nieprzypięte, możesz usłyszeć: "Przypnij." Naciśnij klawisz Enter, aby przypiąć Rozmowa. Jeśli rozmowa jest obecnie przypięte, możesz usłyszeć: "Odepnij." Naciśnij klawisz Enter, aby odpinanie Rozmowa.

Włączyć lub wyłączyć wyciszenie rozmów

Możesz również wyciszyć rozmów, aby zrezygnować z otrzymywania powiadomień z niego.

 1. Na karcie ostatnie naciśnij klawisz Strzałka w górę i w dół klawisze strzałek, aby przejść do rozmów, które chcesz włączyć lub wyłączyć wyciszenie.

 2. Aby otworzyć menu Więcej opcji, naciśnij klawisz SPACJA.

 3. Aby wyciszyć rozmów, naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Wycisz", a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby wyłączyć wyciszenie wcześniej wyciszony rozmów, naciśnij klawisz Strzałka w dół, aż usłyszeć "Wyłącz wyciszenie", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Podstawowe zadania za pomocą czytnika ekranu z Teams firmy Microsoft

Eksplorowanie i nawigowanie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Wideo: rozpoczynanie czatów i nawiązywanie połączeń

Za pomocą Microsoft Teams w sieci Web klawiatury i z czytnika ekranu, takich jak JAWS lub Narrator, wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, aby komunikować się z kontaktami. Od razu słyszysz alertu, gdy ktoś prześle Ci wiadomość.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Jeśli używasz Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej, używaj Narratora jako czytnika zawartości ekranu. W przeglądarce Chrome używaj czytnika JAWS.

W tym temacie

Rozpoczynanie rozmowy grupowe

 1. Na karcie konwersacje widoku członkom zespołu naciśnij klawisz C. Przeniesienie fokusu do wiadomości redagowanie pola.

 2. Wpisz wiadomość. Możesz również dodawać załączniki lub nawet emoji, naklejki lub memy, żeby urozmaicić swoją wiadomość.

 3. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz Enter.

Rozpoczynanie prywatne rozmów

 1. Naciśnij klawisze Ctrl + Shift + 2, aby otworzyć widok rozmowy. Okienko Lista zawiera teraz Ulubione, jeśli istnieją, ostatnie kontakty i Sugerowane kontakty.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz: "Lista rozmów".

 3. Naciśnij klawisz Tab po, a następnie górę i w dół klawisze strzałek, aby znaleźć kontakt, który ma zostać komunikować się z, a po nim informacje o ich dostępności.

  Porada: Jeśli kontakt, z którym wyszukiwania nie jest na liście Ulubione, ostatnio używane lub Sugerowane listy, naciśnij klawisze Ctrl + E do Użyj pola wyszukiwania, aby je znaleźć. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z Korzystanie z czytnika ekranu, aby wyszukać konwersacji, osoby lub plik w zespołach firmy Microsoft.

 4. Naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Wpisz nową wiadomość". Fokus znajduje się teraz w komunikacie Zredaguj pola.

 5. Wpisz wiadomość, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby ją wysłać.

 6. Kiedy osoba odpowie na Twoją wiadomość, usłyszysz: „Wiadomość od”. Po tej informacji usłyszysz imię i nazwisko osoby oraz tekst umieszczony w wiadomości.

  Uwaga: Jeśli otrzymasz wiadomość od innej osoby niż ta, z którą obecnie rozmawiasz, lub jeśli otrzymasz wiadomość, będąc w innym widoku, usłyszysz nazwę nadawcy, a po niej tekst zawarty w wiadomości.

Wiadomości są wyświetlane w okienku Zawartość. Do przeglądania wiadomości, naciśnij klawisze Ctrl + F6 do momentu fokus jest w komunikacie Zredaguj pole i naciśnij klawisze Shift + Tab razy. Użyj w górę i w dół klawisze strzałek, aby usłyszeć starszych wiadomości. Aby przenieść fokus do wiadomości Utwórz pole, naciśnij klawisz Tab.

Porada: Aby szybko rozpocząć rozmów i wysłać wiadomość, naciśnij klawisze Ctrl + E, aby przejść do pola wyszukiwania w górnej części ekranu. Wpisz /chat, naciśnij klawisz Enter, wpisz nazwę osoby, którą chcesz rozmawiać, naciśnij klawisz Enter, wpisz wiadomość i naciśnij klawisz Enter. Aby wyświetlić nowe rozmów w okienku Zawartość, ponownie naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie załącznika

 1. W komunikacie Zredaguj pola, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + O. Zostanie otwarty selektor załącznika.

 2. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub klawisz Strzałka dopiero po Znajdź lokalizację, z której chcesz dodać plik, a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

  Możesz dodać plików z chmury lub lokalnie na komputerze.

 3. Dodawanie plików z chmury:

  1. W oknie dialogowym dokumenty naciśnij klawisz Strzałka w górę lub w dół klawisz strzałki, aby przenieść na liście Foldery lub pliki, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć folder.

  2. Po usłyszeniu plik, który chcesz dołączyć, naciśnij klawisz Enter. Przez Narratora, możesz usłyszeć: "Zaznaczone". Naciśnij klawisz Tab do momentu znaleźć przycisk Udostępnij, a następnie naciśnij klawisz Enter. Plik dołączony do wiadomości.

  Aby dodać pliki lokalne:

  1. W oknie dialogowym systemu Windows Otwórz naciśnij klawisz Tab, aby przejść do głównych obszarów w oknie dialogowym, a następnie użyj klawiszy strzałek, aby przenieść w głównym obszarze.

  2. Po przejściu fokusu do prawidłowy plik, naciśnij klawisz Alt + O. Plik dołączony do wiadomości.

Dodawanie emoji

 1. W oknie komunikatu Zredaguj pole, naciśnij klawisz Tab. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo do momentu Znajdź przycisk Emoji, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarta lista emoji.

 2. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do listy emoji. Naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub w prawo, aby przejść na liście.

 3. Kiedy usłyszysz emoji, które chcesz dodać, naciśnij klawisz Enter. Emoji zostało dodane do wiadomości.

Dodawanie naklejki lub mema

 1. W oknie komunikatu Zredaguj pole, naciśnij klawisz Tab. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo do momentu Znajdź przycisk nalepki, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlona lista nalepki i meme.

 2. Aby przenieść okienko kategorii memes i nalepki, naciśnij klawisze Shift + Tab. Aby przenieść w okienku, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Aby wybrać folder, naciśnij klawisz Enter. Fokus jest przenoszony do listy nalepki i memes w kategorii.

 3. Naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aby przesuwać listy. Aby zaznaczyć, naciśnij klawisz SPACJA.

 4. W przypadku pola tekstowego, można edytować nalepki lub meme tekstu. Po zakończeniu naciśnij klawisz Tab, aż Gotowe przycisk Znajdź, a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

Przypinanie lub odpinanie rozmów

Można przypiąć rozmowy programu umieszcza go w górnej części na karcie ostatnie.

 1. Na karcie ostatnie naciśnij klawisz Strzałka w górę i klawiszy strzałek, aby przejść do rozmowa ma zostać przypinanie lub odpinanie.

 2. Aby otworzyć menu Więcej opcji, naciśnij klawisz SPACJA.

 3. Jeśli rozmowa jest obecnie nieprzypięte, możesz usłyszeć: "Przypnij." Naciśnij klawisz Enter, aby przypiąć Rozmowa. Jeśli rozmowa jest obecnie przypięte, możesz usłyszeć: "Odepnij." Naciśnij klawisz Enter, aby odpinanie Rozmowa.

Włączyć lub wyłączyć wyciszenie rozmów

Możesz również wyciszyć rozmów, aby zrezygnować z otrzymywania powiadomień z niego.

 1. Na karcie ostatnie naciśnij klawisz Strzałka w górę i w dół klawisze strzałek, aby przejść do rozmów, które chcesz włączyć lub wyłączyć wyciszenie.

 2. Aby otworzyć menu Więcej opcji, naciśnij klawisz SPACJA.

 3. Aby wyciszyć rozmów, naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Wycisz", a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby wyłączyć wyciszenie wcześniej wyciszony rozmów, naciśnij klawisz Strzałka w dół, aż usłyszeć "Wyłącz wyciszenie", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Sprawdzanie ostatniej aktywności w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Podstawowe zadania za pomocą czytnika ekranu z Teams firmy Microsoft

Eksplorowanie i nawigowanie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Wideo: rozpoczynanie czatów i nawiązywanie połączeń

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×