Propagowanie właściwości pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Niektóre właściwości pól są dziedziczone. Podczas tworzenia formantu opartego na polu ustawienie właściwości jest dołączane do nowego formantu — dziedziczone po polu, na którym jest oparty formant. Zmiany dziedziczonej właściwości pola wprowadzone w widoku projektu tabeli mogą być w programie Microsoft Office Access stosowane do wszystkich formantów opartych na tym polu. Taki proces automatycznego wprowadzania zmian przez program Access jest określany jako propagacja.

Propagowane ustawienie właściwości Opis wyświetlane na pasku stanu

1. Zmienianie dziedziczonej właściwości pola

2. Wybieranie opcji aktualizacji ustawienia właściwości we wszystkich obiektach

3. Automatyczna aktualizacja ustawienia właściwości wszędzie tam, gdzie zostało użyte pole

Tej opcji można użyć na przykład po to, aby w przypadku aktualizacji właściwości Opis pola program Access wprowadził tę zmianę w formantach powiązanych z tym polem. Dzięki temu nowy opis zostanie wyświetlony na pasku stanu po otwarciu formularza i wybraniu formantu używającego danego pola.

Aktualizowanie właściwości dziedziczonej

  1. Wprowadź odpowiednie zmiany właściwości dziedziczonej. Pojawi się przycisk Opcje aktualizacji właściwości.

  2. Kliknij przycisk Opcje aktualizacji właściwości, a następnie w menu rozwijanym kliknij polecenie aktualizacji dziedziczone właściwości wszędzie tam, gdzie pole jest używane. Okno dialogowe Właściwości aktualizacji zostanie otwarty i jest wyświetlana lista obiektów bazy danych, które należy użyć pola.

  3. W oknie dialogowym Właściwości aktualizacji zaznacz wszystkie elementy, które mają być automatycznie aktualizowane, a następnie kliknij przycisk Tak.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×