Promowanie witryn na stronie witryny

Promowanie witryn na stronie witryny

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Co organizacja ma witryn wewnętrznych, szczególnie ważnych pracowników i zarządzania. Mogą one obejmować: witrynami zespołu, gdzie udostępnianych dokumentów projektu i ułatwienia podczas pracy; społeczności, w której pracownicy omówić wspólne zainteresowania; lub publicznej witryny sieci Web, której autorzy witryn mogą kolejki aktualizacji do opublikowania.

SharePoint Online umożliwia wyświetlanie tych witryn Uwidacznianie widocznym, użytkownicy mogą znaleźć i uzyskiwać do nich dostęp szybko zawsze, gdy ich kliknij pozycję witryny w nawigacji.

Administratorzy usługi SharePoint Zarządzanie promowane witryny za pomocą łącza Zarządzaj na stronie witryny. Poniżej przedstawiono przykład strony witryny, gdzie trzy witryny — społeczności witryny zespołu i publicznej witryny — promuje się:

Przykład strony Witryny z 3 promowanymi witrynami

Jest możliwość promowanie wiele witryn, korzyści, jakie promocji witryny rozpoczyna się zmniejszyć po czterech lub pięciu, ponieważ witryny Kafelki przepełnienia na dodatkowych stron. W takiej sytuacji zostanie wyświetlony pasek przewijania, a użytkownicy muszą przewinąć wszystkie promowane witryny, aby znaleźć to, jakie uznają za stosowne. Poniżej przedstawiono przykład strony z więcej niż sześć witrynami promuje:

Przykład strony Witryny z 6 promowanymi witrynami i paskiem przewijania

Ponieważ zbyt wiele promowane witryny można zmniejszyć wydajność użytkownika, zaleca się ograniczanie promowane witryny numer, który ma zostać umieszczony na jednej stronie.

Uwaga: Informacje o publicznej witrynie internetowej usługi SharePoint Online w tym artykule obowiązują tylko w przypadku, gdy Twoja organizacja zakupiła usługę Office 365 przed 9 marca 2015 r. Klienci używający obecnie tej funkcji nadal będą mieli do niej dostęp przez co najmniej dwa lata po dacie zmiany (9 marca 2015 r.). Nowi klienci subskrybujący usługę Office 365 po dacie zmiany nie będą mieli dostępu do tej funkcji. Od tej pory klienci usługi Office 365 mają dostęp do wiodących w branży ofert innych dostawców, które umożliwiają im korzystanie z witryny publicznej zapewniającej kompletne rozwiązanie i obecność online. Aby uzyskać więcej informacji o tej zmianie, zobacz Informacje o zmianach wprowadzonych w funkcji publicznej witryny internetowej usługi SharePoint Online w usłudze Office 365.

Początek strony

Promowanie witryny

Domyślnie domyślnie są wyróżnione publicznej witryny sieci Web i witryna zespołu. Inne witryny musi zostać dodana ręcznie. Gdy zechcesz promowanie jeden lub więcej obiektów, wykonaj poniższe czynności.

Uwaga: Musisz być administratorem programu SharePoint lub mieć uprawnienia administratora globalnego, aby promować witryny.

 1. Kliknij pozycję witryny na pasku górnym menu.
  Pasek menu z wyróżnionym łączem Witryny

 2. Kliknij łącze Zarządzaj.

  Przykładowa strona Witryny z wyróżnionym linkiem Zarządzaj

 3. Kliknij przycisk Dodaj promowane witryny.

 4. W oknie dialogowym wpisz tytuł i adres URL witryny. Tytuł jest wyświetlany w grupy u dołu fragmentu i tekst aktywowany. Jeśli chcesz podać więcej informacji i niestandardowego obrazu tła, wpisz opis i obraz adres URL. Obraz musi być dostępny z biblioteki obrazów.

 5. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Początek strony

Edytowanie witryny publicznej

Kafelek Witryna publiczna jest wstępnie skonfigurowana, aby wskazywały witryny na żywo. Jeśli chcesz punktu łącza do edycji wersji witryny, kliknij Kafelek zastąpić adres URL w Lokalizacji łącza wygląda tak: https://<yourdomain>.sharepoint.com/Pages/Forms/AllItems.aspx . Zapisanie zmian i fragmentu teraz spowoduje wyświetlenie edytowalną wersję Witryna publiczna. Należy zauważyć, że tylko użytkownicy z uprawnieniami do edycji działającej witryny będą mogli łącza.

Jeśli chcesz edytować publicznej witryny sieci Web utworzona w poprzedniej wersji usługi SharePoint Online, zobacz jak edytować do istniejącej publicznej witryny sieci Web w usłudze Office 365 dla instrukcje.

Początek strony

Zarządzanie witrynami promowanymi

Po były promowane witryny, możesz Dodawanie, usuwanie lub aktualizowanie kafelków w dowolnym momencie.

Uwaga: Musisz być administratorem programu SharePoint lub mieć uprawnienia administratora globalnego, aby zarządzać promowane witryny.

Usuwanie kafelka promowane witryny

 1. Kliknij pozycję witryny na pasku górnym menu.

 2. Kliknij łącze Zarządzaj.

 3. Kliknij Kafelek, który chcesz usunąć.

 4. W oknie dialogowym kliknij pozycję Usuń łącze.

 5. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić. Usuwanie fragmentu oznacza, że nie jest już rola zostanie podwyższona witryny. Witryny pozostanie niezmieniona.

Edytowanie kafelka promowane witryny

 1. Kliknij pozycję witryny na pasku górnym menu.

 2. Kliknij łącze Zarządzaj.

 3. Kliknij Kafelek, który chcesz edytować.

 4. W oknie dialogowym Aktualizowanie tytułu, lokalizacji łącza, opis lub lokalizację obraz tła.

 5. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×