Promowanie produktów i usług w dodatku Business Contact Manager

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W Marketing obszar roboczy w Business Contact Manager dla programu Outlook można utworzyć i uruchamianie różnych działań marketingowych i śledzenie sukcesu każdy z nich, pojedynczo lub w połączeniu, jako część kampanii marketingowej wielu kanału.

Tworzenie listy rozmów w określonej promocji, wysyłanie wiadomości e-mail spersonalizowanych odbiorcom możesz wybrać, tworzenie broszur i ulotek poczty bezpośredniej lub opracować własne działanie marketingowe z narzędzi dostępnych w Business Contact Manager dla programu Outlook.

W tym artykule opisano tworzenie i używanie masowa korespondencja e-mail i działania marketingowe, drukowanie poczty bezpośredniej. Można również znaleźć szczegółowych informacji na temat sposobu analizowanie powodzenia działań marketingowych i korzystanie z raportów i marketingowych gadżet w Business Contact Manager dla programu Outlook.

Aby dowiedzieć się, jak utworzyć listę rozmów działań marketingowych zobacz Tworzenie i używanie listy połączeń dodatku Business Contact Manager.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie i uruchamianie masowa korespondencja e-mail lub działanie marketingowe Drukowanie poczty bezpośredniej

Działanie planu

Tworzenie zawartości marketingowych w programie Outlook, Word lub Publisher

Uruchamianie działania marketingowego

Śledzenie lub analizowania działań marketingowych

Początek strony

Tworzenie i uruchamianie masowa korespondencja e-mail lub działanie marketingowe Drukowanie poczty bezpośredniej

Dla firmy w celu usprawnienia należy go obrotu. Business Contact Manager dla programu Outlook upraszcza do tworzenia wiadomości e-mail do dystrybucji masowej, promocje poczty bezpośredniej i opracowywaniu innych działań marketingowych.

Tworzenie i uruchamianie działania marketingowego zasadniczo jest trzy kroki działanie planowania, tworzenia zawartości go, a następnie włączania go.

Początek strony

Działanie planu

Na etapie planowania utworzysz rekord działania marketingowego, zaznaczając nazwę działania i określanie, kto między klientów i kontaktów biznesowych lub potencjalni klienci jest przeznaczony.

Uwaga: Listy adresatów na działanie marketingowe może zawierać tylko jeden typ rekordu. Na przykład listy adresatów mogą zawierać kont, ale nie klientami i kontaktami biznesowymi. Kontakty biznesowe i potencjalni klienci może być na tej samej liście, ponieważ rekord potencjalnego klienta jest oparty na typie rekordu kontaktu biznesowego.

 1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager kliknij marketingowych.

 2. Na wstążce na karcie Narzędzia główne w grupie Nowy kliknij jedną z następujących przycisków:

  • Masowa korespondencja E-mail Mass e-mail icon

   • Skrót klawiaturowy    Aby utworzyć nowy marketing masowa korespondencja E-mail aktywności naciśnij klawisze ALT + NE.

  • Nowe elementy, wskaż polecenie marketingowych, a następnie kliknij Drukowanie poczty bezpośredniej Direct Mail Print icon lub Inne działania.

   • Skrót klawiaturowy    Aby utworzyć nowy marketingowe Drukowanie poczty bezpośredniej aktywności naciśnij klawisze ALT + NN.

 3. Wpisz nazwę dla działania marketingowego na formularz.

 4. Jeśli chcesz to działanie jako część kampanii marketingowej w polu kampanii wpisz nazwę kampanii, lub wybierz nazwę kampanii z listy. Jeśli działanie nie jest częścią kampanii marketingowej, pozostaw domyślny tekst bieżących działań w miejscu.

 5. W sekcji listy adresatów, aby wysłać wiadomość na adres e-mail lub business jednego z następujących typów klientów kliknij pozycję Wszystkie konta, Wszystkie kontakty biznesowe i potencjalni klienci, Wszystkie kontakty biznesowe lub Wszyscy potencjalni klienci .

  Możesz też kliknąć jedną z następujących opcji:

  • Folder wyszukiwania. Wybierz pozycję folder wyszukiwania, który zawiera wstępnie filtrowanej liście adresatów, aby utworzyć listę niestandardową. Pole zostanie zmieniona Lista niestandardowa po wybraniu folderu.

  • Istniejące działanie marketingowe. Wybierz listę adresatów, używane do poprzedniej czynności.

  • Nowa lista. Otwórz okno dialogowe Filtr kontakty biznesowe i wybierz kryteria filtrowania listy.

   Można także tworzyć działanie marketingowe z nazw w raporcie. Aby uzyskać informacji na temat tej opcji zobacz Używanie raportów i wykresów w dodatku Business Contact Manager.

 6. Aby edytować zaznaczoną listę, filtrując go, kliknij pozycję Przejrzyj i przefiltruj.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat filtrowania listy zobacz Filtrowanie rekordów dodatku Business Contact Manager.

 7. Na wstążce na karcie Narzędzia główne w grupie Pokazywanie kliknij przycisk Szczegóły, aby otworzyć stronę szczegółów działania.

 8. Jeśli chcesz, wpisz informacje w polach Kod kampanii, budżetowy koszt, Data rozpoczęcia, Data zakończenia i komentarze.

 9. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij Zapisz rekord lub przejdź do Tworzenie zawartości marketingowych, dalej w tym artykule.

  Gdy rozpocząć działania, kliknij pozycję Uruchom, lub zobacz uruchomić działania marketingowego w dalszej części tego artykułu.

Początek strony

Tworzenie zawartości marketingowych w programie Outlook, Word lub Publisher

Aby utworzyć zawartość do dystrybucji, wersję roboczą wiadomości e-mail, listów wydruku, ulotki, broszury i innych materiałów marketingowych i innych typów dokumentów za pomocą programu Outlook, Word lub Publisher i połączyć je do działania w Business Contact Manager dla programu Outlook.

Po utworzeniu rekord działania marketingowego i zaznaczone adresatów, zgodnie z opisem w planie działania, można połączyć zawartość do działania.

Można opracowywać zawartość plan działania marketingowego i Utwórz rekord działania lub najpierw utworzyć zawartość w programie Outlook, Publisher lub Word, a następnie utwórz rekord działania marketingowego. Jeśli wcześniej utworzono zawartość, będzie po prostu wybierz plik w rekordzie działania marketingowego.

 1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager kliknij marketingowych.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Utwórz nowy rekord działania marketingowego.

  • W obszarze roboczym kliknij kartę Inne działania marketingoweMasowa korespondencja E-mail, Drukowanie poczty bezpośredniej lub, a następnie kliknij dwukrotnie rekord, aby go otworzyć.

 3. Określ, czy utworzyć nową zawartość marketingowych działania, aby korzystać z zawartości, która została właśnie utworzona.

  Aby utworzyć nowy plik

  1. W oknie działań marketingowych kliknij jedną z następujących źródeł zawartości:

   • Edytor programu outlook.

   • Program publisher korespondencji seryjnej.

   • Korespondencji seryjnej programu Word.

  2. Program wybranego zostanie otwarty. Program umożliwia tworzenie wiadomości, które można spersonalizować przy użyciu funkcji korespondencji seryjnej.

  3. Jeśli wybrano Edytora w programie Outlook, kliknij przycisk Utwórz.

  Jeśli wybrano program Publisher korespondencji seryjnej lub korespondencji seryjnej programu Word, kliknij przycisk Utwórz/Przeglądaj, a następnie kliknij Utwórz.

  1. Utwórz wiadomość, ulotki, broszury lub broszura do dystrybucji.

  Aby spersonalizować marketingowych wiadomości dla każdego adresata, postępuj zgodnie z instrukcjami w okienku Korespondencja seryjna w programie Publisher lub Word. Aby dowiedzieć się, jak za pomocą korespondencji seryjnej, zobacz program Publisher lub Word.

  1. Zapisz plik, a następnie wróć do okna działań marketingowych.

   Nazwa pliku jest taka sama, jak nazwa działania, chyba że Zapisz plik pod inną nazwą.

  Aby zaznaczyć istniejący plik

  1. W oknie działań marketingowych w sekcji źródło zawartości kliknij przycisk Przeglądaj, i Utwórz, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.

  Po została utworzona lub wybrano plik, polecenie Edytuj jest dodawany do przycisku. Jeśli zapiszesz, a następnie otwórz ponownie działanie, przycisk jest zmieniona Edytowanie i przeglądanie. Kliknij przycisk Edytuj, aby wprowadzić poprawki w wybranym pliku.

  1. Po zakończeniu wprowadzania zmian, Zapisz plik, a następnie wróć do okna działań marketingowych.

   Edytuj listę adresatów można klikać w okienku Korespondencja seryjna w programu Publisher lub Word, aby zmodyfikować odbiorców swojej aktywności, a także w Business Contact Manager dla programu Outlook, jeśli działanie nie zostało uruchomione.

 4. Wybranego pliku znajduje się w polu Użyj pliku.

 5. Jeśli chcesz rozpocząć działanie później, kliknij przycisk Zapisz i zamknij. W przeciwnym razie kliknij pozycję Uruchom, a zobacz uruchomić działania marketingowego dalej w tym artykule.

  Jeśli chcesz śledzić wynik tego działania marketingowego, możesz również rekord Nazwa działania w polu zainicjowane przez każdego rekordu konta, kontaktu biznesowego, potencjalnego klienta lub szansy sprzedaży wygenerowane przez to działanie. Aby wyświetlić wyniki działania, zobacz sekcję na stronie śledzenia rekord działania marketingowego.

Początek strony

Uruchamianie działania marketingowego

Gdy zacząć jedną działań marketingowych, który został utworzony, jest wszystko, co należy zrobić, kliknij pozycję Uruchom.

 1. Otwórz rekord działania.

  Jak to zrobić?

  1. W obszarze roboczym Marketing kliknij kartę, Masowa korespondencja E-mail, Drukowanie poczty bezpośredniej i Inne działania marketingowe, typu działania, które chcesz uruchomić.

  2. W okienku Lista kliknij dwukrotnie czynność, aby go otworzyć.

   Jeśli masz długiej listy działań, poszukaj aktywności pod nazwą kampanii. Jeśli nie przypisany do kampanii, działania znajduje się w obszarze bieżących działań. Można także wpisać nazwę działania w polu wyszukiwania, aby szybko znaleźć.

 2. Przejrzyj nazwy z listy adresatów, upewnij się, że jest zaznaczona, wszystkie konta, kontakty biznesowe i potencjalni klienci, których chcesz otrzymywać korespondencję.

  Można także przejrzeć i zaktualizować listę adresatów w okienku korespondencji seryjnej w programie Publisher lub Word.

 3. Kliknij przycisk Uruchom.

  Dokument zostanie otwarty w programie, którego użyto do jego utworzenia.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Jeśli wysyłasz wiadomość masowa korespondencja e-mail

  Wprowadź wszelkie potrzebne zmiany w dokumencie, takich jak personalizowanie wiadomości za pomocą funkcji korespondencji seryjnej. Aby wysłać wiadomość, na Wstążce w grupie, kliknij przycisk Zakończ i scal, a następnie kliknij wysyłania wiadomości e-mail.

  W przypadku tworzenia publikacji poczty bezpośredniej

  Wprowadź wszelkie potrzebne zmiany w dokumencie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie, aby wydrukować dokument, scalić je do nowej publikacji lub dodać je do istniejącej publikacji.

Początek strony

Śledzenie lub analizowania działań marketingowych

Przy każdym uruchomieniu działania marketingowego, należy śledzić wyniki. Co najmniej należy zrozumieć, jeśli działanie zostało warte czasu i środków.

Aby wyświetlić wyniki działania marketingowego, należy zarejestrowanie które kont, kontaktów biznesowych, potencjalnych klientów i szans sprzedaży jest wynikiem każdego działania marketingowego. Jak wykonać nowych rekordów, zanotuj nazwę w polu zainicjowane przez każdy rekord działania marketingowego.

W tej sekcji

Dodaj nazwę działania marketingowego do rekordów konta, kontaktu biznesowego, potencjalnego klienta lub szansy sprzedaży

Wyświetlanie wyników działania marketingowego

Skąd pochodzą numerów identyfikacyjnych?

Analizowanie działanie marketingowe lub kampanii

Wyświetlanie gadżetu marketingowego

Analizowanie wyników działań marketingowych za pomocą gadżetów

Używanie raportów marketingowych

Początek strony

Dodaj nazwę działania marketingowego do rekordów konta, kontaktu biznesowego, potencjalnego klienta lub szansy sprzedaży

Do śledzenia zwrot z inwestycji działania marketingowego, pamiętaj zarejestrować koszty budżetowe i rzeczywiste działania.

Nazwa działania należy również dodać do pola zainicjowane przez każdego rekordu konta, kontaktu biznesowego, potencjalnego klienta lub szansy sprzedaży, pochodzącej z działania. Całkowita liczba każdego typu rekordu znajduje się w sekcji wyniki działania na stronie śledzenia rekord działania marketingowego.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Klienci lub kontakty biznesowe w okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager, a następnie kliknij pozycję Zarządzanie kontaktami.

  • Potencjalnych klientów lub szanse sprzedaży w okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager, a następnie kliknij pozycję Sprzedaż.

 2. Kliknij kartę zawierającą wybrany rekord.

 3. W okienku Lista kliknij dwukrotnie klienta, kontaktu biznesowego, szansy sprzedaży lub potencjalnego klienta rekord, aby go otworzyć.

 4. W sekcji informacje o źródle rekordu kliknij przycisk zainicjowane przez.

  Zrzut ekranu: sekcja Informacje o źródle rekordu

 5. W oknie dialogowym Wybieranie klienta, kontaktu biznesowego lub działania marketingowego, w obszarze Typ elementu kliknij pozycję Wszystkie działania marketingowe, lub kliknij pozycję typu działania marketingowego, który wygenerował rekord.

  Link to a marketing activity

 6. W obszarze Nazwa działania kliknij nazwę działania marketingowego.

 7. W sekcji Połączonych rekordów kliknij pozycję Połącz z.

  Ten rekord jest połączony z działania marketingowego, a znajduje się w sum, wyświetlana na stronie śledzenia rekord działania.

 8. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno.

 9. Powtórz tę procedurę dla każdego konta, kontaktu biznesowego, potencjalnego klienta lub szansy sprzedaży, którego wynikiem działania marketingowego.

Początek strony

Wyświetlanie wyników działania marketingowego

Istnieje kilka sposobów monitorowania działań marketingowych, takich jak przy użyciu strony Śledzenie działania, wyświetlanie narzędzi do analizy i gadżet na Marketing obszar roboczy i przeglądania danych w raportach. Na stronie śledzenia zapewni najwięcej szczegółów dotyczących działań. Należy również miejsce, w którym można oznaczyć działania jako zamknięte i przechowywania informacji koszt rzeczywisty.

 1. Otwórz stronę śledzenia otwierając najpierw działania marketingowego.

 2. Na Wstążce w grupie Pokazywanie kliknij przycisk Śledzenie.

  Skrót klawiaturowy    Aby otworzyć stronę śledzenia, naciśnij klawisze ALT + H, a następnie naciśnij klawisz 03.

 3. W sekcji informacje o działaniach wpisz koszt rzeczywisty działania i zaznacz pole wyboru działanie zostanie oznaczone jako zamknięte.

 4. W sekcji wyniki działania jest wyświetlana liczba nowych szans sprzedaży i kontaktów powstałe w wyniku działania i kliknij pozycję Pokaż raport, aby utworzyć raport firm szczegółowe informacje w wybranym polu.

Początek strony

Skąd pochodzą numerów identyfikacyjnych?

Dane wyświetlane na stronie Śledzenie jest automatycznie obliczana, na podstawie informacji z wprowadzone informacje o każdej czynności:

 • Prowadzenie każdego klient, kontakt biznesowy i szansa sprzedaży zawiera nazwę wybranego działania w jego zainicjowane przez pole znajduje się w odpowiednich Statystyka zainicjowane szans sprzedaży, kont zainicjowane i zainicjowane Kontakty pola.

 • Działanie w przypadku listy rozmów, pole dzienników rozmów telefonicznych zainicjowana zostanie zaktualizowane, gdy zapiszesz zmiany w rekord listy połączeń.

 • Oczekiwany przychód jest obliczana na podstawie wartość prawdopodobieństwa sprzedaży i wartość produktów i usług dla każdego rekordu szansy sprzedaży połączonej do działania.

Początek strony

Analizowanie działanie marketingowe lub kampanii

Na karcie Analiza w obszar roboczy Marketing zgromadzono listę wszystkich Twoich działań marketingowych, posortowane według kampanii.

Uwaga: Szczegółowe informacje znajdują się tylko poszczególnych działań marketingowych. Nie ma żadnych funkcji analizy kampanii na poziomie, która zawiera wszystkie działania.

 1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager kliknij marketingowych.

 2. W okienku Lista w obszarze roboczym kliknij kartę analizy.

  Na karcie jest wyświetlana wszystkich Twoich działań marketingowych zorganizowane według kampanii; działania, które nie są połączone z kampanią są wyświetlane w obszarze kampanii: bieżących działań.

 3. Aby przejrzeć szczegóły dotyczące określonego działania, kliknij dwukrotnie nazwę aktywności, aby otworzyć rekord. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie wyników działania marketingowego .

  Uwaga: Po otwarciu raportu, aby zainicjować nowe działania marketingowego kierowane do kontaktów wybranych w raporcie za pomocą przycisków obrotu na Wstążce.

Początek strony

Wyświetlanie gadżetu marketingowego

Gadżety obrotu są przydatne do które zapewnia szybki przegląd jak następnych określonego działanie marketingowe lub kampanii.

Aby uzyskać najlepsze informacje z gadżet, musisz aktualne dane działania marketingowego. Podczas tworzenia nowych rekordów działań i przypisanie ich do kampanii, dane będą wyświetlane w gadżetach. Aby uzyskać szczegółowe informacje, takie jak numery kont, kontaktów biznesowych, potencjalnych klientów lub szanse sprzedaży, pochodzące od poszczególnych aktywności należy wpisz nazwę aktywności w polu zainicjowane przez każdego nowego rekordu. Dokładne numerów finansowych zawierają wartości rzeczywiste i budżetowego kosztu na stronach Szczegóły i Śledzenie dla każdej czynności.

 1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager kliknij marketingowych.

 2. Na wstążce kliknij kartę gadżetów.

Skrót klawiaturowy    Aby wyświetlić kartę gadżetów na Wstążce, naciśnij klawisze ALT + G.

 1. W grupie Dodawanie gadżetów kliknij marketingowych, a następnie kliknij jedną z następujących czynności:

  • Analiza typów działań

  • Analiza kampanii

  • Porównanie kampanii

Gadżet informacje są aktualizowane, gdy nowe informacje są zapisywane do odpowiednich rekordów.

Początek strony

Analizowanie wyników działań marketingowych za pomocą gadżetów

Dostępne w Business Contact Manager dla programu Outlook gadżetów marketingowych obejmują:

 • Analiza typów działań. Wyświetla informacje o wszystkich działań marketingowych określonego typu, takich jak masowa korespondencja E-mail.

 • Analiza kampanii. Wyświetla informacje o wszystkich działań marketingowych w obszarze pojedynczy kampanii.

 • Porównanie kampanii. Wyświetla informacje o wszystkich kampanii marketingowych.

Możesz skonfigurować każdego gadżetu marketingowego, aby wyświetlić tylko działań kampanii, których chcesz widoku i liczbę szans sprzedaży, klienci, kontakty biznesowe i potencjalni klienci, dostarczonymi z każdego z działań lub kampanii lub ich kosztów rzeczywistych, budżetów lub przewidywanego przychodu.

Uwaga: Upewnij się, że nazwa działania wprowadzony w polu zainicjowane przez żadnych nowych rekordów utworzonych w wyniku działania marketingowego.

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z gadżetów zobacz Używanie gadżetów dodatku Business Contact Manager.

Początek strony

Używanie raportów marketingowych

Możesz przeglądanie wyników Twoich działań marketingowych w różnych raportach Business Contact Manager dla programu Outlook, wydrukować je lub je wyeksportować do programu Excel do dalszej analizy.

Domyślnie dostępne są następujące raporty:

 • Szanse sprzedaży według działań marketingowych

 • Kontakty biznesowe według działań marketingowych

 • Klienci według działań marketingowych

 • Działania marketingowe według kampanii

 • Działania marketingowe według typów

Uwaga: Aby wyświetlić najnowsze informacje dotyczące działań marketingowych w raportach, upewnij się, że rekordy utworzonych w wyniku działania marketingowego podać nazwę działania marketingowego w polu zainicjowane przez.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania raportów i wykresów zobacz Używanie raportów i wykresów w dodatku Business Contact Manager.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×