Projektowanie widoku tylko do odczytu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Microsoft Office InfoPath można tworzyć różne widoki tego samego szablonu formularza. Widok jest alternatywny sposób wyświetlania danych w szablonie formularza. Podczas wypełniania formularzy na podstawie szablonu formularza użytkownicy przełączać się między widokami do wybierz zakres danych, który jest wyświetlany w formularzu. Na przykład w szablonie formularza raportu stanu, możesz zaprojektować widoku podsumowania oprócz szczegółowy widok. Użytkownicy mogą następnie wybrać widok chcą przeglądać w zależności od tego, jakiego rodzaju informacje są potrzebne.

W tym artykule wyjaśniono, jak zaprojektować widok, którego nie można edytować przez użytkowników. Ponadto wyjaśniono, jak automatyczne przełączanie do widoku tylko do odczytu formularza, gdy użytkownik kliknie przycisk w widoku odczytu i zapisu przy użyciu reguł.

Co chcesz zrobić?

Projektowanie widoku tylko do odczytu

Wstawianie przycisku, który powoduje przejście między widokiem odczytu i zapisu i tylko do odczytu

Wstawianie przycisku przełącza do widoku tylko do odczytu, gdy użytkownicy przesłać formularz

Projektowanie widoku tylko do odczytu

Widoki tylko do odczytu są przydatne, gdy chcesz podsumować danych formularza dla użytkowników, a nie mają być przypadkowo zmieniony tych danych. Załóżmy na przykład, że chcesz uniemożliwić użytkownikom zmienianie danych w formularzu, po przesłaniem do usługi sieci Web. Gdy użytkownik kliknie przycisk Zatwierdź w formularzu, można skonfigurować szablon formularza, aby przełączyć się z widoku odczytu i zapisu danych do widoku tylko do odczytu. Dzięki temu użytkownicy mogą sprawdzić, jakie dane zostały one przesłane, ale pomaga uniemożliwia ich modyfikowania go.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Zarządzaj widokami.

 2. W obszarze Akcje kliknij przycisk Dodaj nowy widok.

 3. W oknie dialogowym Dodawanie widoku wpisz nazwę widoku, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Projektowanie widoku, dodając do niego tabel układu i kontrolki.

  Porada: Jeśli chcesz utworzyć nowy widok na podstawie istniejącego widoku projektu, otwórz istniejący widok, naciśnij klawisze CTRL + A, aby zaznaczyć cały tekst w widoku, a następnie naciśnij klawisze CTRL + C, aby skopiować zaznaczenie do Schowka. W okienku zadań Widoki Przełącz się do nowego widoku, a następnie naciśnij klawisze CTRL + V, aby wkleić w nowym widoku. Na tym etapie można usunąć wszystkie kontrolki lub elementy układu, które nie wymagają z nowego widoku.

 5. W okienku zadań Widoki kliknij pozycję Wyświetl właściwości.

 6. Kliknij kartę Ogólne.

 7. W obszarze Ustawienia widoku, wybierz tylko do odczytu, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Aby sprawdzić, czy widok jest tylko do odczytu, kliknij przycisk Podgląd na pasku narzędzi Standardowy.

 9. W oknie podglądu upewnij się, że nie można wprowadzać danych w formularzu.

 10. Aby powrócić do trybu projektowania, kliknij pozycję Zamknij podgląd na pasku narzędzi Standardowy.

Początek strony

Wstawianie przycisku, który powoduje przejście między widokiem odczytu i zapisu i tylko do odczytu

Widoki są często przeznaczona do pracy z przyciskami i reguły, które umożliwia automatyczne wykonywanie określonych zadań w szablonie formularza w odpowiedzi na zdarzenia lub akcji zainicjowane przez osoby wypełniającej formularz. Można na przykład wstawić przycisk w szablonie formularza, a następnie utworzyć regułę, która przełącza widoki, kliknięcie tego przycisku. W poniższym przykładzie projektant formularza została utworzona reguła w oknie dialogowym reguły, która powoduje przejście do widoku podsumowania tylko do odczytu. Ta reguła jest uruchamiana po kliknięciu przycisku w formularzu.

Fragment okna dialogowego Reguła

Wstawianie przycisku, który powoduje przełączanie między widokami

 1. W menu Widok kliknij polecenie Zarządzaj widokami.

 2. W obszarze Wybierz widok kliknij widok odczytu i zapisu, który chcesz dodać przycisk.

 3. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 4. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić przycisk.

 5. W obszarze Wstaw kontrolki kliknij przycisk.

 6. W szablonie formularza kliknij dwukrotnie przycisk wstawioną.

 7. Kliknij kartę Ogólne.

 8. Na liście akcji kliknij pozycję reguły i kod niestandardowy.

 9. W polu Etykieta wpisz tekst, który ma być wyświetlany na przycisku.

 10. Kliknij przycisk reguły.

 11. W oknie dialogowym reguły kliknij przycisk Dodaj.

 12. W polu Nazwa wpisz nazwę reguły.

 13. Kliknij pozycję Dodaj akcję.

 14. Na liście akcji kliknij opcję Przełącz widoki.

 15. Na liście Widok kliknij pozycję Widok, którego chcesz się przełączyć, a następnie kliknij przycisk OK.

 16. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć wszystkie otwarte okna dialogowe.

 17. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

 18. W oknie podglądu kliknij przycisk.

  Należy otworzyć widok, który określony w kroku 15.

 19. Aby powrócić do trybu projektowania, kliknij pozycję Zamknij podgląd na pasku narzędzi Standardowy.

 20. Aby dodać drugi regułę do widoku tylko do odczytu i przycisk Tak, aby użytkownicy mogą przełączać wrócić do widoku odczytu i zapisu otworzyć widok tylko do odczytu, a następnie powtórz kroki od 3 do 19.

Początek strony

Wstawianie przycisku przełącza do widoku tylko do odczytu, gdy użytkownicy przesłać formularz

Poniższa procedura opisano, jak dodać przycisk do szablonu formularza, w którym są wyświetlane tylko do odczytu widoku przesłane dane. Można to zrobić w formularz raportu o stanie, jeśli chcesz zezwolić użytkownikom przełączyć się z widoku domyślnego tylko do odczytu widoku podsumowania danych formularza.

Uwaga: Ta procedura działa tylko wtedy, gdy szablon formularza zawiera istniejące połączenie danych przesyłania danych formularza. Jeśli nie zostały jeszcze skonfigurowane połączenia przesyłania danych, należy je przed wykonaniem tej procedury lub Poniższa procedura nie ma zastosowania. Łącza do dodatkowych informacji o połączenia danych w sekcji Zobacz też.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Zarządzaj widokami.

 2. W obszarze Wybierz widok kliknij widok chcesz zawierają przycisk Prześlij.

 3. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 4. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić przycisk.

 5. W obszarze Wstaw kontrolki kliknij przycisk.

 6. W szablonie formularza kliknij dwukrotnie przycisk wstawioną.

 7. Kliknij kartę Ogólne.

 8. Na liście akcji kliknij przycisk Prześlij.

 9. Jeśli chcesz, aby tekst "Prześlij", aby są wyświetlane jako etykiety przycisku, wpisz tekst, który ma być w polu Etykieta.

 10. Kliknij przycisk Opcje przesyłania.

 11. W oknie dialogowym Opcje przesyłania upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na przesyłanie tego formularza.

 12. Kliknij Wykonywanie akcji niestandardowych przy użyciu reguł, a następnie kliknij pozycję reguły.

 13. W oknie dialogowym Reguły przesyłania formularzy kliknij przycisk Dodaj.

 14. W polu Nazwa wpisz nazwę dla reguły, a następnie kliknij pozycję Dodaj akcję.

 15. Na liście akcji kliknij opcję Przełącz widoki.

 16. Na liście Widok kliknij pozycję Widok tylko do odczytu, którego chcesz się przełączyć, a następnie kliknij przycisk OK.

 17. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć wszystkie otwarte okna dialogowe.

 18. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

 19. W oknie podglądu kliknij przycisk używana do przesyłania formularza.

  Należy otworzyć widok tylko do odczytu.

 20. Aby powrócić do trybu projektowania, kliknij pozycję Zamknij podgląd na pasku narzędzi Standardowy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×