Projektowanie przepływu firmy Microsoft w programie Visio

Eksportowanie diagramu programu Visio do programu Microsoft Flow jest dostępne tylko w aplikacji klasycznej programu Visio w języku angielskim z aplikacją Visio online (plan 2). Ta funkcja jest dostępna w przypadku niejawnych testerów pakietu Office lub miesięczny kanał (kierowany) z kompilacją 11231 lub nowszą. Musisz mieć także bezpłatny lub abonamentowy plan z Microsoft przepływem lub uprawniającą subskrypcję pakietu Office 365 obejmującą przepływ Microsoft.

Program Visio i przepływ Microsoft — teraz współpracują ze sobą, aby ułatwić wykonywanie zadań szybciej i łatwiej. Utwórz diagram BPMN w programie Visio i wyeksportuj go do aplikacji Microsoft Flow, aby zautomatyzować przepływy pracy między ulubionymi aplikacjami i usługami. Możesz na przykład utworzyć przepływ pracy umożliwiający otrzymywanie powiadomień o przesłaniu formularza w witrynie sieci Web lub zbieranie i organizowanie danych za Ciebie, gdy ktoś podąża za użytkownikiem serwisu Twitter.

Uwagi: 

 • Nie masz pewności, która wersja programu Visio jest używana? Wybierz pozycję plik > konto > programu Visio , aby sprawdzić, jaki masz plan.

 • Jeśli jesteś subskrybentem pakietu Office 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office. Jeśli jesteś specjalistą IT w zarządzaniu procesem aktualizacji pakietu Office 365, zapoznaj się z informacjami na stronie wydanie kanałów , aby dowiedzieć się, które aktualizacje są dostępne w każdym kanale.

Projektowanie przepływu pracy dla programu Microsoft Flow

 1. Otwórz aplikację klasyczną Visio i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz diagram BPMN, który będzie odpowiadać Twoim potrzebom, przechodząc do nowychszablonów > > schemacie blokowym. W obszarze Kategoria schemat blokowy wybierz pozycję podstawowy Diagram przepływu i wybierz szablon, z którym chcesz pracować.

   Wybierz pozycję podstawowy Diagram przepływu w kategorii szablony schematu blokowego.

   W obszarze szablony wybierz pozycję podstawowy Diagram przepływu.

  • Utwórz pusty rysunek i Dodaj wzornik BPMN, wybierając pozycję więcej kształtów > schemat blokowy > kształty notacji BPMN.

   Dodaj kształty podstawowych notacji BPMN do kształtów.

 2. Modyfikowanie lub projektowanie diagramu przepływu pracy przepływu Microsoft przy użyciu kształtów podstawowych notacji BPMN.

Przygotowywanie do eksportu

 1. Po zakończeniu projektowania przepływu pracy wybierz kartę proces i wybierz pozycję Eksportuj w grupie przepływ Microsoft. Zostanie otwarte okienko przygotowywanie do eksportu i zostanie wyświetlona karta Mapowanie przepływu .

  Wybierz pozycję Eksportuj w grupie przepływy Microsoft na karcie proces.

 2. Wybierz wyzwalacz. Jest to zdarzenie uruchamiające przepływ pracy. Na przykład utworzono żądanie zakupu.

 3. W obszarze warunki mapywybierz opcję tak lub Jeśli dla każdego łącznika bramy, aby utworzyć logikę przepływu pracy. Na przykład po utworzeniu żądania Sprawdź, czy wszystkie informacje zostały wypełnione.

 4. Zamapuj kształty na łączniki w programie Microsoft Flow. Aby to zrobić, wykonaj poniższe czynności dla każdego kształtu na diagramie:

  • Zaznacz kształt BPMN na diagramie. Spowoduje to otwarcie karty wyzwalacze i akcje w okienku przygotowywanie do eksportu.

  • Wyszukaj i wybierz wyzwalacz lub akcję odpowiedni dla tego kształtu. Na przykład po zatwierdzeniu budżetu należy ustawić stan jako zaakceptowany.

  • Po zastosowaniu wyzwalacza lub akcji zostanie wyświetlona ikona łącznika nad kształtem.

 5. Wybierz przycisk Odśwież . W obszarze Rozwiązywanie problemówSprawdź, czy nie występują problemy, które należy uwzględnić w celu wyeksportowania. Kontynuuj Rozwiązywanie problemów i Odśwież okienko stosownie do potrzeb, dopóki nie zostaną wyszukane żadne problemy.

Eksportowanie diagramu BPMN do programu Microsoft Flow

 1. Po rozwiązaniu wszystkich problemów i przygotowaniu do eksportowania wybierz pozycję Eksportuj do przepływu u góry okienka przygotowywanie do eksportu.

  W okienku przygotowywanie do eksportu wybierz pozycję Eksportuj do przepływu.

 2. W oknie dialogowym możesz zmienić nazwę przepływu stosownie do potrzeb. Może być również wymagane zalogowanie się do różnych usług w zależności od tego, jakie wyzwalacze i akcje znajdują się w przepływie pracy.

 3. Wybierz pozycję Utwórz przepływ , aby wyeksportować diagram do programu Microsoft Flow. Po utworzeniu przepływu wybierz pozycję gotowy , aby zamknąć okno dialogowe. Aby edytować utworzony przepływ pracy, możesz to zrobić w witrynie przepływu firmy Microsoft.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×