Projektowanie fragmentu szablonu w celu używania w różnych szablonach

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz Projektowanie części szablonu pojedynczej i rozpowszechnianie go do innych projektantów szablonu formularza w Twojej organizacji do użycia w własnych szablonów formularzy. Jest to przydatne, gdy chcesz zapewnić jednolity wygląd przez wielu szablonów formularzy.

Załóżmy na przykład, zarządzanie nimi zespołu projektuje i przechowuje serii szablonów formularzy i każdego z tych szablonów formularzy należy uwzględnić logo firmy i kilka pól tekstowych do gromadzenia informacji kontaktowych od użytkowników. Projektując logo i kontrolki jako pliku szablonu części (xtp), możesz zapisać ten plik do lokalizacji wspólnej, a następnie wprowadź pamiętać o jego dostępności zespołu. Gdy członkowie zespołu mogą dodawać części szablonu do okienka zadań formanty, zostanie wyświetlona w obszarze nagłówek Niestandardowy i można wstawiać do szablonu formularza.

Aby zmodyfikować istniejącej części szablonu, możesz go otworzyć, wprowadź odpowiednie zmiany, Zapisz części szablonu i rozpowszechnić go projektantów formularzy. Po projektantów formularzy dodać najnowszą wersję części szablonu do okienka zadań formanty, może z niej korzystać w własnych szablonów formularzy. Jeśli otwierają szablonie formularza, który zawiera starszą wersję części szablonu programu Microsoft Office InfoPath zostanie wyświetlony monit je zaktualizować tej części szablonu z najnowszą wersją.

W tym artykule

Omówienie części szablonu

Funkcje, które są niedostępne w częściach szablonów

Projektowanie części szablonu

Ponowne używanie projektu istniejącej części szablonu

Omówienie części szablonu

Część szablonu jest częścią szablonu formularza, który można zapisać w celu ponownego użycia w różnych szablonach. Część szablonu typowe składa się z kontrolkami i źródło danych, a także zawierać funkcje, takie jak połączenia danych, sprawdzanie poprawności danych i reguły.

Tworzenie i używanie części szablonu, pomaga zapewnienia spójne tony, struktury i zachowanie szablonów formularzy w Twojej organizacji. Na przykład dział kadr może użyć jednej części szablonu "Informacje kontaktowe" we wszystkich jej szablonów formularzy.

Część szablonu w szablonie formularza

W szablonie formularza zawartość części szablonu jest wyświetlana w kontrolce sekcji. Można zróżnicować części szablonu z sekcji zwykła, ponieważ wyrazy sekcji (część szablonu: nazwa) są wyświetlane jako etykiety sekcji, gdzie nazwa jest nazwą części szablonu.

Aby zaprojektować części szablonu, po zaznaczeniu opcji Części szablonu, zamiast opcji Szablonu formularza w okienku zadań Projektowanie szablonu formularza. Po otwarciu części szablonu na pasku, wskazująca, że używasz poprawnego trybu projektowania części szablonu tytułu programu InfoPath pojawi się prefiks (Projekt części szablonu).

W przeciwieństwie do szablonu formularza nie Publikuj części szablonu, po zakończeniu projektowania. Zamiast tego można go zapisać jako plik szablonu strony (xtp). Następnie można udostępnić plik xtp do innych projektantów formularzy, którzy muszą używać tej funkcji. Na przykład możesz skopiować pliku xtp na serwerze plików w sieci Twojej organizacji i następnie wyślij wiadomość e-mail do projektantów formularzy, opisane w części szablonu, w którym się znajduje, i jak ich dodać go do okienka zadań formanty informacje Ścieżka.

Projektant formularza wstawianych części szablonu w szablonie formularza staje się częścią szablonu formularza, a projektant formularza można dostosować tak, jeśli to konieczne.

Uwaga: Nie istnieje sposób można zmieniać części szablonu, po mogą wstawiać w szablonie formularza projektantów formularzy. Jeśli nie chcesz, inne osoby, aby dostosować części szablonu, należy który należy wyczyścić, jeśli go udostępnisz.

Aby wstawić do części szablonu na szablon formularza programu InfoPath, projektantów formularzy musisz najpierw dodać części szablonu do okienka zadań formanty za pomocą Kreatora dodawania formantów niestandardowych. Po zakończeniu wypełniania kreatora, części szablonu jest wyświetlany w okienku zadań formanty w sekcji Niestandardowy.

Część szablonu widoczna w sekcji Niestandardowy w okienku zadań Formanty

Aby zmodyfikować części szablonu, otwórz go w trybie projektowania programu InfoPath, wprowadź odpowiednie zmiany, które są potrzebne i ponownie zapisz części szablonu. Część szablonu zaktualizowane musi następnie przekazać do dowolnego projektantów formularzy, która używana w oryginalnej wersji części szablonu. Projektantów formularzy umożliwia dodawanie zaktualizowanej wersji szablonu do okienka zadań formanty Kreatora dodawania formantów niestandardowych. Po wykonaniu tego, mogą otworzyć każdy szablon formularza dotyczy i mają zastąpić oryginalne części szablonu nowszą wersją programu InfoPath.

Uwaga: Jeśli Twoja organizacja tworzy dużej liczby części szablonu, można tworzyć repozytorium części szablonu, które są dostępne z jednej lokalizacji w sieci firmowej, na przykład folderu udostępnionego, serwer sieci Web lub bibliotece formularzy znajduje się w programie Microsoft Windows SharePoint Witryna usług. Istnieje możliwość skonfigurować ustawienia programu InfoPath w rejestrze, tak aby części szablonu są automatycznie wyświetlane w okienku zadań formanty dla użytkowników, którzy mają zainstalowanego programu InfoPath. Aby tak się stało, może być konieczne pracy z działem informatyków informacji lub z inną osobą, kto jest odpowiedzialny za administrowanie programu InfoPath w Twojej organizacji. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat zapoznaj się z dokumentacją programu InfoPath na Microsoft TechNet. TechNet jest zasób, którego specjalistom IT za pomocą pomyślnie planowanie, wdrażanie, zarządzanie i obsługi produktów firmy Microsoft.

Początek strony

Funkcje niedostępne w częściach szablonów

Projektowanie części szablonu, istnieją ograniczenia dotyczące projektu, które należy wziąć pod uwagę. Na przykład niektóre funkcje nie są obsługiwane w częściach szablonów, takie jak możliwość tworzenia wielu widoków lub, aby określić ustawienia globalnego, poziom szablonu w oknie dialogowym Opcje formularza. Z wyjątkiem kontrolki ActiveX wszystkie kontrolki są dostępne do użycia w części szablonu. Wszystkie funkcje, które nie są obsługiwane w częściach szablonów są ukryte w interfejsie użytkownika podczas projektowania programu części szablonu.

Następujące kontrolki, funkcje i ustawienia nie są obsługiwane w częściach szablonów:

 • Kontrolki ActiveX

 • Schematy kolorów

 • Obrazy tła

 • Połączenia danych przesyłające dane

 • Ustawienia usługi Zarządzanie prawami do informacji

 • Skrypt i kod zarządzany

 • Funkcje pisania kodu, takich jak Microsoft Script Editor

 • Publikowanie Kreatora

 • Kreator eksportu

 • Niektóre funkcje związanych z widokiem, w tym możliwość tworzenia wielu widoków, widoki tylko do odczytu, widoki i widoki wydruku

 • Niektóre funkcje związane z drukowaniem, łącznie z możliwością, aby określić opcje ustawień strony i tworzenie nagłówków i stopek

 • Niektóre funkcje odnoszących się do szablonu formularza jako całości, w tym możliwość określenia podpisów cyfrowych, w niestandardowych okienkach zadań, poziomy zabezpieczeń i niestandardowe zapisywanie i otwieranie zachowania

 • Możliwość używania pole wyboru Sprawdź na serwerze w okienku zadań Sprawdzanie projektu do pobierania generowanych przez serwer błędów i ostrzeżeń dla części szablonu, które są przeznaczone dla szablonów formularzy zgodnych z przeglądarką

Możesz projektować szablonu formularza, który można otworzyć przy użyciu programu InfoPath lub przeglądarki sieci Web. Jeśli szablon formularza można otworzyć przy użyciu przeglądarki, jest on nazywany szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami. Podobnie można zaprojektować części szablonu, która jest przeznaczona do użycia w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką. W tym scenariuszu podczas projektowania programu części szablonu, masz dostęp do mniej formanty i funkcje niż w przypadku, jeśli zostały Projektowanie części szablonu wyłącznie do użytku w programie InfoPath. Jest tak, ponieważ niektóre formanty i funkcje nie są obsługiwane do użytku w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką.

Początek strony

Projektowanie części szablonu

W oknie dialogowym Projektowanie formularza można Projektowanie części szablonu zamiast szablonu formularza. Jeśli to zrobisz, funkcje programu InfoPath, które nie są obsługiwane w częściach szablonów są ukryte lub wyłączona, tak aby nie wydawać się korzystanie z nich do części szablonu.

 1. W menu plik kliknij pozycję Projektowanie szablonu formularza.

 2. W obszarze Projektowanie nowego, w oknie dialogowym Projektowanie szablonu formularza kliknij Części szablonu.

 3. W galerii w oparciu o wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zdefiniować źródło danych podczas projektowania części szablonu, kliknij pozycję puste.

  • Aby użyć pliku XML (XML) dokument lub plik schemat XML (XSD) jako źródła danych dla części szablonu, kliknij dokument lub schemat XML.

   Uwaga: Jeśli do części szablonu na podstawie dokumentu XML lub schematu XML, InfoPath wypełnia okienko zadań Źródło danych z pól i grup, które Mapowanie elementów XML w dokumencie lub schematu. Źródło danych jest zablokowane. W zależności od dokumentu lub schematu nie można dodać nowych pól lub grup do części lub całości źródła danych lub zmienić niektórych aspektów istniejące pola i grupy.

 4. Aby wprowadzić do części szablonu zgodny z InfoPath Forms Services, zaznacz pole wyboru Włącz tylko funkcje zgodny z przeglądarką.

 5. Kliknij przycisk OK.

  Nowe części szablonu zostanie otwarty w programie InfoPath.

 6. Projektowanie części swojego szablonu.

 7. Po zakończeniu projektowania części szablonu, w menu plik kliknij polecenie Zapisz.

Początek strony

Ponowne używanie projektu istniejącej części szablonu

Jeśli chcesz utworzyć projekt nowej części szablonu na istniejącej części szablonu należy otworzyć istniejącej części szablonu, zmienić jego nazwę w oknie dialogowym Właściwości części szablonu, a następnie zapisz nowej części szablonu innym, rozróżniania znaków nazwy pliku. Gdy zmienisz nazwę części szablonu w oknie dialogowym Właściwości części szablonu, identyfikator części szablonu jest aktualizowany automatycznie. Ten identyfikator dodatkowo odróżnia jednej części szablonu z drugiej.

 1. W menu plik kliknij pozycję Projektowanie szablonu formularza.

 2. W obszarze Otwieranie szablonu formularza w oknie dialogowym Projektowanie szablonu formularza kliknij Na moim komputerze.

 3. Na liście Pliki typu kliknij Części szablonu programu InfoPath.

 4. Przejdź do i kliknij części szablonu, który chcesz otworzyć, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 5. W menu Plik kliknij polecenie Właściwości.

 6. W oknie dialogowym Właściwości części szablonu wprowadź nową nazwę w polu Nazwa części szablonu.

  Gdy to zrobisz, tekstu identyfikującego w polu Identyfikator części szablonu odzwierciedla nową nazwę. Identyfikator części szablonu jest generowany automatycznie za pomocą programu InfoPath. Musi być unikatowa dla każdego nowego części szablonu, które są tworzone.

 7. W menu plik kliknij polecenie Zapisz jako, a następnie wprowadź nową nazwę pliku dla części szablonu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×