Projektowanie formularza przeznaczonego do scalenia

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Scalanie formularzy użytkowników można konsolidować dane z wielu różnych formularzy w jeden formularz. Jest to przydatne, gdy użytkownicy chcesz porównać i podsumowywanie danych z kilku powiązanych formularzy. Na przykład może być przydatne w przypadku kierownika, którego zespół wypełnia tygodniowy formularzy raport stanu w celu scalanie danych z tych formularzy w jednym raportu podsumowującego dla jej dyrektor.

W tym artykule

Sposoby, że użytkownicy mogą scalanie formularzy

Uwagi dotyczące projektowania

Akcje scalania dotyczące pól i grup

Definiowanie ustawień scalania niestandardowych dla kontrolek

Sposoby, że użytkownicy mogą scalanie formularzy

Lokalizacja formularza określa, jak użytkownik może scalić je z innych form. Poniżej wyjaśniono różnych miejsc, w których są przechowywane formularze programu Microsoft Office InfoPath i jak użytkownicy scalić formularzy, które są przechowywane w tych miejscach:

 • Dysku twardym lub w lokalizacji sieciowej    Użytkownik musi najpierw otworzyć formularza w programie InfoPath. Ten formularz jest nazywany formularza docelowego, ponieważ jest to formularz, do którego zostaną scalone inne formy. Użytkownik następnie klika przycisk Scalanie formularzy w menu plik i zaznacza dodatkowe formaty — o nazwie formularzach źródłowych — Aby scalić komórkę z formularza docelowego.

  Uwaga: Można również otworzyć nowy, pusty formularz, a następnie użyj tej samej procedury, aby scalić pusty formularz z dodatkowych formularzy opartych na tym samym szablonie formularza.

 • Biblioteka dokumentów w witrynie programu SharePoint    Formularze mogą być przechowywane w bibliotece dokumentów w witrynie Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office SharePoint Server 2007 lub Microsoft Office Forms Server 2007. W menu Widok w bibliotece dokumentów, w którym są przechowywane formularze użytkownika można wybrać widok Dokumentów korespondencji seryjnej, a następnie wybierz formularze chce korespondencji seryjnej. Podczas scalania formularzy w ten sposób, nie jest konieczne dla użytkownika w celu pierwszym otwarciu formularza docelowej, zgodnie z opisem w poprzednim przykładzie.

  Uwaga: Podczas projektowania szablon formularza zgodny z przeglądarką, użytkownicy mogą wypełniać formularze oparte na tym szablonie formularza za pomocą przeglądarki sieci Web. Procedura scalanie formularzy w bibliotece programu SharePoint, które są oparte na szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką jest taka sama, jak scalanie formularzy, które użytkownicy otwierania i wypełniania w programie InfoPath.

 • Formularz programu InfoPath w Microsoft Office Outlook 2007    Użytkownik może scalanie wielu formularzy z poziomu Office Outlook 2007, wybierając je w widoku folderu, w którym są przechowywane formularze, a następnie klikając pozycję Scalanie formularzy w menu Akcje.

Uwaga: Gdy użytkownicy scalanie formularzy, oryginalnych formularzach nie zostaną usunięte. Dane z formularzy scalonych są dodawane do formularza docelowego. Zaleca się użytkowników Zapisywanie formularza docelowego z danymi korespondencji seryjnej, jako nowego formularza w celu zastępowania danych w formularzu pierwotnym.

Początek strony

Uwagi dotyczące projektowania

Teraz, gdy znasz sposób, aby użytkownicy mogli scalać formularzy na podstawie lokalizacji formularza, jest ważne, aby dowiedzieć się, jak można włączyć określonych kontrolki do obsługi scalanie i jak dane z poszczególnych pól jest połączone podczas scalania formularzy. Te informacje — oraz zrozumienia jak użytkownicy będą używane scalonych danych — jest klucza część tworzenia szablonów formularzy, które umożliwiają użytkownikom można łatwo scalanie formularzy.

Po dodaniu formantu w szablonie formularza jest powiązany do pola lub grupy w szablonie formularza źródło danych. Podczas projektowania nowego, pustego szablonu formularza, źródło danych jest tworzony dla Ciebie podczas dodawania kontrolek. Jeśli projektowanie szablonu formularza, oparty na zewnętrznym źródłem danych, takich jak schemat XML lub usługi sieci Web, należy powiązać kontrolek, które możesz dodać do szablonu formularza do pola lub grupy należące do tego źródła danych.

Po włączeniu ustawień scalania dla kontrolki umożliwia faktycznie ustawień scalania dla pola lub grupy, powiązanej z kontrolki. Ustawienia scalania są zależne od pola lub grupy i jego typ danych. Niektóre typy pól lub grup nie obsługują scalania.

Aby lepiej zrozumieć, jak działa scalanie formularzy, załóżmy, że zaprojektowano szablon formularza raportu wydatków, zawierającą formantu pola tekstowego związanego z polem powtarzaną w źródle danych, który jest używany typ danych tekst. To pole służy do przechowywania każdego użytkownika biznesowe uzasadnienie wydatków zarejestrowane. Na przykład możemy telefonicznie pole przeznaczenie i powiązać kontrolkę pola tekstowego z etykietą Celu biznesowego .

Załóżmy, że trzech użytkowników — Kelly Roman, Tomasz i Misiec — są wypełniać formularze oparte na szablonie formularza. W polu Cel biznesowy Robert typy konferencji, Jan typy, Odwiedź stronę klientai Jan typy Służbowej. Ponieważ kontrolkach pola tekstowego, które korzystają z danych typu tekst scalanie danych domyślnie nie są obsługiwane, kierownika, który scala tych formularzy raportów z wydatków, będą widzieć tylko jedną wartość w polu Cel biznesowy — wartość, która została już zawarte w formularzu docelowym. Tak na przykład Jan na formularzu w przypadku formularza docelowego, tylko wartości wprowadzone Jan pojawią się w scalonego formularza dla tego pola.

Dostosowując ustawienia scalania dla pola lub grupy, powiązanej z kontrolki użytkowników można scalić tego pola lub grupy danych z różnych formularzy. W tym przykładzie możesz dostosować ustawienia scalania dla formantu pola tekstowegoePurpos firmtak, aby użytkownicy mogli scalać dane z formularzy, które zawierają to pole. Dalsze ustawień scalania można dostosować, włączając separator wyświetlany między poszczególnymi wartościami scalonych. Separator może być spację, przecinek, średnik, linię pionową, podział wiersza, podział akapitu lub podkreślenia. Na przykład jeśli Robert wpisze konferencji w polu Cel biznesowy , alternatywny typy, Odwiedź stronę klienta, Jan typy Służboweji włączyć scalanie dla tego pola i określić separator przecinek scalonych danych będzie wyświetlanie jako służbowej, odwiedź stronę klienta, konferencji (Jeśli formularz Jan w formularzu docelowym).

Uwaga: Znak spacji są automatycznie dodawane po separatory przecinkami i średnik.

Podczas dodawania, że separator może ułatwić odróżniać określonych wartości, można dostosować sposób scalania danych przez dodanie unikatowych prefiksu do każdej kolejnej wartości znajdującej się w pola lub grupy. Podczas dodawania prefiksu, można wybrać wartość z innego pola, lub wprowadzić funkcja, którego chcesz użyć jako prefiksu. Dodanie prefiksu ułatwiają użytkownikom identyfikowania źródła oryginalne dane. Na przykład można włączyć nazwę osoby, która wypełnił formularz — wartość, która jest wprowadzona w innym polu — się pojawić jako prefiksu wartości zawarte w innym polu. Następnie podczas scalania formularzy kilku wartości w formularzu źródła będą wyświetlane wartości scalonych i te wartości będą mieć identyfikatory.

Na przykład jeśli identyfikowanie pola przechowującego nazwy użytkownika jako prefiksu i tworzenie funkcja "concat" , który zapewnia dwukropek po każdym wystąpieniu tej wartości, użytkowników można łatwo zobaczyć, kto wprowadził wartość, nawet w przypadku, gdy scalania formularzy kilka. W tym przykładzie, jeśli formularz Ewa Ciesielska jest formularza docelowego, wstępnie ustalonych danych zostaną wyświetleni Służbowej, Tomasz: odwiedź stronę klienta, Kelly Robert: konferencji.

Uwagi: 

 • Prefiks nie zostanie dodany do formularza docelowego — Ewa Ciesielska formularza, w tym przypadku — aby uniknąć dodawania zbędnych prefiksy, jeśli scalone dane są zapisywane w formularzu, a następnie ponownie scalone formularza.

 • Podczas scalania formularzy programu InfoPath, które znajdują się na dysku twardym lub lokalizacji w sieci, w witrynie programu SharePoint lub formularzy poczty e‑mail programu InfoPath w Office Outlook 2007, scalonych danych jest wyświetlana w odwrotnej kolejności od kolejności zaznaczania formularzy. Na przykład jeśli użytkownik wybierze trzy formy, począwszy od Roberta, następnie wybiera Jan osoby, a następnie na alternatywny, w formularzu zawierającym scalonych danych, na alternatywny będą wyglądać dane najpierw następuje w Jan danych, a następnie Roberta.

 • Oprócz dostosowania ustawień scalania dla poszczególnych formantów, można także wyłączyć scalania formularzy w szablonie formularza całą uniemożliwić użytkownikom scalania formularzy, które są oparte na nim. Po wyłączeniu scalania formularzy użytkowników, którzy Wypełnij formularz nie mają dostępu do polecenia Scalanie formularzy w menu plik.

 • Aby upewnić się, że formularz szablonu jest poprawnie skonfigurowany do korespondencji seryjnej inne formy, przetestuj go, publikowanie szablonu formularza, a następnie tworzenie i zapisywanie co najmniej pięć formularze oparte na szablonie formularza z przykładowymi danymi. Po zapisaniu formularzy, otwórz szablon formularza w trybie projektowania, a następnie kliknij Podgląd na pasku narzędzi Standardowy. W trybie Podgląd scalanie formularzy przykładowych. Jeśli formularzy scalić poprawnie, możesz publikowanie szablonu formularza i zezwolić użytkownikom na tworzenie formularzy na podstawie szablonu formularza.

 • Zapewnianie użytkownikom procedura scalanie formularzy. Tę procedurę można tworzyć podczas testowania szablonu formularza przeznaczonego do scalenia.

Początek strony

Akcje scalania dotyczące pól i grup

Następujące akcje scalania się różnić w zależności od typu danych pola lub grupy.

Po skonfigurowaniu ustawień scalania dla każdego typu pola lub grupy, możesz wybrać opcję Ignoruj wartości w formularzach źródłowych i zachować wartości w formularzu docelowym lub wybierz ustawienie niestandardowe korespondencji seryjnej. W poniższej tabeli opisano ustawienia niestandardowe scalania dla każdego typu pola lub grupy.

Typ pola lub grupy

Ustawienia dostępne scalania

Przykłady kontrolek, które należy powiązać ten typ pola

Niepowtarzające pola

 • Łączenie wartości w formularzu docelowym z wartościami z formularzy źródła

  • Ignoruj puste pola

  • Dodawanie separatora między elementami

  • Dodawać prefiksy do każdego elementu

 • Pole tekstowe

 • Pole listy rozwijanej

 • Pole kombi

Pole powtarzające się

 • Wstawianie wartości z formularzach źródłowych, przed lub po wartość w formularzu docelowym

  • Usuwanie pustych pól

 • Lista punktowana

 • Lista numerowana

 • Lista zwykła

 • Pole listy wielokrotnego wyboru

Niepowtarzające pole XHTML

 • Łączenie wartości w formularzu docelowym z wartościami z formularzy źródła

  • Ignoruj puste pola

  • Dodawanie separatora między elementami

  • Dodawać prefiksy do każdego elementu i sformatuj tekst prefiksu.

Pole tekstu sformatowanego

Pole powtarzające się XHTML

 • Wstawianie wartości z formularzach źródłowych, przed lub po wartość w formularzu docelowym

  • Usuwanie pustych pól

 • Lista punktowana

 • Lista numerowana

 • Lista zwykła

 • Repeating table

Pole atrybutu

 • Zamień wartość w formularzu docelowym wartość z formularzem

  Jeśli użytkownik wybierze wielu formularzy, wartość z ostatniego formularza, który użytkownik wybierze będzie wartość, która jest zachowywany w formularzu docelowym. Na przykład jeśli użytkownik wybierze trzy formy, począwszy od Roberta, następnie wybiera Jan osoby, a następnie na alternatywny, dane z pola atrybut, który znajduje się w formularzu na alternatywny zastąpią oryginalną wartość w formularzu docelowym.

  Uwaga: W zależności od systemu operacyjnego osoby, która scala formularzy wartość zachowanej mogą się różnić.

 • Łączenie wartości w formularzu docelowym z wartościami z formularzy źródła

  • Ignoruj puste pola

  • Dodawanie separatora między elementami

  • Dodawać prefiksy do każdego elementu

Dowolny formant może mieć atrybut typ pola.

Niepowtarzające grupy

 • Łączenie wartości w formularzu docelowym z wartościami z formularzy źródła

 • Sekcja

 • Sekcja opcjonalna

Grupa powtarzana

 • Wstawianie wartości z formularzach źródłowych, przed lub po wartość w formularzu docelowym

  • Usuwanie pustych pól

 • Lista punktowana

 • Lista numerowana

 • Lista zwykła

 • Pole listy wielokrotnego wyboru

 • Repeating table

Początek strony

Definiowanie ustawień scalania niestandardowych dla kontrolek

Skorzystaj z instrukcji w tej sekcji, aby zdefiniować ustawień scalania niestandardowych dla formantów standardowych i powtarzającej się.

Uwaga: Po włączeniu ustawień scalania dla kontrolki umożliwia faktycznie ustawień scalania dla pola lub grupy, powiązanej z kontrolki. Ustawienia scalania są zależne od pola lub grupy i jego typ danych. Niektóre typy pól lub grup nie obsługują scalania. Możesz również zmienić ustawień scalania, edytując właściwości pola lub grupy w źródle danych. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy pola lub grupy w okienku zadań Źródło danych, w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości, a następnie na karcie reguły i scalanie kliknij pozycję Ustawienia korespondencji seryjnej.

Standardowych kontrolek zawierać kontrolek, które zwykle skojarzyć zbierania i wyświetlania informacji. Należą do nich pola tekstowe, pola list, pola wyboru i przycisków. Formanty powtarzające się i opcjonalne zawierać formanty list, tabele powtarzające się, sekcje powtarzające się i sekcje opcjonalne. Formanty te umożliwiają wstawianie elementów listy, wiersze, zestawy rekordów i opcjonalne informacje podczas wypełniania formularza. Na przykład w szablonie formularza raportu wydatków, można użyć tabeli powtarzającej się, aby użytkownicy mogli dodać tyle wierszy, aby wprowadzić ich określoną liczbę elementów wydatków.

Uwagi: 

 • Niektóre formanty są powiązane z polami, które nie mogą być scalane. Na przykład wartości w kontrolek selektora dat lub kontrolki pola wyboru nie można scalić, ponieważ nie można scalić typ danych, które zawierają. Nigdy nie można scalić kontrolek, które zawierają podpisów cyfrowych, ponieważ może to powodować podpis cyfrowy.

 • Niektóre elementy sterujące zawierają dodatkowe opcje. Na przykład podczas dostosowywania ustawień scalania dla formantu pola tekstu sformatowanego, można wybrać czcionkę także opcje formatowania.

Definiowanie ustawień scalania niestandardowych dla standardowych kontrolek

Standardowych kontrolek zawierać pól tekstowych, pól tekstu sformatowanego i polach kombi. W tym artykule, aby uzyskać więcej informacji, zobacz Akcje scalania dotyczące pól i grup .

Uwaga: Kontrolek, które są dodawane wewnątrz sekcji — innymi słowy, formantów podrzędnych Kontrola rodzicielska — obsługuje tylko scalanie, jeśli została włączona dla formantu nadrzędnego.

 1. Kliknij dwukrotnie formant, który chcesz zmodyfikować.

 2. W oknie dialogowym Właściwości formantu kliknij kartę Zaawansowane.

 3. W obszarze Scalanie formularzy kliknij przycisk Ustawienia korespondencji seryjnej.

 4. W obszarze Akcja dla tego pola kliknij Łączenie wartości w formularzu docelowym z wartościami z formularzy źródła.

 5. Aby wykluczyć pola, które nie zawierają dane, w obszarze Opcje łączenia, zaznacz pole wyboru Ignoruj puste pola (zalecane).

 6. Na liście Każdy element z oddzielając Wybierz separator wyświetlany między wartościami w formancie, który pojawia się w formularzu docelowym.

  Szczegóły techniczne

  Dodawanie separatora ułatwiają użytkownikom określanie użytkownika, którego dane wprowadzone w przypadku scalania danych z wielu formularzy. Na przykład, wybierając pozycję przecinek (",") dla określonego formantu spowoduje dane z tego formantu są oddzielone przecinkami, w przypadku scalania wielu formularzy na podstawie tego szablonu formularza.

 7. Aby dodać prefiks przed każdej wartości, które zostanie wyświetlone w formancie użytkownicy scalania formularzy opartych na tym szablonie formularza, zaznacz pole wyboru Prefiks każdego elementu z, a następnie wybierz pozycję elementu, który chcesz utworzyć prefiks na.

  Jak to zrobić?

  1. Kliknij przycisk Wstaw formułę Obraz przycisku .

  2. W oknie dialogowym Wstawianie formuły wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby użyć pola w formule, kliknij przycisk Wstaw pole lub grupę, kliknij pole, które ma być używany w oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy, a następnie kliknij przycisk OK.

   • Aby użyć funkcji w formule, kliknij przycisk Wstaw funkcję, wybierz funkcję, która ma być używany w oknie dialogowym Wstawianie funkcji, a następnie kliknij przycisk OK.

    Porada: Jeśli funkcja wymaga parametrów, wybierz funkcję w oknie dialogowym Wstawianie funkcji, kliknij przycisk OK, a następnie w polu Formuła w oknie dialogowym Wstawianie formuły, kliknij dwukrotnie funkcję dodanego i kliknij pole lub Grupa. Łącza do dodatkowych informacji na temat funkcji można znaleźć w sekcji Zobacz też.

   • Aby wstawić wartość lub operator matematyczny w formule, wpisz wartość lub symbol operacji matematycznej w polu Formuła.

  Operacja

  Symbol

  Dodaj

  +

  Odejmowanie

  -

  Mnożenie

  *

  Dzielenie

  /

  • Uwaga: Jeśli formuła używa operatora dzielenia (/), upewnij się, że jest znak spacji przed i po operatora dzielenia. Jeśli operatora dzielenia bez spacji przed i po nim, mogą interpretować programu InfoPath "/" jako separator XPath lokalizacji instrukcje, a nie jako operatora dzielenia.

  • Aby Sprawdź formułę pod kątem poprawnej składni, w oknie dialogowym Wstawianie formuły, kliknij przycisk Sprawdź formułę.

Definiowanie ustawień scalania niestandardowych dla standardowej sekcji

Sekcje standardowe są kontenerami dla pozostałych kontrolek. Sekcje mogą zawierać dowolne kontrolek na liście w okienku zadań formanty, łącznie z innych sekcji. W tym artykule, aby uzyskać więcej informacji, zobacz Akcje scalania dotyczące pól i grup .

Uwaga: Kontrolek, które są dodawane wewnątrz sekcji — innymi słowy, formantów podrzędnych Kontrola rodzicielska — obsługuje tylko scalanie, jeśli została włączona dla formantu nadrzędnego.

 1. Kliknij dwukrotnie sekcji, którą chcesz zmodyfikować.

 2. W oknie dialogowym Właściwości sekcji kliknij kartę Zaawansowane.

 3. W obszarze Scalanie formularzy kliknij przycisk Ustawienia korespondencji seryjnej.

 4. W obszarze Akcja dla tej grupy kliknij pozycję Połącz zawartość grup w formularzach źródłowych i docelowych (domyślnie).

  Uwaga: Ustawienia scalania dla każdego pola i grupy w tej grupie określi, jak scalone dane.

Definiowanie ustawień niestandardowych scalania dla powtarzających się formantów i sekcji

Kontrolek powtarzających się zawierać powtarzane sekcje i tabele i listy punktowane. W tym artykule, aby uzyskać więcej informacji, zobacz Akcje scalania dotyczące pól i grup .

Uwaga: Kontrolek, które są dodawane wewnątrz sekcji — innymi słowy, formantów podrzędnych Kontrola rodzicielska — obsługuje tylko scalanie, jeśli została włączona dla formantu nadrzędnego.

 1. Kliknij dwukrotnie formant, który chcesz zmodyfikować.

 2. W oknie dialogowym Właściwości formantu kliknij kartę Zaawansowane.

 3. W obszarze Scalanie formularzy kliknij przycisk Ustawienia korespondencji seryjnej.

 4. W obszarze Akcja dla tej grupy powtarzającej się kliknij przycisk Wstaw grupy z formularzy źródłowych do formularza docelowego (domyślnie).

 5. Aby określić miejsce, w którym grupy z formularzy źródło będzie wyglądał w formularzu docelowym w obszarze Opcje wstawiania, kliknij po grupy w formularzu docelowym lub przed grupy w formularzu docelowym.

 6. Aby usunąć wartości pustych z scalonych formularzy, zaznacz pole wyboru Usuń puste grupy (zalecane).

 7. Aby połączyć grupy formanty zawierają te same wartości, co pozwoli obniżyć nadmiarowości, zaznacz pole wyboru łączą grupy o tej samej wartości pola, a następnie kliknij przycisk obok pola w celu porównania, aby wybrać pola do połączenia.

Definiowanie ustawień scalania niestandardowych dla sekcje opcjonalne

Sekcje opcjonalne zawierają inne formanty. Użytkownikom można wstawić i usuwać sekcje opcjonalne podczas wypełniania formularza. W tym artykule, aby uzyskać więcej informacji, zobacz Akcje scalania dotyczące pól i grup .

Uwaga: Kontrolek, które są dodawane wewnątrz sekcji — innymi słowy, formantów podrzędnych Kontrola rodzicielska — obsługuje tylko scalanie, jeśli została włączona dla formantu nadrzędnego.

 1. Kliknij dwukrotnie formant, który chcesz zmodyfikować.

 2. W oknie dialogowym Właściwości formantu kliknij kartę Zaawansowane.

 3. W obszarze Scalanie formularzy kliknij przycisk Ustawienia korespondencji seryjnej.

 4. W obszarze Akcja dla tej grupy kliknij pozycję Połącz zawartość grup w formularzach źródłowych i docelowych (domyślnie).

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×