Project Web Access — przewodnik dotyczący roli menedżera projektu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Menedżerowie projektów odpowiadają codziennych zadań w projekcie zarządzania takich jak tworzenie, utrzymania, aktualizowanie harmonogramów i współpracę z innymi menedżerowie projektów, menedżerowie zasobów i członków zespołu.

W tym artykule opisano działania, które są dla Ciebie dostępne jako Menedżer projektu lub lider zespołu nad projektem, korzystając z Microsoft Office Project Web Access. Prezentowane przy jego użyciu ogólne omówienie programu Project Web Access z perspektywy potencjalnego klienta Menedżera lub zespołu projektu w projekcie.

W zależności od grupy zabezpieczeń, do której administrator przydzielił można pracować z funkcjami programu Project Web Access za pomocą programu Project Web Access i/lub Microsoft Office Project Professional 2007.

Co można robić z uprawnieniami menedżera projektu?

Praca ze strony głównej programu Project Web Access

Praca z zadania i grafiki

Praca z zasobami

Praca w Centrum projektów

Analizowanie danych i tworzenie raportów

Współpraca z innymi osobami w organizacji

Praca z programu Project Professional

Uzyskiwanie opinii wdrożenia, blogów i innych informacji w trybie online

Praca ze strony głównej programu Project Web Access

Strona główna programu Project Web Access jest punkt wejścia podstawowego dla użytkowników, którzy używają danych zapisanych w bazie danych Microsoft Office Project Server 2007. Po zalogowaniu się do programu Project Web Access do czasu elementy, które mogą wymagać akcję (na przykład aktualizacji zadań, które muszą być zatwierdzone) i elementy zmieniły się od ostatniego logowania są wyświetlane. Na stronie głównej można korzystać z funkcji programu Project Web Access, w tym stron zadania, Centrum projektów, Centrum zasobów, aktualizacji, raportów o stanie, dokumentów, problemów i czynników ryzyka.

Uwaga:  Zawartość, która jest wyświetlana na stronie głównej programu Project Web Access jest określona przez funkcje, które są dostępne na serwerze, roli użytkownika, uprawnienia, które są przypisane do użytkownika, kategorie zabezpieczeń, do której należy użytkownik (łącznie z projektami i Widoki przydzielone do tej kategorii zabezpieczeń), a wszystkie dostosowania, które zostały skonfigurowane na stronie głównej.

Program Project Web Access działania strony głównej

Początek strony

Praca z zadania i grafiki

Zarządzanie zadaniami

Zarządzanie aktualizacji zadań

Zarządzaj grafikami

Integracja z programem Outlook

Zanim członkowie zespołu można rejestrować godziny grafik lub ich stanu zadanie, administrator musi skonfigurować grafików i stanu zadań. Grafików nagrywanie rzeczywistą liczbę godzin pracy nad zadaniami, projektami i innych elementów i są ważne, jeśli śledzenia wykorzystania, czasu fakturowanego i inne wskaźniki opartych na czasie. Członkowie zespołu mogą wprowadzać stan zadań przy użyciu ich strony Moje zadania, która umożliwia administratorowi dokładnie śledzić stan lub postęp w osiąganiu ukończenia zadań w projektach.

Jeśli organizacja śledzi informacje o postępie projektów, które zostały utworzone w Office Project Professional 2007, można umożliwia śledzenie stanu zadania.

Liderzy zespołów są odpowiedzialne za nadzór nad wielu zadań, które są przypisane do członków zespołu w jednej lub większej liczby projektów. Liderzy zespołów również może zostać przydzielony do zadań w projektach i może zostać wyświetlony monit o Raportowanie pracy rzeczywistej zadań w projekcie w swoich grafikach, obsługa odpowiadać raportów o stanie z menedżerowie projektów i współpracować z innymi osobami w organizacji. W niektórych organizacjach zadań w projekcie są przypisywane do zespołu potencjalnych klientów, którzy następnie delegowanie zadań do członków zespołu właściwe.

Początek strony

Zarządzanie zadaniami

Członkowie zespołu mogą za pomocą strony Moje zadania w programie Project Web Access do wyświetlania, edytowania, pełnomocnika i aktualizowanie zadań i godzin pracy, które są przypisane do ich lub jego zespół przez menedżera projektu, który korzysta z programu Project Professional 2007. Aby uzyskać dostęp do strony Moje zadania, kliknij pozycję Moje zadania na pasku Szybkie uruchamianie.

Działania związane z zarządzaniem zadania

Początek strony

Zarządzanie aktualizacji zadań

Na stronie aktualizacje zadań w programie Project Web Access możesz przejrzeć zmiany do zadań i godzin pracy, które członkowie zespołu mogą zgłaszać z ich strony Moje zadania. Strony aktualizacji zadań umożliwia również aktualizowanie projektów przy użyciu najnowszych informacji.

Projekty można aktualizować informacje na stronie aktualizacje zadania na dwa sposoby:

 • Ręczne     Możesz zaakceptować zmianę każdego zadania, klikając pozycję Zaakceptuj na stronie aktualizacje zadań. Jeśli odpowiedź na zlecenie zadania zmiany przed zaakceptowaniem go żądania zmiany zostanie usunięty z listy na stronie aktualizacji zadań do odpowiedzi członka zespołu. Można zaktualizować i odpowiadania na nowe zadanie i żądania delegowania zadań w tym samym czasie.

 • Automatycznie (przy użyciu reguł)     Można utworzyć i uruchomić reguły, aby automatycznie Aktualizuj projekty za pomocą zmiany, które nie mają do przejrzenia przed zatwierdzeniem. Można tworzyć reguły uruchamiane dla konkretnych projektów, w przypadku wszystkich projektów, dla określonych zasoby lub dla grup zasobów w określonym miejscu w struktury podziału zasobów (SPZ) organizacji.

Działania związane z zarządzaniem aktualizacji zadań

Początek strony

Zarządzaj grafikami

Grafików nagrywanie rzeczywistą liczbę godzin pracy nad zadaniami, projektami i innych elementów i są ważne, jeśli śledzenia wykorzystania, czasu fakturowanego i inne wskaźniki opartych na czasie.

Należy utworzyć grafik, jeśli:

 • Twoja organizacja chce śledzić fakturowanego i nonbillable godzin.

 • Musi można zintegrować z system księgowy celach płac i rozliczeń.

 • Zarządzanie chce, aby wyświetlić szczegółowe informacje o liczbę godzin, które spędzają zasobów i jak te godziny są poświęca (rozliczana za pracę w nadgodzinach a wersja standard fakturowanego i nonbillable).

Działania związane z zarządzaniem grafiku

Początek strony

Integracja z programem Outlook

Program Project Web Access można zintegrować z Microsoft Outlook, aby umożliwić członkom zespołu zaktualizować swoje zadania przy użyciu Office Outlook 2007 2003 lub XP. Aby można było używać wszystkich funkcji Integracja z programem Outlook, członkowie zespołu muszą:

 • Mają prawidłowe konto użytkownika programu Project Web Access uzyskać dostęp do strony, z której są skonfigurowane funkcji integracji programu Outlook.

 • Używanie Office Outlook 2007 2003 lub XP.

Działania programu Outlook

Początek strony

Praca z zasobami

Zarządzanie informacje o zasobie

Projekty personelu

Planowanie kwalifikacji

Praca z projektami administracyjne

Menedżerowie projektów i menedżerowie zasobów wyświetlanie, modyfikowanie i analizowanie informacji o jeden lub więcej zasoby, które są przydzielone do zadań w projektach, które są publikowane w bazie danych programu Project Server za pomocą Centrum zasobów w programie Project Web Access. Centrum zasobów zawiera listę zasobów w przedsiębiorstwie pula zasobów; Aby wyświetlić elementy w Centrum zasobów uprawnienia przez administratora programu Project Server.

Początek strony

Zarządzanie informacje o zasobie

W Centrum zasobów można edytować informacje o zasobach, takich jak ich adresy e-mail, informacje o koncie i grup, do których należą. Możesz także wyświetlić ich przydziałów i informacji o dostępności.

Uwaga: Niektóre atrybuty zasobów, takich jak ich ustawienia kalendarza, można zmienić tylko z programu Project Professional 2007.

Działania związane z zarządzaniem informacji zasobów

Początek strony

Projekty personelu

Menedżerowie projektów można tworzyć zespołach projektów opartych na wiele różnych parametrów, tym kwalifikacje zasobów i dostępności zasobów. Funkcja budowania zespołu w programie Project Web Access umożliwia utworzenie zespołu projektu.

Podczas korzystania z funkcji budowania zespołu, należy rozważyć następujące czynności:

 • Menedżerowie może nie być możliwe wyświetlić wszystkie zasoby, lub nie może być możliwe przypisać każdy z nich do projektów.

 • Aby znaleźć zasobów, które mają niezbędne umiejętności Ustawia, organizacji należy zastosować struktury podziału zasobów (SPZ) i inne przedsiębiorstwa zasobu kody konspektu, które służą do określania różnych umiejętności i relacje zasobów w organizacji.

 • Przydzielanie zadań zespołu zasobów. poszczególnych członków zespołu można wybrać tych zadań, które mają zostać przypisane do siebie.

 • Menedżerowie mogą używać obu typów proponowane i zatwierdzone rezerwacji zasobów. Przypisując zasoby do projektów bez ich zatwierdzeniem, menedżerów można śledzić potencjalnych przydziałów zasobów proponowanych nowych projektów. Usługa organizacji, na przykład często używane proponowany, aby były porównanie różnych scenariuszach przydziału i zarządzanie zarówno proponowane i zatwierdzone przydziały. Menedżerowie zasobów w organizacjach korzystających scentralizowanej pula zasobów i menedżerowie projektów, którzy wykonaj własny użytek personelu proponowane rezerwacji śledzenia i zarządzanie żądaniami personelu.

Liderzy zespołów może pomóc personelu projektów i są często odpowiedzialny za nadzór nad wielu zadań, które są przypisane do członków zespołu w jednej lub większej liczby projektów. Liderzy zespołów również może zostać przydzielony do zadań w projektach i może zostać wyświetlony monit o Raportowanie pracy rzeczywistej zadań w projekcie w swoich grafikach, obsługa odpowiadać raportów o stanie z menedżerowie projektów i współpracować z innymi osobami w organizacji. W niektórych organizacjach zadań w projekcie są przypisywane do zespołu potencjalnych klientów, którzy następnie delegowanie zadań do członków zespołu właściwe.

Uwaga: Niektóre atrybuty zasobów i ustawień, takich jak ustawienia kalendarza i zastępująca zasobów, można zmienić tylko z programu Project Professional 2007.

Działania personelu projektu

Początek strony

Planowanie kwalifikacji

Aby znaleźć najlepsze źródło dla zadania, należy użyć funkcji planowania kwalifikacji, które są dostępne w programie Project Web Access i Project Professional 2007 w ramach organizacji rozwiązanie Enterprise Project Management (EPM). Aby zamienić zasoby ogólne zasoby rzeczywiste za pomocą Kreatora podstawiania zasobów w programie Project Professional 2007. Użyj funkcji budowania zespołu w programie Project Web Access do utworzenia Znajdź zasoby poprawne umiejętności dla zadania.

Uwaga: Niektóre atrybuty zasobów, takich jak ustawienia kalendarza i Kreatora podstawiania zasobów można zmienić tylko z programu Project Professional 2007.

Działania planowania kwalifikacji

Początek strony

Praca z urlopu i innym czasie wolnym (czasu administracyjnego)

Program Project Web Access umożliwia śledzenie czasu wolnego (czasu administracyjnego), takiego jak urlopów, spotkaniach zespołu, szkolenia, projektów wewnętrznych i innych czas poza projektem. Członkowie zespołu wprowadź czas administracyjny na stronach Moja grafików.

Twoja organizacja należy śledzić czas administracyjny, jeśli:

 • Możesz są integrowanie z system księgowy wymagającego danych na wyjątki.

 • Zespół zarządzania chce wyświetlić raporty na wyjątki.

 • Menedżerowie projektów i menedżerowie zasobów mają członkowie zespołu mogli wprowadzać godziny poza biurem, dzięki czemu czas będzie wyświetlany jako niedostępny dla przydziałów projektu.

Działania związane z zarządzaniem czasu administracyjnego

Początek strony

Praca w Centrum projektów

Centrum projektów zapewnia wygodny sposób menedżerowie projektów, członków zespołu i innych uczestników projektu Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat poszczególnych projektów i propozycjami projektu, aby wyświetlić informacje podsumowujące dotyczące projektów w organizacji . Każdy użytkownik mający uprawnienia dostępu do Centrum projektów w programie Project Web Access i Project Professional 2007 służy do Centrum projektów do pracy z każdego projektu, do którego są przydzielone. Tylko projektów, które są publikowane w bazie danych Project Server 2007 są dostępne w Centrum projektów.

Działania Centrum projektów

Początek strony

Analizowanie danych i tworzenie raportów

Zarządzanie raportami o stanie

Praca z raportami OLAP

Program Project Web Access udostępnia wiele opcji raportowania, aby ułatwić działowi najskuteczniejszą sposoby współpracy w. Zasoby można tworzyć raporty o stanie raportowania postępów swoich zadań. Ponadto Menedżer projektu można tworzyć raporty szczegółowe przetwarzania analitycznego online (OLAP).

Uwaga: Należy pamiętać, który może zawierać tylko niektóre zadania wykonywane, jeśli użytkownik należy do grupy Administratorzy programu Project Web Access. Jeśli nie widać łącze Ustawienia serwera w szybkie uruchamianie programu Project Web Access, następnie możesz nie należy do grupy administratorów i nie mogą wykonywać akcji, takich jak dostosowywanie widoków, aby skonfigurować raporty, konfigurowania grafików lub usuwanie projektów.

Początek strony

Zarządzanie raportami o stanie

Raporty o stanie opisują postępu na przydzielonych mu zadań. Menedżerowie projektów można zautomatyzować żądania i otrzymywania informacji o stanie; Członkowie zespołu mogą wysyłać żądania raportów o stanie i członkowie zespołu mogą następnie odpowiedz je, dostarczając wymagane informacje. Członkowie zespołu mogą również inicjować przesyłania raportów o stanie. Menedżerowie projektów można skonfigurować raporty o stanie, tak aby otrzymywali pojedynczo i scalonych raport, który powoduje konsolidowanie odpowiedzi.

Stan działań związanych z zarządzaniem raportu

Początek strony

Praca z raportami OLAP

Menedżerowie na różnych poziomach mogą używać różnych raportów do analizowania wydajności projektów i zasobów w projekcie lub wielu projektów. Za pomocą widoków tabeli przestawnej i wykres przestawny, jeśli chcesz interakcyjnie pracować z raportami i zmienić niektóre pola, które ich struktura. Wszystkie te raporty ułatwić Ci zrozumienie kondycji organizacji w kontekście wydajności projektów i zasobów.

Uwaga: Niektóre raporty, takich jak raporty wizualne mogą być tworzone tylko i przeglądać za pomocą programu Project Professional 2007.

Działania związane z zarządzaniem raportu OLAP

Początek strony

Współpraca z innymi osobami w organizacji

Program Project Web Access zawiera wiele funkcji ułatwiających zasobów firmy wspólna praca nad zadań w projekcie, problemów, czynników ryzyka i innych obszarów, które mają wpływ na powodzenia projektu.

Działania współpracy

Początek strony

Praca z programu Project Professional

Project Professional 2007 umożliwia wykonywanie wielu zadań zarządzania projektu w ramach rozwiązania Enterprise Project Management (EPM) dla swojej organizacji.

Uwaga: Project Server 2007 uprawnienia są wymagane do ukończenia poszczególnych zadań zarządzania projektu przedsiębiorstwa przy użyciu programu Project Professional.

Profesjonalny działań związanych z projektem

Początek strony

Uzyskiwanie opinii wdrożenia, blogów i innych informacji w trybie online

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×