Project Web Access — przewodnik dotyczący roli dyrektora

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W zależności od organizacji i jej podejście do zarządzania projektami pojedynczy dyrektorem może być odpowiedzialny za szeroką gamę dziesiątki lub nawet setki projektów, często dla całego działu lub regionu organizacji. Kierownicy wymagają wgląd wszystkich tych projektów, tak, aby można mieć pewność, że praca jest wyrównany strategic realizacji celów organizacji.

W większych organizacji programu Project Management pakietu Office (biura zarządzania projektami) zazwyczaj zarządza w portfelu projektów. Jednak dyrektorów zwykle współpracują bardzo z biura zarządzania projektami aby upewnić się, że realizacji celów organizacji są rozumiane i spełnione i że projekty są ustawione do tych celów.

W tym artykule opisano działania, które są dla Ciebie dostępne jako kierownikowi w organizacji, która używa Microsoft Office Project Web Access. Prezentowane przy jego użyciu ogólne omówienie programu Project Web Access z perspektywy kierownika.

W zależności od grupy zabezpieczeń, do którego są przydzielone można pracować z funkcjami programu Project Web Access za pomocą programu Project Web Access i/lub Microsoft Office Project Professional 2007.

Co można robić w kierownictwa uprawnienia?

Praca ze strony głównej programu Project Web Access

Praca z zasobami

Praca z projektami i portfelami w Centrum projektów

Analizowanie danych i tworzenie raportów

Współpraca z innymi osobami w organizacji

Uzyskiwanie opinii wdrożenia, blogów i innych informacji w trybie online

Praca ze strony głównej programu Project Web Access

Strona główna programu Project Web Access jest punkt wejścia podstawowego dla użytkowników, którzy używają danych zapisanych w bazie danych Microsoft Office Project Server 2007. Po zalogowaniu się do programu Project Web Access do czasu elementy, które mogą wymagać akcję (na przykład aktualizacji zadań, które muszą być zatwierdzone) i elementy zmieniły się od ostatniego logowania są wyświetlane. Na stronie głównej można korzystać z funkcji programu Project Web Access, w tym stron zadania, Centrum projektów, Centrum zasobów, aktualizacji, raportów o stanie, dokumentów, problemów i czynników ryzyka.

Uwaga:  Zawartość, która jest wyświetlana na stronie głównej programu Project Web Access jest określona przez funkcje, które są dostępne na serwerze, roli użytkownika, uprawnienia, które są przypisane do użytkownika, kategorie zabezpieczeń, do której należy użytkownik (łącznie z projektami i Widoki przydzielone do tej kategorii zabezpieczeń), a wszystkie dostosowania, które zostały skonfigurowane na stronie głównej.

Program Project Web Access działania strony głównej

Początek strony

Integracja z programem Outlook

Program Project Web Access można zintegrować z Microsoft Outlook, aby umożliwić członkom zespołu zaktualizować swoje zadania przy użyciu Office Outlook 2007 2003 lub XP. Aby można było używać wszystkich funkcji Integracja z programem Outlook, członkowie zespołu muszą:

  • Mają prawidłowe konto użytkownika programu Project Web Access uzyskać dostęp do strony, z której są skonfigurowane funkcji integracji programu Outlook.

  • Używanie Office Outlook 2007 2003 lub XP.

Działania programu Outlook

Początek strony

Praca z zasobami

Zarządzanie informacje o zasobie

Projekty personelu

Planowanie kwalifikacji

Praca z urlopu i innym czasie wolnym (czasu administracyjnego)

Centrum zasobów w programie Project Web Access umożliwia wyświetlanie, modyfikowanie i analizowanie informacji o jeden lub więcej zasoby, które są przydzielone do zadań w projektach, które są publikowane w bazie danych programu Project Server. Centrum zasobów zawiera listę zasobów w przedsiębiorstwie pula zasobów; Aby wyświetlić elementy w Centrum zasobów uprawnienia przez administratora programu Project Server.

Początek strony

Zarządzanie informacje o zasobie

W Centrum zasobów można wyświetlić i edytować informacje o zasobach, takich jak ich adresy e-mail, informacje o koncie i grup, do których należą. Możesz także wyświetlić ich przydziałów i informacji o dostępności.

Uwaga: Niektóre atrybuty zasobów, takich jak ich ustawienia kalendarza, można zmienić tylko za pomocą programu Project Professional 2007.

Działania związane z zarządzaniem informacji zasobów

Początek strony

Projekty personelu

Funkcja budowania zespołu do utworzenia zespołów projektów opartych na wiele różnych parametrów, tym kwalifikacje zasobów i dostępności zasobów, mimo że to zadanie jest zwykle wykonywane przez menedżerów projektów. Centrum zasobów umożliwia przeglądanie, kto jest przydzielony do projektów w całej organizacji.

Przy użyciu funkcji budowania zespołu, należy uwzględnić następujące czynności:

  • Menedżerowie może nie być możliwe wyświetlić wszystkie zasoby, lub nie może być możliwe przypisać każdy z nich do projektów.

  • Aby znaleźć lub przeglądanie zasobów, które mają niezbędne umiejętności Ustawia, organizacji należy zastosować struktury podziału zasobów (SPZ) i inne przedsiębiorstwa zasobu kody konspektu, które służą do określania różnych umiejętności i relacje zasobu w organizacja.

  • Przydzielanie zadań zespołu zasobów. poszczególnych członków zespołu można wybrać tych zadań, które mają zostać przypisane do siebie.

  • Menedżerowie mogą używać obu typów proponowane i zatwierdzone rezerwacji zasobów. Przypisując zasoby do projektów bez ich zatwierdzeniem, menedżerów można śledzić potencjalnych przydziałów zasobów proponowanych nowych projektów. Usługa organizacji, na przykład często używane proponowany, aby były porównanie różnych scenariuszach przydziału i zarządzanie zarówno proponowane i zatwierdzone przydziały. Menedżerowie zasobów w organizacjach korzystających scentralizowanej pula zasobów i menedżerowie projektów, którzy wykonaj własny użytek personelu proponowane rezerwacji śledzenia i zarządzanie żądaniami personelu.

Uwaga: Niektóre atrybuty zasobów i ustawień, takich jak ustawienia kalendarza i zastępująca zasobów, mogą być zmieniane tylko przy użyciu programu Project Professional 2007.

Działania personelu projektu

Początek strony

Planowanie kwalifikacji

Aby znaleźć najlepsze źródło dla zadania, które pomagają w określeniu, czy organizacja jest understaffed, można użyć funkcji planowania kwalifikacji, które są dostępne w programie Project Web Access i Project Professional 2007 jako część projektu przedsiębiorstwa Twojej organizacji Rozwiązania Management (EPM). Mangers umożliwia zamienianie zasoby ogólne na zasoby rzeczywiste z Kreatora podstawiania zasobów w programie Project Professional 2007. Użyj funkcji budowania zespołu w programie Project Web Access do utworzenia Znajdź zasoby poprawne umiejętności dla zadania.

Uwaga: Niektóre atrybuty zasobów, takich jak ustawienia kalendarza i Kreatora podstawiania zasobów mogą być zmieniane tylko przy użyciu programu Project Professional 2007.

Działania planowania kwalifikacji

Początek strony

Praca z urlopu i innym czasie wolnym (czasu administracyjnego)

Program Project Web Access umożliwia śledzenie czasu wolnego (czasu administracyjnego), takiego jak urlopów, spotkaniach zespołu, szkolenia, projektów wewnętrznych i innych czas poza projektem. Członkowie zespołu wprowadź czas administracyjny na stronach Moja grafików.

Twoja organizacja należy śledzić czas administracyjny, jeśli:

  • Możesz są integrowanie z system księgowy wymagającego danych na wyjątki.

  • Zespół zarządzania chce wyświetlić raporty na wyjątki.

  • Menedżerowie projektów i menedżerowie zasobów mają członkowie zespołu mogli wprowadzać godziny poza biurem, dzięki czemu czas będzie wyświetlany jako niedostępny dla przydziałów projektu.

Działania związane z zarządzaniem czasu administracyjnego

Początek strony

Praca z projektami i portfelami w Centrum projektów

Centrum projektów zapewnia wygodny sposób menedżerowie projektów, członków zespołu i innych uczestników projektu wyświetlić szczegółowe informacje na temat poszczególnych projektów, propozycji projektów i raportowania statystykę w portfelu projektów projektów w organizacja. Każdy użytkownik mający uprawnienia dostępu do Centrum projektów w programie Project Web Access i Project Professional 2007 służy do Centrum projektów do pracy z każdego projektu, do którego są przydzielone. Tylko projektów, które są publikowane w bazie danych Project Server 2007 są dostępne w Centrum projektów.

Działania Centrum projektów

Początek strony

Analizowanie danych i tworzenie raportów

Zarządzanie raportami o stanie

Praca z raportami OLAP

Tworząc dokładności raportów, wyraźnie można komunikować się sukcesu Twojej organizacji ogólnego podejście do zarządzania projektami i zasobami.

Program Project Web Access udostępnia wiele opcji raportowania, aby ułatwić działowi najskuteczniejszą sposoby współpracy w. Zasoby można tworzyć raporty o stanie raportowania postępów swoich zadań. Ponadto Menedżer projektu można tworzyć raporty szczegółowe przetwarzania analitycznego online (OLAP).

Uwaga: Należy pamiętać, który może zawierać tylko niektóre zadania wykonywane, jeśli użytkownik należy do grupy Administratorzy programu Project Web Access. Jeśli nie widać łącze Ustawienia serwera w szybkie uruchamianie programu Project Web Access, następnie możesz nie należy do grupy administratorów i nie mogą wykonywać akcji, takich jak dostosowywanie widoków, aby skonfigurować raporty, konfigurowania grafików lub usuwanie projektów.

Początek strony

Zarządzanie raportami o stanie

Raporty o stanie opisują postępu na przydzielonych mu zadań. Można zautomatyzować proces żądania i otrzymywania informacji o stanie; Członkowie zespołu mogą wysyłać żądania raportów o stanie i członkowie zespołu mogą następnie odpowiedz je, dostarczając wymagane informacje. Członkowie zespołu mogą również inicjować przesyłania raportów o stanie. Menedżerowie projektów można skonfigurować raporty o stanie, tak aby otrzymywali pojedynczo i scalonych raport, który powoduje konsolidowanie odpowiedzi.

Stan działań związanych z zarządzaniem raportu

Początek strony

Praca z raportami OLAP

Menedżerowie na różnych poziomach mogą używać różnych raportów do analizowania wydajności projektów i zasobów w projekcie lub wielu projektów. Za pomocą widoków tabeli przestawnej i wykres przestawny, jeśli chcesz interakcyjnie pracować z raportami i zmienić niektóre pola, które ich struktura. Wszystkie te raporty ułatwić Ci zrozumienie kondycji organizacji w kontekście wydajności projektów i zasobów.

Uwaga: Niektóre raporty, takich jak raporty wizualne mogą być tworzone tylko i przeglądać za pomocą programu Project Professional 2007.

Działania związane z zarządzaniem raportu OLAP

Początek strony

Współpraca z innymi osobami w organizacji

Program Project Web Access zawiera wiele funkcji ułatwiających zasobów firmy wspólna praca nad zadań w projekcie, problemów, czynników ryzyka i innych obszarów, które mają wpływ na powodzenia projektu.

Project Server 2007 użytkownicy mogą korzystać z Windows SharePoint Services do współpracy nad projektami. Może być skojarzone z witryny na serwerze, na którym jest uruchomiony Windows SharePoint Services każdego projektu, który jest opublikowany w bazie danych programu Project Server. Ta witryna może zawierać wiele bibliotek dokumentów i pojedynczy listę problemów i czynników ryzyka, których można używać do przechowywania i śledzenia dokumentów związanych z projektem, problemów i czynników ryzyka.

Działania współpracy

Początek strony

Uzyskiwanie opinii wdrożenia, blogów i innych informacji w trybie online

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×