Project Web Access — przewodnik dotyczący roli członka zespołu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Członkowie zespołu są odpowiedzialne za wiele codzienną działań w jednej lub większej liczby projektów. Dzięki temu członkowie zespołu muszą używać grafików raportowanie pracy rzeczywistej zadań w projekcie, obsługa i odpowiadanie na raporty o stanie i żądania raportów o stanie z menedżerowie projektów i liderzy zespołów i współpracować z innymi osobami, które pracują nad tym samym projektem.

W tym artykule opisano działania, które są dostępne jako członek zespołu nad projektem, korzystając z Microsoft Office Project Web Access. Prezentowane przy jego użyciu ogólne omówienie programu Project Web Access z perspektywy członka zespołu.

W zależności od uprawnień, które administrator przydzielił można pracować z funkcjami programu Project Web Access za pomocą programu Project Web Access i/lub Microsoft Office Project Professional 2007.

Co można robić z uprawnieniami członka zespołu?

Praca ze strony głównej programu Project Web Access

Praca z zadania i grafiki

Praca w Centrum projektów

Zarządzanie raportami o stanie

Współpraca z innymi osobami w organizacji

Przeczytaj blogów i innych informacji w trybie online

Praca ze strony głównej programu Project Web Access

Strona główna programu Project Web Access jest punkt wejścia podstawowego dla użytkowników, którzy używają danych zapisanych w bazie danych Microsoft Office Project Server 2007. Po zalogowaniu się do programu Project Web Access do czasu elementy, które mogą wymagać akcję (na przykład aktualizacji zadań, które muszą być zatwierdzone) i elementy zmieniły się od ostatniego logowania są wyświetlane. Na stronie głównej można korzystać z funkcji programu Project Web Access, w tym stron zadania, Centrum projektów, Centrum zasobów, aktualizacji, raportów o stanie, dokumentów, problemów i czynników ryzyka.

Uwaga: Zawartość, która jest wyświetlana na stronie głównej programu Project Web Access jest określona przez funkcje, które są dostępne na serwerze, roli użytkownika, uprawnienia, które są przypisane do użytkownika, kategorie zabezpieczeń, do której należy użytkownik (łącznie z projektami i Widoki przydzielone do tej kategorii zabezpieczeń), a wszystkie dostosowania, które zostały skonfigurowane na stronie głównej.

Program Project Web Access działania strony głównej

Początek strony

Praca z zadania i grafiki

Zarządzanie zadaniami

Zarządzanie aktualizacji zadań

Zarządzaj grafikami

Integracja z programem Outlook

Zanim członkowie zespołu można rejestrować godziny grafik lub ich stanu zadanie, administrator musi skonfigurować grafików i stanu zadań. Grafików nagrywanie rzeczywistą liczbę godzin pracy nad zadaniami, projektami i innych elementów i są ważne, jeśli śledzenia wykorzystania, czasu fakturowanego i inne wskaźniki opartych na czasie. Członkowie zespołu mogą wprowadzać stan zadań przy użyciu ich strony Moje zadania, która umożliwia administratorowi dokładnie śledzić stan lub postęp w osiąganiu ukończenia zadań w projektach.

Jeśli organizacja śledzi informacje o postępie projektów utworzone w Office Project Professional 2007, można umożliwia śledzenie stanu zadania.

Początek strony

Zarządzanie zadaniami

Członkowie zespołu mogą za pomocą strony Moje zadania w programie Project Web Access do wyświetlania, edytowania, pełnomocnika i aktualizowanie zadań i godzin pracy, które są przypisywane do nich lub do zespołu zasobów przez menedżera projektu, który korzysta z programu Project Professional 2007. Aby uzyskać dostęp do strony Moje zadania, kliknij pozycję Moje zadania na pasku Szybkie uruchamianie.

Działania związane z zarządzaniem zadania

Początek strony

Zarządzanie aktualizacji zadań

Na stronie aktualizacje zadań w programie Project Web Access możesz przejrzeć zmiany do zadań i godzin pracy, które członkowie zespołu mogą zgłaszać z ich strony Moje zadania. Strony aktualizacji zadań umożliwia również aktualizowanie projektów przy użyciu najnowszych informacji.

Projekty można aktualizować informacje na stronie aktualizacje zadania na dwa sposoby:

  • Ręczne     Możesz zaakceptować zmianę każdego zadania, klikając pozycję Zaakceptuj na stronie aktualizacje zadań. Jeśli odpowiedź na zlecenie zadania zmiany przed zaakceptowaniem go żądania zmiany zostanie usunięty z listy na stronie aktualizacji zadań do odpowiedzi członka zespołu. Można zaktualizować i odpowiadania na nowe zadanie i żądania delegowania zadań w tym samym czasie.

  • Automatycznie (przy użyciu reguł)     Można utworzyć i uruchomić reguły, aby automatycznie Aktualizuj projekty za pomocą zmiany, które nie mają do przejrzenia przed zatwierdzeniem. Można tworzyć reguły uruchamiane dla konkretnych projektów, w przypadku wszystkich projektów, dla określonych zasoby lub dla grup zasobów w określonym miejscu w struktury podziału zasobów (SPZ) organizacji.

Działania związane z zarządzaniem aktualizacji zadań

Początek strony

Zarządzaj grafikami

Grafików nagrywanie rzeczywistą liczbę godzin pracy nad zadaniami, projektami i innych elementów i są ważne, jeśli śledzenia wykorzystania, czasu fakturowanego i inne wskaźniki opartych na czasie.

Działania związane z zarządzaniem grafiku

Początek strony

Integracja z programem Outlook

Program Project Web Access można zintegrować z Microsoft Outlook, aby umożliwić członkom zespołu zaktualizować swoje zadania przy użyciu Office Outlook 2007 2003 lub XP. Aby można było używać wszystkich funkcji Integracja z programem Outlook, członkowie zespołu muszą:

  • Mają prawidłowe konto użytkownika programu Project Web Access uzyskać dostęp do strony, z której są skonfigurowane funkcji integracji programu Outlook.

  • Używanie Office Outlook 2007 2003 lub XP.

  • Pobierz i zainstaluj dodatek Microsoft Office Project dla programu Outlook.

Działania programu Outlook

Początek strony

Praca z urlopu i innym czasie wolnym (czasu administracyjnego)

Program Project Web Access umożliwia śledzenie czasu wolnego (czasu administracyjnego), takiego jak urlopów, spotkaniach zespołu, szkolenia, projektów wewnętrznych i innych czas poza projektem. Członkowie zespołu wprowadź czas administracyjny na stronach Moja grafików.

Działania związane z zarządzaniem czasu administracyjnego

Początek strony

Praca w Centrum projektów

Centrum projektów zapewnia wygodny sposób menedżerowie projektów, członków zespołu i innych uczestników projektu Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat poszczególnych projektów i propozycjami projektu, aby wyświetlić informacje podsumowujące dotyczące projektów w organizacji . Każdy użytkownik mający uprawnienia dostępu do Centrum projektów w programie Project Web Access i Project Professional 2007 służy do Centrum projektów do pracy z każdego projektu, do którego są przydzielone. Tylko projektów, które są publikowane w bazie danych Project Server 2007 są dostępne w Centrum projektów.

Działania Centrum projektów

Początek strony

Zarządzanie raportami o stanie

Raporty o stanie opisują postępu na przydzielonych mu zadań. Członkowie zespołu odpowiadać na żądania raportów o stanie menedżerowie i może również inicjować przesyłania raportów o stanie.

Stan działań związanych z zarządzaniem raportu

Początek strony

Współpraca z innymi osobami w organizacji

Program Project Web Access zawiera wiele funkcji ułatwiających zasobów firmy wspólna praca nad zadań w projekcie, problemów, czynników ryzyka i innych obszarów, które mają wpływ na powodzenia projektu.

Działania współpracy

Początek strony

Przeczytaj blogów i innych informacji w trybie online

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×