Project Server 2007 koniec Przewodnik po pomocy technicznej

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W roku 2017 nastąpi zakończenie świadczenia pomocy technicznej dla serwerów i aplikacji pakietu Office 2007, dlatego należy rozważyć zaplanowanie migracji. Jeśli obecnie używasz programu Project Server 2007, pamiętaj, że zarówno dla tego programu, jak i innych produktów pokrewnych obowiązują następujące terminy zakończenia świadczenia pomocy technicznej:

Produkt

Obsługa Data zakończenia

Project Server 2007

10 października 2017 r.

Project Portfolio Server 2007

10 października 2017 r.

Project 2007 Standard

10 października 2017 r.

Project 2007 Professional

10 października 2017 r.

Aby uzyskać więcej informacji na temat planowanego wycofania serwerów pakietu Office 2007, zobacz Planowanie uaktualnienia serwerów pakietu Office 2007.

Jakie ma koniec średniej pomocy technicznej?

Project Server, takich jak niemal wszystkich produktów firmy Microsoft, ma cyklu świadczenia pomocy technicznej, w którym firma Microsoft udostępnia nowe funkcje, poprawki, poprawki zabezpieczeń i tak dalej. Ten cykl życia zwykle trwa 10 lat od daty początkowej wersji produktu, a na koniec tego cyklu życia nosi nazwę produktu koniec pomocy technicznej. Ponieważ Project Server 2007 z Tobą końca pomocy technicznej na 10 października 2017 firma Microsoft nie będzie udostępni:

 • pomoc techniczną w zakresie mogących wystąpić problemów;

 • poprawki błędów dotyczące wykrytych problemów, które mogą wpłynąć na stabilność i użyteczność serwera;

 • poprawki zabezpieczeń dotyczące wykrytych luk, które mogą narazić serwer na naruszenie bezpieczeństwa;

 • aktualizacje stref czasowych.

Instalacja programu Project Server 2007 będzie nadal działać po upływie tego terminu. Jednak z powodu zmian wymienionych powyżej zdecydowanie zalecamy możliwie najszybszą migrację z programu Project Server 2007.

Jakie opcje są dostępne?

Jeśli korzystasz z programu Project Server 2007, zapoznaj się z dostępnymi opcjami migracji:

 • Migrowanie do usługi Project Online

 • Migrowanie do nowszej lokalnej wersji programu Project Server (najlepiej Project Server 2016).

Dlaczego warto migrować do usługi Project Online

Dlaczego warto migrować do programu Project Server 2016

 • Mam użytkowników urządzeń przenośnych.

 • Koszty migracji są dla mnie dużym problemem (sprzęt, oprogramowanie, czas poświęcony zaimplementowaniu, poniesione nakłady itd.).

 • Z przeprowadzeniem migracji wiążą się duże koszty utrzymania środowiska (na przykład aktualizacje automatyczne, gwarantowany czas bezawaryjnej pracy itp.).

 • Reguły biznesowe ograniczają moje możliwości kierowania firmą w chmurze.

 • Muszę kontrolować aktualizacje środowiska.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji przenoszenia z serwerów pakietu Office 2007 zobacz zasobów, aby pomóc w przypadku uaktualniania pakiet Office 2007 lub 2010 serwerów i klientów. Należy zauważyć, że program Project Server nie obsługuje konfiguracji hybrydowej od programu Project Server i usługi Project Online nie mogą mieć tej samej puli zasobów.

Ważne kwestie, które należy uwzględnić podczas planowania migracji z programu Project Server 2007

Planując migrację z programu Project Server 2007, należy rozważyć następujące zagadnienia:

 • Uzyskiwanie pomocy od partnera firmy Microsoft — uaktualnienie programu Project Server 2007 może być trudne oraz wymagać dużo planowania i przygotowań. Może to okazać się szczególnie trudne, jeśli instalacją i konfiguracją programu Project Server 2007 zajmowała się osoba trzecia. Na szczęście można zwrócić się do partnerów firmy Microsoft, którzy zawodowo zajmują się przeprowadzaniem uaktualnień, niezależnie od tego, czy dotyczy to migracji do programu Project Server 2016, czy usługi Project Online. W Centrum partnerskim firmy Microsoft można wyszukać partnerów firmy Microsoft, którzy pomogą w razie pojawienia się problemów z przeprowadzaniem migracji. Wprowadzenie terminu wyszukiwania Gold Project and Portfolio Management spowoduje wyświetlenie listy wszystkich partnerów firmy Microsoft, którzy mają doświadczenie w pracy z produktami z rodziny Project.

 • Planowanie dostosowań — należy pamiętać, że wiele dostosowań działających w środowisku programu Project Server 2007 może przestać działać w razie migracji do programu Project Server 2016 lub usługi Project Online. Poszczególne wersje programu Project Server różnią się pod względem architektury, a także wymaganych systemów operacyjnych, serwerów baz danych i przeglądarek sieci Web klienta, które są obsługiwane przez nowszą wersję produktu. Należy mieć przygotowany plan dotyczący sposobu testowania i odtwarzania dostosowań niezbędnych w nowym środowisku. Planowanie uaktualnienia to dobra okazja do sprawdzenia, czy konkretne dostosowanie jest naprawdę potrzebne. Artykuł Tworzenie planu bieżących dostosowań podczas uaktualniania do programu SharePoint 2013 zawiera ogólne informacje na temat oceniania i planowania bieżących dopasowań podczas uaktualniania.

 • Czas i cierpliwość — planowanie uaktualnienia, jego wykonanie i testowanie wymaga wiele czasu i wysiłku, szczególnie w przypadku uaktualniania do programu Project Server 2016. Na przykład w przypadku migracji z programu Project Server 2007 do programu Project Server 2016 w pierwszej kolejności należy przeprowadzić migrację z programu Project Server 2007 do programu Project Server 2010, następnie sprawdzić dane i powtórzyć czynności podczas migrowania do każdej kolejnej wersji. Warto porównać wyliczone przez siebie koszty z przewidywanym czasem pracy i kosztami oferowanymi przez partnerów firmy Microsoft zajmujących się przeprowadzaniem migracji.

Migrowanie do usługi Project Online

Jeśli zdecydujesz się migrować z programu Project Server 2007 do usługi Project Online, możesz ręcznie migrować dane dotyczące planu projektu, wykonując poniższe czynności:

 1. Zapisz plany projektu programu Project Server 2003 w formacie MPP.

 2. Za pomocą programu Project Professional 2013 lub Project Professional 2016 albo klienta klasycznego usługi Project Online otwieraj poszczególne pliki MPP, a następnie zapisuj je i publikuj w usłudze Project Online.

Konfigurację aplikacji PWA można utworzyć ręcznie w usłudze Project Online (na przykład ponownie utworzyć wszystkie wymagane pola niestandardowe lub kalendarze organizacji). Partnerzy firmy Microsoft mogą pomóc również w tym zakresie.

Kluczowe zasoby:

Zasób

Opis

Wprowadzenie do usługi Project Online

Informacje o konfiguracji usługi Project Online i korzystaniu z niej.

Opis usługi Project Online

Informacje o dostępnych planach usługi Project Online.

Migrowanie do nowszej lokalnej wersji programu Project Server

Mimo że zdecydowanie uważamy, iż najlepszą wartość i zadowolenie użytkownika można osiągnąć dzięki migracji do usługi Project Online, rozumiemy również, że niektóre organizacje muszą przechowywać dane projektu w środowisku lokalnym. W przypadku podjęcia decyzji o przechowywaniu danych projektu lokalnie środowisko programu Project Server 2007 można migrować do programu Project Server 2010, Project Server 2013 lub Project Server 2016.

Zaleca się przeprowadzenie migracji do programu Project Server 2016, jeśli nie jest możliwa migracja do usługi Project Online. Program Project Server 2016 zawiera wszystkie funkcje i rozwiązania znajdujące się w poprzednich wersjach programu Project Server, a jego środowisko jest najbardziej zbliżone do środowiska dostępnego w usłudze Project Online (chociaż niektóre funkcje są dostępne tylko w usłudze Project Online).

Po zakończeniu migracji należy upewnić się, że dane zostały pomyślnie zmigrowane.

Uwaga: Jeśli zamierzasz tylko Migrowanie do programu Project Server 2010, jeśli istnieje ograniczenie do lokalnego rozwiązania jest należy zauważyć, że tylko zawiera kilka lat więcej pomocy technicznej w lewo. Program Project Server 2010 z dodatkiem Service Pack 2 jest okresu pomocy technicznej 2020-10-13. Aby uzyskać więcej informacji o koniec daty pomocy technicznej zobacz Zasady cyklu życia produktu firmy Microsoft.

Jak przeprowadzić migrację do programu Project Server 2016?

Różnice w architekturze programów Project Server 2007 i Project Server 2016 nie pozwalają na tworzenie bezpośredniej ścieżki migracji. Oznacza to konieczność migracji danych programu Project Server 2007 do kolejnych następujących po sobie wersji programu Project Server do momentu uaktualnienia do programu Project Server 2016.

Aby uaktualnić do programu Project Server 2016, konieczne będzie wykonanie następujących czynności:

 1. Krok 1. Migrowanie z programu Project Server 2007 do programu Project Server 2010.

 2. Krok 2. Migrowanie z programu Project Server 2010 do programu Project Server 2013.

 3. Krok 3. Migrowanie z programu Project Server 2013 do programu Project Server 2016.

Po zakończeniu migracji należy upewnić się, że dane zostały pomyślnie zmigrowane.

Krok 1. Migrowanie z programu Project Server 2007 do programu Project Server 2010

Aby w pełni zrozumieć, na czym polega uaktualnienie z programu Project Server 2007 do programu Project Server 2010, zapoznaj się z informacjami zawartymi w artykule Uaktualnianie do programu Project Server 2010 w witrynie TechNet.

Kluczowe zasoby:

Zasób

Opis

Omówienie uaktualniania do programu Project Server 2010

Uzyskaj szeroką wiedzę na temat uaktualniania programu Project Server 2007 do programu Project Server 2010.

Planowanie uaktualnienia do programu Project Server 2010

Przyjrzyj się zagadnieniom dotyczącym planowania, w tym wymaganiom systemowym, które należy rozważyć podczas uaktualniania programu Project Server 2007 do programu Project Server 2010.

Jak przeprowadzić uaktualnienie?

Szczegółowe informacje na temat uaktualniania można znaleźć w artykule Uaktualnianie do programu Project Server 2010. Należy jednak mieć świadomość istnienia dwóch różnych metod uaktualniania:

 • Uaktualnianie przez dołączanie baz danych: Ta metoda uaktualnia tylko zawartość środowiska, a nie ustawienia konfiguracyjne. Jest ona wymagana w przypadku uaktualniania z programu Office Project Server 2007 wdrożonego na sprzęcie, który obsługuje wyłącznie 32-bitowy serwerowy system operacyjny. Istnieją dwie metody uaktualniania przez dołączanie baz danych:

  • Pełne uaktualnianie przez dołączanie baz danych — migruje dane projektu przechowywane w bazach danych programu Office Project Server 2007, a także dane lokacji aplikacji Microsoft Project Web App (PWA) przechowywane w bazie danych zawartości programu SharePoint.

  • Podstawowe uaktualnianie przez dołączanie baz danych — migruje tylko dane projektu przechowywane w bazach danych programu Project Server.

 • Uaktualnianie w miejscu: Dane konfiguracyjne dotyczące farmy i całej zawartości farmy są uaktualniane na istniejącym sprzęcie w ustalonej kolejności. Po rozpoczęciu procesu uaktualniania w miejscu instalator przełącza całą farmę w tryb offline, natomiast strony internetowe i witryny aplikacji Microsoft Project Web App nie są dostępne do momentu zakończenia procesu uaktualniania — wtedy instalator ponownie uruchamia serwer. Po rozpoczęciu uaktualniania w miejscu nie można wstrzymać procesu uaktualniania ani powrócić do poprzedniej wersji. Zaleca się wykonanie obrazu lustrzanego środowiska produkcyjnego i przeprowadzenie uaktualnienia w miejscu do tego środowiska, a nie do środowiska produkcyjnego.

Dodatkowe zasoby:

Krok 2. Migrowanie do programu Project Server 2013

Po zakończeniu migracji do programu Project Server 2010 i upewnieniu się, że migracja danych została przeprowadzona pomyślnie, można przystąpić do migrowania danych do programu Project Server 2013.

Aby w pełni zrozumieć, na czym polega uaktualnienie z programu Project Server 2010 do programu Project Server 2013, zapoznaj się z informacjami zawartymi w artykule Uaktualnianie do programu Project Server 2013 w witrynie TechNet.

Kluczowe zasoby:

Zasób

Opis

Omówienie procesu uaktualniania do programu Project Server 2013

Uzyskaj szeroką wiedzę na temat uaktualniania programu Project Server 2010 do programu Project Server 2013.

Planowanie uaktualnienia do programu Project Server 2013

Przyjrzyj się zagadnieniom dotyczącym planowania, w tym wymaganiom systemowym, które należy rozważyć podczas uaktualniania programu Project Server 2010 do programu Project Server 2013.

Co należy wiedzieć o uaktualnianiu do tej wersji

Co nowego w uaktualnieniu do programu Project Server 2013 zawiera informacje o kilku istotnych zmianach dotyczących uaktualniania do tej wersji programu. Najistotniejsze przedstawiono poniżej:

 • Nie można przeprowadzić uaktualnienia w miejscu do programu Project Server 2013. Uaktualnianie przez dołączanie baz danych jest jedyną metodą obsługiwaną podczas procesu uaktualniania z programu Project Server 2010 do programu Project Server 2013.

 • Proces uaktualniania nie tylko zmieni format danych programu Project Server 2010 na format programu Project Server 2013, ale również skonsoliduje cztery bazy danych programu Project Server 2010 w jedną bazę danych aplikacji Project Web App.

 • Zarówno program SharePoint Server 2013, jak i program Project Server 2013 używają uwierzytelniania opartego na oświadczeniach, które nie obowiązywało w poprzednich wersjach tych produktów. W przypadku korzystania z uwierzytelniania w trybie klasycznym należy wziąć tę zmianę pod uwagę podczas procesu uaktualniania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Migrowanie z uwierzytelniania w trybie klasycznym do uwierzytelniania opartego na oświadczeniach w programie SharePoint 2013.

Dodatkowe zasoby:

Krok 3. Migrowanie do programu Project Server 2016

Po zakończeniu migracji do programu Project Server 2013 i upewnieniu się, że migracja danych została przeprowadzona pomyślnie, można przystąpić do migrowania danych do programu Project Server 2016.

Aby w pełni zrozumieć, na czym polega uaktualnienie z programu Project Server 2013 do programu Project Server 2016, zapoznaj się z informacjami zawartymi w artykule Uaktualnianie do programu Project Server 2016 w witrynie TechNet.

Kluczowe zasoby:

Zasób

Opis

Omówienie procesu uaktualniania do programu Project Server 2016

Uzyskaj szeroką wiedzę na temat uaktualniania programu Project Server 2013 do programu Project Server 2016.

Planowanie uaktualnienia do programu Project Server 2016

Przyjrzyj się zagadnieniom dotyczącym planowania, w tym wymaganiom systemowym, które należy rozważyć podczas uaktualniania programu Project Server 2013 do programu Project Server 2016.

Co należy wiedzieć o uaktualnianiu do tej wersji

Co należy wiedzieć o uaktualnianiu do programu Project Server 2016 zawiera informacje o kilku istotnych zmianach dotyczących uaktualniania do tej wersji programu. Niektóre przedstawiono poniżej:

 • Podczas tworzenia środowiska programu Project Server 2016, do którego chcesz migrować dane z programu Project Server 2013, zwróć uwagę, że pliki instalacyjne programu Project Server 2016 są dostępne w programie SharePoint Server 2016. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wdrażanie programu Project Server 2016.

 • Plany zasobów w programie Project Server 2016 są przestarzałe. Plany zasobów programu Project Server 2013 zostaną poddane migracji do zakontraktowań zasobów programu Project Server 2016 i usługi Project Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie: zakontraktowanie zasobów.

Migrowanie z programu Portfolio Server 2007

Programu Project Portfolio Server 2007 używano z programem Project Server 2007 w celu prowadzenia strategii portfela, przyznawania priorytetów i optymalizacji. Po tej wersji nie powstały żadne dodatkowe wersje programu Project Portfolio Server. Jednak funkcje zarządzania portfelem są dostępne zarówno w programie Project Server 2016, jak i w wersji Premium usługi Project Online. Dane z programu Project Portfolio Server 2007 nie mogą być migrowane do żadnego z powyższych produktów. Dane, takie jak czynniki biznesowe, należy utworzyć ponownie.

Inne zasoby:

Tematy pokrewne

Zakończenie programu SharePoint Server 2007 wsparcia przewodnik
zasoby ułatwiające uaktualnienie pakietu Office 2007 serwerów i klientów

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×